Gießener juristische Vorlesungen

 

 

Rector Academiæ Marpurgensis

Justus Fewrbornius S. TheologiÆ Doctor,

Professor et Ecclesiastes, Totusque Senatus Academicus, L. S. P. P.

 

Salvator noster, Jesus Christus notabiliter inquit Johann 18. v. 20. Ego palam locutus sum mundo: ego semper docui in Synagogâ & in templo, quò omnes Judæi conveniunt: & in occulto locutus sum nihil. Quibus verbis non tantum improbat illos, qui more vespertilionum, in tenebris circumvolantium, occultè peccant, & delicta sua velant, lucemque subterfugiunt, quam etiam malè agentes oderunt: sed etiam conscientiam rectam, miniméque cauteriatam describit, quam quisquis habet, non odit lucem, sed in luce candidè & apertè agit. Ideóque discupit, ut quæcunque pertractat, Solis coruscantis radiis exponantur, & in notitiam omnium deducantur. Huic intemeratae conscientiæ quia & nos, qui almæ huic Hassorum Universtitati nostram operam locavimus, enixè studemus, ideò nil magis in votis habemus, quàm ut Labores nostri Academici, quos proximo semestri (zo theo) exantlabimus, omnibus maturè patescant, & satis innotescant. Proinde Catalogum istorum Laborum hîc appositum publicare voluimus, Deum Ter Optimum Maximum devotè rogitantes, ut nostris istis Lectionibus & Disputationibus ex throno cœlesti largiter benedicat, omnia mala, & cumprimis tumultus bellicos, morbósq(ue) contagiosos à nobis avertat, optata halcedonia nobis concedat, suóq(ue) nos Spiritu S. ita regat, quò omnia nostra cogitata, dicta & facta vergant ad nominis & numinis divini gloriam, Ecclesiæq(ue) & Reipubl. Christianæ exædificationem, Academiæ hujus perennem vigorem & prosperitatem, & ad singulorum temporalem & æternam salutem.

P. P. Marpurgi die 8. Martii, Anno 1629.

 

Catalogus Lectionum Et Disputationum in hoc futuro semestri.

In facultate Theologica.

Justus Fewrbornius, D. Quantum per Rectoratus molestias ipsi licitum fuerit. I. Locum de S. Scriptura publicis Lectionibus porrò exponet, eòq(ue) exposito ad Operis sui Biblici continuationem & nominatim ad S. Lucæ explicationem revertetur. II. Collegium Anti-Osterodianum absolvet III. Collegium privatum disputatorium ex Epistolà ad Romanos instituet.

Johannes Steuberus, D. I. Novem priores Articulos Smalcaldicos publicè interpretabitur. II. Duo Collegia privata aperiet, in quorum priori L. C. Theologicos, in posteriori aute(m) certam aliquam hæresin refutandam assumet.

Meno Hannekenius, D. I. Decem posteriores Articulos Smalcaldicos publicè explicabit. II. Geminu(m) Collegium Hebræum adaperiet; unum proprovectioribus, qui in S. Bibliis non punctatis & Rabbinorum Commentariis legendis & explicandis ab ipso informabuntur & exercebuntur, & simul sancta(m) linguam sic edocebuntur, ut Hebraicas Epistolas conscribant, deq(ue) rebus Sacris Hebraicè colloqua(n)tur; alterum pro incipientibus. III. Geminum itidem Collegium Theologicum habebit, & in uno quidem A. C. quam cum reliquis Ecclesiæ Orthodoxæ Lutheranæ Libris Symbolicis conferet, ast in altero quandam Quaestionum controversarum syllogen ad ventilandam proponet.

Quin etiam singuli Theologi cum Disputationes menstruas solemnes, tum alias publicas (theologynton) disquisitioni subjictient, simúlq(ue) Disputationes privatas in publico loco instituent, ut cuivis civi Academico facultas as auscultandi sit.

In facultate Juridica.

Quamvis Amplissimi & Consultissimi Viri, Dn. Hermannus Vultejus & Dn. Johannes Gœddeus, J. U. Doctores, ob fidelissimam multorum annorum in hâc Academâ præstitam operam, quoad publicas lectiones rude donati sint, nihilominùs tamen illi in Responsis & Sententiis Iuridicis concipiendis singulare studium suum u(t)ì iam adhibent, ita quoque imposterum adhibituri sunt.

Helfricus Ulricus Hunnius, D. Academiæ Procancellarius, Carolinam Ordinationem Criminalem publicè profitebitur.

Anthonius Nesenus, D. Continuabit Interpretationem Theorico-Practicam selectiorum Legum in Pandectis, Iuris Canonici & Ordinat Camer. concurrentes materias, Capitula & Titulos conjungendo.

Johannes Breidenbachius, D. Absoluto libro primo Institutionum, ad 2. & 3. interpretationem perget.

Justus Sinolt cognominatus Schütz D. Tractabit quotidianas iuris Controversi Quæstiones diversas.

Conjungentur simul Exercitia disputationum privataru(m) & publicarum in omni Iuris materiâ.

In facultate Medica.

Nicolaus Braun, D. Continuabit exercitationes suas practicas in morbis particularibus in quibus, ut docet Galenus libr. 9. Methodi medendi, post universalia theoremata studiosi Medicinæ tanquam in particularibus exemplis exerceri debent.

Johannes Kempffius, D. Partem Medicinæ pathologiken qua agit de morbis eorumq(ue) causis, & Symptomatibus, proponet & Botanica tractabit.

Jacobus Müllerus, D. Anatomicas suas Exercitationes continuabit, & privatim in Institutionum Collegium habebit.

In facultate Philosophica.

M. Theodorus Victor, Hesiodi Opusculum, quod inscribitur, ...(..aka hemérai) publicè interpretabitur.

M. Conradus Bachmannus, Libros 7. & 8. Æneid. explicabit.

Jacobus Müllerus, D. (Qui simul est Medicinæ Professor) publicè Geographiam specialem, privatim verò Geographiam Practicam pertractabit & demonstrabit.

M. Johannes Henricus Tonsor, Pædagogiarcha, explicabit Doctrinam de Coelo, insuper addet Collegium Physicum Speciale, & Philosophicum Generale.

Johannes Kornmannus, D. Quatuor Libros posteriores Ethicorum Aristotelis, ad Nicomachum, analyticè & problematicè enodabit.

Theodorus Höpingk, D. Dispositionis Oratoriae Capita, & Elocutionis speciem primam, quæ Tropologiam continet, ex Cicerone potissimùm aliisq(ue) probatis Authoribus exponet stilíq(ue) exercitia addet: nec non de antiquis & hodernis Germanorum moribus, facem praebente Cornelio Tacito, disquiret.

Logices & Metaphysices Professor ordinarius vocatus, simulatq(ue) huc advenerit, confestim ea, quae muneris sui fuerint, gnaviter, ut speramus, faciet.

Marcellus Oliva Parisiensis, In erudiendis Linguæ Gallicæ Studiosis utetur Grammaticâ Gallicâ Johannis Serreii, cui adjunget Favum Praeceptoru(m) Linguæ Gallicæ Danielis Martini, & ipsius Colloquia Latino Germanica, atq(ue) etiam Theatrum Mundi Petri Boaystei de miseriis & excellentiâ hominis, cum aliis quotidianis exercitiis ad cognitionem Lingua Gallica acquirendam, necessariis.

Marpurgi, Typis Nicolai Hampelii, Academiae Typographi, MDCXXIX.

 

 

SS 1629

Quamvis Amplissimi & Consultissimi Viri, Dn. Hermannus Vultejus & Dn. Johannes Gœddeus, J. U. Doctores, ob fidelissimam multorum annorum in hâc Academâ præstitam operam, quoad publicas lectiones rude donati sint, nihilominùs tamen illi in Responsis & Sententiis Iuridicis concipiendis singulare studium suum u(t)ì jam adhibent, ita quoque imposterum adhibituri sunt.

Helfricus Ulricus Hunnius, D. Academiæ Procancellarius, Carolinam Ordinationem Criminalem publicè profitebitur.

Anthonius Nesenus, D. Continuabit Interpretationem Theorico-Practicam selectiorum Legum in Pandectis, Iuris Canonici & Ordinat(.) Camer. concurrentes materias, Capitula & Titulos conjungendo.

Johannes Breidenbachius, D. Absoluto libro primo Institutionum, ad 2. & 3. interpretationem perget.

Justus Sinolt cognominatus Schütz/ D. Tractabit quotidianas iuris Controversi Quæstiones diversas.

Conjungentur simul Exercitia disputationum privataru(m) & publicarum in omni Iuris materiâ.

 

 

WS 1629/1630

Viri Amplißimi Clarißimi et Consultißimi Dn. Hermannus Vultejius, Procancellarius Senior, & Dn. Johannes.Gœddeus. JCti celeberrimi, & de universâ Republ. Christiana & imprimis de hâc Academiâ optimè meriti, etsi rude donati sint; nihilominus tamen suis saluberrimis Consiliis Bonum Publicum laudabiliter promovere pergent.

Helfricus-Vlricus Hunnius, I. V. D. & Codicis Professor, & Academiæ Procancellarius, explicabit L. inter Cla(n s.?) Cod. de summa Trinit.

Anthonius Nesenus, I. V. D. & Pandectarum Professor, post finita ta prota (?); perget in Theorico-practica principalium Legum Explicatione.

Iohannes Breidenbachius, I. V. D. & Professor, explicabit tertium Juris objectum.

Iustus Sinolt, alias Schütz/ I. V. D. & Professor, in Quæstionibus Juris controversi quotidianis resoluendis perget. Collegia quoq(ue) privata diversa continuabit & aperiet, in_quibus Paratitla Matthæi Wesenbecii disputabit, aliis quoq(ue) horis Quæstiones ex illis utiliores explicabit. Iisdem modis Institutiones Justiniani tractabit.

 

 

SS 1637

Antonius Nesenus, J. U. D. Professor Juris primarius & Academiæ Pro-Cancellarius, cœptam Regalium materiam, cum connexis materiis, ulterius interpretabitur, & usum earum secundùm modernum Imperii statum monstrabit.

Johannes Breidenbach, J. U. D. & Codicis Professor, Deo annuente, casus nobiliores Juridicos explicabit, & simul, ad petitionem studiosorum, disputatoria exercitia instituet.

Justus Sinolt/ cognomento Schütz/ D. & Pandectarum Professor, in explicandis utilioribus pandectaru(m) legibus perget, Collegia quoq(ue) Juris publici, privati ac feudalis publica & privata aperiet.

Johannes Kornmannus, J. U. D. & Institutionum Imperialium Professor Ordinarius, ad interpretationem tit. 15. de interdictis & seqq. lib. 4. Instit. Deo volente, publicè progredietur. Privatim vero tàm disputatoria quàm explicatoria Collegia ad petitionem Dnn. Studiosorum instituet.

 

 

WS 1637/1638

Antonius Nesenus, J. U. D. Facultatis Juridicæ primarius, & Academiæ Pro-Cancellarius in Explicatione Regaliu(m) perget, & subinde criminalium materiam adjunget, maxjimè in iis, ubi in processu à civlilbus causis differentiæ occurrunt.

Johannes Breidenbach, J. U. D. & Codicis Professor, Deo annuente, casus nobiliores Juridicos explicabit, & simul, ad petitionem studiosorum, disputatoria exercitia instituet.

Justus Sinolt/ cognomento Schütz/ D. & Pandectarum Professor, in explicandis utilioribus pandectarum legibus perget. Collegia quoq(ue) Juris publici, privati ae feudalis publica & privata pro studiosorum petitione aperiet.

Johannes Kornmannus, J. U. D. & Professor ordinarius, absolutis illis, quæ restabant in lib. 4. instit. Imperialium, novam earundem explicationem, Deo clementer juvanti post ferias publicè aggredietur, & Collegium publicum disputatorium continuabit. Privatim verò Collegia cu(m) disputatoria tum explicatoria pro studiosoru(m) petitione aperiet.

 

 

WS 1638/1639

Antonius Nesenus, J. U. D. Facultatis Juridicæ Primarius & Academiæ Pro-Cancellarius, in explicandis & decidendis practicis quæstionibus, Criminalibus, Civilibus & Feudalibus, quibus hactenus occupatus fuit, perget easdemq(ue) Resolutiones varioru(m) Judiciorum, imprimis Cameræ Imperialis, præjudiciis confirmabit, & multarum singularium legum verum intellectum Theorico-Practicum adjunget.

Johannes Breidenbach, J. U. D. & Codicis Professor, Deo annuente, casus nobiliores juridicos explicabit, & simul, ad petitionem studiosorum, disputatoria exercitia instituet.

Justus Sinolt/ cognomento Schütz/ D. & Pandectarum Professor, in explicandis utilioribus pandectarum legibus perget. Collegia quoque Juris publici, privati ae feudalis publica & privata pro studiosorum petitione aperiet.

Johannes Kornmannus, J. U. D. & Professor Institutionum Imperialium ordinarius, p. t. RECTOR, in explicatione tit. 10. de Nuptiis & seqq. quamtum per Rectoratus & Decanatus officium licuerit, publicè progredietur. Privatim verò Collegia cum disputatoria cum explicatoria ad petitionem studiosorum aperiet.

 

 

WS 1642/1643

Justus Sinold cognomento Schütz/ D. Consil. Professor Primarius & Pro-Cancellarius, præcipuas & hodie scitu necessarias Imperii Romani Constitutiones novellas explicabit. Collegium quoq(ue) de statu Rei Romanæ publicum absolvet.

Johannes Breidenbach, J. U. D. Illustrissimi ac Celsissimi Hassiæ Landgravii GEORGII, &c. Consiliarius & Professor, Discursus Juridicos continuabit.

Johannes Gualtherus, J. U. D. Consiliarius, & Professor Codicis, in ordinariis suis prælectionibus in Codicem perget.

Johannes Kornmannus, J. U. D. Consil. & Pandectarum Professor p. t. Decanus, in praecipuarum, prioris partis Digestorum, Legum interpretatione, publicè progredietur. Privatim autem tam disputatoria quam explicatoria Collegia ad petitionem studiosorum aperiet.

Gregorius Tülsnerus, U. J. D. Consiliarius & Professor ordinarius, ex Libro II. Institutionum Imperialium materiam successionis testamentariæ publicè continuabit: Privatim verò Collegium explicatorium absolvet, & Disputatorium, pro studiosorum petitione, rursus aperiet.

 

 

WS 1643/1644

Justus Sinolt cognomento Schütz/ D. Consil. Professor Primarius & Pro-Ca(n)cellarius, præcipuas & hodie scitu necessarias Imperii Romani Constitutiones novellas explicabit. Collegium quoq(ue) de statu Rei Romanæ publicum absolvet.

Iohannes Breidenbach, J. U. D. Illustriss. ac Celsissimi Hassiæ Landgravii GEORGII, &c. Consiliarius & Professor, Mandatorum Cameralium, materiam aggredietur.

Iohannes Gualterus, J. U. D. Consil. & Professor Codicis, in ordinariis suis prælectionibus in Codicem perget.

Johannes Kornmannus, J. U. D. Consil. & Pandectarum Professor p. t. Decanus, in præcipuar(um), prioris partis Digestorum, Legum interpretatione, publicè progredietur. Privatim autem tam disputatoria quàm explicatoria Collegia ad petitionem studiosorum aperiet.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius & Profess. ordinarius, ex Libro II. Institutionum Imperialium, materiam successionis testamentariæ publicè continuabit: Privatim verò Collegium explicatorium absolvet, & Disputatorium, pro studiosorum petitione, rursus aperiet.

 

 

SS 1644

Justus Sinolt cognomento Schütz/, J. V. D. Consiliarius, Academiæ Pro-Cancellarius, & Professor Primarius, c. 5. lib. 2.. feud. Qual. jurar. deb. vasall. explicandum assumet, ex eóq(ue) de Fidelitate, quam vasallus, subditus, domesticus Dominis suis, aliique aliis, vel ipso jure, vel ex pacto debent, per quæstiones scitu dignas & utiles tractabit, Collegium quoq(ue) de statu Rei Romanæ publicum continuabit.

Johannes Breidenbach, J. U. D. Illustriss. ac Celsissimi Hassiæ Landgravii GEORGII, &c., Consiliarius & Professor, Mandatorum Cameralium materiam aggredietur.

Johannes Gualtherus, J. U. D. Consil. & Professor Codicis, in ordinariis suis prælectionibus in Codicem, perget.

Johannes Kornmannus, J. U. D. Consiliarius & Pandectarum Professor, in explicandis utilioribus Digestorum legibus progredietur. Collegia quoq(ue) disputatoria publica & privata pro studiosorum desiderio & petitione aperiet.

Gregorius Tülsnerus, J. U. D. Consil. & Prof. Ord. ex Libro II. Institutionum Imperialium, materiam successionis testamentariæ publicè continuabit: Privatim verò Collegium explicatorium absolvet, & Disputatorium, pro studiosorum petitione, rursus aperiet.

 

 

WS 1644/1645

Justus Sinolt cognomento Schütz/, J. U. D. Consiliarius, Academiæ Pro-Cancellarius, & Professor Primarius, c. 5. lib. 2. feud. Qual. jurar. deb. vasall. explicandum assumet, ex eóq(ue) de Fidelitate, quam vasallus, subditus, domesticus Dominis suis, aliique aliis, vel ipso jure, vel ex pacto debent, per quæstiones scitu dignas & utiles tractabit, Collegium quoq(ue) de statu Rei Romanæ publicum continuabit.

Johannes Breidenbach, J. U. D. Illustriss. ac Celsissimi Hassiæ Landgravii GEORGII, &c., Consiliarius & Professor, Mandatorum Cameralium materiam aggredietur.

Johannes Gualtherus, J. U. D. Consil. & Professor Codicis, in ordinariis suis prælectionibus in Codicem, perget.

Johannes Kornmannus, J. U. D. Consiliarius & Pandectarum Professor, in explicandis utilioribus Digestorum legibus progredietur. Collegia quoq(ue) disputatoria publica & privata pro studiosorum desiderio & petitione aperiet.

Gregorius Tülsnerus, J. U. D. Consil. & Prof. Ord. ex Libro II. Institutionum Imperialium, materiam successionis testamentariæ publicè continuabit. Privatim verò Collegium explicatorium absolvet, & Disputatorium, pro studiosorum petitione, rursus aperiet.

 

 

SS 1645

Justus Sinolt cognomento Schütz/ J. V. D. Consiliarius, Academiæ Pro-Cancellarius, & Professor Primarius, c. 5. lib. 2. feud. Qual. jurar. deb. vasall.. explicandum assumet, ex eoq(ue) de Fidelitate, quam vasallus, subditus, domesticus Dominis suis, aliiq(ue) aliis, vel ipso jure, vel ex pacto debent, per quæstiones scitu dignas & utiles tractabit, Collegium quoq(ue) de statu Rei Romanæ publicum continuabit.

Johannes Breidenbach, J. V. D. Illustr.. ac Celsissimi Hassiæ Landgravii Georgii, &c. Consiliarius & Professor, Mandatorum Cameralium materiam aggredietur.

Johannes Gualtherus, J. V. D. Consiliar. Professor Codicis, & p. t. Pro-Rector, in ordinariis suis prælectionibus in Codicem, si officium Pro-Rectoratus permiserit, perget.

Johannes Kornmannus, J. V. D. Consiliarius & Pandectarum Professor, in explicandis utilioribus Digestorum legibus progredietur. Collegia quo(ue) disputatoria publica & privata pro studiosorum desiderio & petitione aperiet.

Gregorius Tülsnerus, U. J.. D. Consil. & Prof. Ord.. ex Lib. II. Institutionum Imperialium, materiam successionis testamentariæ publicè continuabit: Privatim verò Collegium explicatorium absolvet, & Disputatorium, pro studiosorum petitione, rursus aperiet.

 

 

WS 1645/1646

Justus Sinolt cognomento Schütz/ J. V. D. Consiliarius, Academiæ Pro-Cancellarius, & Professor Primarius, c. 5. lib. 2. feud. Qual. jurar. deb. vasal. explicandum assumet, ex eoq(ue) de Fidelitate, quam vasallus, subditus, domesticus Dominis suis, aliiq(ue) aliis, vel ipso jure, vel ex pacto debent, per quæstiones scitu dignas & utiles tractabit, Collegium quoq(ue) de statu Rei Romanæ publicum continuabit.

Johannes Breidenbach, J. V. D. Illustriss. ac Celsissimi Hassiæ Landgravii Georgii &c. Consiliarius & Professor, Mandatorum Cameralium materia perget.

Johannes Gualtherus, J. V. D. Consiliar. Professor Codicis, & p. t. Pro-Rector, in ordinariis suis prælectionibus in Codicem, quatenus officium Pro-Rectoratus permiserit, progredietur.

Johannes Kornmannus, J. V. D. Consiliarius & Pandectarum Professor, in explicandis utilioribus Digestorum legibus progredietur. Collegia quoq(ue) disputatoria publica & privata pro studiosorum desiderio & petitione aperiet.

Gregorius Tülsnerus, U. J. D. Consiliarius & Professor ordinarius, ex Libro II. Institutionum Imperialium, ea quæ supersunt in materiâ successionis testamentariæ, publicè absolvet, Collegia quoq(ue) Disputatoria & explicatoria, ad petitionem Studiosorum iteru(m) aperiet.

 

 

SS 1646

Justus Sinolt cognomento Schütz/ I. V. D. Consiliarius, Academiæ Pro-Cancellarius, & Professor Primarius, cap. 5. lib. 2. feud. Qual. jurar. deb. vasal. explicandum assumet, ex eoq(ue) de Fidelitate, quam vasallus, subditus, domesticus Dominis suis, aliiq(ue) aliis, vel ipso jure, vel ex pacto debent, per quæstiones scitu dignas & utiles tractabit, Collegium quoque de statu Rei Romanæ publicum continuabit.

Johannes Breidenbach, I. V. D. Illustriss. ac Celsißimi Haßiæ Landgravii GEORGII, &c. Consiliarius & Professor, in Mandatorum Cameralium materia perget.

Johannes Gualtherus, I. V. D. Consiliar. Professor Codicis, in ordinariis suis prælectionibus in Codicem progredietur.

Johannes Kornmannus, I. V. D. Consiliarius & Pandectarum Professor in explicandis utilioribus Digestorum legibus progredietur. Collegia quoque Disputatoria publica & privata, pro studiosorum desiderio & petitione aperiet.

Gregorius Tülsnerus, I. V. D. Consiliarius & Professor ordinarius, ex Libro II. Institutionum Imperialium, ea quæ supersunt in materiâ successionis testamentariæ, publicè absolvet: Collegia quoque Disputatoria & Explicatoria, ad petitionem Studiosorum iteru(m) aperiet.

 

 

WS 1646/1647

Iustus Sinolt cognomento Schütz/ I. V. D. Consiliarius, Academiæ Pro-Cancellarius, & Professor Primarius, p. t. Legatus, ad tractatus Pacis universales. cap. 5. lib. 2. feud. Qual. jurar. deb. vasal. explicandum assumet, ex eoq(ue) de Fidelitate, quam vasallus, subditus, domesticus Dominis suis, aliiq(ue) aliis, vel ipso jure, vel ex pacto debent, per quæstiones scitu dignas & utiles tractabit, Collegium quoque de statu Rei Romanæ publicum continuabit, quantum alia negotia publica concesserint.

Iohannes Breidenbach, I. V. D. Illustriss. ac Celsißimi Haßiæ Landgravii GEORGII, &c. Consiliarius & Professor, in Mandatorum Cameralium materia perget.

Iohannes Gualtherus, I. V. D. Consiliar. Professor Codicis, p. t. Decanus, in ordinariis suis prælectionibus in Codicem progredietur.

Iohannes Kornmannus, I. V. D. Consiliarius & Pandectarum Professor, in explicandis utilioribus Digestorum legibus progredietur. Collegia quoque Disputatoria publica & privata, pro studiosorum desiderio & petitione aperiet.

Gregorius Tülsnerus, I. V. D. Consiliarius Hassiæ Darmstatinus & Professor Ordinarius, publicas Institutionu(m) prælectiones continuabit, post explicatos ordines succedendi ab intestato, ad Obligationum & Contractuum materiam accessurus: Collegia quoque & Disputatoria & explicatoria, pro voluntate studiosorum, iterum aperiet.

 

 

SS 1650

Justus Sinolt, cognomento Schütz Juris Professor primarius, præcipuas constitutiones Imperii novissimas legendo & disputando explanabit.

Gregorius Tulsnerus, J. U. D. & Prof. ordinarius, latissimum Pandectatū volumen, pertractaturus, singulas leges breviter explicabit, & genuinum earum sensum enucleabit; tum sedes & fundamenta materiarum proponet, & quæstiones hinc inde occurrentes, adductis dubitandi & decidendi rationibus, resolvet, initium facturus a titulo de justitia & Jure: ea tamen omnia non longius prosequetur quam & utilitas Studiosorum & temporis ipsius ratio postulabit.

Jacobus Le Bleu, J. U. D. eiusdemq(ue), extraordinarius Professor & Academiæ Syndicus, publice lecturus est institutiones Juris ab initio usq; ad titul. de obligationibus lib. 3. Privata etiam Collegia in Jure aperiet. Et Collegium Wesenbecianum ad finem perducet.

Martinus Müllerus, J. U. D. eiusdemq, Professor extraordinarius, in Institutionibus Juris publice explicabit materiam obligationum & Actionum, Collegiaq. Juris habebit Explicatoria, quin & Exercitatia tam publica, quam privata disputatoria instituet.

 

 

SS 1651

Justus Sinolt dictus Schütz, U. J. D. Cancellarius & Professor primarius, Lectiones suas publicas pro qualitate Auditorum de utilissimis Constitutionum Imperialium materiis instituet, nec non singulis septimanis publice disputabit.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius, & Pandectarum Professor Ordinarius, p. t. Rector, quantum per negotia publica fieri poterit, in explicandis, prioris partis Digestorū, Legibus insignioribus perget; privatim eteam Studiosorum petitioni se accommodabit.

Jacobus Le Bleu, J. U. D. eiusdem & extraordinarius Professor & Acad. Syndicus, publice interpretaturus est librum secundum Instit. & simul in Jure Collegia privata pro lubitu Studiosorum est aperturus.

Martinus Müller, J. U. D. eiusdemq, Professor Extraordinarius, per æstatem materiam Obligationum & Actionum pertractabit & absolvet. Et Collegia Institutionum & Pandectarum privata Explicatoria & Disputatoria continuabit; alia etiam Exercitia Juris, prout Personarum, studii rerumq; ipsarum exiget ratio, instituturus, & in omnibus operam fidemq. sedulo præstiturus.

 

 

WS 1651/1652

Justus Sinold, dictus Schütz, U. J. D. Cancellarius & Professor primarius, Lectiones suas publicas pro qualitate Auditorum, de utilissimis Constitutionum Imperialium materiis instituet, nec non singulis septimanis publice disputabit.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius, & Pandectarum Professor Ordinarius, p. t. Rector, quantum per negotia publica fieri poterit, in explicandis, prioris partis Digestorum, Legibus insignioribus perget; privatim etiam Studiosorum petitioni se accommodabit.

Jacobus Le Bleu, J. U. D. & Professor Extraord. publice cōtinuabit prælectiones Institutionū, incipiendo a materia testamentoru usq; ad sedē de obligationibus. Privatim quoq; exercitationes juris tum explicatorias, tu disputatorias pro lubitu Dnn. Studiosorū instituet.

Martinus Müller, U. J. D. eiusdemq, Professor Extraordinarius, certas in materia Obligationum & Actionum publice proponet Conclusiones, illasq; explicabit. In gratiam etiam Studiosæ Juventutis brevem & methodicam manuductionem ad Lectionem Institutionum in lucem edet, & privatim in Collegio exponet & disputabit; Collegia sua privata Pandectarum continuarurus, & in in quantum valet, alia ad petitum Dominorum Studiosorum lubens & fideliter in se suscepturus.

 

 

WS 1652/1653

Justus Sinolt dictus Schütz, D. Cancellarius & Professor Primarius in prælectione præcipuarum Imperii constitutionū perget.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliar. & Pandectarum Professor ordinarius, p. t. Decanus, in explicandis Legibus insignioribus, materiam Jurisdictionis, quam hactenus tractavit concernentibus, eum Deo perget, ea non nunquam, quæ de jure nostro hodierno obtinent, additurus.

Jacobus Le Bleu, U. J. D. & Academiæ Syndicus, in Juridicis Lectionibus publicis, materiam de testamentis Deo propitio ad finem perducet. In collegiis Juris studia sua privata desiderio Dominorum studiosorum accommodabit.

Martinus Müllerus, J. U. D. eiusdemq(ue), Professor extraordinarius, certas in Materia Obligationum & Actionum publice proponet Conclusiones, ilassq(ue); explicabit. In gratiam etiam Studiosæ Juventutis brevem & methodicam manuductionem ad Lectionem Institutionum in lucem edet, & privatim in Collegio exponet & disputabit; Collegia sua privata Pandectarum continuaturus, & in quantum valet, alia ad petitum Dominorum Studiosorum lubens & fideliter in se suscepturus.

Johan. Helvricus Sinold conn. Schütz, Jurium Doctor & Professor Extraordinarius Collegium Pandectarum continuabit & absolvet. Feudale quoq: explicatorium & disputatorium, quod nuper promiserat, at iiussu Superioram alibi distentus habere nequivit, ut & Collegium Institutionum Explicatorium, habebit absolvetq; hoc semestri. Publice proponet materiam Successionis ab intestato secundum ius novissimum.

 

 

SS 1653

Justus Sinolt dictus Schütz, U. J. D. Cancellarius & Professor primarius, finito Legationis munere, quo jam in Comitiis Ratisbonensibus fungitur, in præcipuis Imperii Constitutionibus interpretandis perget.

