ā ī ē æ ǖ ū ō ü ö ȫ ä é î â û ë ô ê ů á ç ø ð õ å Ī ' ó Ö Ō Ô ė ÿ ǒ ï ǔ Û ā̆ ē̆ ī̆ ō̆


Anzahl der Suchtreffer: 108657
PDF
Docx
#LemmaSprachenWortartDeutsche BedeutungEnglische Bedeutung
41abcētemndN., F.
42abdiemndF.
43abdīemndF.
44abdīgemndF.
45abdissemndF.
46ābēbōkmndN.„a-b-Buch“, Abecedarium, Fibel
47ābēcēdē, ābēcētē, abcēte, ābēsētemndN., F.„Abcd“, Abc, Alphabet, Abecedarium, Fibel (F.) (1?), alphabetisches Verzeichnis>>>
48ābēcētēmndN.
49abelmndAdj.
50abēlmndN.Geschwulst, erhöhte Narbe
51ābel, abelmndAdj.geschickt, passend, tauglich, fähig
52abēle, aweelemndF.Pappel, Weißpappel
53abēlenholtmndN.Pappelholz
54ābelheitmndF.
55ābelhēt, ābelheitmndF.Geschicklichkeit, Tauglichkeit
56ābelīkemndAdv.
57abellātemndF., M.
58*ābellīkmndAdj.geschickt
59ābellīke*, ābelīkemndAdv.geschickt, auf geschickte Weise (F.) (2), fähig, passend
60aberrūdemndF.
Erste | 2 | 3 | 4 | ... | Letzte