Gregorius Tülsnerus, U. J. D. Consiliarius & Professor Codicis, p. t. Decanus, futuro semestri æstivo, Libri primi Codicis Leges principaliores & utiliores, in Prælectionibus publicis, quantum per labores alios licuerit, explicabit.

Jacobus LeBleu, U. J. D. Professor Ordinarius, & Academiæ Syndicus, in prælectionibus Juridicis publicis Deo juvante, materiam de contractibus explicabit. In Collegiis Juris privatis, desiderio Dominorum Studiosorum studia sua accommodabit.

Martinus Müllerus, U. J. D. & Professor ordinarius, publicè aget de interdictis: privatim per æstatem Collegia sua absolvet, & exercitium Institutionum disputatorium instituet, in aliis etiam prout Dominis Studiosis ca(m)modum visum fuerit, sua(m) offert operam.

Johannes Helvicus Sinold, cogn. Schütz, Jurium D. & Professor Extraordinarius, in prælectionibus publicis doctrinam de Processu Judiciario primæ instantiæ hoc semestri proponet & absolvet. Continuabit quoque Collegium Pandectarum publicum, ut & privata Collegia Pandectarum & Institutionum tam lectoria quàm disputatoria.

 

 

WS 1653/1654

Justus Sinolt dictus Schütz/ V. J. D. Cancellarius & Professor primarius, finito Legationis munere, quo jam in Comitiis Ratisbonensibus fungitur, in præcipuis Imperii Constitutionibus interpretandis perget.

GEORGIUS TÜLSNERUS, V. J. D. Consiliarius Hasso-Darmst. & Codicis Professor Ordinarius, p. t. Decanus, futuro semestri hyemali, in prælectionibus publicis, explicationes principalium Codicis Justinianei Legum, continuabit.

Jacobus LeBleu, V. J. D. Professor Ordinarius, & Academiæ Syndicus in prælectionibus Juridicis publicis Deo juvante, materiam de contractibus explicabit. In Collegiis Juris privatis, desiderio Dominorum Studiosorum studia sua accomodabit.

Martinus Müllerus, V. J. D. & Prof. ordin. publicè aget de interdictis: privatim Collegia sua absolvet, & exercitium in institutionum disputatorium instituet, in aliis etiam prout Dominis Studiosis commodum visum fuerit, suam offert operam.

Johannes Helvicus Sinold cogn. Schütz/ Jurium D. & Professor Extraordinarius publicè, quæ de Processu Judiciario tractanda restant, absolvet. Quæ deinceps traditurus, significabit. Privatim præcepta Juris Publici tradet & exponet.

 

 

SS 1654

Justus Sinolt dictus Schütz/ V. J. D. Cancellarius & Professor, primarius, finito Legationis munere, quo jam in Comitiis Ratisbonensibus fungitur, in præcipuis Imperii Constitutionibus interpretandis perget.

Gregorius Tülsnerus, V. J. D. Consiliarius & Professor Codicis Ordinarius, p. t. Decanus, in explicandis utilioribus Codicis Legibus, methodo, quâ cœpit, perget; casus etiam insigniores Facultati subinde oblatos, explicabit.

Jacobus LeBleu, V. J. D. & Professor, p. t. Pro-Rector, in publicis Lectionibus, quatenus fieri poterit, materiam Contractuum continuabit. Privatim Collegia pro lubitu Dnn. Studiosorum aperiet.

Martinus Müller, I. U. D. & Professor Ordinarius, publicè leget Institutiones Justinianeas illo ordine & methodo , qua discere volentibus in studiis conducibilem omninò credat. Continuabit etiam & divina (?) cum gratia absolvet Collegium suum Juris explicatoriium privatum, & in aliis omnibus sese officio suo atque desiderio & expectationi Dnn. Studiosorum accommodabit, inprimis aperiendo Collegium Juris Novissimi Theorico-Practicum, vel explicatoriu(m) vel disputatorium.

Joh. Helvicus Sinold, cogn. Schütz/ Jurium D. & Professor Extraordinarius, Deo ita volente Constitutiones Criminales Caroli V. publicè explicabit.

 

 

WS 1654/1655

Justus Sinolt dictus Schütz/ V. J. D. Cancellarius & Professor primarius (!), finito Legationis munere, quo in Comitiis Ratisbonensibus functus est, in praecipuis Imperii Constitutionibus interpretandis perget.

Gregorius Tülsnerus, V. J. D. & Cancellarius Hass. & Codicis Professor Ordinarius, & p. t. Decanus, principalium, utiliorumque Legum Codicis explicationem, per semestrem futurum hyemale continuabit, & casus miscellaneos Facultati propositos resolvet.

Joh. Helvicus Sinold cogn. Schütz, Consiliarius Hasso-Darmstadinus & Professor Ordinarius; Publicè explicationem Constitutionis Criminalis Caroli V. continuat & absolvet. Privatim quoq(ue) illis, quibus utilis videri poterit suam offert opem (?).

Jacobus Le-Bleu, V. J. D. & Professor, p. t. Pro-Rector, in lectionibus publicis utiliores & ad usum forensem directas leges digestorum exponet. Privatim pro lubitu Dnn._studiososorum collegia aperiet.

Martinus Müller, V. J. D. & Professor Ordinarius publicè exponet institutiones privatim in explicatoriis (?) & disputatoriis sese opere & studio Dominorum studiosoru(m) votis accomodabit.

 

 

SS 1655

Justus Sinolt dictus Schütz/ V. J. D. Cancellarius & Professor Primarius, finito Legationis munere, quo in Comitiis Ratisbonensibus functus est, in præcipuis Imperii Constitutionibus interpretandis perget.

Gregorius Tülsnerus, V. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus & Professor Ordinarius, in explicandis utilioribus Codicis Justinianei Legibus progredietur; adjunget etiam Casus Insigniores Facultati ad decidendum oblatos, eosque explicabit.

Johannes Helvicus Sinold Cogn. Schütz/ D. Consil. Hass. & Prof. Ordin. Argumentum, quod hactenus in Lectionibus publicis & privatis proposuit, in quantum per alia licebit, persequetur.

Jacobus Le-Bleu, V. J. D. & Professor in publicis prælectionibus, quatenus fieri poterit, materiam acquir. vel amitt. possessionis continuabit. Privatim pro lubitu Dominorum Studiosorum Collegia aperiet.

Martinus Müller, V. J. D. & Professor Ordinarius, in lectionibus suis exponet Institutiones Justinianeas, & in Collegiis & Exercitiis tam publicis, quàm privatis sese studio & desiderio Dominorum Studiosorum accommodabit.

 

 

SS 1656

Justus Sinolt, dictus Schütz/ U. J. D. Cancellarius & Professor Primarius, quantum per negotia graviora licebit, in præcipuis Imperii Constitutionibus interpretandis perget.

GREGORIUS TÜLSNERUS, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmst. & Professor Ordinarius, explicationem utiliorum Codicis Justinianei Legum continuabit; casus quoq(ue) insigniores Facultati Juridicæ ad decidendum transmissos explicabit.

Jacobus Le-Bleu, V. J. D. & Pandectarum Professor Ordinarius absolutâ materiâ acquir. vel amitt. poss. publicè explicabit materiam de Re judicatâ, & in Collegiis Juridicis privatis Dnn. Studiosorum desiderio se accommodabit.

Martinus Müller, V. J. D. ejusdemq(ue) & Professor Publicus Ordinarius, publicè leget in Institutiones Justinianeas: privatim aperiet Collegia Explicatoria & Disputatoria, ut hactenus consuevit: aliaque sese offert ad Exercitia publica, prout Dnn. Studiosis visum fuerit.

 

 

WS 1656/1657

Justus Sinolt cognomento Schütz, V. J. D. Cancellarius & Professor primarius, in Jure publico & privato suum faciet.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus & Professor Ordinarius, in præcipuarum, utiliorumq; Legum Libri primi Codicis Justinianei interpretatione, futuro Semestri hyberno, publice progredietur: Lectiones quoque Juris Canonici, non ita pridem demandatas, bono cum DEO auspicabitur.

Jacobus Le Bleu, U. J. D. eiusdemq, Professor Ordinarius, in Lectionibus publicis Juridicis, nobiliores Pandectarum titulos explicabit, earumq; cursum, DEO volente, inter justum temporis patium absolvet.

Martinus Müller, U. J. D. & Professor Ordinarius, qua in Lectiobus publicis, explicando Institutiones Justinianeas, hactenus usus, methodo perget. Exercitatioribus etiam in Studio Juris commoda. Insuper etiam leget in Feudalibus, illa methodo, qua tractari & explicari communiter amant. In Collegiis privatis aliisq; Exercitiis Academicis ut suam petendibus hactenus satis superq; præstitit, ita in posterum offert operam fidemq;.

 

 

SS 1657

Justus Sinolt cognomento Schütz, D. Collegium intra privatos parietes, omnibus tamen gratuitum, in quo Consitutiones Imperii, & quæ ad statum publicum pertinent, conferendo tractabuntur, aperiet & habebit.

Gregorianus Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso Darmstadinus & Professor Ordinarius, per semestre futurum æstivum, principaliū utiliorumque Legum Libri primi Codicis Justinianei explicationem; uti & Lectiones Juris Canonici, quantum per labores Decanatus liceruit, publice continuable.

Jacobus Le Bleu, U. J. D. eiusdemq, Professor Ordinarius, in Lectionibus publicis Juridicis, nobiliores Pandectarum titulos explicabit, earumque cursum, DEO volente, inter justum temporis spatium absolvet.

Martinus Müller, U. J. D. & Professor Ordinarius, publice continuabit Lectiones in Institutiones Justinianeas, & Jus Feudale; privatim Collegia aperiet, & Exercitia Academica, prout Dnn. Studiosis commodum visum fuerit, instituet.

 

 

WS 1657/1658

Justus Sinolt cognomento Schütz, D. Collegium intra privatos parietes, omnibus tamen gratuitum, in quo Constitutiones Imperii, & quæ ad statum publicum pettinent, conferendo tractabuntur, operiet & habebit.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso Darmstadinus Professor Ordinarius, per semestre hybernū in explicatione Legum principalium Codicis Justinianei Iperget; Lectiones etiam Juris Canonici continuabit.

Jacobus Le Bleu, U. J. D. eiusdemq, Professor Ordinarius, in Lectionibus publicis Juridicis nobiliores Pandectarum titulos explicabit, earumque cursum, DEO volente, inter justum temporis spatium absolvet.

Martinus Müller, U. J. D. & Professor Ordinarius in lectionibus publicus ad Institutiones Justianianeas & Jus Feudale perget, & collegia atq; Exercitia publica & privata, prout desideraverint Dnn. studiosi, instituet.

 

 

SS 1659

Johannes Otto Tabor, JCtus, Consiliarius Hasso-Darmstatinus, Academiæ Cancellarius ac Professor Primarius, initium prælectionum, Deo clementer annuente, facturus est, a revelatione methodi exquisitæ & compendiosæ, quâ juris communis aditus plerisque difficilior hactenus creditus, facilis & expeditus constituatur, cujus adjumento non pauci (quos sua pietas beneficiorum non sinit esse immemores) ad præclara Reipub: munia se evectos fuisse, ore calamoq(ue) profitentur. Collegiis etiam & consiliis privatis, cupidæ Legum juventuti pro virili succurret. Quod suppetierit temporis, expolitioni Commentariorum, quosjam pridem in varias juris partes adparavit, impensurus.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus & Professor Ordinarius, in explicandis præcipuis & utilioribus Codicis Justinianei Legibus, ut & Lectionibus Juris Canonici, publice progredietur.

Jacobus Le Bleu, U. J. D., Ejusdemq(ue) Professor Ordin. In Lectionibus publicis Juridicis nobiliores Pandectarum titulos explicabit, earumq(ue): cursum, Deo volente, inter justum temporis spatium absolvet.

Martinus Müller, U. J. D. & Professor Ordinarius, publicè de successione testati & intestati leget, eaq(ue) absoluta ad materiam conventionum & obligationum progredietur: Collegia privata explicatoria & disputatoria continuatūrus, aliaq(ue) insuper Exercitia Academica, ad placitum Dnn. Studiosorum additurus, nihilq(ue) intermissurus, quod ad Studia illorum facere potest.

 

 

SS 1660

Johannes Otto Tabor, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, nec non Cancellarius Academiæ, & Professor Primarius, Publicè; Expositionem Juris publici: Privatim autem: Juris privati, ea quà cæpit methodo, Deo volente, continuabit.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmst. & Professor Ordinarius, per instans semestre æstivum, explicationem Legum Codicis Justinianei utiliorum, publicè continuabit.

Jacobus Le-Bleu, U. J. D. Professor Ordin. & Academiæ Syndicus. In Prælectionibus publicis Juridicis interpretabitur lib. 48. ff. de Publ. Judiciis. In Collegiis quoque privatis operam suam & officia pro desiderio DNN. Studiosorum præstabit.

Martinus Müller, U. J. D. & Profess. Ordin. In Institutionibus Justinianeis publicè Exponet Jus ad rem, eaque finita materia ad Actiones progredietur. Privatim aperiet Collegium Institutionum Explicatorium, per Semestre absolvendum: Et conjunget Exercitium disputatorium. In Ethicis si operam suam Studiosa Juventus desideraverit, promptissimam offert, præprimis aperiendo Collegia Ethico Legalia.

Huldericus Eyben, Jur. D. & Prof. P. Discursus de Juris Canonici origine, causis, indole, vi & effectibus publicè continuabit & B. C. D. absolvet: inde ipsam de utriusque juris differentiis commentationem methodicam auspicaturus. Privata item Exercitia, solemni fide & industria, sive ad finem perducet, sive ex usu Cupida legum juventutis nova instituet.

 

 

WS 1661/1662

Johannes Otto Tabor, JC. Consiliarius Hasso-Darmstadinus Academiæ Cancellarius & Professor Primarius; Juris publici & feudistici fundamenta, uti cœpit, publicè; Privati autem juris syntagmata, in privatis auditoriis porro Deo favente exponet.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliar. Hass. & Professor Ordinarius, futuro semestri hyberno, continuabit notabilium Legum Codicis Justinianei explicationem: Casus quoq(ue) insigniores Facultati Juridicæ oblatos, cum rationibus dubitandi & decidendi, publicè proponet & resolvet.

Jacobus Lebleu, U. I. D. & Profess. Ordin. in publicis prælectionibus juridicis explicabit materiam de Contractibus. Privatim Collegia juris pro captu & desiderio Dnn. Studiosorum aperiet.

Martinus Müller, I. U. D. & Professor Ordinarius, Jus Canonicum in Lectionibus suis publicis secundum praxin & ordinem judiciorum tradet: Privatim, ùt hactenus, aperiet Collegia Institutionum, ubi & Pandectarum explicatoria & disputatoria, alia insuper instituturus exercitia Ethico-Legalia, prout Studiosæ juventuti commodum visum fuerit.

Huldericus Eyben, Juris Doct. & Institutionum Juris Professor Ordinarius, prælectiones Institutionum publicas, quâ cœpit, methodo utilissimâ continuando, operam sedulò dabit, ut duo libri priores, B. cum DEO & fructu DD. Auditorum non pœnitendo, instanti hoc semestri absolvantur, Disputationes item de nobilissimis & difficilioribus Institutionum locis instituet, & quidem modò per DD. Responsuros licuerit, singulis septimanis publicè habebit. Privatim, tu(m) ea, quæ etiam nunc sub manu exercitia ad finem perducere annitetur; tum nova & novi forsan generis, feliciter auspicanda, cum florentissimis DD. Studiosis deliberabit.

 

 

WS 1663/1664

Johannes Otto Tabor, D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, Academiæ Cancellarius & Professor primarius, quandoquidem hactenus evenit, ut propter crebras disputationes examina solemnia, aliosque actus publicos lectionum habendarum tempora sæpiusculè intercepta aut interrupta fuerint, ad eoque & Doctores & Studiosi industrii scopū præfixum attingere debito tempore non potuerint, incommodo huic ita mederi conabitur hac vice, ut lectiones feudales, quas aliàs calamo aut auribus excipere Domini Studiosi solebant, mox negligendas aut oblivioni committendas, æreis deinceps typis descriptas ipsis sub initium cujusque septimanæ exhibiturus sit, ut de iis hebdomadariæ disputationes publicè aut privatim possint institui. Reliquas horas explicandis quæ supersunt Juris publici materiis impendet.

Gregorius Tulsnerus U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstad. & Professor Ordinarius, notabilium Legum Codicis Justinianei explicationem, DEO clementer opitulante, per instans semestre hybernum, continuabit: Casus etiam singulares Facultati Juridicæ subinde oblatos, publicè proponet & resolvet.

Jacobus LeBleu, U. J. D. & Professor Ordin. in Juridicis Lectionibus publicis, explicabit materiam Contractuum privatimque, permittente Divinâ clementia, juris collegia pro lubitu Dn. Studiosorum aperiet.

Martinus Müller, U. J. D. & Professor Ordinarius in Jure Canonico prout auditores habebit, publicè leget selectiora, & in praxi utiliora, illis sese accommodando. Privatim sua continuabit Collegia explicatoria & disputatoria, plura præstiturus, quam promissurus.

Huldericus Eyben, Jur. Doct. & Profess. Ordinarius publicas prælectiones & Disputationes debitâ diligentiá continuabit: privatim vero, D. D. Comilitonum studia legitima, B. C(um). D(eo). variis exercitiis & collegiis, quæ vocant, omni fide ac ope, porrô iuvabit.

 

 

SS 1664

Johannes Otto Tabor, D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, Academiæ Cancellarius & Professor primarius, post absolutam methodicam Capitulationis novissimæ expositione(m), que restant juris publici capita succinctius pertractabit: Disputationes in jus feudorum solemnes continuabit; synopses subinde interponet. Et cursum juris universi, semel iterumque hactenus absolutu(m), DEO volente, in gratiam studiosæ juventutis redauspicabitur privata manuductione, denuò, qua licuerit celeritate, transmittendum transigendumque.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstad. & professor Ordinarius notabilium Legum Codicis Justinianei explicationem, DEO clementer opitulante, viresq(ue) corporis suppeditante, per instans semestre æstivum, continuabit: Casus etiam singulares, ad Facultatem Juridicam subinde transmissos, publicè proponet & resolvet.

Jacobus LeBleu, U. J. D. & Pandectarum Professor ord., in prælectionibus publicis explicabit materiam Tutelarem & Testamentariam, illustrioseique eò pertinentes resolvet controversias; Collegia quoque Juris privata, pro lubitu Dnn. Studiosorum, aperiet.

Martinus Müller, U. J. D. & Juris Canonici Professor Ordinarius, publicè materias selectiores, ad praxin & forum nostrum ex jure Canonico pertractabit; privatim Collegia explicatoria & disputatoria, pro ut Dnn. studiosis visum fuerit, aperiet, sese Ipsorum studiis accommondando.

Hulderius Eyben, Jur. D. Prof. Ordin., legitimam doctrinam tàm privatim quam publicè exponendo, id operam omni sedulitate dabit, ut Dnn. Commilitonum studia quâm fidelissimè juvet ac promoreat. In Disp. quoque publicis ad instit. quà cœpit ratione B. C. D. perget.

 

 

WS 1664/1665

Johannes Otto Tabor, D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, & c. Academiæ Cancellarius & Professor primarius: Post absolutam Comitiologiam, ex ordine jam olim publicis typis designato, in prælectionibus publicis, De Officiis Domus Augusta, ac hodiernis Imperii Officialibus ut vocant; tùm porrò de Jure Legatorum aget; Feudorum autem jura pro copia Respondentium, Disputationibus publicis illustrabit. Collegium etiam privatum, de hac materia desiderantibus aperiet; Deniq(ue); totam juris privati Encyclopediam, ea quam hactenus tertia vice in hac Academia, non sine commodo fructuq(ue) assiduorum notabili, adhibuit methodo, cum diligentibus & hoc agentibus Studiosis diligenter D. V. pertractabit.

Gregorius Tülsnerius, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus & Professor Ordinarius, DEO clementer opitulante, per instans semestre hibernum, in notabilium Codicis Justinianei Legum explicatione publicè perget: Casus quoq(ue) insigniores, Facultati Juridicæ, ad decidendum oblatos, subinde proponet & resolvet.

Jacobus Le-Bleu, U. J. D. & Pandectarum Professor Ordinar., in prælectionibus publicis explicabit materiam Tutelarem & Testamentariam, illustrioresq(ue) eò pertinentes resolvet controversias; Collegia quoque Juris privata, pro lubitu Dnn. Studiosorum, aperiet.

Martinus Müller, U. J. D. & Juris Canonici Professor Ordinarius publicè, Deo dante, ex Jure Canonico proponet quæstiones singulares; privatim vero aperiet Collegium Institutionum Juris explicatorium, per semestre brumale absolvendum; rediturus insuper ad Collegium Pandectarum Examinatorium & Explicatorium, in studio Juridico operam suam, prout Dnn. Studiosis commodum visum fuerit, offerendo.

Huldericus Eyden, Jur. Doct. & Profess. Ordinar., quâ hactenus fecit ratione Prælectiones Instit. publicas continuabit: neq(ue) de cætero quicquam omittet, quô privata Dnn. Commilitonum studia, plè(ne) & sincere adjuvare, commodisq(ue) eorum servire poterit.

 

 

SS 1667

Johannes Otto Tabor, D. Consil. Hasso-Darmstad. Academiæ Cancelliarius & Professor primarius, pro voto Dominorum Studiosorum quartâ Vice Encyclopædiam Juris aggressus, in illo cubiculo, Deo favente, sine intercalatione perget; Ita ut simul Juris publici & Feudistici problemata ex ordine discussurus sit. Disputationes etiam causarum criminalium continuabit, quoties se Respondentes in his vel aliis materiis dabunt.

Gregorius Tulsnerus, V. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus & Professor Ordinarius, DEO Trin-Uno sanitatem benignè conservante, futuro semestri æstivo, explicationem Legum Codicis Justinianei, præ cæteris notabilium publicè continuabit.

Jacobus LeBleu, U. J. D. & P. P. in æstivis prælectionibus publ. Juridicis, præcipuos pandectarum Titulos, illustrioresque eò pertinentes controversias, Deo clementer annuente, exponet, atque ab initio ad finem justo tempore deducet, notabilioresque, quas in summo Imperii tribunali moveri solent quæstiones, exponet.

Martinus Müller, J. U. D. & Juris Canonici Professor, publicè aut privatim, ut constitutio corporis feret, Jus Canonicum secundum ordinem judiciorum tractabit, & privatim Collegia Institutionum ac Pandectarum explicatoria & disputatoria, prout Dnn. Studiosis commodum visum fuerit aperiet. In omnibus operam ac fidem suam, uti per plures annos, ita in posterum discere volentibus promittendo.

Huldericus Eybenius, Jur. D. & P. Ordin. V. D., publicè titulum ff. de Reg. Jur. interpretari perget, privata ite(m) collegia & Exercitia jurid. continuabit.

 

 

WS 1667/1668

Johannes Otto Tabor, D. Consil. Hasso-Darmstad. Academiæ Cancellarius & Professor primarius, Hactenus materiam judiciorum quotidianis Recitationibus declaravit; jus Feudisticum simul disputando repetiit, materia(m) criminalem etiam exhibere cepit: & perget dum vires tulerint.

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, & Professor Ordinarius, DEO clementer opitulante & sanitatem benignè conservante, Legum Codieis Iustinianei notabilium explicationem, per instans semestre hibernum continuabit.

Jacobus LeBleu, U. I. D. & P. P. in hibernis prælectionibus publ. Juridicis, præcipuos pandectarum Titulos, illustrioresque eò pertinentes controversias, Deo clementer annuente, exponet, atque ab initio ad finem iusto tempore deducet, notabilioresque, quæ in summo Imperii tribunali moveri solent quæstiones, exponet.

Martinus Müller, I. U. D. Iuris Canonici Professor, publicè aut privatim, ut constitutio corporis feret, Ius Canonicum secundum ordinem iudiciorum tractabit, in omnibus aliis prout Dnn. Studiosis commodum visum fuerit, operam suam offerendo.

Huldericus Eybenius, Jur. D. & P. Ordin. B. C. D., publicas prælect. in Tit. ff. de R. I. continuabit. Privatim verò quæcunque è re Dnn. Studiosorum visa fuerint exercitia juridica instituet.

 

 

SS 1668

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmst. & Prof. Ord., etsi quò ad Prælectiones publicas rude donatus sit; nihilominus tamen in aliis, quæ Academiam & Facultatem concernunt, negotiis, quantum per vires corporis licebit, suo non deerit officio.

Jacobus Le-Bleu, U. J. D. & Codicis Prof. Ord. illustriores Codicis leges in publicis lectionibus explicabit, collegia quoque juridica privata aperiet.

Martinus Müller, J. U. D. Juris Canonici Prof. Ord. publicè aut privatim ut constitutio corporis feret, Jus Canon. Secundum ordinem judiciorum tractabit, in omnibus aliis prout Dnn. Studiosis commodum visum fuerit, operam suam offerendo.

Huldericus Eybenius, D. Jur. Publ. & Feud. Prof. Ord. B. C. D., publicis prælectionibus absolvet doctrinam de Jure Feudali, & incipiet insignem aliquam legem Imperii fundamentalem explicare. Dispp. Quoque ad Instit. Jur. continuabit. Denique privata collegia atque alia exercitia jurid. instituet pro usu & genio Dnn. Commilitonum.

Joh. Richardus Malcomesius, Jur. D. & Prof., in Expositione Institutionum Imperialium Justinianearum publicè ordine haud interrupto, Deo clementer secundante, perget: & juxta decretum Statutorum Academicorum Tit. De V. S. Vel de R. I. adjunget. Privatim quoque tum explicando, tum disputando pro lubitu & commodo Dn. Commilitonum continuabit, & æstivas horas impendet.

 

 

WS 1668/1669

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliar. Hasso-Darmstadinus, & Professor Ordin. Facultatis Senior, etsi à Seremissimo Principe ac Domino, Dn. LUDOVICO Hassiæ Landgravio &c. quoad prælectiones publicas rude donatus sit; Nihilominùs tamen in aliis Academiam & Facultatem concernentibus, quantum per vires corporis licebit, suo non deerit officio.

Jacobus LeBleu, U. J. D. & Codicis Professor Ord. illustriores Codicis leges in publicis lectionibus explicabit, collegia quoque juridica privata aperiet.

Martinus Müller, U. J. D. & Prof. Publ. Haćtenus misere decumbit, meliorem tamen sperat fortunam, & si Deus vires restituet, per semestre hyemale selectas & utilissimas materias Juris præleget & methodo sat accurata exponet, publicè & privatim, prout constitutio corporis feret. Discere etiam volentibus in collegiis privatis bono cum Deo non deerit.

Huldericus Eybenius, D. Jur. Publ. & Feud. Prof. Ord. prælectionibus publicis, post paucula quæ in jure feud. restant expedita, vel Capitulationem Leopoldinum vel D. Lampadis aut D. Beckers tract. de jure publico, prout Dnn. Commilitonibus gratius utiliusque visum fuerit, B. C. D. destinat. Dispp. Quoque publicas ad Instit. & Feudales continuabit. Privatim cùm criminalia tractabit, tùm alia Collegia, uti Dnn. Studiosis promisit, aperiet, &, DEÔ modò vires & gratias largiente, omni sedulitate habebit.

 

 

SS 1669

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, & Professor Ordinarius, Facultatis Senior, etsi à Serenissimo Principe ac Domino, Dn. LUDOVICO, Hassiæ Landgravio & c. quoad prælectiones publicas, clementissimè rude sit donatus; nihilominus tamen in aliis Academiam & Facultatem concernentibus negotiis, quantum per vires Corporeis licebit, suo non deerit officio.

Reliqui Professores Juris Ordinarii jam dum humillime denominati, quam primum huc appulerint suam quoque in docendo præstabunt operam.

Henricus Petrus Haberkorn, J. U. D. & Professor extraodinarius, totius legitimæ scientiæ in Jure prima elementa ulteriori publicæ expositioni dare, nec non notabiliora ex his, non posthabitá insuper fundamentali elaboratione quarundam subtilium juris materiarum, disputationibus, uti hactenus factitatum, committere publicis, haud cessabit; Varia juris collegia & studia, prout illa desiderabuntur, privatim habebit, ita tamen ne ab usu practico relinquantur altena.

 

 

WS 1669/1670

Gregorius Tulsnerus, U. J. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, & Professor Ordinarius, Facultatis Senior, à Serenissimo Principe ac Domino, Dn. LUDOVICO, Hassiæ Landgravio & c. quò ad Prælectiones publicas, rude clementissimè donatus; in aliis, Academiam & Facultatem concernentibus negotiis, quantum per vires corporis licebit, suo non deerit officio.

Anton-Henricus Mollenbecius, J. U. D. hactenus Reip. Rintelens. Syndicus, & nunc à Serenissimo Principi ac Domino, Dn. LUDOVICO, Hassiæ Landgravio & c. ad Ordinariam Juris Professionem legitimè vocatus, quàm primum, fieri poterit, hic se sistet, officio suo, tum publicè, tum privatim DEO favente, satisfacturus. Collegia aperiet Lectoria pariter & Disputatoria, nec minus, ut vocant, Examinatoria; prout futuriss Auditoribus visa fuerint gratiora & magis proficua. Divisione, quoque istas juridicas, quas juxta seriem Pandectarum disposuit & primò Rintelii ante quindecim ferè annos in publicum emisit, jam variis utilissimis ADDITIONIBUS Theoretico-Praćticis illustratas & adauctas, in usum Dominorum Studiosorum propediem divulgabit.

Henricus Petrus Haberkorn, J. U. D. & Professor Extraordinarius, postquam aliquo usque in explicatione Pandectarum, in Lectionibus publicè habitis progressus est, in futuris Lectionibus explicationem Illarum fideliter continuabit & perducet. Similiter in Collegio privato in Treutlerum, sic ut cœptum est, Disputare, Eumque solidè explicare perget. Ita tamen ut usus praćticus simul sit monstrandus & utiliter annectendus. Collegium itidem Institutionum Explicatorium, aliaque secundum Auditorum desideria prompto studio aperiet, & Deo adjuvante fructuosè absolvet.

 

 

SS 1670

Hartmannus Jacobi, D. Consiliarius intimus Hasso-Darmstadinus, Regiminis atq(ue), Academiæ Cancellarius & Professor, in Collegio Practico, prælectionibus publicis, & aliis quæ Academiam & Facultatem concernunt expeditionibus, quantum per negotia graviora licebit, suo non deerit officio.

Gregorius Tulsnerus, J. U. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, & Professor Ordinarius, Facultatis Senior, à Serenissimo Principe ac Domino, DN. LUDOVICO, Hassiæ Landgravio & c. quoad prælectiones publicas rude clementissimè donatus; in aliis, Academiam & Facultatem concernentibus negotiis, quantum per vires corporis licebit, suo non deerit officio.

Anton-Henricus Mollenbecius, J. U. D. & Prof. ordin. lectionibus publicis insignem Titulum de ACTIONIBUS, scitu præ cæteris maximè necessarium, & in foro & praxi utilissimum, succinctè explanabit. Privatim vero aperiet collegium Institutionum Imperialium Lectorium, & Pandectarum Wesenbecianum vel Struvianum Examinatorium. Disputatorio quoque Exercitio desideriis Studiosorum satisfacere pro viribus adnitetur; in omnibus ad illorum placitum & captum, Deo juvante, se accommodaturus, ne impensi temporis quemquam pœniteat.

Henricus Petrus Haberkorn, J. U. D. ejusdemq(ue) Profess. Extraord. in publico sublimem de ACTIONIBUS materiam more hactenus observato explicare perget, eâque feliciter ad finem perductá, alias pariter difficiles usui nihilominus inservientes huic subnectet, Disputationes quoque primam sequentes, contra Censorem jurisprudentiæ inconsideratissimum Cypria num Regnerum ab Oosterga, conscriptas, publicæ ventilation subjicere haud supersedebit. Privatis insuper collegiis tam Justinianis novis quàm λύlais commodare, pro virili annitetur.

 

 

WS 1670/1671

Hartmannus Jacobi, D. Consiliar. Hasso-Darmstadin. intimus, Regimin. & Academ. Cancellar. Profess. P. in Laboribus, Academiæ, Facultatis & Studiosorum emolumentum concernentibus, officio suo convenienter satisfaciet.

Gregorius Tulsnerus, J. U. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, & Professor Ordinarius, Facultatis Senior, à Serenissimo Principe ac Domino, DN. LUDOVICO, Hassiæ Landgravio, quoad prælectiones publicas rude clementissimè donatus; in aliis Academiam & Facultatem concernentibus negotiis, quantum per vires corporis licebit, suo non deerit officio.

Anton-Henricus Mollenbecius, J. U. D. & Prof. Ordin. præter lapso semestri insignem istum, de ACTIONIBUS Titulum publicis prælectionibus exposuit, & absolvit. Nunc hybernis mensibus, ob materiarum connexitatem, de reliquis, ex Alieno contractu & delicto quæ promanant, aćtionibus, ut & de Extraordinariis, sive possessoriis judiciis, nec non de Actionum vita & interitu, quomodo, vel ipso jure vel ope exceptionum & istæ pereant, finiantur & impugnentur, Deo propitio, publicè tractabit, indicaturus simul, quid hodie in foro obtineat, quidve ab usu recesserit. In privatis quoque Institutionum & Pandectarum collegiis, pari indefesso perget studio, & insuper disputatoria, aliusve generis exercitia, pro Dnn. Studiosorum captu ac desiderio promtissimè aperiet.

Henricus Petrus Haberkorn, J. U. D. Ejusdemq(ue), Profess. & Academ. Syndic. publicis lectionibus JUS Feudale plenis numeris dabit assequendum. Privatis collegiis se Dnn. Studiosorum desiderio accommodabit, & ut posvet scena, personam aget, cumprimis messem uberiorem in Studio Juris desideraturis & ad forensia festinaturis ansā ad hæc suppeditare non morabitur, sed electas à Nonnullis disputationes Ummianas jucundo ac suavi illustrabit ductu.

Nicolaus Christophorus Lüncker, J. U. D. Prof. Extraordin. & Consil. Sax. publicè in illustrando jure publico perget: & jus Civile Privatum, ad Methodum Pandećtarum, per Disputationes publicas hebdomadales, uti cœpit, porrò disceptabit. Privatim v. Collegii Pandectar. Explic. & Exam. partem posteriorem hoc semestri absolvet: aliis quoque Dnn. Studiosorum votis quoad poterit, non defuturus.

 

 

SS 1671

HARTMANNUS JACOBI, U. J. D. Consiliarius intimus Hasso-Darmstadinus, Regiminis & Academiæ Cancellarius & P. P. Operam porrò dabit, ut per Dei gratiam in omnibus Academiæ & Facultatis publicam utilitatem promoventibus negotiis, officio suo satisfaciat.

GEORGIUS TULSNERUS, J. U. D. Consiliarius Hasso-Darmstadinus, & Professor Ordinarius, Facultatis Senior, à Serenissimo Principe ac Domino, DN LUDOVICO, Hassiæ Landgravio &c, quoad prælectiones publicas rude clementissimè donatus; in aliis, Academiam & Facultatem concernentibus negotiis, quantum per vires corporis licebit, suo non deerit officio.

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ordin. præterito semestri ea, quæ connexâ Actionum materiâ exponenda restabant, publicè absolvit, & pariter Tit. insignem de publicis judiciis. Proximè, Deo annuente, amplissimam Contractuum materiam, utilitate & frequentiâ omnium principem, dilucidè explanabit, elegantiores hinc inde occurrentes quæstiones, præprimis quæ in foro usum habent, succinctè enodaturus. Privatim denuò aperiet Exercitium Disputatorium, semestri spatio absolvendum; In quem sinem elegit Dissertationes Schnobelianas, ad quinquaginta libros pandect. singulari studio & concisâ brevitate ab Ampliss. Autore conscriptas & nunc passim in celebrioribus Academiis, uti meruerunt, receptas & usitatas. Si etiam aliud desiderabitur exercitium, Lectorium vel Examinatorium,  faciet pro virili, ut cupidæ LL. juventutis desiderio satisfaciat.

HENRICUS PETRUS Haberkorn, J. U. D. ejus Prof. & Academiæ Syndic. In publicis lectionibus celebriores Juris materias secundum seriem Pandectarum explicare perget, uno tamen vel altero cujusq(ue) hebdomadis die inseret discursus de interesse Imperii Romano-Germanici. Intra privatos parietes disputatoria aperiet collegia, unum Sutholtianum ad Instituta, alterum Wesenbecianum ad Pandectas. Neque de cœtero intermittet desideriis Dnr. Studiosorum in studio Juris pro lubitu se accommodare.

NICOLAUS CHRISTOPHORUS LÜNCKER, J. U. D. Consil. Sax. & Prof. Extraord. absolutâ per Dei gr. ad Lampadii ductum, integrâ Juris Publ. doctrinâ, inposterum, præmissâ jam brevi introductione, ad Institutiones Justinianeas, jus Privatum exponet: additis ubique Legum, quas abrogatas vulgò appellant, vindiciis. Privatim Collegium novum Pandectarum, & si quibusdam placuerit, Feudale etiam, vel Publici Juris, instituet.

 

 

SS 1673

HARTMANNUS JACOBI, U. J. D. Consiliar. intim. Hasso-Darmstadin. Regiminis & Academiæ Cancellarius P. P. Deô clementer annuente non solùm Consiliis & Responsis, sed etiam reliquis, quæ Officii ratio requirit, studiis atq(ue) curis, Bonum Publicum impigrè promovere perget.

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ordin. præterito semestri materiam successionis, tum ex testamento, tum ab intestato publicis prælectionibus absolvit, & simul famosissimum Tit. de R. D. & A. E. D. Proximè nunc, juxta ordinem, celebriores seqq. exponet materias: de Servitutibus, Præscriptionibus, Donationibus &c. Privatis Collegiis & Feudorum & Pandectarum nuper ad finem perductis, denuo similia, vel quæ grata atque utilia Auditoribus visa fuerint, aperiet exercitia, præprimis ad Instit. & Pandectas disputatoria.

NICOLAUS CHRISTOPHORUS Lüncker, Jur. Dr. & Prof. P. Extraord. in Lectionibus publicis Criminalia tractabit; privatim verò Collegium Institutionum Disputatorium instituet, vel aliud quoddam ex voto Auditorum.

 

 

WS 1673/1674

HARTMANNUS JACOBI, U. J. D. Consiliar. intim. Hasso-Darmstadin. Regiminis & Academiæ Cancellarius P. P. Deo clementer annuente non solùm Consilis & Responsis, sed etiam reliquis, quæ Officii ratio requirit, studiis atq(ue) curis, Bonum Publicum impigrè promovere perget.

ANTHON. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & P. Ordin. publicis prælectionibus primùm quæ de jure patriæ potestatis adhuc dicenda restant, absolvet, postea ad alias illustres materias, uti de Tutela & Cura, similesq(ue), cum primis usum quæ habent, progressurus. Privatim denuò instituet Collegium Institut. Imperial. tum Lectorium, tum Disputatorium, nec non Pandectarum Examinatorium: & hoc quidem, ad centurias suas Divisionum Juridicarum, quæ propediem longè auctiores, variis annotationibus Theoretico-practicis illustratæ, in publicum prodibunt. Daturus simul operam, ut unumquodque semestri spatio absolvatur, nec minus Dnn. Auditores magnum inde studiorum suorum sentiant incrementum.

NICOLAUS CHRISTOPHORUS Lüncker, J. U. D. & Prof. Publ. Extraord. in Lectionibus publicis ea, quæ ad Criminalium doctrinam pertinent, absolvet, celebriores deinde Articulos Juris Publicis proponet, atque Disputationes publicas ad Pandectas strenuè continuabit. Privatim, finitô per Dei gratiam Collegiô, super Notitia Imperii Bœclerianâ habitô, & Collegio Instit. Imper. Disputatorio, novum instituet Pandectarum explicatorio-examinatorium, & si per alia licebit negotia, Collegium quoq(ue) Institutionum pariter explicatorio-examinatorium expetentibus aperiet.

 

 

SS 1676

JOHANNES STRAUCHIUS, D. Consiliarius Hassiscus, Pro Cancellarius, Antecessor primarius & h. t. Decianus Ordinis Juridici, Statutis Academicis obsecundaturus in Institutionibus Juris-publici, jure personarum publicarum ad umbilicum jam deducto, inde ad jus rerum publicarum pergetur: Sed & materiam Regalium, ad legem statutorum, Disputationibus publicis pertractabit & privatâ industriâ in Constitutiones Imperii Imperante Karolo V. promulgatas commentabitur.

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ordinar. in Dissertationibus Schnobelianis, quas non ita pridem Rectorali munere deposito, publicè explicare cœpit, progredietur; & quoties aliquam ex illis prælegendo absolverit, repetitionis & examinis loco eandem Disputatioriæ palæstræ committet. Privatim verò continuabit, atque Deo clementer opitulante ad findem perducet Panctarum collegium; commodaturus quoque operam suam in aperiendis novis Exercitiis Institut. Imper. & Iuris Feudalis, aliisve, quæ à Dnis Studiosis, cupidis LL. cultoribus, desiderabuntur sive Lectoria fuerint sive Disputatoria.

FRIDERICUS NITSCHIUS, Ph. & J. U. D. hujusque Prof. Ord. Publicè, V. D. Titulum Digestorum de Reg. Jur. maximè utilem & necessarium, methodé hactenus consuetâ, eâque fundamentali ulterius explicando tradere, quemadmodum & in Collegio ad Pandectas Disputatorio perget. Privatim etiam Collegium Practicum ad Brunnemanni Processum Civilem continuabit, & cum non minus ac Criminalem, si & hunc pertractare Dnn. Auditoribus animus erit, absolvet. De novo aperiet Collegium, quodcunque sive Juris Publici sive Privati desideraverint Nobb. Dnn. Studiosi.

NICOLAUS THILENIUS, J. U. L. & Prof. Extraordinarius, publicè Locamerianas quæstiones explicando ac disputando continuabit; Privatim institutiones Justinianeas, ac Res quotidianas sive Aurea Biccii præleget, inque cæteris Juris partibus operam ac studia sua desideraturis non deerit.

 

 

WS 1676/1677

JOHANNES STRAUCHIUS, D. Horâ X. matutinâ non solum Institutiones Juris publici continuabit: Sed & quibus diebus à lectionibus publicis cessatur, jus forensium controversiarum, quæ hoc maximè tempore forum exercent, per rationes dubitandi & decidendi tractabit, Denique feriatis diebus post sacra peracta vacabit Dn. Studiosis, de re publicâ literariâque nec non studiorum cujusque suorum ratione consultaturis: Eosque à patellariis ad majorum gentium doctores manu ducet.

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Profess. Ordin. in publicis prælectionibus & disputationibus Pandectarum Schnobelianis, D. V. progredietur: Et quia amant alterna Camœnæ, singulis septimanis, unam vel alteram horam impendet Differentiis Juris Veteris & Novissimi, secundum Novellarum seriem succinctè & perspicuè exponendis Privatim quoque in Collegiis & Lectoriis & Disputatoriis, quæ pro placito Dnn. Studiosorum aperturus, suam indefessam præstabit opera(m).

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & J. U. D. P. P. Ord. Publicè potiores & Cardinales Leges, in quibus quasi sedes est materiarum Juris, secundum Ordinem Digestorum fundamentali methodo explicare B. C. D. incipiet & in Disputationibus Juris Controversi ad Pandectas perget. Privatim absoluto Collegio Practico ad Processum Brunnemann; instanti semestri etiam Privatissimum Struvianum absolvet, Wesenbecianum verò continuabit. De novo Collegium Pandectarum sive ad Wesenbecii Paratitla sive Dn. Struvii Syntagma Lectorio-Examinatorium quemadmodum & Collegium Juris Feudalis ad Schnobelium habebit.

NICOLAUS THILENIUS, J. U. Lic. & Prof. Extraord. publicè materiam Actionum declarabit, privatim Institutiones & Digesta præleget ac disputabit, inque cæteris Juris partibus desiderio Dnn. Studiosorum satisfaciet.

 

 

SS 1677

JOHANNES STRAUCHIUS, D. pro diligentiâ Auditorum non deerit promissis, superiori semestri in publicum factis.

ANTON. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ordinar. in explicandis Authenticis & quibus illæ insertæ sunt Legibus Codicis, publicè progredietur; unâ quasi & compendiariâ viâ traditurus, & quod antè obtinebat Jus Vetus & quod postea desuetudine obsoletum, Imperiali remedio Novellarum Constitutionum illuminatum est. Privatim quoque in aperiendis novis Collegiis, & Lectoriis & Disputatoriis, suam pollicetur promtitudinem.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & U. I. D. & Pand. P. P. Ord. In explicatione Digestorum publicè, V. D. cœptâ methodo perget, & celebrem inprimis materiam de Iurisdictione, tàm ex Jure Romano, quàm secundùm modernum S. R. Imperii Statum ex Constitutionibus Ejusdem enucleatè tradet. Privatim Pandectarum, Wesenbecianum & Struvianum, continuabit. De novo aliud vel Pandectarum, vel quod ab Ipso desideraverint Cultores Legum, tàm legendo quàm disputando aperiet; Vel etiam Ius Naturale sive ad Hugonem Grotium, sive alium Juris Naturalis Doctorem explicabit.

NICOLAUS THILENIUS, J. U. L. & Prof. Ord. publicè principaliores ex Institutionibus Justinianeis, quas hactenus feliciter ad finem deduxit, materias, atque inprimis testamentorum & legatorum titulos explicando pertractabit. Privatim verò dictas Juris Institutiones, à Serenissimo Principe sibi præcipuè assignatas, & Strauchii Jus Justinianeum præleget, ac disputandi exercitium ante duos menses cœptum sedulò continuabit.

 

 

WS 1679/1680

JOHANNES STRAUCHIUS, D. perget in Institutionibus, aliisque lectionibus Juris publici.

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, D. & Prof. Ordin. explicationem JURIS NOVISSIMI, secundum Authenticarum Legibus Codicis Insertarum seriem, publicè D. V. continuabit. Privatim absolvet Collegium præterito semestri cœptum, & si quidam alia petierint exercitia, sive Disputatoria, sive examinatoria, eorum desiderio satisfacere conabitur.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & U. J. D. Pand. Prof. Ord. & h. t. ACADEMIÆ PRO-RECTOR. In Lectionibus publicis, quantum propter Negotia publica fieri poterit, in explicatione Titulorum Libri XLVIII. Digestorum V. D. perget. Collegia verò privata uti & Nucleû(m) Juris có(n)troversi disputá(n)do continuabit, nec nova petentibus aperire denegabit.

NICOLAUS THILEN, J. U. L. & Prof. Ord. pro Lectionibus publicis materias Nuptiarum ac Tutelarum consuetâ methodo pertractabit. Privatam verò operam collocabit partim in declarandis Institutionibus Imperialibus partim in prælegendis Digestis atque ad Schnobelii Dissertationes exercitium disputandi instutuet.

 

 

SS 1680

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, D. & Prof. Ord. Explicationem Juris Novissimi feu. Authenticarum, quas Novellarum Epitomator Irnerius, Codicis Legibus inseruit, ulterius publicè continuabit, peram daturus, postquam jam CCXIV earum explanavit, ut & residuas hoc semestri D. V. absolvat. In privatis quoque prælectionibus sedulò perget, nec minus in aliis pro Dominorum Studiosorum placito, aperiundis Exercitiis, tùm Disputatoriis, tum Examinatoriis, suam exhibebit promtitudinem.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, J. U. D. & Prof. Ord. in Rerum Criminalium Explicatione ad Lib. XLVII. & XLVIII. Digestorum, eâ, quâ cœpit, methodo publicè V. D. perget. Privatim Collegium ad Struvii Syntagma Juris Civilis habebit, nec non ex Jure Publico Mylerum de Principibus & Statibus Imperii vel alium Juris Public Scriptorem desiderantibus præleget.

NICOLAUS THILEN, J. U. L. & Pr. Ord. pro lectionibus publicis Modos acquirendi juris gentium & civilis tractabit; Privatim verò aperiet Collegia cum Institutionum, tum Feudorum, iisq(ue), qui hactenus in Compendium illud juris Lauterbachianum, à Consultiss. Dno. Schutzio nuperrimè editum, operam ejus desiderarunt, pro viribus satis faciet.

 

 

SS 1681

ANTON HENRICUS MOLLENBECIUS, D. & Pr. Ord. huc usq(ue) publicis prælectionibus Jus Novissimum, in Codice per CCXXVI. Authenticas ab Irnerio Novellarum Epitomatore interpolatum, exposuit, & nunc tandem divino adjutus auxilio absolvit. Proximè igitur, promisso ut satisfaciat, DIFFERENTIAS JURIS CIVILIS & CANONICI, easq(ue) principaliores succinctè explanabit, ad singulas simul quid usus obtineat atque in foro judiciario receptum sit, fideliter moniturus; DEUS secundet propositum! Privatim quoq(ue) tum in continuandis, tum in aliis denuò inchoandis Collegiis, qualia à LL. Cultoribus, Dominis Studiosis, desiderabuntur, suam pollicetur promtitudinem.

FRIEDERICUS NITZSCHIUS, D. & Iur. Prof. Ord. Publicè ea, quæ in Libris Pandectarum LXVII. & LXVIII. adhuc proponenda restant, volente Deo absolvet. Privatim Collegium Digestorum Lectorio Disputatorium ad Dn. Struvii Sytagma habebit, & quia Juris Publici Collegium ad Dn. Myleri Tractatum de Principibus & Statibus Imperii præterito semestri bono cum Deo absolvit, aliud vel Publici vel etiam Feudalis Juris Collegium desiderantibus aperiet.

NICOLAUS THILEN, J. U. L. & Prof. Ord. Institutiones Justinianeas & publicè & privatim superiori hyeme, ita fortunante Deo, absolutas denuò ordietur; In Collegio Digestorum, quo cepit, pede perget, aliaq(ue) cùm in feudalis, tùm publici juris Studiis pro desiderio Auditorum Collegia aperiet.

 

 

WS 1681/1682

ANTON HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ord. & Jur. Facult. Sen. In interpretandis & examinandis Juris Civilis & Canonici Differentiis, servato eo, qui Dn. Cunrado Rittershusio in hisce placuit, Ordine, publicè progredietur; Certò confisus, doctrinam hanc cupidis LL. Cultoribus, Dominis Studiosis, fore utilissimam; ex qua variarum materiarum, scitu necessariarum, cognitionem, compendiariâ viâ atque jucundâ utriusque Juris collatione, sibi comparare possint. In privatis prælectionibus pertractabit, quæ adhuc resida sunt; Et si adfuerint non nulli, qui sub ejus manuductione Disputatorium aliquod, sive publicum, sive privatum, vel etiam alterius generis Juridicum Exercitium, denuò desideraverint, illis operam suam atque industriam non denegabit.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, D. & Prof. Jur. Ord. Publicè V. D. Criminalium Explicationem ex Pandectis adhuc tradendam ad finem perducet. Privatim Collegium Digestorum ad Dn. Struvii Syntagma absolvet, & postquam In Jure Publico Mylerum de Principibus & Statibus Imperii iteratò ad finem perduxit, alium Juris Autorem ad placitum Dnn. Studiosorum præleget.

NICOLAUS THILEN, J. U. L. & Prof. Ord. pro cathedra publica materiam rerum juxta seriem Institutionum declarabit; Privatim verò, prout lubitum erit, velin Capitulationes Imperatorias vel Consuetudines Feudales com(m)entabitur, aliaq(ue) privati Juris Collegia ad votum Auditorum instituet.

 

 

SS 1682

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ordin. & Jurid. Facult. Sen. Utilissimam illam & non manus jucundam, utriusque Civilis & Canonici Iuris collationem, D. V. publicè continuabit, juxta ductum & seriem, quam in Septem suis Differentiarum libris concinnavit Dn. Rittershusius, JCtus celebratissimus. Privatim denuo Disputatorium aliquod, vel etiam alterius generis aperiot Exercitium ad quamcunque juris partem cupidi LL. Cultores, Domini Studiosi, id ipsum desideraverint.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & J. U. D. Pandect. Prof. Publ. Cùm in Criminalium materiâ ea, quæ pauca adhuc restant, absolverit, Publicè Titulum Digestorum de Iudiciis V. D. explicabit. Privatim verò absolutis Collegiis tàm Digestorum Struviano, quam quod ad Notitiam S. R. Imperii CL. Bœcleri adhuc habet, & durantibus feriis absolvet, aliud Pandectarum, & præterea sive, Juris Publici, sive feudalis sive etiam Juris Naturalis & Gentium Collegium ad placitum Dnn. Studiosorum habebit.

NICOLAUS THILEN, J. U. L. & Prof. Ord. publicè Institutiones Justinianeas tractabit; privatim verò, finitis lectionibus feudalibus, jus publicum, aliaque pro captu & desiderio Auditorum exponet.

 

 

WS 1684/1685

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ordin. & Jurid. Facult. Sen. Differentias Juris Civ. & Canonici, & quidem, quas de JUDICIIS, materiâ scitu maximè necessariâ, atque in foro & praxi fertilissimâ, Dn. Cunrad. Rittershusius in suo Tr. Lib. V. eleganter congessit, publicè interpretari continuabit, & quæ residua adhuc sunt capita, eâ qua cœpit methodo DEO annuente, absolvet. Quòd si fuerint nonnulli, qui etiam privatam ipsius manuductionem, in Collegia Feudali, aliove instituendo Exercitio, expetierint, illorum desiderio, quantum poterit, satisfaciet.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & V. J. D. & Prof. Ord. D. V. Leges Imperii Fundamentales reliquas, in specie verò Transactionem Passaviensem cum insecutâ Religionis Pace, eâque absolutâ Instrumentum Pacis Osnabruggense & Monasteriense unà cum Iis, quæ ex Pace Nimvvegensi inibi mutata sunt, breviter publicè proponet. Privatim verò Collegium Digestorum, nec non Juris Feudalis ad Struvium vel Schnoberium habebit, quemadmodum & Notas ad Bœcleri Notitiam Imperii B. C. D. absolvet.

NICOLAUS THILEN, Jur. Prof. Ord. pro cathedra publica Wurmseri Exercitutiones Juris publici continuabit; horis verò privatis explicabit Institationes Juris, una cum posteriori Digestorum parte, atque simul disputandi exercitium instituet.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. Licent. & ej. Profess. Extraord. Privatim sive ad Institutiones sive ad Digesta, quibus libuerit operam suam exhibebit. Publicè, post lectiones politicas in Houtuynum ad finem perductas, materiam testamentariam juxta methodum Institutionum explicabit: neque deerit cupientibus in argumentis, sive publici sive privati juris, se disputando exercere.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBEC., J. U. L. & Prof. Extraord. Publicè Dissertationibus Schnobelianis eventilatis, mâteriam Delictorum, juxta ordinem quem Digesta in libris terribilibus exhibent, pertractabit. Privatim cœptum juris Publici Collegium et Celeberr. Dn. Schuuerderum continuabit, & alia quæ fuerint desiderata instituet.

 

 

SS 1685

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ordin. & Jurid. Facult. Sen. postquam præterito semestri in Tract. de Differentiis Juris Civ. & Can. Rittershusiano, Librum V. de Judiciis, publicis prælectionibus absolvit, proximè nunc, D. V. aggredietur Libr. VI. De CRIMINIBUS, succinctè expositurus tum processum in illis usitatum Forensem, tum ipsorum delictorum & criminum varias species, illisque de Jure Commani, nec non in Carolinis Constitutionibus præstitutas pœnas atque supplicia. Materia hæc præ cæteris publicâ interpretatione & disquisitione diligentiori digna est, & in praxi, maximè hoc exulceratissimo seculo frequentissima. Privatim verò, unum vel alterum, sive Lectorio-Examinatorium, sive Disputatorium fuerit, aperiet Exercitium, ad quamcunque juris partem cupidi LL. Cultores id ipsum expetierint.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & J. U. D. Consiliar. Hassiacus & Pandect. Prof. Publ. Tractatione des Judiciis Imperii in Lectionibus Publicis absolutâ, materiam de Muneribus & Jure immunitatis B. C. D. pertractabit. Privatim Collegia Digestorum explicando, examinando & disputando, quemadmodum & Juris Feudalis, vel aliud, quod Dnn. Studiosi desideraverint, Juris Collegium habebit.

NICOLAUS THILEN, J. U. L. & Prof. Ordin. pro cathedra quæ in Wurmseri Exercitationibus Juris Publici adhuc restant, explicabit: Horis verò privatis Institutiones præleget, atque alia, quæ provectiores desiderabunt, Collegia instituet.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. Licent. & Prof. Extraord. institutum superioris semestris prosequaturus, singularia juris privati argumenta explanabit publicè, & interdum, majoris illustrationis gratiâ, quæ exposita sunt, ad disceptandum proponet. Privatim compendii Lauterbachiani quæ restant, DEO benedicente, absolvet.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBEC., J. U. Lic. & Prof. Extraord. Auditoribus publicis illustres controversias inter præclaros JCtos agitatas proponet. Privatis vel Institutiones, vel Digesta vel denuò Jus Publicum, prout desiderabunt, DEO bene juvante, præleget; & si qui disputando exerceri velint, officio suo non deerit.

 

 

WS 1685/1686

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ordin. & Jurid. Facult. Senior, præterito semestri, juxt. ductum Clariss. JCt. Rittershusii Lib. VI. Differentiarum Juris Civ. & Canon. præliminaria, De Accusationibus, Inquisitionibus & Denunciationibus, ad processum forensem Criminalem quæ spectant, publicè exposuit; proximè nunc D. V. varias & publicorum & privatorum delictorum species, & quibus ea pœnis atque suppliciis, de jure & hodiernis moribus, coërcenda veniant, succinctè explanabit, residua Istius Libri Capita absoluturus. Præterea in Collegiis privatim instituendis, qualia à LL. Cultoribus, Dominis Studiosis, desiderabuntur, suam pollicetur promtitudinem.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & U. J. D. Pandectarum Prof. Publ. & Judicii Revisorii Hassiaci Consiliarius. Publicè D. V. Titulum Digestorum de Jure Fisci cum sequentibus tractabit. Privatim verò Autorem aliquem ad Digesta explicabit quemadmodum etiam Collegium Juris Publici desiderantibus habebit.

NICOLAUS THILENIUS, publicè finitis Wurmseri Exercitationibus, vel dictum Authorem repetet, vel alium pro captu Auditorum Juris publici Scriptorem explicabit. Privatim verò Institutiones Justinianeas & posteriorem Digestorum partem interpretabitur, ac disputandi exercitium subinde instituet.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. Licent. & Prof. Extraordin. explicationem compendii Lauterbachiani continuabit privatim: Juxta ejusdem ductum publicè nonnulla juris argumenta explanare perget, & in horâ publicis Lectionibus eadem ad disceptandum subinde proponet. Quod si præterea in aliis ejus opera desiderabitur, non deerit eadem uti volentibus.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBEC, J. U. L. & Prof. Extraord. Postquam quæ restant controversias illustres absolverit, Ultimarum Voluntatum materiam publicis Auditoribus explanabit. Privatim quæ in Institutionum & Pandectarum Lectionibus restant absolvet, & nova sive ex Privato sive Publico jure ad placitum Auditorum Collegia instituet, non denegaturus quoque iis operam, qui, ductu Schnobelii juxta seriem Pandectarum, publicè disputando exerceri velint.

 

 

SS 1686

ANTON. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ordin. & Juridicæ Facultatis Senior, postquam VII. istos de Differentiis Juris Civilis & Canonici Libros Rittershusianos, publicè interpretando ad finem perduxit, proximè nunc, si DEUS volet, in gratiam studiosæ juventutis jus Feudale tractabit, eâ methodo & perspicuitate admirandâ, quam Liborius Hattyserus, in sua hujus juris Analysi artificiosè concinnavit. Privatim instituet Exercitia, quæ Dominis Auditoribus grata atque utilia videbuntur.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & U. J. D. Summi Hassiæ Principum Judicii Appellationum Assessor, & Pand. Prof. Ordinarius, Publicè V. D. materiam Pactorum ejusque potiores textus Juris Civilis accuratâ Analysi pertractabit; Privatim verò èa Juris Publici & Privati Collegia est habiturus, quæ è re pariter ac desiderio Dnn. Studiosorum esse videbuntur.

NICOLAUS THILENIUS, J. U. D. & Prof. Ord. horis publicis feuda interpretabitur: Privatis verò vel Institutionum, vel Practicum, vel alia, quæ desiderabuntur, Collegia instituet.

JOH. NICOL. HERTIUS, J. U. Licent. & Prof. extraordin. Prælectiones ad dimidium Compendii Dig. Lauterbachiani Dei gratiâ iterum perductas, vel ad extremum continuabit, vel rursum à principio ordietur. Hugonis etiam Grotii de jure Belli & Pacis opus, per æstatem, si desiderabitur, exponet.

BERNH. LUDOVICUS MOLLENBEC, J. U. L. & Prof. Extraord. Publicè in exponendis Ultimis Voluntaribus porrò occupabitur. Privatim Collegium Schützianum continuabit, & simul ac modò, quæ in Struviano restant, absolverit, Institutiones denuò & jus Publicum docebit.

 

 

WS 1686/1687

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ordin. & Juridicæ Facultatis Senior, eà qua cœpit perspicuâ methodo Hattyserianâ prælectiones Feudales publicas continuabit, & elegantiores inde obvenientes quæstiones, præprimis in foro usum quæ obtinent, rationibus tam dubitandi quàm decidendi succinctè resolvet. Privatim aperiet Collegia quæ cupidis LL. Cultoribus fuerint accepta & si qui ad Judicialem tum in Civilibus, tum in Criminalibus usitatum processum aliquam manuductionem desideraverint, illis operam suam non denegabit.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & U. J. D. Summi Hassiæ Principum Iudicii Appellationum Assessor, & Pand. Prof. Ordinarius, Publicè V. D. materiam Pactorum ejusque potiores textus Juris Civilis accuratâ Analysi pertractabit; Privatim verò ea Juris Publici & Privati Collegia est habiturus, quæ è re pariter ac desiderio Dnn. Studiosorum esse videbuntur.

NICOLAUS THILENIUS, J. U. D. & Prof. Ord. pro cathedra publica selectas Juris controversias explicando ac disputando pertractabit: Horis verò privatis Institutiones & Feudalia jura præleget, aliaque instituet pro lubitu Auditorum Collegia.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. Licent. & ejusdem Prof. Extraordinarius, in juris studio operam desiderari suam non patietur, sive quis ad Institut. sive ad Digesta aut H. Grotii de jure Belli ac Pacis opus eam requiret. Publicis quoque lectionibus destinatam horam interdum exercitio disputatorio interpolabit.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBEC, U. J. L. & P. Extraord. Lectiones publicæ in prolixâ ultimarum voluntatum materiâ continuabit, & si præter Collegia, quibus privatim occupatur, alia fuerint desiderata, officio suo, gratiâ divinâ assistente, non deerit.

 

 

WS 1688/1689

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ordinar. & Jurid. Facult. Senior, publicas prælectiones in Liborii Hattyseri Analysin Juris Feudalis, brevi ad finem perducet; quibus expeditis, D. V. Titulum de Regulis Juris, Lib. VI. Decretalium, usum in utroque & Civili & Canonico jure exhibentem insignem, publicè Interpretabitur, & singulas Regulas exemplis manifestis declarabit. Privatim Digestorum Collegium Lectorio-Examinatorium, ad suas Divisionum Juridicarum Centurias continuabit, & si quæ alia LL. Cultores, Domini Studiosi, desideraverint Exercitia, illorum desiderio pro virili satisfaciet.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & J. U. D. Consiliarius Hassiacus & Pand. Prof. Publ. Publicè D. V. Illustriores Juris Publici Controversias proponet; Privatim vero non ita prodem inceptum ad Dn. Struvii Syntagma Juris Civilis Lectorio-Examinatorium Collegium, cui etiam Disputationes adjunget, qemadmodum & Collegium Juris Publici ad Dn. Rhetii Institutiones continuabit & Rhetianum absolvet.

NICOLAUS THILEN, J. U. D. & Prof. Ord. publicè in selectioribus juris quæstionibus declarandis, quâ cœpit, methodo progredietur. Privatim verò Digestorum prælectiones continuabit, aliaque pro lubitu Auditorum Collegia & disputandi exercitia instituet.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & Prof. extraord. Publicè D. V. materiam contractuum exponet, & theses, ut hactenus consuevit, ad disputandum loco publicæ lectionis dabit. Privatim perductô iterum ad exitum per DEI gratiam compendiô Lauterbachianô id denuò auspicabitur, si modo idoneus auditorum numerus se offeret; de cætero in aliis quà publici quà privati juris argumentis operam suam pro virili pollicetur.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Extraord. Publicè in exponendo Processu Brunnemanni progredietur, & cœptum disputandi studium continuabit. Privatim præter Institutiones Justinianeas, aut Jus Publicum, aut Feudale, ex desiderio Auditorum, cum DEO, tractabit.

 

 

SS 1692

R. MALCOMESIUS, U. J. D. Pro-Cancellar. & Consil. Hass. intim. DEO sanitatem clementer largiente, quibusvis Academiæ utilitatibus, quantum per alia negotia licebit, prompto studio invigilabit, eoque modo cum primis circa Respronsa expedienda simul in gratiam Consulentium, operam suam indefessâ manu commodabit.

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Prof. Ordinar. & Jurid. Facult. Senior, paucis istis quæ in Tit. de R. J. Lib. VI. Decretalium adhuc restant, expeditis; Proximè in publicis prælectionibus, Divinâ assistente Gratiâ, Insignem de Judiciorum Processibus materiam, ad quam omnes Nostri juris partes tanquam ad scopum collimant & referuntur, Ordine decenti succinctaque methodo, delineabit. Privatim quoque Cupidis LL. Cultoribus fideli manuductione, in quantum Corporis Vires permiserint, prodesse haud recusabit.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Ph. & U. J. D. Consiliar. Hass. & Pand. P. P. Quæstiones Criminales selectiores V. D. publicè proponere perget. Privatim verò absoluto per Dei gratiam Collegio Digestorum Struviano aliud Pandectarum sive ad Lauterbachium sive Schnobelium inchoabit. Præterea & Collegium Juris Naturæ & Gentium nec non ad Dn. Schvvederi Introductionem Juris Publici vel Bœcleri Notitiam Imperii, prout arriserit Dnn. Auditoribus, habebit.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & Prof. Ordin. publicè perget in Institutionibus, titulum de actionibus & qui sequuntur, explicaturus. Privatim se libenter accom(m)odabit desideriis illorum, qui vel universali vel Romanæ Jurispr. operari cupient; Inprimis D. V. seriem Digestorum ita instituet tradere, ut à lectione Institutionum recentes Juris Studiosi intelligant, quid præter leges præcipuas summatim in quoquo titulo contineatur, nec tamen opera illa ultra semestre protrahatur.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Extraord. Publicè exercitium Disputatorium instituet, & simul ac privatim Institutionum, Feudorum, ac Pandectarum Collegia absolvent, nova ex desiderio Auditorum, Deo juvante, aperiet.

 

 

WS 1692/1693

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Codicis Prof. Ordinar. & Jurid. Facult. Senior, DEO vitam atque Vires clementer largiente, amplissimam de judiciorum processibus materiam, ad quam omnes nostri juris partes, tanquam ad scopum collimant & referuntur, Publicarum Lectionum loco delineabit, & methodicè ordine congruô explanabit. Privatam quoque ejus operam desideraturis, pro Virili satisfacere sedulo enitetur.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Ph. & U. J. D. Consiliar. Hass. & P. P. P. Dante Deo præmissâ Doctrinâ de genuinâ Legum interpretatione Digestorum, quæ ex scriptis JCti Pomponii a Compilatoribus sunt depromptæ, succinctâ explicatione publicè enodare incipiet. Privatim desiderio Dnn. Auditorum se accommodabit, & vel Collegium Juris Feudali & Publici vel etiam Pandectarum habebit.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & Prof. Ordin. publicè postquam genera actionum secundum Institutionum Justinianarum ductum explicuit, hoc semestri D. Samuelis Stryckii Introductionem ad praxin forensem cautè instituendam exponet; privatim desideriis illorum, qui in jure privato vel publico, Universali aut Romano, erudiri cupient, libenter gratificabitur.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Extraord. Quam hactenus exhibuit Cupidis Legum Cultoribus gratificandi promptitudinem, eandem porrò, Deô Vires & sanitatem largiente, præstabit.

 

 

SS 1693

ANTON HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Codicis Prof. Ordinar. & Jurid. Facult. Senior, quantum provectior æstas viresque debilitatæ permittent, nuper intimatam judiciorum materiam publicè continuabit, prout & privatis aliorum desideriis nil pro virili denegabit.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Ph. & U. J. D. Consiliar. Hass. & Pand. P. P. Jus Feudale Publicè V. D. tractabit; Privatim verò Collegium Pandectarum sive ad Struvii Syntagma sive ad Compendium Lauterbachianum, vel etiam, si magis placuerit, Collegium Juris Publici desiderantibus habebit.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & P. P. publice quæ restant tria capita in introductione ad praxin D. Stryckii absolvet, & hinc progredietur ad materiam testamentorum, quam secundum ductum Compendii juris Lauterbachiani explicabit, singulis etiam hebdomadis exercitium disputatorium semel interponet. Privatim ad desideria illorum, qui in studio juris navare operam cupiunt, se pro virili accommodabit.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ordin. In exponendis Quæstionibus Locameri Justinianeis publicè perget. Privatim Institutiones præleget, & si qui disputando exerceri velint, operam suam libenter porrò conferet.

 

 

WS 1693/1694

ANTON-HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Cod. Profess. Ordin. & Jurid. Facult. Senior, postquam, ad praxin viam quæ sternit, Judiciarii Processus materiam, præterito semestri, ob adversam valetudinem, publicè prælegendo continuare impeditus fuit, proximè nunc, DEO benigne largiente, in scriptis delineatam prelo committet, & cupidis LL. Cultoribus, Dominis Studiosis ad ulteriorem disquisitionem communicabit. Quod si præterea, intra privatos parietes, promovendis illorum studiis conferre potuerit operam, se officio suo nequaquam defuturum pollicetur.

FRIDERICUS NITZSCHIUS, D. Consil. Hass. & Pand. P. P. in Publ. Lectionibus ad Capitulationem Josephi Romanorum Regis commentari perget. Privatim postquam Collegium Juris Feudalis ad Examen Dn. Stryckii absolvit vel Collegium Pandectarum vel Juris Publici habebit.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & Prof. Publ. Disputationes publicas, uti cœpit, per singulas hebdomadas continuabit, & reliquis diebus materiam testamentariam juxta ductum Lauterbachiani juris Compendii exponet, Privatim in eodem Compendi explicando examinandoque perget, ac de cætero desideriis illorum, qui iuri addiscendo operam dant, pro virili se accommodabit.

BERNHARDUS LUDOV. MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ord. Expositionem Quæstionum Locameri Justinianearum publicè absolvet, & privatim præter institutiones, quamcunque adhuc aliam elegerint Auditores jurisprudentiæ partem, DEO adjuvante, tractabit.

 

 

SS 1696

FRIDERICUS NITZSCHIUS, D. Consiliar. Hass. & Prof. Publ. In Lectionibus Publicis V. D. Commentationem ad Capitulationem Josephi Romanorum Regis continuabit; Privatim similiter in Collegio ad Dn. Schvvederi Introductionem ad Jus Publicum perget, idque bono cum DEO absolvet; Et si queîs (!) porrò ex Dnn. Studiosis sub umbone Ipsius disputando se exercere volupe (!) est, Iis opellam suam ex voto sedulò pollicetur.

JOHANNES NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & Prof. Digest. Publ. post absolutum ad Digesta collegium, denuo D. V. novum auspicabitur, si numerus sufficiens Auditorum se aggreget. Exercitium disputatorium quoque continuabit, publicè idem instituturus, si qui malint horâ publicis lectionibus destinatâ publicè audiri. Cæterum publicè in rarioribus argumentis pertractandis pergam, nec deero ut alia à me desiderantibus pro virili satisfiat.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ordin. Postquam Successionis Testamentariæ & Legitimæ materiam absolvit, nunc de Obligationibus & Actionibus agit (?). Privatim Lectiones Institutionum pariter ac Digestorum Struvianas continuabit, & si qui disputando exerceri velint, iis operam suam non denegabit.

 

 

WS 1696/1697

FRIDERICUS NITZSCHIUS, D. & P. P. Consil. Hass. Publicè V. D. in Commentatione ad Capitulationem Josephi Romanorum Regis perget. Privatim verò Collegium Juris Practicum, vel etiam Juris Feudalis seu Juris Publici si desideraverint Dnn. Studiosi, habebit.

JOHANNES NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & Prof. Publ. publicè selectiores ad Digesta controversias, prout cœpit, exponere continuabit; privatim quoque in Collegio ad Compendium Juris Lauterbachianum explicatorio pariter ac examinatorio ita prgredietur, ut, si Deo placuerit, id intra septem aut octo menses absolvatur. Nec minus paratus erit, si ullâ aliâ ratione profectus illorum, qui Jurisprudentiæ studio operantur, juvare poterit.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ordin. Publicè, quæ in Contractibus restant, absolvet, hincque ad materiam Delictorum progredietur. Privata quoque Collegia, quibus occupatur, continuabit, & quæ porrò desiderabuntur, Deo vires largiente, instituet.

 

 

SS 1697

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & U. J. D. Consil. Hass. & P. P. In Lectionibus Publicis V. D. ea quæ in Commentatione ad Capitulationem Josephi Romanorum Regis, restant, penitus absolvet. Privatim Collegio Feudali præterito Semestri absoluto, inposterum Collegium Juris Publici ad Dn. Schvvederi Introductionem vel alium bonum Juris Publici Doctorem habebit, nec de cœtero deerit, unde Studiosæ Juventuti opella ipsi sua commendata esse possit.

JOHANNES NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & Prof. Pand. publicè, uti circa extremum præcedentis semestris cœpit, in pertractandà materiâ testamentorum perget: privatim se ad desideria juris studiosorum libenter accomodabit, inprimis autem operam ponet, ut disputando quoque se exerceant, qui jam solida juris fundamenta posuêre.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS, D. & P. P. Publicè in Böckelmanno materiam uberrimam de Actionibus, ejusque Partem Generalem pariter ac Specialem exponet. Privatim Collegium in Syntagma B. Dn. Struvii continuabit, & prætereà vel ejusdem Autoris Jurisprudentiam Forensem, vel Institutiones Justinianeas reassumet, &, si Auditoribus placuerit, Exercitium Disputatorium hebdomadale adjunget.

GREGORIUS NITZSCHIUS, Jur. Prof. Extra-Ord. Publicis in Lectionibus Deo volente Collationem juris Veteris cum Praxi moderna, & quidem Methodo Institutionum Imperial. instituet. Privatim verò præter Collegium Institut. Justinian. ad singulos §. §. Explicatorium, in Dn. Strykii Introductionem ad Praxin forensem, & alia Collegia Practica, pro ut desideraverint Jurium Cultores habebit, quemadmodum & in aliis Jur. Partibus Desiderantibus operam suam pollicetur.

 

 

SS 1700

FRIDERICUS NITZSCHIUS, Phil. & U. J. D. Consil. Hassiacus & P. P. Absolutis publicis iis, quæ in Materiâ Processûs Criminalis adhuc restant, Materiam de Emendatione novissima Kalendarii, additis Reflexionibus Juridicis, tàm ex Jure Publicó quàm Privato petitis, proponet. Privatim Collegium ad Prudentiam Juris Publici Dn. Cocceji aliaque Studiosæ Juventuti proficua desiderantibus habebit.

JOH. NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. Prof. Pand. Publicus, publicè materiam emtionis & venditionis sec. Seriem Digestorum & ductum Compendii Lauterbachiani accuratè explicabit. Privatim, prout in eodem Compenio elapso Semestri exorsus est, progredietur, & de reliquo studiis cupidæ LL. juventutis pro virili inserviet.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS D. & P. Ord. publicè, quæ in B. Struvii Jurisprudentiâ Romano Germanicâ Forensi restant, absolvet; Privatim in Collegio Lauterbachiano pariter ac Struviano perget, & in aliis quoque Studiosorum desiderio satisfacere studebit.

JOH. HENR. MOLLENBECIUS, J. U. Doct. & Prof. Extr. Privatim institutionibus jurisprudentiæ Romano-Germanicæ occupabitur, ac laborabit ut argumentis ibidem è necessariis requisitis & potissimum curata analysi, ad genuinum juris usum intellectus procuretur. Publicè verò in titulum de actionibus commentabitur, ac de cœtero quovis modo studia æstimatissim: (!) Commilitonum adjuvare, pro virili annitetur.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. & Prof. P. Extra-Ord. Publicè doctrinam Jur. Nat. & Gentium docendo disputandoque tradet. Privatim Institutiones Juris Justinianeas tractaturus id operam dabit, ut & sensus & usus Auditoribus absque tædiô evadat manifestissimus.

 

 

WS 1704/1705

JOAN. NICOLAUS HERTIUS, J. U. D. & P. P. publicè Struvii Syntagma juris feudalis explicabit, & semel vel bis, prout hucusque consuevit, per septimanam exercitium disputatorium interponet. Privatim Compendium Juris B. D. Lauterbachii tractabit, & de cætero pro virili usibus discentium operam suam commodabit.

BERNHARDUS LUDOVICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. & Prof. Ord. Gratiâ DEI adjuvante, Exercitium Disputatorium ad Illustriores Controversias juris publicè continuabit. Privatim in Lectionibus Digestorum Lauterbachianis perget, & novum Collegium ad Jus Feudale inchoabit.

SIMON NICOLAUS ORTHIUS, J. U. D. & ej. Prof. Ordin. Publicè in explicandâ testamentorum materiâ perget. Privatim verò in novo Pandectarum Collegio ad D. Lauterbachii Compendium ita se accommodabit desiderio Auditorum, ut intra annô spatium non tantûm absolvatur, sed etiam cum Theoriâ, inprimis quæ in forô & praxi scitu neccessaria, addiscere possint.

MELCHIOR DETHMARUS GROLMAN, J. U. D. & Prof. Ordin. in publicis Lectionibus Jus ad Rem juxta seriem Institut. tractabit. Privatim Collegia sedulò continuabit, & potiora D. V. propediem absolvet, quo facto nova etiam Juris Canon. & Feudal. Nobilis Dnis Commilitonibus offert, ac fidelem in omnibus manuductionem pollicetur.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Prof. Extr. Collegium Philosopho-Juridicum ad Institutiones Justinianeas B. C. D. absolvet. Eo verò absoluto juris publici argumentum aggredietur, Nobiliss. Autoris Myleri ab Ehrenbach de Principibus Imperii tractatum. Privatim ad desiderium DN. Commilitonum in alium quemcunque Autorem Juris, promtitudinem suam pro virili demonstrabit.

IMMANUEL WEBER, D. PP. Extra-Ord. Publicè Sam. Stryckii Introductionem ad Praxin forensem præleget; Privatim vel ad Schvvederi Jus publicum vel ad Stryckii Examen Juris Feudalis Collegium offert; perrecturus etiam in Jure Nat. & Gentium ex Pufendorfii Officiis tradendo.

 

 

SS 1716

BERNH. LUDOV. MOLLENBEC., Acad. Cancellarius & Prof. Primarius, In tractatione Juris Publici publicè hora pomeridiana III. privatim autem hora XI. Perget, & quæ ad Jus Privatum collegia desiderabuntur, aperiet.

MELCHIOR DETHMAR. GROLMAN, Cons. Hasso-Darmst. & Prof. Jur. Ordin. Publice circa IX. Matutinam ad ductum Constit. Carolinæ, Criminalia tractabit, privatim Collegia sua, quæ ad Inst. Dig. & Jus Feud. habet, propediem absolvet, nova quoque, imprimis ad Jus Canonicum inchoabit.

LUCAS FRANZ, Consil. & Judicii Aulici, quod est Marburgi, Assessor, ut & P. P. In Lectionibus publicis Explicationem Institutionum Justineanarum tractabit; in Collegiis Privatis operam fidemque suam pro votis Generosissimorum ac Nobilissimorum Dominorum Studiosorum denuò offert, & si quidam ex Provectioribus sint, quibus Theoriæ praxin addere placuerit, iis modum causas in judicio legitimè tractandi fideliter demonstrabit, simulque in reliquis discentium conatus omni meliori modo promovebit.

IMMANUEL WEBER, D. P. P. Ordin. Publicè hora pomerid. X. perget in Parœmiis Juridicis, quæ Regularum ad instar habent, exponendis. Privatim perget in Collegiis ad H. Grotium de J. B. & Pac. ad Instituta & Pandectas, denuo autem ad Institutiones Juris Justinianii Scholas ordietur; nec in cæteris cupidæ Legum Juventuti deerit.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Prof. Extraord. Publicè jus nuptiarum præleget in Libro Digestorum vigesimo tertio, incipiendo; hora XI. Privatim verò vel in Jus publicum, aut feudale denuo vel aliam juris partem collegium aperiet, prout id desiderio & utilitati Dominorum Studiosorum convenire deprehendet.

 

 

WS 1716/1717

BERNH. LUDOV. MOLLENBEC., Consil. Hass. Darmst. Acad. Cancellarius & Prof. Primarius. Publicè circa horam pomerid. III. selectas juris Publici controversias tractabit, privatim Pandectas docebit, & novum ad jus Publicum Collegium instituet.

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, J. C. Consil. Hass. Darmst. & Prof. Jur. Ord. Publicè explicationem Constit. Carol. continuabit, privatim Colleg. Institut. Digestorum Explicatorio Disputatorium & J. Can. aperiet, solida ubique fundamenta, nec non verum Jprud. usum practicum, in qulibet materia demonstraturus.

LUCAS FRANTZ, Consiliarius Hassiacus, & Prof. Juris Ordinarius. In publicis Institutionum Juris prælectionibus omni diligentia perget, privatim autem prout è re Generos. ac Nobiliss. Dominorum Commilitonum fuerit, ipsis eorumque Studiis indefessè subserviet.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consiliar. Hasso-Darmstadinus, Jurium Prof. Publ. Ordin. Publicè, locô Regularum Juris, Paroemias Juridicas explanabit. Privatim perget in Collegiis ad Institutiones, Pandectas, & ad Grotium, de J. B. & P. Novum etiam ad Institutiones aperiet; & si qua porrò ab eo desiderarint, pro virili Dn. Studiosis se promtum paratumque exhibebit.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Prof. Extraord. In publicis Lectionibus hora octava ad nonam Cujacii paratitla Digestorum explicabit. In privatis Lectionibus Institutiones Justinianeas interpretabitur, nec defuturus in aliis quæ ad Dominorum Commilitonum utilitatem pertinere deprehendet.

 

 

SS 1717

BERNH. LUDOV. MOLLENBEC, Consil. Hass. Darmst. Acad. Cancellarius & Prof. Primarius, Jus Publicum & Pandectas exponet, ac, quacunque alia ratione poterit, commoda Studiosæ Juventutis promovebit.

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, J. C. Consil. Hass. Darmstad. & Prof. Jur. Ord. Publicè, præcipuos Const. Carol. Articulos explanabit, privatim Collegia quæ habet, continuabit, nova quoque, pro desiderio DD. Studiosorum aperiet.

LUCAS FRANTZ, J. U. D. & P. P. nec non Judicii Aulici, quod est Marburgi, Assessor & Consiliarius. Proximo semestri æstivo DEO volente in lectionibus publicis ea, quæ adhuc restant, absolvere conabitur, Privatim Collegium Pandectarum vel ad jus feudale offert, & in aliis noviter inchoandis desideriis Dnorum Commilitionum non deerit.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consil. Hassiacus, Jurium Prof. P. Ord. Publicè in Parœmiis Juridicis explicandis perget. Privatim Institutionale Collegium novum aperiet, juris Naturæ Principia ex Pufendorfii Officiis tradet; & commodô tam Theologiæ quam Juris Studiosorum Commentationi, ab se superiori anno editæ, de eo, quod justum est circa Cognationes in Nuptiis, uberiores explicationes impendet.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. Prof. Extraord. In Publicis Lectionibus hora octava matutina in explicandis celebrioribus problematibus juris civilis secundum ordinem Digestorum progredietur & privatim vel institutiones præleget, vel aliam juris partem interpretabitur, prout vota atque utilitas Dn. Studiosorum desideraverint.

 

 

WS 1717/1718

BERNH. LUDOV. MOLLENBEC, Consil. Hass. Darmst. Acad. Cancellarius & Prof. Primarius. Novum denuò Collegium ad Jus Publicum aperiet, Lectiones Pandectarum ad finem perducet, nihilque intermittet, quod Academiæ & Studiosæ juventuti proficuum erit.

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, J. C. Consil. Hass. Darmstad. & Prof. Jur. Ord. Publice Lectiones ad Const. Carol. absolvet; Privatim in Dig. perget, nova quoque sive publici sive privati Juris Collegia Generos. & Nobiliss. Dnis Studiosis offert.

LUCAS FRANTZ, D. Consiliarius Hassiacus, & Prof. Jur. Ord. Publicè juris Feudalis interpretationem ordietur, privatim Collegium Pandectarum offert, nec non in reliquis Dominorum Studiosorum desideriis operam suam accommodabit.

IMMANUEL WEBER, D. Consiliar. Hasso Darmstadin. & Jur. Prof. Publ. Ordinar. Per instans semestre publicè in Paroemiis Juridicis exponendis perget. Privatim Institutiones Justinianeas, item Pufendorfii Officia explicabit; & singulis septimanis per duas horas Collegium Casuale instituet, in quo rariores Juris Casus sub fictis tamen nominibus, juxta seriem Institutionum, proponentur. Si qui etiam ad Stryckii Jus Feudale scholas suas desideraverint, iis se promtum paratumque exhibebit.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. Doct. & Prof. Extraord. In publicis Lectionibus hora octava matutina in explicandis celebrioribus problematibus juris civilis secundum Ordinem Digestorum progredietur, & privatim præter Institutiones, vel jus publicum vel jus Feudale pro desiderio atque utilitate Dn. Auditorum explicabit.

 

 

SS 1718

BERNH. LUDOV. MOLLENBECIUS, Acad. Cancellarius & Prim. Professor. Lectiones Juris Publici pariter ac Pandectarum sedula opera continuabit, inque reliquis desideria Auditorum respiciet.

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Consil. Hass. Darmst. & Prof. Jur. Ord. Publice ea quæ in Constit. Carol. restant explicabit, Collegia privata tam Digest. quam Feud. propediem absolvet, nova quoque ad Instit. Pandect. & Jus Canonicum inchoabit.

LUCAS FRANTZ, J. U. D. Consiliarius, Judiciique Aulici, quod Marpurgi est, Assessor & P. P. O. Ubi paucula ea, quæ cum publicis ad Feuda tum privatis ad Instit(utiones) prælectionibus explicanda restant, ad finem perduxerit, nova inchoabit Collegia, votis atque desideriis Dominorum Studiosorum sese accommodaturus.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consiliar. Hassiac. & Jurium Profess. Publ. Ordin. Publicè in Paroemiis Juridicis exponendis perget. Privatim ad Institutiones, nec non ad Stryckii Jus Feudale Collegia explicatorio-examinatoria instituet; Elementa etiam Jur. Nat. & Gent. ex Pufendorfii Officiis docendo pariter atque disputando tradet; & in peculiari Collegio graviores ex H. Grotii Libro, de Jur. B. & P. materias breviter sed perspicuè proponet; omnia intra semestre spacium, Deô adjuvante, finiturus.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. Doct. ejusdemque Prof. Extraord. Publicè horâ octava in explicandis difficilioribus quæstionibus Juris Civilis secundum ordinem Digestorum progredietur, & privatim vel Institutionum Collegium habebit, aut Jus publicum & Feudale docebit, prout utilitas desideriumque Dominorum Commilitonum id efflagitaverit.

 

 

WS 1718/1719

BERNH. LUDOV. MOLLENBECIUS, Acad. Cancellarius & Prim. Professor. Collegium Juris Publici denuo ad Schvvederum aperiet, & cœptas Digestorum Lectiones continuabit.

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Consil. & Prof. Jur. Ord. Publice Constitut. Criminalem absolvet, privatim Colleg. Jur. Canon. & Digestorum B. C. D. aperiet.

LUCAS FRANTZ, Consil. & Judicii Aulici, quod est Marb. Assessor, ut & P. P. O. Publicè ea, quæ circa Jus Feudale adhuc explicanda restant, ad ductum selecti Auctoris absolvet. Privatá verò Collegia, non ita pridem Lectionibus Institutionum ad finem perductis, B. C. D. inchoata continuabit, nova etiam pro desiderio Dominorum Commilitonum auspicaturus.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consil. Hassiac. & Jurium Professor Publ. Ord. Publicè Commentationem abs se editam, de eo, quod justum est circa Cognationes in Nuptiis, Discursibus ulterioribus declarabit.

Privatim ad Instituta, Hug. Grot. De Jure B. & P. nec non Pufendorffii Officia Collegia nova aperiet; in cæteris, quæ adhuc durant, strenuè perrecturus.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. ejusdemque Prof. Extraord. Publice hora octava in explicandis difficilioribus quæstionibus secundum ordinem Digestorum progredietur. Privatæ vero Dominorum Commilitonum informationi illam operam impendet, ut sicuti in jure privato circa Institutiones vel Digesta aut aliam etiam Juris partem integra desideraverint Collegia, eadem ipsis aperire & explicare queat.

JOANNES GODOFREDUS MEIER, J. U. D. & Professor Extraordinarius. Publicè in B. Jo. Schilteri Elementa totius legitimæ scientiæ privatæ commentabitur: Privatim Institutiones & Pandectas ad ductum B. Lauterbachii binis per diem horis præleget; Jus quoque Camerale, si qui sint, quibus institutum hoc placuerit, tractabit, intra semestre spatium singula, cum DEO, absoluturus.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. L. & P. P. Extraord. Hac bruma Publicis Lectionibus materiam de Testamentis explicabit. Privatim vero Jurisprudentiam universalem ad Puffendorfii libellum de O. H. & C. docebit. Ad Institutiones quoque Justinianeas præleget, & secundum eas fundamenta Jurisprudentiæ Romanæ ex genuinis fontibus Comilitonibus suis recitabit. Tum ad Henrici Cocceji Juris publici prudentiam Jus publicum Germaniæ interpretabitur, & præmissa genuina hujus juris historia, tum Statuum imperii jura, tum ea, quæ Cæsari sunt præcipua, & universalem, qui in his est, Imperii nexum quam enodatissime enucleabit. Neque tamen sic industriæ suæ terminos ponit. Adeste modo cives amantissimi frequentes recitaturo, & æmulatione vestra meam diligentiam provocate. Ego ad omnia, quæ à me flagitari poterunt, studia optima & utilissima animum omnem & diligentiam vobis spondeo.

 

 

SS 1719

BERNH. LUDOV. MOLLENBECIUS, Acad. Cancellarius & Prim. Professor. Iuris Publici pariter ac Digestorum lectiones continuabit, & siquidam Collegium Juris Feudalis ad elaboratissimum Struvii Syntagma desiderauerint, libenter illud aperiet.

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Consil. Hass. Darmst. & Prof. Jur. Ord. Publicè ea quæ in Constit. & Jur. Canon. continuabit, nova quoque pro desiderio Auditorum ad Institut. & Pandect. aperiet.

LUCAS FRANTZ, J. U. D. Consil. & Judicii Aulici, quod est Marb. Assessor, ut & P. P. O. In Lectionibus suis ordinariis perget; & si Officii publici ratio permiserit, omnibus ac singulis petentibus suam spondet operam.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consil. Hassiac. & Jurium Professor Pub. Ord. Publicè Prælectiones de vanis & inanibus Pontificum circa Electiones Imperatorum prætensionibus continuabit.

Privatim perget in Collegiis ff. ad Lauterbachium, & Feudale propediem absolvet. Nova inchoabit ad Institutiones Jur. Justinian. & H. Grotium, de J. B. & P. Initium in hoc facturus a L(i)b. II. Cap. 22, ubi gravissimæ ad Jus belli spectantes materiæ incipiunt.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIIUS, J. U. D. ejusdemque Prof. Extraord. Publicè in explicandis Difficilioribus quæstionibus secundum ordinem pandectarum hora octava progredietur. Privatim desiderio Dominorum Auditorum sese accommodabit & tam in privato jure quam publico suam operam pollicetur.

JOANNES GODOFREDUS MEIER, J. U. D. & Professor Extraordinarius. Publice Materiam de Actionibus explicabit. In Privatis Scholis Institutiones & Digesta, præterito semestri B. C. D. absoluta redauspicabitur; Jus quoque Feudale ad ductum B. Stryckii interpretabitur.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. L. & P. P. Extraord. Æstivis lectionibus post absolutam materiam de Testamentis, ad Titulum ff. de Verborum significationibus commentabitur. Privatim ius Naturæ ad Pufendorfii Libellum de O. H. & C. tam & Institutiones Juris Justinianeas explicabit. Quorundam etiam rogata Ius Publicum ad Illustr. Dn. Cocceii Iuris publici prudentiam, eadem ratione, qua elapsis diebus, eam absolvit, denuo quam explicate tradet. Et si Dn. Comilitonum diligentia & labori par numerus expectationi suæ responderit, etiam ad Jus Feudale juxta B. Stryckii examen, vel aliam legitimæ disciplinæ postam præleget.

 

 

WS 1719/1720

BERNH. LUDOV. MOLLENBECIUS, Consil. Hasso-Darmst. Intim. Acad. Cancell. & Antecessor Prim. Quod enixe petierunt Auditores Collegium Juris Feudalis ad Syntagma Struvii, & Juris Publici ad Schvvederum denuo aperiet, nec minus in reliquis Studiosæ juventutis commoda juvante Deo promovebit.

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Consil. Hass. Darmst. & Prof. Jur. Ord. Publice pœnas delictis præfinitas explicabit. Privatim vero Colleg. Jur. Can. & Lauterb. continuabit, & prius propediem absolvet, novum quoque ad Institut. aut Struv. Sytnagma Jur. Civ. pro re nata inchoaturus.

LUCAS FRANTZ, J. U. D. Consil. & Judicii Aulici, quod Marb. est Adsessor, ut & P. P. O. In quantum Rectoris, quos adhuc sustinet, labores concatenati in diesque se cumulantes permiserint, futuro semestri autumnali & hyberno DEO vitam viresque largiente saniora juris nostri civilis principia secundum ordinem Digestorum succincta methodo nobiliores maxime ad singulos titulos controversias, ex iisdemque descendentes actiones fideliter explicando tractabit: Collegium quoque Institutionum Imperialium de novo aperiet, & examina, si Dominis Studiosis prout hactenus ita & in posterum commodum visum fuerit, non intermittet, cæterum laborabit, ut eorundem cursum intra justum temporis spatium absolvat.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consil. Hassiac. & Jurium Professor P. Ordin. Publicè perget in prælectione Institutionum Iustin. in quibus Tit. de Nuptiis proximè elapso tempore fusè exposuit.

Privatim, nova ad Institutiones & Pandectas Collegia aperiet; Lauterbachianum & Grotianum, usque adhuc habita, continuaturus.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. ejusdemque Prof. Extraord. Publicis Lectionibus hora octava brevi atque nervosa explicatione Pandectas secundum ordinem causarum interpretabitur, laboraturus ut semestri spatio eas absoluere queat. Privatas Lectiones utilitati atque desiderio Dnorum auditorum formandas relinquet.

JOANNES GODOFREDUS MEIER, J. U. D. Phil. Pract. Prof. Ord. Jur. Extraord. Publicè Historiam Juris interpretabitur; Privatim Jus Publicum ad mentem illustr. Cocceji, ac Feudale ad ductum Illustr. Stryckii exponet, Collegium quoque Institutionale ac Pandectarum aperiet.

IO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Extraord. Publice ad Tit. Pandectarum de Verborum significationibus commentabitur. Privatis Lectionibus Institutiones & Pandectas Juris Justinianei explicabit, aliaque etiam Collegia pro desiderio Dnorum Commilitonum promtissime offert.

 

 

SS 1720

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Consil. Hass. Darmst. Acad. Cancell. & Prof. Jur. Prim. Publicè Criminalia tractabit. Privatim Digesta à lib. XX. continuabit, ac Instit. propediem ad finem perducet. Collegia nova ad Illustris Dom. de Ludolf Commentationem Juris Cameralis Systematicam, nec non Schwederi Jus Publicum B. C. D. auspicaturus.

LUCAS FRANTZ, J. U. D. Consil. Hass. & Jud. Aulici, quod Marb. est, Adsessor, ut & P. P. O. Publicè Deo clementer annuente Jus Feudale ad Examen Sam. Stryckii explicabit. Privatim vero in Collegio ff. ad Struvii Syntagma sedulo perget, nihilque industriæ suæ decesse patietur, si quocunque modo Juris Cultorum conatus atque studia promovere poterit.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consil. Hassiac. & Jurium Professor P. Ordin. Collegia, Pandectarum, ad Compendium Lauterbachii, & Institutionale aperiet; ubi Deus vitam dederit, illud intra annum, hoc intra sex menses finiturus. Publicè Prætorem cum Judice Pedaneo judicium peragentem & quidem in causa rei vindicationis, scenæ sistet, ut Antiquitatum curiosi de veteri Romanorum procedendi modo, cujus cognitio multarum legum intellectum facit, inde planius informentur.

JOH. HENRICUS MOLLENBECIUS, J. U. D. ejusdemque Prof. Extraord. Publicè hora VIII. Materiam de ultimis voluntatibus explanabit. Privatim Institutionum, Pandectarum vel Juris Publici collegium, prout Nobiliss. Dnn. Studiosis utile visum fuerit, aperiet.

IO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Extraord. Hac æstate occasione conventuum publicorum, quos, pacis nomine, composito iterum bello, Gentes celebrant, actionem de pace publice recitabit. Privatim novis Justinianeis suis Jus Naturæ & Gentium ad ductum Libelli Pufendorfiani de O. H. & C. tractet, & ad Institutiones Iuris Justinianeas denuo quam explicate commentabitur. Qui profectiores sunt, iis pro desiderio, vel Iuris feudalis explicationem, vel ad aliam legitimæ scientiæ partem Prælectiones suas quam promtissime offert.

 

 

WS 1720/1721

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Consil. Hass. Darmst. Acad. Cancellarius & Profess. Jur. Primarius. In Lectionibus publicis ea quæ in Constit. Crim. restant absolvet, Collegia privata quæ habet, continuabit. Nova quoque tam publici quam privati juris, pro desiderio Generos. & Nobilis. Dominorum Auditorum, aperiet.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consil. Hassiac. & Jurium Professor Publ. Ordin. PUBLICE perget in exponendis Institutionibus, ordine ita ferente, initium facturus â L. III. Tit. 14. de obligationibus. Privatim continuabit lectiones ad Compendium Pandectarum Lauterbachij, ad Institutiones, & ad Puffendorff. de Officijs. Et, dum aliqui ad Capitulationem Imperatoris Gloriosiss. CAROLI VI. Collegium desiderarunt, paratum ad hoc, ut & ad alia, quantum quidem tempus permittet, aperienda, se fore pollicetur.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Extraord. QUANTUM per bonorum Academicorum commissam sibi administrationem licebit, muneri suo publice præesse haud desistet. Privatim vero denuo Collegium Juris Nat. & Gent. ad Pufendorfii Libellum de O. H. & C. tum quoque Collegium Institutionale inchoabit. Quin ubi justus Auditorum numerus expectationi suæ responderit, prælectiones etiam ad Pandectas aperiet; in iisque omnibus pertractandis ita se præbebit Doctorem sedulum, ut intra præscripta nobis tempora, nec sine debita tamen accuratione & diligentia ea absolui & ad finem perduci possint.

 

 

SS 1721

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Profess. Jur. Primarius & Academiæ Cancellarius, Publice Jurisprud. publicam explicabi(t), privatim Collegia Digest. & ad Instit. continuabit, ac posterius, intra breve tempus absolvet, novum ad Jus Feudale aperiet, & Exercitium Disputatorium in usum Generos. & Nobiliss. Dominorum Commilitorum instituet.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consil. Hassiac. & Jurium Professor Publ. Ordin. Publicè Tit. Instit. de Acitionibus explanabit.

Privatim, in Cathedra theroetica proposita Casibus, in ipsis rerum argumentis & praxi obvenientibus, ad άκμήν (akmen) provehet, modum ex Actis referendi, & stilum Dicasteriis adcommodatum Dnn. Auditoribus, iisque solis quidem provectioribus, monstraturus.

Si qui præterea vel in Institutionibus, Pandectis, jure Feudali, vel in quavis juris disciplina ejus manuductionem desideraverint, iis se non defore, quantum tempus aliæque occupationes Facultatis permittent, ad omnia paratus pollicetur.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Jur. Prof. Publ. Ordin. Per hoc semestre æstivum publice Institutiones Justinianeas, privatim aut Struvii Jurisprudentiam Romano-Germanicam Forensem, aut Pandectas, pro lubitu Dnn. Commilitonum, explicabit, hisque laboris Collegium examinatorio-disputatorium super Institutionibus primum, deinde etiam, si placet, super Pandectis, adjunget.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Extraord. A Publicis Lectionibus ex speciali Serenissimi Principis privilegio hac æstate vacabit. Privatim vero eo diligentior futurus, Jus Publicum, ad Introductionem Schvvederianam, paucis abhinc diebus privatissimis Lectionibus ad finem perductum, volentibus ita Generosis & Nobilissimis Dominis Commilitonibus, denuo explicabit. Collegium quoque ff. ad Compendium Lauterbachianum de novo aperiet: Et in gratiam novorum Justineaneorum ad Institut. Imp. commentabitur: Tum, ubi justus Auditorum numerus expectationi suæ responderit, Arnoldi Corvini a Belderen Jus Canonicum quoque tradet. In omnibus autem ita versabitur, ut ad ornandam & augendam dignitatem Professionis suæ nihil unquam diligentiæ aut industriæ in se de esse videatur.

 

 

WS 1721/1722

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Profess. Jur. Primarius & Academiæ Cancellarius. Publice Lectiones ad Schwed. jus publicum, privatim vero ad Compend. Lauterb. una cum exercitio disputatorio singulis septimanis sedulo continuabit; nova quoque Collegia ad Jus Feudale & Canon. aliaque pro lubitu generos. & Nobiliss. Dominorum Commilitonum aperiet.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consil. Hassiac. & Jurium Professor Publ. Ordin. Publicè perget in expositione Actionum forensium. Privatim ad Instituta, Pandectas Desselii Jus Canonicum, prout Dnn. Auditoribus visum fuerit, Collegia aperiet.

JO. GODOFREUS HARTUNGIUS, D. Jur. Prof. Publ. Ordin. Publice Pandectas ad ductum Compendii Lauterbachiani explicabit privatim Institutiones & Pandectas continuabit, novumque Institutionale auspicabitur.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Extraord. Quamprimum terminus privilegii Principalis elapsus fuerit, Lectionibus publicis iterum sedulo vacabit. Privatim vero hac hieme Lectiones suas pro desiderio Dn. Commilitonum disponet, atque ita versabitur, ut, ubi modo illorum diligentia industriam suam provocaverit, nequa in officii sui partibus segnis reperiatur.

 

 

SS 1722

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, JCtus, Smi Landgravii Hass. Darmst. Consil. intimus, Prof. Jur. Prim. & Academiæ Ludovicianæ Cancellarius.

Publice part. Special. Jur. publ. Schwed. præleget, privatim Exercitia Disputatoria singulis septimanis sedulo continuabit, Collegia quæ habet propediem absolvet, iisque finitis, nova ad digesta & jus Canonicum aperiet.

JACOBUS FRIDERICUS LUDOVICII Jctus. Publice institutiones juris civilis, quas cum notis a se conscriptis imprimi curat, præleget. Privatim finito collegio ff. jus feudale ad ductum examinis Strykiani exponet ac deinde ex desiderio Dnn. Auditorum ad reliquas species, jus canonicum, publicum, progredietur. Iis quoque non deerit, qui collegia privatissima expetierunt, nec illis, qui nouum Collegiam (!) ff. desiderabunt. Horas singulis collegiis destinandas suo tempore publice indicabit.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consiliar. Hasso-Darmstadinus, Codic. & Criminalium Professor Publ. Publicè exponet B. Brunnemanni Memoriale Præcipuarum LL. Codicis. Privatim perget in Lectionibus ad Schvvederi Jus publicum; novum quoque Collegium ad eundem Autorem aperturus. Præterea Causas Criminales, juxta ductum Ordinationis Criminalis Carolina, intra privatos parietes discutiet.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Publice privatimque in Pandectis progredietur, operamque dabit sedulo, ut privatas lectiones non solum absolvat, sed etiam novas ad eundem ductum Compendii Lauterbach. incipiat. Institutiones tertium auspicabitur, & si fieri poterit, Collegium Juris Feudalis ad Examen Strykianum cum sua Jurisprud. Feud. collatum, adjunget.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Extraord. Publicè Institutiones Justinianeas explicabit. Privatim pro desiderio Dominorum Commilitonum studia sua atque officia quam lubentissime disponet.

 

 

WS 1722/1723

MELCH. DETHMARUS GROLMAN, Smi Principis Hass. Darmst. Consil. Intimus, Prof. Jur. Prim. & Academiæ Cancellarius. Publice A. B. explicabit, privatim Colleg. ad Compend. Lauterb. itemque Jus Canon(.): nec non reliquas J.prud. partes aperiet, exercitium quoque disputatorium sedulò continuabit.

JACOBUS FRIDERICUS LUDOVICI, JCtus. In publicis lectionibus ad institutiones Justiniani imperat. usque ad materiam de testamentis peruenit easque lectiones Deo adnuente sine ulla interruptione sedulo continuabit. Privatim ante aliquot dies collegium pandectarum, nec non juris feudalis auspicatus est, quibus finitis ad jus canonicum, publicum, progredietur ex desiderio Dnn. auditorum. Nec deerit illis, qui practica & examinatoria desiderarunt. Deus omnibus laboribus benedicat!

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consiliar. Hassiac. Professor Jur. Ordinar. Publicè exponet Paroemias Juris, in supplementum Paroemiarum Juridicarum B. Cancellarii Hertii, magno cum applausu a Viris doctis exceptarum.

Privatim ad Jus publicum Schwederi, & Jus Feudale Stryckii Collegia aperiet, nec in cæteris, si qua desiderabuntur, Dnn. Commilitonibus defuturus.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Publice in Pandectis perget: Privatim Institutiones per semestre æstivum tractatas absolvet, & aut denuo eas, aut Collegium Feudale auspicabitur.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Extraord. Publicè privatimque pro desiderio Generosiss. & Nobiliss. Dn. Com(m)ilitonum studia atque officia sua quam promptissime exequi non desistet.

 

 

SS 1723

JACOBUS FRIDERICUS LUDOVICI, JCtus. Publicè veros artium liberalium cultores in disciplina Juris Naturalis disputando exercebit, privatim vero Pufendorffii elegantissimum libellum de officio hominis & civis hora VII matutina exponet. Hora X ad institutiones cum notis nuper editas & hora XI ad doctrinam pandectarum commentabitur. A meridie hora III. superaddet adhuc collegium juris canonici & ecclesiastici ad Schilteri institutiones. Exemplaria in nundinis Francofurtensibus instantibus facile comparari poterunt. Adnuente divina gratia non nudis verbis, sed ipso facto, id aget, ut Serenissimi Nutritii voluntati & mandatis obtemperet. Deus vires largiatur.

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consiliar. Hassiac. Professor Jur. Ordinarius, Academ. Syndicus, Continuabit Lectiones ad Jus publicum Schwederi; Novum etiam Collegium Juris Naturæ, ad Pufendorfii Officia Hom. & Civis, aut si magis placet, ad Kulpisii Collegium Grotianum, cujus ut Exemplaria ex nundinis adferentur, curabo (!) inchoabit; &, quantum Rectorale officium permittit, ad alia Dnn. Studiosorum desideria se accommodabit.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Publice in Pandectis progredietur: Privatim easdem dénuo ad preces nonnullorum Lauterbachianæ soliditatis amatorum juxta ductum Compendii Lauterbach auspicabitur, simulque Institutionale Collegium absolvet, laboresque privatissimos continuabit.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Extraord. Publice lectiones suas ad Introductionem Juris publici Schvvederianam continuabit. Privatim vero vel ad eundem Schvvederum, vel ad B. Cocceji Jurisprudentiam publ. commentabitur; Collegium quoque Pandectarum ad Compendium Lauterbachianum de novo aperiet ac in reliquis legitimæ scientiæ partibus, pro desiderio Dnn. Commilitonum, studia sua atque officia quam promptissime semper exhibit.

 

 

WS 1723/1724

JACOBUS FRIDERICUS LUDOVICI, JCtus. Intra duas, vel tres hebdomades lectiones privatas ad Jus Naturæ absolvet, exercitia disputatoria etiam ad finem properant. Postquam deinde collegia ad Jus Canonicum & ad Institutiones finita erunt, novo collegio Pandectarum, quod mox auspicabitur, singulis diebus duas horas destinabit, & ex Dnn. Auditorum voto, prout superiore semestri hyemali quoque fecit, vel collegium Juris feudalis, vel practicum elaboratorium auspicabitur.

IMMANUEL WEBER, JCtus, Consiliar. Hasso-Darmstad. Acad. Syndicus, h. t. PRO-RECTOR. Absolutis integre, quæ in elapso semestri inchoavit, pensis, nova ordietur; & quidem publicè doctrinam de LL. divinis positivis, æq(ue) Theologiæ ac Juris studiosis cognitu necessariam, fusius exponet. In privatis Lectionibus Jus Publicum, loco operis Schvvederiani, quod ob nimiam prolixitatem intra annum vix commodè absolvi potest, ex Dn. Jo. Friderici Hombergii Compendio J. Publici, nuper edito, ita pertractabit, ut cum semestri Collegium finiatur, necessaria ex Schvvedero, Rhetio, Coccejo & aliis suggesturus. Præterea Jus Feudale ex Strykii Examine, propediem eum Notis suis prodituro explanabit; ac tandem H. Grotii, de J. B. & P. aureos sed explicatu difficiles Libros, à Kulpisio in Synopsin redactos, qua fieri poterit perspicuitate atque brevitate illustrabit.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Publice privatimque in Pandectis ad ductum Comp. Lauterbach. explicandis progredietur, & privatis quidem lectiones Pandectales, ad librum tertium usque perductas, dabit operam, ut per hoc semestre hybernum insumtis binis per diem horis absolvat.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Ord. Publicè Institutiones Imperatorias explicabit: Privatim vero Jus Publicum ad Introductionem Schvvederianam, ac Canonum Jura secundum Arnoldi Corvini à Belderen Institutiones, quam explicate tradet.

 

 

SS 1724

IMMANUEL WEBER, JCtus, Consiliar. Hasso-Darmstad. Acad. Syndicus. Facultatis suæ Senior. In Publicis Lectionibus argumentum de LL. divina positionis Universalibus, exponet, Studiosis tam Theologiæ, quam Juris adprimè necessarium atque utile. Privatim Collegium Pandectarum, ad Schöpferi Compendium juris, item Feudale, ad Examen Stryckii, nec non Juris Canonici, ad ductum Schilteri aperiet.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Per totum semestre æstivum in exponendis publice privatimque Pandectis ad ductum Compendii Lauterbachiani adhuc occupabitur, cum ne impensis quidem hactenus privatis lectionibus binis per diem horis ultra dimidium progredi justis passibus procedenti licuerit: absolutas vero Pandectales lectiones mox denuo auspicari animus est.

JO. DANIEL GRUBER, J. V. & PHIL. D. Jur. in Ludoviciana Cattorum Prof. Publ. Ordinar. Designat. DEO volente hoc semestri publice interpretari adgredietur I. CLAUDII FLEURI institutiones iuris ecclesiastici, quas ipse latinas redidit, atque his nundinis cum animaduersionibus Illustr. BOEHMERI edidit in lucem. Privatim II. STRUVII iurisprudentiam forensem minorem explicabit, & III. Ius publicum docebit ductu compendii HORNIANI. Præparandis autem ad hanc diffusam disciplinam animis conjunget separatis horis IV. historiam S. R. I. Germanicam die Reichs-Historie ductu libri elegantissimi, quod ficto LEVINI V. AMBEER nomine circumfertur; nec non V. historiam novissimorum sæculorum universalem, omnium artium studiosis apprime necessariam utilemque, ex PRODROMO IURIS PUBLICI, a se editi. Quibus subiunget VI. notitiam statuum Europæ, certis positionibus declineandam, &, si gratum id fore animaduertet, VII. commentationes in res nostro tempore per orbem terrarum gestas, prout illæ statis ad nos celerum nuntiorum literis perferuntur. Quæ autem singulis scholis horæ destinandæ, coram e valuis publicis indicabit, futuro semestri si DEO ita visum fuerit, plura ac maiora ausurus.

JO. FRIDERICUS WAHL, J. V. L. & P. P. Extraord. nec non Facult. Jurid. Assessor. Publice institutiones D. Justiniani explicabit, privatas lectiones ad Compendium LAUTERBACHIANUM sedulo continuaturus ad finem perducet, & in adperiendis novis Collegiis se Studiosorum desiderio, quantum tempus permittet, adcommodabit.

 

 

WS 1724/1725

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consiliar. Hasso-Darmstadin. Jur. Profess. Publ. Ordinar. Acad. Syndicus. In Lectionibus Publicis, nullâ feriarum habitâ ratione, Collegium Juris Feudalis ad Strykii Examen continuabit.

Privatim Oeconomiam Principum atque Statuum Imperii, ex aureo Vit. Ludovici à Seckendorff Libello, vulgò Fürsten-Staat, exponet; in cæteris ad desideria Dnn. Auditorum se adcommodaturus.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Pandectas intra breve tempus absolvendas denuo publice privatimque sic auspicabitur, & ad ductum Compendii Lauterbachiani pertractabit, ut privatim eas strictius explicaturus, publice vero potiores controversias fusius pertractaturus, propositisque succinctis ad disputandum positionibus ventilaturus sit, nisi dilato hoc labore ad futurum semestre æstivum interim Institutionale Collegium vel alia in parte jurisprudentiæ operam ipsius desiderare magis placuerit.

IO. DANIEL GRUBER, D. Sereniss. Landgrav. Hass. Darmstad. Consiliarius & Iur. Prof. Publ. Ordinar. Prælectionibus publicis Canonicis, absoluta tractatione de iure personarum, explicabit titulos de iure rerum ecclesiasticarum ex institutionibus Fleurianis hor. IX. Privatim hor. X. iuncta II. doctrinam Pandectarum III. Boehmeri, vel, si malint auditores, Struvii iurisprudentiam forensem; & hor. XI. Prodomum iuris publici denuo interpretabitur, Hor. III. Historiam S. R. I. Germanicam, ductu compendii Schmaussiani, tanquam fontem iuris Germanici, qua privati, qua publici, & hor. IV. ipsam iuris publici prudentiam, duce Hornio, diligenter pertractabit, operamque dabit, ut nundinis paschalibus ad calcem perducantur singulæ prælectiones, quas, propitio diunino Numine, a. d. IX. Octobr. auspicabitur.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Ord. Per instans semestre brumale publice ad Institutiones Justinianeas commentabitur: privatis lectionibus, præter Collegia iam cœpta, quæ debita cum diligentia ad finem perducere non desistet, jus publicum quoque ad introductionem Schwederianam, de novo explicabit, aliaque Collegia pro desiderio Dnn. Commilitonum lubens aperiet.

JO. FRIDERICUS WAHL, Prof. Jur. Extraord. nec non Facultat. Jurid. Assessor. Lectiones publicas ad institutiones D. Justiniani continuabit, quibus ad finem perductis, Georg. Adami STRUVII Jurisprudentia(m) forensem interpretabitur, singulisque septimanis exercitium disputatorium junget; privatas quoque lectiones ad desiderium Dnn. Studiosorum ita accommodabit, ut præter collegia ad institutiones & pandectas de novo aperienda, omnes totius legitimæ scientiæ partes, justo ordine intra triennium absolvere queat.

 

 

SS 1725

IMMANUEL WEBER, J. U. D. Consiliar. Hasso-Darmstadin. Profess. Publ. Primar. & Academ. Syndicus. Publicè Capitulationem novissimam Imperator. Caroli VI. notis necessariis atque utilibus explanabit. Privatim, ex Fr. Stypmanno, de Referendariis, ad modum referendi ex Actis manuducet, adhibitis semper ex jure rarioribus exemplis & casibus. Collegium quoque Juris Feudalis, ad Examen Strykii, nuper finitum, de novô ordietur.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Potissimum in Pandectis ad ductum Compendii Lauterbachiani explicandis publice privatimque occupabitur, sic quidem, ut privatim eas strictus interpretaturus, publice vero præcipuas Juris controversias fusius explicaturus sit: tum vero nec in aliis juris partibus operam suam desiderantibus deerit.

IO. DANIEL GRUBER, D. Sereniss. Princip. Hass. Darmstad. Consiliarius & Iur. Prof. Publ. Ordinar. Steti promissis, COMMILITONES, atque, ut nostis, prælectiones meas omnes, cum publicas iuris canonici, tum privatas omnis generis, quibus proxime elapsum semestre hibernum dicatum fuerat, DEO largiente, emensus sum. Accingor itaque ad alias, & publice quidem semestri æstivo, quod iam ingredimur, interpretabor SEVERINI de MONZAMBANO ingeniosissimam de Statu Imperii Germanici commentationem, omnium artium studiosis apprime in vita utilem, hora XI. Privatim iussu & auctoritate Celsissimorum S. R. I. Comitum, qui superiori anno in scholis meis diffusam sibi cum rerum Germanicarum, tum exterorum regnorum notitiam compararunt, magnumque & singulare assiduitatis & industriæ exemplum ceteris auditoribus præbuerunt, iuris publici prudentiam, duce HORNIO, docebo hora II. iisdemque flagitantibus iuris civilis elementa, ductu compendii STRUVIANI, propinabo hora IX. Quibus laboribus denuo iungam accuratam historia Germanica inde a gentis primordiis usque ad Maximilianum I. pertexendæ tractationem, duce Schmaussio hora III. perficiendæque telæ subnectam prælectiones in prodromum iuris publici, novissimorum sæculorum nucleum neruumque exhibentem hora X. Denique quum Illustrissimi ac Generosissimi cives præter hæc omnia, rerum, quæ nunc per Europam geruntur aularumque omnium pleniorem & dignam natalibus suis notitiam sibi tradi pridem flagitarint, eorum desideriis hac æstate separatis horis pariter satisfacere constitui, initium prælegendi facturus a. d. XXIII. April. operamque daturus, ut vertente semestri his quoque exercitiis Colophonem imponere queamus. Faxit Deus feliciter!

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Ord. Horis Publicis prælectiones Institutionum, ubi præterlapso semestri desiit, hac æstate continuare & ad finem perducere contendet. Privatim eadem Juris rudimenta in gratiam novorum Justinianeorum de novo explicabit. Collegium quoque, ad Compendium Lauterbachianum, & Lectiones Juris publici ad Introductionem Schwederianam aperiet; nec deerit officio, si in aliis quoque legitimæ scientiæ partibus Dn. Dn. (!) Commilitonum desideriis inservire poterit.

JO. FRIDERICUS WAHL, Prof. Jur. Ord. Publice Georg. Adam. STRUVII Jurisprud. Rom. Germ. notis illustrabit, & singulis septimanis exercitium disputatorium junget, cursum Juris, quem cœpit, nec non lectiones privatas & privatissimas ad pandectas & institutiones continuabit, operam daturus, ut institutiones quam primum absolvat, iisdemque absolutis, novum collegium ad easdem aperiet, in aliis collegiis de novo aperiendis desiderio Dnn. Studiosorum se accommodaturus.

GEORGIUS LUDOVICUS LEUTNER, Prof. Juris Extraord. Publice B. Georg. Adami Struvii Jurisprudentiam forensem interpretabitur, privatim Institutiones Jur. Civ. quas cum notis a se conscriptis imprimi curavit Jll. Boehmerus; Juris Publici Prudentiam, duce Coccejo, sed comite ubivis justitia & veritate, quoque explicabit: adhæc Collegium Jur. Nat. & Gent. ad ductum Institutionum Jur. Nat. Gent. a Dno Vitriario dilucide & solide editarum, auspicabitur, & postquam quatuor diebus Autoris adserta rationibus adstruxit, vel evidentioribus destruxit, omniaque pertractata negotia ad illustres controversias adplicuit, disputatorium singulis Saturni diebus habendum junget. Collegium ad Pandectas & Jus Feudale pro desiderio Dnn. Commilitonum lubens quoque aperiet, nec iis deerit, qui Collegia privatissima expetierunt.

 

 

WS 1725/1726

IMMANUEL WEBER, D. Jur. Profess. Primarius Academ. Syndicus & Pro-Cancellarius. Publicè, horâ Xmâ Jus Feudale ex Strykij Examine exponet; In Collegiis privatis ad desideria Nobilissimorum Dnn. Commilitonum sese adcommodaturus, vel Capitulationem Caroli VI. notis illustrabit, vel ex Jure Ecclesiastico materias maximè utiles & scitu neccessarias elucìdabit.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Collegium Pandectarum ad Compendium Lauterbachianum publice privatimque, eo modo ac ordine, quo per præteritum semestre factum, per instans semestre hyemale una cum exercitationibus disputatoriis continuabit, in novis inchoandis videbit, quid temporis ratio feret, desiderium Dnn. Commilitonum exposcet, & labores Decanales permittent.

IO. DANIEL GRUBER, D. Consiliarius & Iur. Prof. Publ. Ordin. Semestri hiberno, quod bono cum DEO ingredimur, publice libelli Pufendorffiani de Statu Imperii Germanici partem alteram, quæ restat, interpretabitur hora XI. Privatim institutiones iuris Canonici Fleurianas hora IX. & iuris Civilis Struvianas per modum examinis hora X. enucleabit. A meridie hora II. iuris publici prudentiam Hornianam explicabit, & hora III. huius disciplinæ fontem, historiam scilicet S. R. Imperii Germanicam, ductu compendii Schmaussiani, ex genuinis medii aevi scriptorum monimentis ac diplomatibus, aperiet, ab origine gentis regnique Teutonici usque ad tempora Maximiliani I. nunc deducendam: initium prælectionum e valuis publicis deinceps indicaturus.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Ord. Per instans semestre bramale (!) publice privatimque Lectiones cœptas sedulo continuabit. Novum quoque Collegium ad Compendium Lauterbachianum aperiet, & pro desiderio Dominorum Commilitonum operam industriamque suam libenter impendet.

JO. FRIDERICUS WAHL, P. P. Ord. Prælectiones publicas ad Struvii Jurisprudentiam, exercitium disputatorium, nec non privata & privatissima collegia ad institutiones & pandectas continuabit, operam daturus, ut absolutis iis, quæ in Collegio II. restant, novum vel ad Jus Canonicum vel ad Jus Feudale pro desiderio Dnn. Auditorum aperiat.

GEORGIUS LUDOVICUS LEUTNER, Prof. Juris Extraord. In Publicis Lectionibus Hypomnemata Juris Civ. a. B. Henr. Coccejo solide conscripta exponet. Privatim ad Vitriarij Institutiones Juris Naturæ ut & Institutiones Imperiales methodo explicatorio-examinatoria Collegia de novo aperiet, nec iis deerit, qui ad Ludovicianam Doctrinam Pandect. vel si magis placuerit Compendium Lauterbachian. & Schwederi Jus publicum Collegia desiderabunt, exercitia quoque disputatoria publice privatimque ea, qua par est, diligentia, continuabit.

 

 

SS 1726

IMMANUEL WEBER, D. JCtus Academiæ Pro-Cancellarius. Dum propter valetudinem non satis integram de Lectionibus vel publicis vel privatis impræsentiarum spem nullam facere possum: ideo peto, hac vice mihi ignoscetis. Deo vires largiente, resarciam, quæ nunc non præsto.

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliarius Hasso-Darmst. & Iur. Prof. Ordin. Publice in explicandis Pandectis ad ductum Compendii Lauterbachiani progredietur, privatim Institutiones Justinianeas interpretabitur, nec desiderantibus novum Collegium Pandectarum vel aliud in quavis juris parte deerit.

IO. DANIEL GRUBER, D. Præter labores privatissimos, publice Monzambani commentationum de statu Imperii R. Germanici pensum ultimum absoluet hora XI. Privatim ill. Boehmeri introductionem in ius Digestorum binis in dies singulos horis, VIII. scilicet atque X. explicabit, horaque IX. ad nucleum historia novissima tradendum, conuertetur, &, quod ex historia medii ævi Germanica ab interregno magno ad Maximilianum I. deducenda superest, hora III. diligenter prosequetur, eoque pacto ad imbibendam futuro semestri cum iuris publici, tum iuris Canonici doctrinam, auditorum animos rite præparabit; prælegendi initium facturus a. d. XIII. Maii.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Ord. Publicis Lectionibus Jus Feudale ad ductum Examinis Strykiani explicabit. Privatis horis Collegium ff. præterlapso Semestri cœptum omni studio & industria continuabit. De novo autem in gratiam eorum, qui velut novi Justinianei Jurisprudentiæ factis demum initiari cupiunt, Institutiones Imperatorias exponet, nec in aliis legitimæ scientiæ partibus, Jure publico scilicet, ad Introductionem Schvvederianam, ac Jure Canonico, pro Dnn. Commilitonum desiderio, officio suo defuturus.

JO. FRIDERICUS WAHL, Jur. P. P. Ordin. Publicas prælectiones ad Struvii Jurisprud. Romano Germanicam ad finem, Deo propitio, perducere allaborabit; observationes quoque & disputationes publicas in hunc libellum, ob alios labores aliquamdiu intermissas, majori, quam adhuc fieri potuit, diligentia continuabit. Privatim non solum in eo cursu, quo universi Juris ambitum emetiri cœpit, sedulo perget: sed nova etiam collegia ad Institutiones Justinianeas, Pandectas & Jus feudale inchoabit.

GEORGIUS LUDOVICUS LEUTNER, PROFESSOR JUR. EXTRAORD. Publicis Lectionibus Institutiones Juris Civilis ad ductum Examinis Hoppiani explicabit. Privatim Collegium ad Vitriarii Institutiones Juris Naturæ, vel, si mavultis, ad Pufendorfii Libellum de O. H. & C. nec non ad Institutiones Justiniani tertium auspicabitur. Lectiones Pandectarum ad ductum Ludovicianæ Doctrinæ Pandect. ceu (!) libelli & Autoris meritis & pædiæ (!) ex asse accommodatis regulis se quam maxime commendantis aperiet &, ne experiamini censuram Viri Ill. Cæsarini Furstnerii seu potius Leibnizii, quod vestra sapientia in uno Romani juris corpore conclusa videatur, Henr. de Cocceji Juris Publici Prudentiam exponet. Exercitia quoque disputatoria publice privatimque ea, qua par est, diligentia continuabit.

 

 

WS 1726/1727

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliarius Hasso-Darmst. & Iur. Prof. Ordin. Ante omnia Lectiones Publicas Pandectales ad Compendium Lauterbachianum ea ratione, eoque studio, quo hactenus tractatæ, continuabit, & si fieri potuerit, ad finem perducet. Tum vero alia non negliget, nec solum desiderantibus privatim novum Collegium Pandectarum ad Lauterbachium aut aliud non deerit, sed inprimis Collegium Feudale ad Jurisprud. suam Feud. in artem redactam meditatur, exquisitiori quodam studio pertractandum.

IO. DANIEL GRUBER, D. Publice commentabitur ad tabulas pacis Westphalicæ hora XI. Privatim examen Institutionum Iustinianearum, prælectionesque ad prodromum iuris publici, quibus, non inuito nobiliorum diligentiorumque auditorum cœtu, per ipsas ferias nundinales vacat, hora VIII. & IX. brevi tempore ad umbilicum perducet: quo facto, ad prælectiones iuris publici & Canonici, duce Hornio et Coruino, conuertetur iisdem horis. Porro in gratiam eorum, qui examen Institutionum subierunt, consentientibus veteranis, opus pandectarum, duce ill. Boehmero, ab ouo ordietur, tractabitque summo studio summaque perspicuitate horis X. & II. absoluendum haud dubie hoc semestri hiberno, cuius longiores sunt numeri. Denique selectis ingeniis, quæ ad solidam iuris publici prudentiam pedetentim (!) sibi comparandam adspirant, prima huius disciplinæ fundamenta fideliter atque ingenue proponet ex historia S. R. Imperii. quam, duce Schmaussio, cuius næui nonnulli inter prælegendum facili opera emendantur, a primis incunabulis per medium æuum deducet vsque ad Maximilianum I. hora III. scholarum recens aperiendarum exordia e valuis publicis propediem indicaturus.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Ord. Publicis Lectionibus in explicando Examine juris feudalis Strykiano qua potest dexteritate & diligentia continuabit. Privatim vero ad Institutiones Imperatorias commentabitur, cetera pro desiderio; Dn. Dn. Commilitonum operam qualemcunque suam atque industriam accommodaturus.

JO. FRIDERICUS WAHL, P. P. Ord. Publice Schilteri Institutiones juris Canonici explanabit. Privatim Collegia Pandectarum & Institutionum ad finem perducet: novum quoque collegium ad Pandectas & alia, pro desiderio dominorum studiosorum, aperiet.

GEORGIUS LUDOVICUS LEUTNER, PROFESSOR JUR. EXTRAORD. & FACULT. JURIS ASSESSOR. Publicis Lectionibus B. Cancell. Hertii Ichnographiam Institut. Justin. explicabit. Privatim Collegium Jur. Nat. & Gent. ad ductum Instit. I. N. & G. a D. Vitriario dilucide non minus, ac solide editarum denuo auspicabitur, & postquam quatuor diebus Auctoris adserta rationibus adstruxit, vel evidentioribus destruxit, omniaque pertractata negotia ad illustres adplicuit controversias, per disputationes hebdomadales privato-publicas selectas theses more solito disquisitioni subiiciet. Lectiones Pandectarum ad Ill. Boehmeri Introductionem in Jus Digestorum aperiet, eoque præcipue ingenii sui nervos intendet, ut Justinianum Legislatorem probe distinguat a vero Doctore, vel Historico. De novo etiam Collegium Institutionale inchoabit nec in aliis legitimæ scientiæ partibus Jure Publico scilicet ad Henr. a Cocceji Juris Publ. Prudentiam ac Jure Feudali Dnis Commilitonibus deerit. Insuper ad Dissertationes de selectioribus materiis defendendas Duos Commilit. officiosissime invitat.

 

 

SS 1727

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliarius Hasso-Darmst. Iur. P. P. Ordin. & Academ. h. t. Rect. Quamvis Rector hucusque à lectionibus publicis liber fuerit, tamen quia ipse nihil magis in votis habet, quam lectiones Publicas Pandectales ad Compendium Lauterbachianum, eo, quo hactenus tractatæ sunt, labore absolvere, à Libro XXVI. omni cum studio perget. Privatim Pandectas ad idem Comp. Lauterb. denuo auspicabitur, intra spatium annale certissime absolvendas. Plura non permittunt Rectoralis muneris negotia.

IO. DANIEL GRUBER, D. Publicis Lectionibus commentabitur ad Constitutionem criminalem CAROLI V. Imperatoris. Privatim III. BOEHMERI introductionem ad Ius digestorum, quam superiori semestri notis theoreticis collocupletavit, observationibus practicis illustrabit, addito examine; qui labor binas sibi singulis diebus horas vindicabit. Præterea Iuris publici prudentiam, duce HORNIO, binis itidem in singulos dies horis diligenter explicabit. Denique notitiam Iuris publici specialis trium potentissimarum in Germania familiarum, vinculo confraternitatis unionisque coniunctarum, Saxonicæ, Brandenburicæ atque Hassiacæ, cupidis harum rerum auditoribus propinabit: singularum scholarum horas atque exordia suo tempore ex valuis publicis indicaturus.

JO. FRIDERICUS KAYSER, Dr. Consil. Hasso-Darmstattinus, Jurium Prof. tertius Ordinarius, Academiæ Syndicus & Facultatis suæ h. t. Decanus. Publicè Lectiones juris Feudalis ad Strykii Examen continuabit, easque ad finem perducet. Privatim Lectionibus hora VIII. Matutina Institutiones Imperatorias, hora vero X. Pandectas ad ductum Compendii Lauterbachiani explicabit; denique hora II. pomeridiana Juris publ. disciplinam ex Introductione Schvvederiana tradet, non defuturus, in aliis quoque legitimæ scientiæ partibus operam industriamque suam desiderantibus exhibere.

JO. FRIDERICUS WAHL, P. P. Ord. Publice prælectiones ad SCHILTERI Instit. Jur. Can. Privatim vero eas, quas proxime elapso semestri ad Compendium LAUTERBACHIANUM cœpi, ad finem perducam. Nova quoque Collegia ad institutiones JUSTINIANI, STRUVII, Syntagma Juris Feudalis & STRYCKII introductionem ad praxin forensem aperiam.

GEORGIUS LUDOVICUS LEUTNER, PROFESSOR JUR. EXTRAORD. & FACULT. JURIS ASSESSOR. Publicis Lectionibus B. G. Beyeri Jus Germanicum explanabit. Privatis horis Jus Naturæ & Gentium, duce Phil. Reinh. Vitriario, qui H. Grotium in quæstiones luculentas redegit, simulque quod optimum in præcipuis commentatoribus inseruit, explicabit, nec non Institutiones Juris Civilis & Pandectas ad III. Böhmeri Introductionem in Jus Digestorum ea, qua peculiari in programmate indicavit, ratione. Aperiet quoque Collegia Juris Feudalis ad Stryckii Examen & Juris Publici ad ductum B. Henr. de Cocceji, Viri historiæ Germanicæ indeque fluentis Juris pubici peritissimi.

 

 

WS 1727/1728

JO. GODOFREDUS HARTUNGIUS, D. Consiliarius Hasso-Darmst. Iur. P. P. Ordin. & Academ. h. t. Rect. Collegium privatum Pandectarum ad Lauterbachii Compendium Iuris præterlapso semestri cœptum hoc semestri hyberno binis per diem horis continuabit & cum DEO absoluet, publice vero, quam primum a negotiis & molestiis Rectoralibus liberatus erit, Iurisprudentiam suam Feudalem explicabit.

JO. FRIDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. O. Academiæ Syndicus & Facultatis suæ h. t. Decanus. Per instans semestre brumale publicis Lectionibus ad Institutiones Justinianeas commentabitur; privatim vero Jus publicum & Pandectas explicabit, nec defuturus, si in aliis quoque legitimæ scientiæ partibus studium atque industriam suam Nobilissimi Dn. Dn. Commilitones excitaverint.

JO. FRIDERICUS WAHL, J. U. L. & P. P. O. Publice, simul ac quæ in Jo. Schilteri instit. Jur. Can. supersunt, absolvero, statim Illustr. DN. BÖHMERI, doctrinam de Actionibus explanabo; cumque trituram forensem sola actionum notitia non exhauriat, sed insuper necessum sit, ut futurus practicus accuratam ordinis judicarii cognitionem habeat, privatim materiam de processu, ad ductum B. Dn. STRYCKII, in intr. ad prax. for. ita pertractabo, ut post genuina processus in quacunque judicii parte observandi præcepta tradita, applicationem in elaborandis casibus ostendam. Deinde, ne juris publici prudentiæ cultores, absque sufficienti, civilis, feudalis ac canonici juris cognitione atque adeo illotis manibus, immensum hoc studium aggrediantur, prælectiones ad JO. SCHILTERI instit. Jur. Can. denuo incipiam operam daturus, ut eas hoc semestri hyemali æque ac Juris Feudalis, pandectarum & institutionum Collegia jam cœpta ad finem perducam, neque etiam desideriis eorum deero qui novum collegium pandectarum expetent.

GEORGIUS LUDOVICUS LEUTNER, PROFESSOR JUR. EXTRAORD. & FACULT. JURID. ADSESSOR. Publice Stryckij Examen J. Feudalis explicabit; & ubivis mores Allemannorum cum Longobardorum institutis contendere studebit. Privatim denuo commentabitur ad Coccejanam Juris Publici Prudentiam, licet plerisque sordeat antiquitatis historiæ notitia, quam ubivis præsertím in prolegomenis sedulo inculcat Auctor. Hi enim velim cogitent, quid Conringius, Werlhofius, Hertius prudenter satis moneant: omnem superiorum temporum seriem alte repetendam, quo possit liquido judicari, undenam singuli populi, & quando, & a quibus primordiis, quibus usi consiliis ad præsentem fortunam pervenerint. Illustrabit quoque Instit. Imperiales & Jus Naturæ ad ductum Instit. I. N. a Dn. Vitriario dilucide non minus, ac solide editarum, & finito Collegio I. N. explicatorio, examinatorium subsequetur, in quo veritatem rerum propositarum a dubiis, æquivocationibus liberare, nova porismata inde elicere, & ad illustres controversias dicta adplicare constituit. Lectiones Pandectarum Ill. Böhmeri Introductionem in Jus Digestorum binis in singulos dies horis aperiet, omnemque dabit operam, ut per hiemem absolvantur. Neque cessabunt scholæ acroaniaticæ, vel, ut vulgo vocantur, lectiones privatissimæ.

L. IOANNES GEORGIUS ESTOR, Historiographus Hasso-Darmstadinus & I. P. P. E. Publice interpretabitur institutiones Iustinianeas. Privata opera digesta, praeeunte illustri BOEHMERO, ita exponet, ut totum opus hoc semestri haut dubie perducatur ad umbilicum. Præter collegium iuris feudalis, quod ad ductum iurisprudentiæ feudalis, a celeberrimo BURC. GOTTH. STRUVIO, nuper vulgatæ, efflagitarunt nonnulli, auspicaturus est quoque scholas ad HORNII ius publicum, aut, si maluerint DN. auditores, ad conlustrandas pacis Westphalicæ tabulas cum capitulatione Caroli VI. erit promtus. Horas singulis prælectionibus destinatas, schedula valuis publicis, more maiorum, adfixa, propediem indicabit.

 

 

SS 1728

JO. GODOFR. HARTUNGIUS, J. U. D. Consiliar. Hasso-Darmstad. & Jur. Prof. Ordin. Per hoc æstivum publice Jus Feudale ad ductum Jurisprudentiæ suæ Feudal. in artem redactæ ab hora pom. II. ad III. privatim vero Pandectas ductu Compendii Lauterbachiani binis per diem horis, antemerid. X. ad XI. & pom. IV. ad V. itemque ex desiderio nonnullorum Institutiones Justinianeas ab hora matutina VIII. ad IX. explicabit.

D. JO. FRIEDER. KAYSER. Consil. Hasso-Darmst. Jurium P. P. Ord. & Acad. Syndic. In publicis æque ac privatis Collegiis, præterlapso demum hyeme cœptis, per instans semestre æstivum sedulo continuabit, eaque qua fieri potest sedulitate perficere contendet. De novo vero, pro Nobilissimorum Dn. Dn. Commilitonum desideriis, Jus publicum vel Feudale interpretabitur.

JO. FRIEDERICUS WAHL, D. & Prof. Jur. Ord. Publice illustr. Dn. Boehmeri doctrinam de actionibus ad finem perducet. Privatim institutiones Justinianeas, nec non compendium Lauterbachianum explanabit: neque iis deerit, qui in jure Feudali, Canonico vel alia legitimæ scientiæ parte operam & industriam suam excitabunt.

IO. GEORGIUS ESTOR, Prof. Iur. Ord. Posteaquam semestri præterlapso publice docuerat iuris publici prudentiam, nunc in iisdem scholis ad ius privatum redibit, atque institutiones divi IUSTINIAN(I) solide interpretabitur. Privatas lectiones destinabit iuri publico, & historiæ status Imperii Romano Germanici, ad ductum operis, quod nuper vulgavit Ienensium Professor, SCHMEIZELIUS. doctrinam Pandectarum, bono cum Deo, absolutam, ordietur denuo. Neque illis deerit, qui, aut clarissim. EUERARDO OTTONE praeeunte, aut illustri GUNDLINGO comite, ad notitiam totius Europæ statuum & rerum publicarum exactam peruenire cupiunt. Horas e valuis publicis honoratissimis dominis commilitionibus indicabit.

BERNH. NOCOLAUS STOCKHAUSEN, D. & Jur. Prof. Ord. Publice lectiones in Institutiones D. Justiniani tum explicando tum disputando continuabit, privatim vero collegium pandectarum ad Compendium Lauterbachianum aperiet, nec non Struvii Iurisprudentiam forensem explicabit.

GEORG. LUDOV. LEUTNER; Prof. Jur. Extraord. & Facult. Jur. Assessor. Publice B. G. Beyeri Jus Germanicum exponet. Privatim compendium Lauterbachianum non minus, quam Institutiones Imperiales explicabit: neque vestra sapientia in uno Romani juris corpore conclusa videatur, experientia autem, si quam habeatis, forensis auditorii cancellos non egrediatur, decrevit semestri hoc æstivo denuo interpretari Vitriarii Institutiones Juris Naturæ & Cocceji juris publici prudentiam, labores privatissimos quoque continuabit, & varia exercitia disputatoria instituet.

 

 

WS 1728/1729

D. JO. FRIEDER. KAYSER, Consil. Hasso-Darmstad. Jur. P. P. Ord. & Acad. Syndicus. Publice jus Feudale ad ductum Examinis Strykiani explicabit. Privatim collegium juris publici, præterlapso semestri cœptum, duplicatis, si ita voluerint Domini Commilitones, lectionibus, ad finem perducere contendet, simulque nova collegia pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum aperire haud gravabitur.

D. JO. FRIEDERICUS WAHL, Prof. Jur. Ord. Absolutis hoc semestri æstivo Institutionibus, publice hora ante meridiem IX. privatim vero hora XI. pandectas ductu Compendii LAUTERBACHIANI explanabit, easque semestri instanti hiberno ad finem perducet, Jus Canonicum quoque vel aliam quamlibet legitimæ scientiæ partem pro desiderio Dn. Commilitornum illustrabit.

D. IO. GEORGIUS ESTOR, Consiliar. & Historiogr. Hass. nec non Prof. Iur. Ordin. Per hoc semestre ius publicum, historiam imperii Germanici, ac institutiones iuris est auspicaturus, insimulque lectiones iam coeptas ad digesta & notitiam rerumpublicarum Europæ, Die Staaten/ strenue continuaturus. Rogat quoque dominos commilitones, ut in exercitio disputatorio, quod singulis Saturni diebus habetur, ea, qua coeperunt, diligentia pergant. Publice commentabitur ad ius feudale, praeeunte Schiltero in sua synopsi, brevi quidem, sed multae eruditionis libello.

BERNH. NIC. STOCKHAUSEN, D. & Prof. Iur. Ord. Publice lectiones in institutiones ad finem perducet, & post hæc, ut juris prudentiæ cultores studium juris canonici cum fructu adgredi queant in S. a Puffendorf libellum, de Habitu Religionis christianæ ad vitam civilem, commentabitur. Privatim collegium Pandectarum continuabit, & novum ad Instituta aperiet, omnemque dabit operam ut utrumque per hiemem absolvatur, neque etiam provectioribus deerit, qui manuductionem ad praxin forensem desiderabunt.

GEORG. LUDOV. LEUTNER, Prof. Jur. Extraord. & Facult. Jurid. Assessor. Publice B. Sam. Strykii Introductionem ad Praxin Forensem explicabit, & casibus practicis illustrabit. Privatim vero Institutiones Juris Civ. Schilteri Institutiones Jur. Canonici, & Jus Publicum ad Introductionem Schwederianam interpretabitur, nec non finitis lectionibus ad Strykii Examen Jur. Feudalis, & Compendium Pandectarum Lauterbachianum, eas denuo inchoabit.

 

 

SS 1729

D. JO. FRIEDERICUS KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. P. P. O. & Acad. Syndicus. Publice Collegium Iuris Feudalis ad ductum Examinis Stryckiani, præterlapso semestri cœptum, hac æstate ad finem perducere contendet. Privatim Collegium iuris publici non ita pridem finitum b. c. D. de novo, & quidem vel ad Hornii Compendium, vel ad Introductionem Schwederianam, in gratiam Auditorum aperiet, simulque novum Collegium ff. ad Compendium Lauterbachianum adjiciet, quantum pote, operam daturus, ut Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonum desideriis examussim satisfacere queat.

D. JO. FRIEDERICUS WAHL, Prof. P. Ordin. Pandectis ad ductum Compendii LAUTERBACHIANI præterlapso semestri hyemali coeptis et ad finem fere perductis, nova collegia auspicabitur; publice institutiones Iuris Can. SCHILTERI explanabit, privatim vero STRUVII syntagma Iuris Feudalis nec non institutiones D. IUSTINIANI interpretabitur operamque dabit, ut collegia coepta hoc semestri absolvantur, honestis Dnn. Commilitonum desideriis non defuturus, qui in alia legitimæ scientiæ parte industriam suam excitabunt.

IO. GEORGIUS ESTOR, D. In scholis privatis hoc æstivo semestri et institutiones iuris civilis et iuris publici prudentiam, et historiam imperii Germanici docebit horis antemeridianis. Ut provectiores quoque controversiarum illustrium sibi adquirant notitiam adcuratam; in horum gratiam enucleabit publice prætensiones illustres. Privatissime perget in explicanda bibliotheca iuridica Struviana.

BERNH. NIC. STOCKHAUSEN, J. U. D. & ejusdem Prof. Ordin. Absolutis lectionibus tam publicis quam privatis, hoc semestri æstivo, si DEus vires & valetudinem restituerit, desideriis Dominorum Commilitonum in quacunque iurisprudentiæ parte satisfacere, omni opera contendet.

GEORG. LUDOV. LEUTNER, Prof. Juris Extraord. & Facult. Jurid. Adsessor. Publice B. Cancell. Hertii Ichnographiam Institutionum Justin. semestri hoc æstivo illustrabit. Privatim, finitis lectionibus ad Institutiones, & Lauterb. Compend. Pandect. eas denuo inchoabit; in iisque Analecta sua desiderantibus communicabit, & ut profectus suorum eo magis promoveat, in singulis Collegiis perpetuo examine eorum industriam excitabit. Quin ad auream praxin properantibus, pollicetur quoque Collegium ad B. Sam. Stryckii Introductionem ad Praxin Forensem; neque ad majora nati, jura tantum, privatorum controversiis adplicanda, sciant, superioritatis autem territorialis effectus strenue ignorent, decrevit, Hornii Juris Publici Prudentiam interpretari, &, varia instituere exercitia disputatoria.

 

 

WS 1729/1730

D. JO. FRIEDERICUS KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. P. P. Ord. & rerum Oeconomicarum Inspector. Per instans semestre autumno-hybernale, DEO elementer sospitante vires, publicis lectionibus Jus Feudale ad Stryckii Examen, in quo explicando hactenus desudavimus, ad finem perducere contendet. Privatim Collegium præterlapsa æstate coeptum, binis, si visum fuerit, per diem horis, continuabit, novumque Collegium Juris Publ. ad introductionem Schvvederianam, vel manuducente Hornio, aperiet, operam daturus, ut quantum in se est positum, Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonum studia pro desiderio promoveantur.

D. JO. FRIEDERICUS WAHL, Prof. P. Ord. Publicis & privatis lectionibus, quas proximo semestri coepit, ad umbilicum ductis, nova collegia ad Jus Canonicum, Civile & Feudale pro desiderio Dn. Auditorum auspicabitur.

IO. GEORGIUS ESTOR, D. Hora VIII. ius publicum docebit HORNIO interprete. SCHMAUSSII historiam imperii Germanici (Reichs-Historie) præleget hora IX., ostendetque simul fontes iuris tam publici, quam feudalis & ecclesiastici. Hora XI. D. IUSTINIANI Institutiones ita explicabit, ut cum theoria singulis titulis usus adiiciatur practicus. Operam daturus, ut suas lectiones hoc semestri diuina adnuente gratia absoluat. In publicis scholis Dn. Dn. Auditorum votis sese adcommodabit, commentabiturque vel ad HEINECCII Syntagma antiquitatum Romanarum, jurisprudentiam illustrantium, vel ad Corvini Aphorismos iuris canonici. In lectionibus privatissimis strenue perrecturus. Uti nec illis deerit, qui  exercitium disputatorium singulis saturni diebus expetent.

BERNH. NIC. STOCKHAUSEN, J. U. D. ejusdemque P. P. O. Proximo semestri, si D. O. M. valetudinem viresque sibi clementissime concesserit, in Lectionibus publicis Stryckii Examen jur. feudal. explicabit; privatim vero non tantum ea quæ in Collegio ad Compendium ff. Lauterbach. adhuc supersunt, pro desiderio Dnn. Auditorum, hora consueta matutina X. ad finem perducere sedulo contendet, sed & novum ad idem Compendium aperiet; quin nec in aliis proficere cupientibus deerit.

GEORG. LUDOV. LEUTNER, Prof. Juris Extraord. & Facult. Jurid. Adsessor. Publice Institutiones Juris Justinianeas ad ductum Examinis Hoppiani explicabit, atque per disputationes hebdomadales privato-publicas selectas theses disquisitioni subjiciet. Privatim Collegium explicatorio examinatorium ad Institutiones Juris Civilis, nec non ad Compendium Pandectarum Lauterbachianum binis in dies singulos horis aperiet; in eoque adnotationes suas vel perlegendas tantum, vel etiam describendas communicabit, simulque in gratiam eorum, qui nimio Juris Romani amore non tantum fascinati, interpretabitur Hornii Juris Publici Prudentiam, & Stryckii Examen Juris Feudalis. Privatissime, finito Collegio ad Stryckii Introductionem ad Praxin Forensem, cujus quædam adhuc supersunt capita, suam quoque pollicetur operam.

 

 

SS 1730

JO. FRIEDERICUS KAYSER, J. U. D. Serenissimo Principi Hasso-Darmst. a Consiliis. P. P. O. & rerum Oeconom. Inspector. Finito Collegio ff, quod prope finem est, hac æstate Pandectas de novo explicabit, simulque Collegium Juris publ. ad ductum Hornii volentibus aperiet.

D. JO. FRIEDERCUS WAHL, P. P. O. & Academiæ Syndicus. Prælectiones publicas ad SCHILTERI instit. iur. Can. nec non privatas ad institutiones D. JUSTINIANI non ita pridem cœptas, sedulo continuabit, nova quoque Collegia ad Digesta aliaque, pro desiderio Dn. Auditorum auspicabitur.

IO. GEORGIUS ESTOR, D. & P. P. O. In scholis publicis Cl. Mascovii principia iuris publici, nuper edita, interpretabitur. Privatim & Institutiones & Struvii iurisprudentiam Romano-Germanicam explicabit. Operam quoque dabit, ut lectiones ad Lauterbachium, cœptæ absoluantur. In scholis privatissimis quas habet, strenue perget.

GEORG. LUDOV. LEUTNER, In publicis lectionibus titulum de Regulis Juris interpretabor, & ad singulas leges observationem maxime utilem, & a vulgo commentatorum omissam, quam poterit fieri, evidentissime proponam. Privati labores, quibus in ornanda & instituenda studiosa Iuventute semestri hoc æstivo vacare constitui, erunt: I. Collegium Juris Nat. & Gent. ad Vitriarii Institutiones Jur. Nat. & Gent. II. Collegium explicatorio-examinatorium ad Institutiones Justinianeas. III. Collegium Pandectarum ad ductum elegantissimi Compendii Lauterbachii, cui intra anni spatium finiendo quotidie binas horas, alteram matutinam, alteram pomeridianam destinavi. IV. Collegium ad Stryckii Examen Juris Feudalis, in eoque mores Allemannorum cum Longobardorum institutis contendere studebo. V. Collegium ad Stryckii Introductionem ad Praxin Forensem. Privatissime, finito Collegio Pandectarum; cujus nonnulli adhuc supersunt tituli, otium quod Collegia privata mihi reliquum facient, Studiosæ Juventutis desiderio explendo, & commodis promovendis quam lubentissime quoque impendam.

 

 

WS 1730/1731

D. JO. FRIEDERICUS KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. Prof. P. Ord. & rerum Oecon. Inspector. Per instans semestre brumale Collegium Juris publ. proxima æstate coeptum sedulo continuabit, de novo Collegium ff. ad Compendium Lauterbachianum aperiet, nec deerit officio suo, si in reliquis quoque legalis disciplinæ partibus Nobilissimorum Dn. Dn. Commilitonum desideriis satisfacere queat.

D. JO. FRIEDERICUS WAHL, Prof. P. Ord. In publicis lectionibus STRUVII Jurisprudentiam Romano-Germanicam explanabit, privatis vero lectiones ad Compendium LAUTERBACHIANUM ad finem perducet nova quoque Collegia pro desiderio Dnn. Auditorum aperiet.

IOANEIS GEORGIUS ESTOR, I. U. D. ejusdemque Prof. Publ. Ord. Absolutis, bono cum Deo, iuris publici feudalisque lectionibus, ad ius privatum redibit. Publice igitur hora nona Institutiones divi Iustiniani perspicue docebit, atque practicis observationibus illustrabit. Eadem methodo privatim digista (!) explicabit hora decima, præeunte LAUTERBACHIO aut BOEHMERO. Opito enim datur dominis Auditoribus, utro frui velint auctore. Privatissimas scholas strenue continuabit. Neque illis deerit, qui iuris publici præcognita ductu historiæ imperii recentissimae discere, aut disputationibus privatis se exercere gestiunt.

 

 

SS 1731

D. JO. FRIEDERICUS KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. Prof. Ord. & rerum Oecon. Inspector. In Lectionibus ff. præterlapso semstri coeptis sedulo continuabit. Collegium Juris publ. novum aperiet, &, quantum Rectorale munus aliaeque occupationes bene multae permittent, in aliis quoque Jurisprudentiae partibus Nobilissimis Dn. Dn. Commilitonibus operam industriamque suam haud denegabit.

D. JO. FRIEDERICUS WAHL, Prof. P. Ord. & Academiæ Syndicus. Publice Struvii Jurispr. Rom. Germ. forens. Privatim vero Institutiones Justiniani Imperatoris explanabit, nec non ea, quæ in collegio pandectarum supersunt, absolvet, hisque exercitium disputatorium junget, modo non deficiat industria Dnn. Auditorum, qui observationes ad prælaudati Struvii Jurisprudent. cœptas, in cathedra defendere gestiunt: Nec iis deerit, qui collegium ad Schilteri instit. Jur. canon. desiderabunt.

IO. GEORG. ESTOR, D. Publice docebit Strykii examen iuris feudalis. Privatim commentabitur ad institutiones iur. & historiam Imperii. In gratiam theologiæ & iuris cultorum tradet ius parochiale, praeeunte perillustri consiliario Imperii aulico, domino de Wernher, in principiis iuris ecclesiastici protestantium, instruendo inprimis pastori adornatis. Neque illis deerit, qui examinatorium collegium ad π(andectas) desiderabunt.

D. JO. FRIDER. MOEGLING, Jur. Civ. Prof. P. Ordin. In Lectionibus, quas bono cum Deo prima inchoabit vice, publicis, Institutiones Justiniani, in privato vero Collegio Pandectas ad Compendium Lauterbachianum Schützii, sibi proposuit explicandas, utrobique sollicitus, tam de vero verborum rerumque sensu, quam de omnium eorum ad praxin vivam applicatione, proinde, si qui provectioris erunt in studio Juridico ætatis, Collegium Practicum, in quo omnia Judiciorum essentialia efformabuntur, offert, id solum expetens, ut Dnn. Commilitonum benevolentia & assiduitas ipsi faveant.

 

 

WS 1731/1732

D. JO. FRIDERICUS KAYSSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. P. P. Ord. & rerum Oecon. Inspector. In Collegio ff quae restant hac hieme absoluere contendet. In Lectionibus vero Juris publ. nuper admodum coeptis strenue perget, nec deerit quoque Nobilissimis Dn. Dn. Commilitonibus in aliis legitimae scientiae partibus tradendis, sicubi operam & industriam suam debite prouocaverint.

D. JO. FRIEDERICUS WAHL, P. P. O. & Acad. Syndicus. Publice praelectiones ad STRUVII Jurisprudentiam ad finem perducet. Privatim vero Collegium pandectarum ductum Compendii LAUTERBACHIANI inchoabit operam daturus, ut binis per diem horis hoc semestri id finiat. Alia quoque collegia pro desiderio Dnn. Commilitonum aperire constituit.

D. IO. GEORG. ESTOR, Consil. Hass. & Iur. Prof. Ord. Rogantibus ita nonnullis Dnn. Commilitonibus publice ius canonicum exponet, duce Coruino, notis Boehmerianis collustrato. In prolegomenis delibabit iuris ecclesiastici origines, ex historia ecclesiastica trium priorum seculorum petitas. Privatim eorum desiderio erit facturus satis, qui Institutiones iuris, methodo, quam fieri potest, plana & perspicua gestiunt audire. Docebit etiam ff. & absolutis nunc lectionibus, quas habuit, feudalibus, ius publicum Mascouio, aut Mosero, praeeunte.

D. JOH. FRIDER. MOEGLING, Jur. Prof. Publ. Ord. DEO T. O. M. animi vitæque alacritatem clementer concedente non solum Collegio in Pandectas privato ad librum XVIII. earundem hactenus perducto hora VII. antemeridiana insistet strenue, intra quadrimestre spatium ejus finem sperans exoptatum, sed & hora III. pomeridiana incipiet aliud ejusdem Commatis, ut, si qui accelerandis intenti essent studiis, uno eodemque tempore, mane posteriores, a meridie vero priores pandectarum libros simul percipere, sicque intra quatuor menses omnem Digestorum Cursum absolvere possint. Ardore simili perget in publicis ad Institutiones Lectionibus, quibus finitis, id quod intra bimestre spatium fieri posse autumat, sequenti mox die eas D. V. revocabit prælegendas, adeoque, si qui quartum, qui restat, librum in continuatione præsentis lectionis audire velit, ipsi tum liceat esse breviori, non nisi circa tres, qui præcedunt, libros occupato. Denique incipiet Collegium Practicum, quavis septimana, ut sit elaborandi spatium, bis, nempe die Martis & Veneris, hora IX. antemeridiana habendum, in quo ex omni Juris parte casus practicos elaborandos dabit, præsidemque Judicii, actorem, reum, actuarium & assessores constituet, ut levi addiscant negotio applicare se gravioribus.

 

 

SS 1732

D. JO. FRIEDERICUS KAYSSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. P. P. Ord. & rerum Oecon. Inspector. Collegium ff. quod prope finem est, hac æstate absolvet. Nova autem collegia Juris publici, ad Introductionem Schwederianam, vel ad Compendium Hornianum, & juris Canonici ad Institutiones Corvini a Belderen, aliaque pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum aperiet.

D. JO. FRIDERICUS WAHL, P. P. O. Nec non Acad. Syndicus. Publice STRYKII Exam. jur. feud. explicabit, privatim vero collegium ad Instit. JUSTINIANI Imperatoris aperiet, nec non prælectiones ad pandectas ad finem perducet, collegium quoque practicum ad STRYKII Introd. ad prax. for. aliave pro desiderio Dnn. Commilitonum instituet.

D. IO. GEORG ESTOR, P. P. & sui Ordinis h. t. Decanus. Absolutis, bono cum Deo, lectionibus publicis, ad ius canonicum habitis, per huius semestris spatium, D. V. hora X. in iisdem docebit Mascouii, V. C. ius publicum. Privatim commentabitur ad institutiones iuris civilis, Struvii iurisprudentiam, & ius feudale. Horas, hisce scholis destinatas, e valuis publicis significabit.

D. JOH. FRIDER. MOEGLING, Jur. Prof. Publ. Ord. Collegiis in Pandectas privatis, quorum alii mox, alii post menses aliquot imminet finis, strenue instans, semet non solum ad aliud ejus generis, idque examinatorium, sed & Lectionem publicam in Institutiones horis commodis accinget, operam & iis spondens, qui Collegio practico, vel cuivis alii, imo & disputationibus aliquid temporis impendere satagunt.

 

 

WS 1732/1733

D. IO. FRIDERICUS KAYSSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. Prof. Publ. Ordin. & Pr. ac rerum Oecon. Inspector. Absoluto collegio ff. novum ad Compendium Lauterbachianum aggredietur, simulque Iuris publici disciplinam ad ductum Schwederi vel Hornii tradet.

D. JO. FRIDERICUS WAHL, P. P. O. & Acad. Syndicus. Publice SCHILTERI Institutiones Juris Canonici explicabit, privatas lectiones ad Institutiones ad finem perducet, novum quoque collegium ad pandectas aliaque pro desiderio Dnn. Auditorum inchoabit.

D. IO. GEORG. ESTOR, P. P. O. h. t. sui Ordinis Decanus. Publice docebit ius feudale Longobardicum & Germanicum. In privatis scholis commentabitur ad Institutiones iuris civilis, simulque exercitationes disputatorias instituet ad ductum Perillustr. Dn. de COCCEII iuris civilis controversi. Commentabitur etiam ad ius publicum ecclesiasticum Protestantium, nuper ab ipso denuo editum. Neque iis deerit, qui aut ius canonicum aut ius publicum, ex historia imperii, der Reichs-Historie erutum, audire gestiunt.

D. JOH. FRIDER. MOEGLING, Jur. Prof. Publ. Ord. Continuabit per hoc semestre tam Collegia in Pandectas utraque, quam Lectiones ad Instituta publicas, nunquam defuturus officio, si Dnn. Commilitones alterutram harum occupationum vel utrasque repetendas, aliudve Collegium sæpius intimatum inchoandum suaserint.

 

 

SS 1733

IO. FRIEDER. KAYSER, J. U. D. & P. P. O. In Lectionibus Pandectarum per hanc æstatem absolvendis omnem operam impendet. De novo vero Collegium Juris Publici aperiet, ad ductum Introductionis Schvvederianæ, cujus nova editio, eaque auctior, & ad nostra usque tempora continuata, nuper lucem adspexit. Nec deerit Nobilissimis Dn. Dn. Commilitonibus, si vel in Institutionibus, vel in aliis legitimæ scientiæ partibus studia & industriam eorum promovere poterit.

D. IO. FRIED. WAHL, P. P. O. & Academiæ Syndicus. Prælectiones publicas ad Digesta continuabit, easque ad finem perducet. Novum quoque Collegium ad Institutiones Justiniani, aliaque, vel ad Digesta, vel ad Jus Canonicum, nec non Jus Feudale, pro desiderio Dnn. Auditorum auspicabitur.

IO. GE. ESTOR, D. & P. P. O. Publice docebit Institutiones iuris civilis. Privatim exponet BEYERI delineationem iuris Germanici, ut iurium cultores addiscant complures materias, in foro admodum obuias, quæ in doctrina ff. & iure publico aut plane non, aut saltim leuiter, & quasi in transitu tanguntur. Faciet quoque horum desiderio satis, qui rogarunt, ut, praeter MASCOVII introductionem, particulare ius publicum tam electorum, quam reliquorum Germaniæ principum explicaret. In scholis privatissimis perget strenue. Ceterum nihil intermissurus officiorum, quae Dn. commilitones ab ipso postulabunt.

D. JOH. FRIDER. MOEGLING, Jurium Prof. Publ. Ord. sui Ordinis p. t. Decanus. Absolutis, quorum finis proxime instat, Collegiis Pandectarum utrisque, non solum in easdem Lectionem publicam, sed & Collegium in Institutiones privatum, ad verba textus, subjunctis ad finem cujusque tituli axiomatibus, inchoabit. Si quibus erit animus, Collegium tam disputatorium ad Institutionum ductum, quam Practicum, ad Strykii Introductionem, quovis die Sabbathi, habendi, eoque in proposito perseverandi, intentioni non deero, methodum, contenta, & tempus ex hac tabula indicaturus, totusque in eo, ut Dnn. Commilitonum desideriis, quorum habebo notitiam, inserviam.

 

 

WS 1733/1734

IO. FRIEDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Ord. ac Primar. nec non Rerum Oeconom. in hac Alma Ludoviciana Inspector. Per instans Semestre hibernum lectiones coeptas, Institutionum, Pandectarum & Iuris publ. continuabit, & ad finem perducere sedulo contendet. Nova quoque Collegia, pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum, aperire non recusabit.

D. JO. FRIDERICUS WAHL, P. J. O. & Acad. Syndicus. Publice STRYKII Examen Juris Feudalis illustrabit. Privatim vero prælectiones ad Digesta & Institutiones continuabit, easque ad finem perducet, nec non alia collegia Juridica pro desiderio Dnn. Auditorum auspicabitur.

D. IO. GEORG. ESTOR, P. J. O. Quamprimum lectionibus ad BEYERI Ius Germanicum finem fecerit, celeberrimi MOSERI Ius publicum hora decima interpretabitur. Horam octavam elementis pandectarum V. C. IO. GOTTL. HEINECCII destinabit. Neque iis deerit, qui commentationes ad constitutiones Caroli V. desiderabunt. Ceterum lectiones privatissimas, ea, qua coepit, industria, continuabit.

D. JOH. FRIDER. MOEGLING, Prof. Jur. Ordin. p. t. Decanus. Operas explicandis tum Institutionibus tum Pandectis dicatas continuabit, quoad reliqua repetens non solum oblationem iam antea & sæpius factam promtæ & fidelis assistentiæ in promovendis Dnorum Commilitonum studiis iuridicis, sed & iterata promittens vice se lubentissime pro desiderio ad specialiorum quoque Iuris partiu(m) tractationem accincturum.

 

 

SS 1734

JO. FRIEDERICUS KAYSSER, J. U. D. & P. P. Ordin. & Primarius, nec non rerum Oeconomicarum in hac Alma Ludov. Inspector. Hac aestate novum Collegium Juris publ. ad ductum Hornii, cum quo simul Ill. Petri Ludevvigii singularias conferet, nec non Collegium Pandectarum ad Compendium Lauterbachianum aperiet, & in aliis quoque legitimae scientiae partibus, pro desiderio Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonum, operam & industriam suam libenter impendet.

D. JO. FRIEDERICUS WAHL, P. P. O. & Acad. Syndicus. Publice STRUVII Jurisprudentiam Romano-Germ. forensem explicabit. Privatim vero Collegia ad Institutiones, Pandectas, vel Jus Canonicum pro desiderio Dnn. Commilitonum aperiet.

D. IO. GEORGIUS ESTOR, Prof. Iur. Ordin. In publicis scholis ita explicabit ius feudale, ut praemissis Longobardorum scitis, Germanorum consuetudines clientelares tam in genere doceat, quam in specie commonstret singularia Germaniae provinciarum hoc in argumento. Quibus super addet usum fori, summorum præsertim imperii tribunalium & curiarum patriarum feudalium. Praeter privatissimas horas privatim commentabitur ad Institutiones Iustiniani. Et ubi per temporis rationem licebit, ius canonicum pariter exponet, sic quidem ut mentem Pontificis non incrustatam, sed genuinam ubiuis aperiat, ostendatque, quid hoc in iure doceant Catholici ? (!) & tandem cuiuis titulo subiungat Protestantium tradita.

 

 

WS 1734/1735

JO. FRIEDERICUS KAYSER, J. U. D. & Prof. P. Ord. & Primar. Finitis, quibus adhuc dum insudat, lectionibus Institutionum, Pandectarum & Juris Canonici, nova Collegia, pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum, aperiet, eaque ex tabula publica indicare haud obliviscetur.

D. JO. FRIED. WAHL, Prof. Jur. Ord. & Acad. Syndicus. Lectiones publicas ad STRUVII Jurisprudentiam ad finem perducet. Privatas quoque prælectiones ad institutiones & privatissimas continuabit. Nec non novum Collegium ad Digesta, aliaque pro desiderio Dnn. Commilitonum auspicabitur.

D. IOAN. GEORGIUS ESTOR, Consiliarius & Prof. Ordin. Elegantissimas Gallorum Iurisconsulti FRANCISCI DE ROYE, institutiones iuris canonici, quas summus canonici iuris interpres, CASPAR ZIEGLER, annotationibus illustrauit, & non ita pridem V. C. CHRIST. GODOF. HOFMANN, Lipsiae recudi fecit, in publicis scholis explicabit, & ubi occasio data fuerit, celebris Lipsiensium doctoris, SALOMONIS DEYLINGII, institutiones iurisprudentiae pastoralis simul conferet. Privatim docebit celeberrimi HEINECCII pandectas, ea quidem methodo, ut primo singulis titulis, loco historiae eorum, generalem praemittat ideam, ope paratitlorum, quae viris eruditissimis, CUIACIO & MARANO debemus; dein leges primarias euoluat; ex hisce axiomata, ab auctore stabilita, cum cura examinet inculcetque; postea primas lineas controversi iuris ducat, praeeunte perillustri domino DE COCCEII, ac denique usum cuiusuis tituli, praeter alios, potissimum ex perillustris domini DE WERNHER observationibus, & clarissimi LEYSERI meditationibus ad pandectas commonstret. Ceterum si ob lectiones privatissimas fieri poterit, iuris publici origines ostendet iis, qui futuro semestri ius publicum, ipso duce, discere cupiunt.

 

 

SS 1735

D. IO. FRIDER. KAYSER, Iur. Prof. P. Ord. & Primarius, nec non rerum Oeconomicarum in hac Alma Ludoviciana Inspector. Per instans tempus semestre aestivum Collegium Juris publici, ad ductum CASP. HENR. HORNII, Antecessoris quondam Wittenbergensis gravissimi, auspicabitur, nec non Collegium novum Pandectarum aperiet, & in reliquis quoque legitimae scientiae partibus operam industriamque suam, pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum libenter impendet.

D. JOH. FRIED. WAHL, Prof. Publ. Ordin. Publice Institutiones D. Justiniani, si officii ratio id permiserit, explanabit: Privatas & privatissimas lectiones D. V. ad finem perducet.

D. IOANN. GEORG. ESTOR, Consiliar. Hass. & Prof. Iur. Ord. In publicis Scholis, prout maiori parti Dominorum Auditorum visum fuerit, aut iuris publici prudentiam, ad praxin adcommodatum, aut ius Germanicum BEYERI, sub auspiciis divinis, docebit, & hoc semestri ad finem perducet. Quod reliquum est, in ceteris lectionibus, pandectisque V. C. HEINECCII exponendis, strenue perget.

JOH. HARTMUTH RAYS, Jur. Utr. L. Prof. Extraord. & Facult. Jurid. Assessor. Publice Jurisprudentiam STRUVII forensem præleget: Privatas vero Lectiones ad Institutiones Justinianeas auspicabitur, quibuscum Pandectarum Collegium ad Comp. Jur. Lauterb. conjunget, simulque solidioris Juris scientiæ cupidis Historiam Juris Autore celeberr. BRUNQUELLO interpretabitur, in eorum quoque gratiam, qui suorum in jure profectuum periculum facturi sunt, Exercitia disputatoria, singulis hebdomadibus habenda, instituet.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, Jur. Licent. & Prof. P. Extraord. Facult. Jurid. Assessor. Publicis Lectionibus consecravit STRYCKII Examen Juris feudalis exponendum. Privatas porro continuabit in Collegiis ad STRUVII Jurisprud. Romano-German. forensem, & ad LAUTERBACHII Compendium Juris, hucusque institutis, quæ ut propediem ad finem perducantur, horas solitas duplicabit, & novum ad Institutiones Juris collegium inchoabit. Si quoque rerum præsentium publicarum conditio, nonnullos Dnn. Commilitorum excitabit, ad acquirendam Statuum Europæorum notitiam, his studium & officium suum offert, Imperatoris Regumque, hodie mutuis bellis occupatorum, in varias Provincias & regna prætensiones ac Jura, ex Geographia ven. Parentis Historico-Politica, indice digito commonstraturus.

 

 

WS 1735/1736

IO. FRIEDER. KAYSER, J. U. D. & P. P. O. ac Primar. nec non rerum Oeconomicarum in hac Alma Ludoviciana Inspector. Per instans semestre hyemale, si DEUS vitam & vires sospitaverit, nova Collegia Juris publ. & Canonici aperiet, simulque in continuandis iis, quibus adhucdum insudat, tam privatis quam privatissimis, operam omnem & diligentiam impendet.

D. JO. FRIED. WAHL, P. P. O. Publice, quantum officii ratio permittet institutiones D. Iustiniani interpretabitur. Privatas vero ad Digesta lectiones & privatissimas ad finem perducet. Nova quoque ad Jus Canonicum vel Feudale pro desiderio Dn. Commilitonum aperiet collegia.

D. IO. GEORG. ESTOR, P. P. O. Dum in hac academia erit, operam dabit, ut Dominis Commilitonibus ad officia quaevis se exhibeat promtum atque paratum.

JOH. HARTMUTH RAYS, J. U. Lt. Prof. P. Extraord. & Facult. Jurid. Assessor. Lectiones publicas ad Jurisprudentiam Struvii forensem ea, qua par est, diligentia prosquetur: In scholis privatis Collegium pandectarum sub initium elabentis coeptum instante semestri V. D. ad finem perducet, de novo vero vel Institutiones Justinianeas, vel Examen Strykii Juris Feudalis docebit, & præter Collegium practicum, quod desiderantibus pollicetur, aliam singulis diebus horam lectionibus privatissimis destinavit.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, Juris Utr. Lic. & Prof. P. E. Facult. Jurid. Assessor. In Lectionibus publicis hora IX. matutina, loco Juris feudalis, ad ductum Examinis STRYKII, elapso proximo semestri absoluti, quod nunc privatim explicabit, notitiam Statuum Europæorum ex Geographia B. venerandi Parentis Historico-Politica commonstrabit. Privatim Juris feudalis jam dictum Collegium, & Digestorum ad B. LAUTERBACHII Compendium, Institutionum, & ad STRUVII Jurisprudentiam Romano-Germanica forensem habebit; Sique alia desiderentur non deerit votis Dnn. Studiosorum, quorum commoda pro virili promovebit.

 

 

SS 1736

D. IO. FRIDER. KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Antecessor & rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector. Per instans semestre aestivum, vitam viresque sospitante Deo, novum Collegium Juris publ. ad ductum CASP. HENRICI HORNII, nec non Juris Canonici, praeeunte CORVINO a BELDEREN, & denique collegium ff. ad Lauterbachii compendium aperiet, simulque operam dabit, ut, quam potest fieri brevissime, omnia ad optatum finem perducantur.

D. JOH. FRIED. WAHL, Prof. Jur. Ord. Publice, absolutis in duos priores libros D. Justiniani institut. hyemalibus lectionibus, duos libros posteriores ad finem perducet. Privatim non solum doctrinam de criminibus, ad ductum librorum digest. quos terribiles vocant, explanabit, sed nova quoque collegia ad Digesta, Jus canonicum, feudale pro desiderio dominorum commilitonum auspicabitur; neque iis deerit, quibus fundamenta processus civilis addiscere volupe est.

JOH. HARTMUTH RAYS, Jur. Utr. Lt. Prof. Publ. Extraord. & Fac. Jurid. Assess. Pandectas duabus per singulos dies horis, altera publice, altera privatim ad ductum Comp. Jur. Lauterb. denuo explicabit, simulque novum ad Institutiones juris civilis collegium exordietur. Illorum quoque commodis velificaturus, quibus fora mox frequentandi animus est, viam processus judiciarii, prout in ipsis rerum documentis apparet, commonstrabit: Bina vero collegia privatissima ad Struvii Jurisprudentiam & ad pandectas examinatorium strenue prosequetur.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, Juris Utriusque Lic. & Prof. Publ. Facult. Jurid. Assessor. Publice, eo, quo coepit studio, methodoque, perget notitiam Statuum Europæorum commonstrare. Privatim vero Collegia ad Institutiones, Pandectas & Jus feudale aperiet; Sique quidam ex provectioribus sint, quibus Theoriae praxin addere placuerit, eorum conatus omni meliori modo promovebit.

 

 

WS 1736/1737

D. IO. FRIEDER. KAYSER, Consil. Hasso Darmstatt. Antecessor & rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector. Per instans semestre hybernum Collegium Jur. Canon. ad finem perducere contendet, simulque novum Collegium Juris publici ad ductum Compendii Horniani auspicabitur, nec non in aliis legitimae scientiae partibus ad nutum & desiderium Dn. Dn. Commilitonum libenter se accommodabit.

D. JOH. FRIED. WAHL, P. P. O. Publice SCHILTERI Instit. Jur. Canon. explanabit, privata Collegia ad finem perducet, novum quoque ad STRYKII Examen Juris feud. pro desiderio Dnn. Auditorum auspicabitur.

JOH. HARTMUTH RAYS, Profess. Jur. Extraord. & Facult. Jurid. Assessor. Publice Historiam Juris, qua via ad accuratiorem solidioremque Juris cognitionem sternitur, Autore celeberr. BRUNQUELLO docebit: In scholis autem privatis Institutiones Justinianeas iterum explicabit, novumque Pandectarum Collegium ad Comp. Jur. Laut. exordietur, nec illis, qui vel Juris feudalis, vel canonici, vel Practicum Collegium, vel Exercitia disputatoria expetunt, deerit, sed lubentissimus operam suam præstabit.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, Jur. Prof. Publ. E. & Facultat. Jurid. Assessor. Absolutis pridem intra elapsi semestris curriculum potioribus Statibus modernis Europæis, prælectiones super reliquis continuabit publicas, quas rationibus & exemplis ex historia tam priscorum quam novissimorum sæculorum, prout consuevit, illustrabit, simulque D. v. aggredietur interpretari Historiam S. R. I. die Reichs-Historie ut ad diffusam Juris publici disciplinam animi Nobiliss. Dnn. Auditorum præparentur. Quemadmodum etiam aliis aliorum desideriis pro demandata sibi provincia ac doctrinæ modulo, qua publice qua privatim accommodare se neutiquam detrectabit, sed in tradendis reliquis legitimæ scientiæ partibus facilem promtamque locabit dabitque operam, ut Collegia privata ad Institutiones, Pandectas, Jus Feudale, & Struvii Jurisprudentiam forensem noviter habenda, intra semestre spatium absolvantur, nec, prout provectiores desiderabunt Juris Cultores, praxis negligatur.

 

 

SS 1737

D. JO. FRIEDER. KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Antecessor & rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. In lectionibus Juris pub. quas præterlapso semestri inchoavimus, restant adhuc explicanda ultima quaedam capita, quibus absolutis, novum Collegium Juris publ. ad ductum CASP. HENRICI HORNII aperire non grauabitur. Ad Jus Feudale Longobardicum quoque commentabitur, praeeunte STRYKIO in Examine, nec deerit Nobilissimis Dn. Dn. Commilitonibus, si vel ad Pandectas, vel in aliis legitimae scientiae partibus operam industriamque suam excitare & impendere voluerint.

D. JOH. FRIED. WAHL, P. P. O. Publicas Lectiones ad SCHILTERI institutiones Iur. Can. continuabit, nova quoque collegia ad institutiones Iustin. & STRUVII Iurisprudentiam nec non ad compendium Lauterbachium inchoabit, collegium quoque practicum aperiet.

JOH. HARTMUTH RAYS, Jur. Utr. Lic. Prof. extraord. & Facult. Jurid. Assessor. In scholis publicis Iurisprudentiam Struvii Forensem explicabit: in privatis autem Institutiones Iustinianeas & Compend. Iur. Lauterb. præleget, atque præter Collegium Iuris feudalis ad Strykii Examen instituendum, Practicum quoque secundum ejusdem Autoris Introductionem ad praxin forensem auspicabitur, & processus nostri Hassiaci ordinationem in eorum maxime gratiam, quorum accuratiorem hujus notitiam habere interest, cum illa ita conjunget, ut non tantum ejus differentiæ a processu Iuris communis subinde tam verbis quam ipsis rerum argumentis ostendantur, sed etiam prælectionibus ad dict. Introduct. finitis peculiaris hujus ordinationis expositio succedat.

ERNEST. CHRISTOPHORUS ARNOLDI, Prof. Jur. extr. & Facult Jurid. Assessor. Publice brevem Iuris publici Isagogen dabit. In privatis lectionibus Institutiones & Digesta Juris Justinianei præterito semestri absoluta redauspicabitur. Jus quoque Feudale ad ductum B. STRYKII interpretabitur, inque ceteris legitimae scientiae partibus illustrandis, diligenti Dnn. Auditorum desiderio & utilitati paratam locabit operam.

 

 

WS 1737/1738

D. JO. FRIEDER. KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Antecessor & rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Per instans semestre brumale Collegium Juris publ. continuabit, &, Deo vires sospitante, ad finem perducet. De novo Collegium Juris Feudalis aperiet, & in ceteris quoque legitimae scientiae partibus, pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum, operam industriamque suam libenter impendet.

D. JOH. FRIED. WAHL, Prof. Publ. Ord. In publicis Scholis Institutiones D. Justiniani, in privatis vero Pandectas ad finem perducet, neque iis, qui nova Collegia, ad jus feudale, criminale, canonicum vel etiam ad praxin forensem desiderabunt, defuturus.

JOH. HARTMUTH RAYS, Jur. Utr. Lic. Prof. Publ. extraord. & Facult. Jurid. Assessor. Lectiones ad Jurisprudentiam Struvii forensem tam publicas, quam privatas ad Compend. Jur. Lauterb. ea qua par est diligentia continuabit, ad eundem Lauterbachium novum collegium duabus per singulos dies horis habendum auspicaturus: Jus germanicum quoque Autore celeberrimo Heineccio vel Dre Engau docebit: præterea Institutiones Justinianeas denuo præleget, commodisque illorum, qui vel exercitia disputatoria, sive intra privatos parietes, sive in auditorio publico instituenda, aliave legitimæ scientiæ collegia vel privata vel privatissima desiderabunt, lubens inserviet.

ERNEST. CHRISTOPHORUS ARNOLDI, Jur. Utr. Lic. Prof. Jur. extraord. & Facult. Jurid. Assessor. In explicando Jure publico S. R. I. G. publice perget, & quæ ad Jus privatum ejusque praxin desiderabuntur Collegia, privatim aperiet. Exercitia quoque disputatoria, si placuerit, continuabit inque his reliquas sectiones de Jure Convenientiæ quoad jus privatum & publicum, porro proponet & disputando eventilabit; nec ulla in re deerit, ubi ipsi integrum fuerit, commodum cupidæ Legum elegantiorisque doctrinæ Juventutis promovere.

 

 

SS 1738

JO. FRIEDERICUS KAYSER, J. U. D. & P. P. Primar. nec non rerum Oecon. Inspector perpetuus. Hac aestate, Deo sospitante vires, praeter Collegia privatissima, quæ sedulo continuabit, de novo aperiet Lectiones Juris publici & Ecclesiastici, nec deerit Nobilissimis Dnis Commilitonibus, qui Collegium ff. audire cupiunt.

D. JOH. FRIED. WAHL, P. P. O. Desideriis Nobiliss. Dn. Auditor. velificaturus publice institutiones denuo præleget; in privatis quoque & privatissimis lectionibus strenue perget operamque dabit, ut hoc semestri ad finem perducantur, in aperiendis autem novis collegiis voluntati & captui Dnn. Commilitonum se adcommodabit.

JOH. HARTMUTH RAYS, Prof. Jur. Extraord. & Facult. Jurid. Assessor. Publice cupidæ Legum Juventuti Historiam Juris Romani & Germanici præeunte celeberr. JO. SALOM. BRUNQUELLO tradet: Privatim vero Institutiones Justinianeas docebit, novumque ad Compend. Jur. LAUTERB. auspicabitur Pandectarum Collegium, eidem binis quotidie horis operam daturus. Adhæc SCHILTERI Institutiones Juris Canonici interpretabitur, & illis qui Collegium Practicum, vel disputando semet exercere cupiunt, omnibus viribus prodesse studebit.

ERNEST. CHRISTOPHORUS ARNOLDI, J. U. Licent. Prof. Jur. Extraord. & Facult. Jurid. Assessor. Quoniam observante Coccejo in Jur. Publ. Prud. statim ab initio in monitis, § 2. Jus publicum Imperii nostri Germanici nulla olim lege comprehensum, non ab alio fere principio accersitur, quam a longæva consuetudine, quæ nihil aliud est quam antiquitatis germanica historia: Hinc jussu superiorum selectis ingeniis, quæ ad solidam juris publici prudentiam pedetentim sibi comparandam adspirant, in lectionibus privatis prima hujus disciplinæ fundamenta fideliter atque ingenue proponet ex Historia S. R. Imperii, quam duce Compendio B. Dn. Pro-Cancellarii Immanuelis Weberi, quod ficto nomine Levini v. Ambeer, publici juris fecit, a primis incunabulis per medium ævum ad nostra tempora deducet, & præterea singulas Juris privati & feudalis partes, ductu Institutionum Imp. Justiniani Jurisprudentiæ Struvii, Examinis feudalis Strykii, ut & Compendii Juris Lauterbachii ad ff. justo tempore absolvendas tradet. In Lectionibus autem publicis materiam Successionis ab intestato explicabit, & pro desiderio studiosorum collegia practica & disputatoria adornabit, itidemque petentibus industriam in his & aliis juris partibus non denegabit.

 

 

WS 1738/1739

D. JO. FRIDERICUS KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Antecessor, & rerum Oecon. in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. De jure collectandi & subcollectandi in Imperio R. Germ. quod hodie Statibus, non ex Commissione Imperii, sed jure proprio comperit, secundum Instrum. Pacis Osnabrug. Art. XVI. § 10. R. I. noviss. § 180. & Capitul. Caroli VI. § 15, publice profitebitur, docebitque simul, commentitiam & fictitiam in ea materia esse distinctionem, inter collectas Imperii privilegiarias & non privilegiarias: Privatim Jus publicum, non ex antiquis fabulis aut Legibus obsoletis, sed ex ipsis rerum argumentis & limpidis fontibus Legum Imperialium, maxime recentiorum, ad ductum CASP. HENR. HORNII exponet; in Collegiis privatissimis sedulo continuabit, & in aliis quoque legitimae scientiae partibus operam industriamque suam pro desiderio Dominorum Commilitonum libenter impendet.

D. JOH. FRID. WAHL, P. P. O. Publice. Struvii Jurisprudentiam Romano-Germanicam forensem explicabit. Privatas quoque & privatissimas lectiones continuabit & in novis collegiis aperiendis desiderio Dnn. auditorum se accommodabit.

HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG., Phil. & J. U. D. Prof. Juris Ord. & in Ser. Regimine Consil.

I. Publice praeleget Collegium Examinatorium ad Instituta HEINECCIANA singulis Mercurii & Saturni diebus ab hora IX ad X.

II. Privatim Jus Germanicum ad Compendium suum Anfangs-Gründe dictum ab hora VIII. mat. ad IX.

III. Jus Feudale, ad ductum Compendii sui ab hora IX. ad X. quatuor diebus per hebdomadam

IV. Jus Canonicum filo Illustris Bœhmeri in Institutionibus Juris Canonici usurus, ab hora X ad XI. Cui notas suas MStas addet.

V. Processum tum communem, tum Summorum Imperii Dicasteriorum, juxta normam thesium a se in calamum dictandarum; cui (notas suas Mstas addet).

VI. Collegium elaboratorium & postmodum relatorium, singulis Mercurii & Saturni diebus junget, ad omnes Processus species directum ab hora XI. ad XII.

Si qui præterea in Jure publico, Civili Romanorum & Historia Juris aut litteraria institutione eius uti velint, haud secus ac elapso semestri, in his denuo experientur votis obsecundantem.

JOH. HARTMUTH RAYS, J. U. D. & Prof. Publ. Ord. Pandectas duabus quotidie horis, altera publice, altera privatim ad ductum Comp. Jur. Lauterb. exponet, novumque ad Institutiones Justinianeas Collegium auspicabitur: quum vero permulta non tantum in textu Institutionum, sed etiam in reliquis corporis Juris partibus sint obvia, quæ lucem suam ex historia Juris romani mutuantur, hanc ipsam quoque Historiam Autore BRUNQUELLO profitebitur, & simul Historiam Legum Germanicarum, quam idem Autor Part. IV. subjungit, tradet, nec illis, qui collegium ad Struvii Jurisprudentiam, vel practicum desiderabunt, defuturus.

ERNEST. CHRISTOPHORUS ARNOLDI, J. U. Licent. Prof. Jur. extraord. & Facult. Jurid. Assessor. In lectionibus publicis ad Struvii Jurisprudentiam Romano-Germanica-forensem hora VIII. perget, speciatimque ex ejusd. Libro quarto, qui adhuc exponendus est, modum procedendi in foro tradet. Privatim vero collegium Institutionale explicatorio-examinatorium, Pandectale, Feudale, & Juris publici, adornabit, desideriis Dnn. Auditorum tam in theoreticis quam practicis nunquam defuturus.

 

 

SS 1739

D. JO. FRIDERICUS KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Antecessor, & rerum Oecon. in Alma Ludovicina Inspector perpetuus. De jure collectandi & subcollectandi in Imperio R. Germ. quod hodie Statibus, non ex Commissionibus Imperii, sed jure proprio competit, secundum Instrum. Pacis Osnabrug. Art. XVI. § 10. R. I. noviss. § 180. & Capitul. Caroli VI. § 15 publice profitebitur, docebitque simul, commentitiam & fictitiam in ea materia esse distinctionem, inter collectas Imperii privilegiarias & non privilegiarias: Privatim Jus publicum, non ex antiquis fabulis aut Legibus obsoletis, sed ex ipsis rerum argumentis & limpidis fontibus Legum Imperialium, maxime recentiorum, ad ductum CASP. HENR. HORNII exponet; in Collegis privatissimis sedulo continuabit, & in aliis quoque legitimae scientiae partibus operam industriamque suam pro desiderio Dominorum Commilitonum libenter impendet.

D. JOH. FRID. WAHL, P. P. O. Publice Struvii Jurisprudentiam Romano-Germani forensem explicabit. Privatas quoque & privatissimas lectiones continuabit & in novis collegiis aperiendis desiderio Dnn. auditorum se accommodabit.

HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG., Phil. & J. U. D. Prof. Juris Ord. & in Ser. Regimine Consil. I. Publice praeleget Collegium Examinatorium ad Instituta HEINECCIANA singulis Mercurii & Saturni diebus ab hora IX ad X.

II. Privatim Jus Germanicum ad Compendium Suum Anfangs-Gründe dictum ab hora VIII. mat. ad IX.

III. Jus Feudale, ad ductum Compendii sui ab hora IX ad X. quatuor diebus per hebdomadam.

IV. Jus Canonicum filo Illustris Boehmeri in Institutionibus Juris Canonici usurus, ab hora X ad XI. cui notas suas MStas addet.

V. Processum tum communem, tum Summorum Imperii Dicasteriorum, juxta normam thesium a se in calamum dictandarum; cui (notas suas Mstas addet).

VI. Collegium elaboratorium & postmodum relatorium, singulis Mercurii & Saturni diebus junget, ad omnes Processus species directum ab hora XI. ad XII.

Si qui praeterea in Jure publico, Civili Romanorum & Historia Juris aut litteraria institutione eius uti velint, haud secus ac elapso semestri, in his denuo experientur votis obsecundantem.

JOH. HARTMUTH RAYS, J. U. Dr. & Prof. Publ. Ord. Pandectas duabus quotidie, altera publice, altera privatim ad ductum Comp. Jur. Lauterb. exponet, novumque ad Institutiones Justinianeas Collegium auspicabitur: quum vero permulta non tantum in textu Institutionum, sed etiam et reliquis corporis Juris partibus sint obvia, quæ lucem suam ex historia Juris Romani mutuantur, hanc ipsam quoque Historiam Austro BRUNQUELLO profitebitur, & simul Historiam Legum Germanicarum, quam idem Autor Part. IV. subjungit, tradet, nec illis, qui collegium ad Struvii Jurisprudentiam, vel practicum desiderabunt defuturus.

ERNEST. CHRISTOPHORUS ARNOLDI, J. U. Licent. Prof. Jur. extraord. & Facult. Jurid. Assessor. In lectionibus publicis ad Struvii Jurisprudentiam Romano-Germanica-forensem hora VIII. perget, speciatimque ex ejusd. Libro quarto, qui adhuc exponendus est, modum procedendi in foro tradet. Privatim vero collegium Institutionale explicatorio-examinatorium, Pandectale, Feudale, & Juris publici in, adornabit, desideriis Dnn. Auditorum tam in theoreticis quam practicis nunquam defuturus.

 

 

WS 1739/1740

JO. FRIDER. KAYSER, J. U. D. Prof. Publ. Ord. & Prim. nec non rerum Oecon. in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus, h. t. Acad. Rector. Per instans semestre brumale Jus Canonicum ad Ill. Böhmeri Institutiones, non ita pridem in lucem publicam editas, &, praeeunte vel Hornio vel Mosero, pro desiderio & arbitrio Dn. Dn. Commilitonum, etiam Jus Publicum interpretabitur, nec deerit, si in aliis quoque legitimae scientiae partibus studium industriamque eorum, quam potest fieri largissime, promovere poterit.

D. JOH. FRID. WAHL, P. P. O. Publice in Prælectionibus ad STRUVII Jurisprudentiam Romano-Germanicam forensem strenue perget. Privatim ad compendium pandectarum SCHÜTZIO-LAUTERBACHIANUM collegium instituet. Si qui præterea vel in Institutionibus, vel in Jure Canonico, vel in quavis alia juris disciplina, ejus manuductionem desideraverunt, iis se non defore pollicetur.

HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG, D. Serenissimi Cons. Reg. Diversis Stat. a Consil. & Prof. P. Ord. Publice praeleget I. Institutiones Juris Civilis, ad Elementa HEINECCIANA cogitationes suas adstricturus; ab hora IX. ad X. Privatim II. Historiam Juris Romani ac Germanici universi nec non Canonici, thesibus a se includendam, quas dictabit in calamum; ab hora X. usque ad XI. ante merid. III. Jus privatum Germanicum, ad filum compendii sui Anfangsgründe vocati, hor. XI. IV. Rem Diplom. Disputationibus, justo ordine, bis per hebdomadam tradet, & postea theses hora deligenda explicabit, si numerus sit. Ad haec V. Jus Feudale. VI. Publicum. VII. Processum judiciarium universum, præterlapso semestri a se thesibus traditum, auditurorum, vota non morabitur, VIII. etiam conventus, binis per hebdomadam vicibus, de novissimis rebus eruditis & ad Rempublicam spectantibus, in auditorio suo instituturus, quibus omnes id optantes, interesse queant.

JOH. HARTMUTH RAYS, J. U. Dr. & Prof. Publ. Ord. Publice tractatum III. BOEHMERI utilissimum de actionibus præleget, & quum tot inepti quotidie in foris obvii sint libelli, eo duce, quod singulis actionibus atque exceptionibus conveniat petitum, ostendet. Privatim collegia ad Institutiones & Pandectas sospitante Deo ad finem perducta ita redintegrabit, ut illas singulis diebus una, hos vero, prout hactenus consuevit, binis horis, ordinem Compend. Jur. LAUTERB. secuturus doceat. Si qui præterea sint, qui disputando eo firmiorem Jurisprudentiæ habitum acquirere cupiant, in eorum gratiam theses juris controversas vel secundum seriem Institutionum vel Pandectarum publice ventilandas singulis sabbati diebus proponet.

ERNEST. CHRISTOPHORUS ARNOLDI, Prof. Jur. P. Facultatisque Jurid. Assessor. Publice materiam de cognationibus & computatione graduum in nuptiis explicabit. Exercitiumque Disputatorium instituet. Privatim autem singulas Juris partes tradet, nec minus pro placito Dnn. Studiosorum, in addiscenda praxi Juridica, ut & in comparanda Statuum Europæ notitia suam declarabit promptitudinem.

 

 

SS 1740

D. JO. FRIED. KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Antecessor & rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Post absolutas Lectiones Juris Canonici, quibus adhuc sedulo incumbit, hac æstate novum Collegium Juris publici, ad ductum CASP. HENR. HORNII inciepiet, operamque dabit, ut, pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum, in aliis quoque Jurisprudentiae partibus studia ipsorum promovere queat.

D. JO. FRIED. WAHL, P. P. O. In publicis lectionibus, desideriis Dnn. Auditorum sese accommodaturus, vel illustr. Dn. BOEHMERI institutiones juris canonici, vel ejusdem doctrinam de Actionibus, explanabit, privatim vero prælectiones ad LAUTERBACH. compendium pandectarum, ad finem perducere conabitur: in aperiendis quoque novis scholis, suam qualemque manuductionem desiderantibus annuet.

HENR. CHR. SENCKENBERG, D. Consil. Regim. & P. P. O. p. t. Decanus. Publice I. exponet Elementa Juris ad ordinem Compendii HEINECCIANI, hora VIII. matutina. Privatim docebit II. Historiam Juris Canonici, Romani in Italia, patriive tum Publici tum privati communis ac feudalis, hora IX. ad filum thesium a se compositarum. III. Jus feudale, juxta ordinem in primis lineis Juris feudalis a se expositum, hora X. Vt & IV. Processum Juris Universum junctis elaborationibus, secundum theses a se ante annum confectas, quibus Processus summorum Imperii Dicasteriorum est innexus, hora XI. Plurimis vero licet negotiis pressus, nec deerit aliis votis Dnn. Commilitonum, nec officiis quibuslibet.

JOH. HARTMUTH RAYS, Jur. Utr. D. & Prof. Publ. Ord. In scholis publicis Institutiones Juris Canonici, Auctore III. BOEHMERO, in privatis vero Institutiones Juris Civilis explicabit. Novum quoque Pandectarum collegium duabus in dies horis prælegendum auspicabitur. Et cum sint, qui practicum præterea rogaverunt collegium, nec his deerit, sed hac illud adornabit ratione, ut eorum causa, quorum maxime interest nosse, quæ quoad processum in judiciis HASSIÆ nostræ singularia sunt, ordinationem processus provincialem cum processus juris communis conferat, & utriusque tam convenientiam quam differentiam commonstret.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, Prof. Jur. Publ. & Facultatis Jurid. Assessor. Publice Institutiones exponet. Privatim perget in Collegio ad Compendium Juris Lauterbachii nuper cœpto, & ad Struvii Jurisprudentiam ac utrumque propediem absolvet. Nova etiam sive privati, sive publici, sive feudalis Juris, collegia, quæcunque futuris Dominis Auditoribus placuerint, instituet. Denique in peculiari quod desideraverunt Auditores collegio, notivam Statuum Europæorum ex Geographia B. Parentis tradet, ac si que usibus suis dicanda alia seduli Auditores existimaverint, nuspiam non lubens sidam (!) præstabit operam.

 

 

WS 1740/1741

D. JO. FRIED. KAYSER, J. U. D. & P. P. O. & Prim. Per instans semestre brumale de nouo Collegium Juris publici, ad ductum CASP. HENR. HORNII, aperiet, & quantum per Lectiones privatissimas aliasque occupationes licebit, etiam in aliis Jurisprudentiae partibus, pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum, studia eorum promovere non desistet.

D. JOH. FRIED. WAHL, P. P. O. Publice doctrinam de processu iudiciario ad seriem decretalium illustrabit, eaque absoluta, prælectiones ad reliquos decretalium titulos, nec non ad Pandectas, tam privatas, quam privatissimas, ad finem perducet: in novis vero Collegiis aperiendis, desiderio Dnn. Commilitonum se adcommodabit.

HENR. CHR. SENCKENBERG, Serenissimi in Regimine, ut & diversorum Principum ac Statuum Consiliarius ac Prof. Publ. Ord. Publice praeleget Institutiones. Privatim

1) Processum Juris universi, hora XI. 2) Jus Germanicum ad ductum Thesium a se editarum. 3) Jus Publicum Imperii Germanici, ad positiones calamo dandas. Addet ea, ex omni Jure, quae votis Dominorum Commilitonum expeti sentiet.

JOH. HARTHMUTH RAYS, Jur. Utr. Dr. & Prof. Publ. Ord. Publice STRYKII Examen Juris feudalis præleget: Privatim vero novum ad Institutiones Juris Civilis, & ad Pandectas duplicatis horis auspicabitur Collegium. Adhæc etiam, ne omissis initiis, atque illotis, ut ajunt, manibus ad Jurisprudentiam accedant novi Justinianei, Historiam Juris tam Romani quam Germanici Autorem BRUNQUELL. secuturus docebit.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, Prof. Juris Extraord. & Facultatis Juridicæ Assessor. Publice Notitiam Statuum Europæorum, inprimis Imperii nostri tradet. In privatis scholis commentabitur ad Institutiones Juris Civilis, & absoluto Collegio ff. novum ad Compendium Lauterbachianum intra semestre spatium absolvendum aggredietur, simulque Juris publici disciplinam ad ductum SCHWEDERI sive alterius Doctoris, ut & Juris feudalis ad ductum examinis B. SAM. STRYKII explicabit, aliaque pro desiderio Dnn. Auditorum inchoabit, in quibus ita versabitur, ut & desiderio Nobiliss. Dnn. Auditorum & corundem (!) se captui accommodet.

 

 

SS 1741

Dr. JOH. FRIED. KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. Prof. publ. prim. & rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Finitis collegiis omnibus, quae praeterlapso semestri habuit, tam privatis quam privatissimis, ad novos labores, Deo vires & sanitatem conservante, accedet, & per instans quidem semestre aestivum lectiones Juris publ. denuo aperiet, in reliquis partibus Jurisprudentiae officio suo nec defuturus, ubi praestantissimi Dn. Dn. Commilitones studium & industriam Eius debite provocaverint.

D. JOH. FRIED. WAHL, P. P. O. Publice institutiones D. JUSTINIANI præleget. Lectiones privatissimas ad Digesta & Jus Canonicum ad umbilicum adducet. In novis Collegiis privatis, ad jus criminale vel feudale aperiendis, desiderio Dnn. Commilitonum velificaturus.

D. HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG, Prof. Juris Ord. Consil. Sereniss. in Regimine ut & divers. Princ. ac Stat. Hactenus pluribus negotiis impeditus, jam vero studiis suis redditus, praeleget I. Publice denuo textum Aureæ Bullæ, cui habitum Germanici Regiminis antiquum & modernum præmittet, hora ab VIII. ad IX. Privatim, II. Processum Juris Communem, cum eo quem summa Imperii Dicasteria sequuntur, collatum, cui accedent Elaborationes singulis Sabbathi diebus hora IX. Deinde III. Jus Germanicum ductu derer Anfangsgründe hora X. & IV. Jus Feudale juxta ordinem primarum ejus linearum a se editarum hora XI. non defuturus in Civili aut Canonum Jure, si qua opera sua desideretur.

JOH. HARTMUTH RAYS, Jur. Utr. Dr. & Prof. Publ. Ord. Publicum Jurisprudentiæ criminalis collegium Elementa Dn. BOEHMERI secuturus aperiet. Privatim Institutiones juris civilis, nec non Pandectas duabus, prout hactenus consuevit, per singulos dies horis docebit. Illorum quoque commodis, quibus relictis professoriis mox judiciaria subsellia occupandi animus est, lubens inserviet, & quod nuperrime finiit practicum desiderantibus repetet collegium.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, J. U. L. & P. P. facultatis Juridicæ Assessor. Superiori semestri cœptas lectiones privatas ad Illustris BOEHMERI Institutiones Juris Canonici, nunc publice hora X. continuabit. Deique clementi auxilio, ea, quæ adhuc circa Jus Parochiale & reliquas tam Sponsaliorum quam criminum materias supersunt explicanda, absolvet. Privatim vero Collegium ad Institutiones, Compendium Juris LAUTERBACHII, ad STRUVII Jurisprudentiam & STRYKII Examen Juris Feudalis, aperiet, simulque Jus publicum tradet, ac Notitiam Statuum Europæorum, præsertim Regum hodie mutuis bellis occupatorum in varias provincias & regna prætensiones ac juræ, ex Geographia B. vener. Parentis Historico-Politica commonstrabit. Commoda etiam honoratissimorum Commilitonum nonsolum (!) Collegio practico adiuvare, sed etiam omnes Lectiones tam publicas quam privatas semestri spatio finite, nec aliis in partibus legitimæ scientiæ, desiderantibus deesse, decrevit.

 

 

WS 1741/1742

D. IO. FRIED. KAYSER, Consil. Hasso-Darmstatt. Jur. P. P. O. & Primar. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Postquam ea, quae restant adhuc explicanda in Jure puplico Moseriano, absoluta fuerint, novum Collegium Juris publ. aperiet, nec deerit, in aliis quoque Jurisprudentiae partibus operam industriamque suam pro desiderio Dn. Dn. Commilitonum impendere.

D. JO. FRIED. WAHL, P. P. O. Publicas prælectiones ad institutiones D. Justiniani ad umbilicum perducet. Privatim nova collegia ad institutiones Juris Civilis & Canonici, nec non ad digesta auspicaturus, manuductionem quoque ad praxin forensem expetentibus, operam suam haud denegabit.

D. HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG, Consil. Regim. Hass. & P. P. O. In Lectionibus Publicis, Pacem Westphalicam interpretabitur, novamque ex ea Germaniae inductam formam demonstrabit. Privatis curis, Illustris KRESSII Specimen Iurisprudentiae privatae sive civilis, additis cuique titulo Elaborationibus, duplicatis horis exponet. Juris Germanorum privati ac feudalis ad Compendia sua tradendas doctrinas, nec non Dissertationes hebdomadarias ad Ius Publicum thesibus dirigendas, ut & curas in Collegio relatorio suas, simul offerens. Horas equidem separata indicabit schedula, & illic de Canonum Iure, quod nonnulli Dn. Commilitonum a se praelegi voluerunt statuet; tempus tamen pomeridianum, sibi inprimis vindicaturus.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI P. P. & Facult. Jurid. Assessor. Publice exponet STRYKII Examen Juris feudalis hora X. matutin. Privatim vero novum Collegium Pandectale ad LAUTERBACHII Compendium Juris duabus quotidie horis, scil. a IX.-X. antemerid. & a III.-IV. pomerid. Habendum auspicabitur, potiora momenta in calamum dictabit, illudque cum reliquis Collegiis, uti hactenus consuevit, intra semestre spatium absolvet. Collegium quoque, quod vocant elaboratorio-practicum desiderantibus Dnnis Studiosis, si justus Auditorum numerus continget, in Strykii Introductionem ad Praxin forensem, instituet. Caeterum Institutiones Iuris Civilis Imperatoris Iustiniani, item BOEHMERI Institutiones Iuris Canonici, & STRUVII elegantem libellum, qui Jurisprudentia Romano-Germanica forensis inscribitur, denuo interpretabitur; iis quoque, qui exercitium disputatorium desiderant, non defuturus.

 

 

SS 1742

D. JO. FRIED. KAYSER, Jur. utriusque D. & P. P. O. Collegium Juris Canonici praterlapso semestri coeptum sedulo continuabit & hac aestate ad finem perducere contendet. Nec deerit in aliis Jurisprudentiae partibus operam suam pro desiderio Dn. Dn. Com(m)ilitonum impendere.

D. JO. FRIED. WAHL, P. P. ordin. Publice, absolutis institutionibus, ad pandectas progredietur; quoniam vero viam discendi Jura sine sumptibus & libris, sineque laboris taedio, vel temporis impendio, quasi per infundibulum, tam invenire facile nondum licuit, quam multi eam exoptant, praelectiones suas ad ductum Compendii SCHÜZIO-LAUTERBACHIANI instituet easque intra anni spatium ad finem perducet. Privatissimas quoque lectiones coeptas continuabit sedulo, nec iis defuturus, qui privatim vel privatissime, in quacunque alia legitimae scientiae parte, manuductione opus habent, ut tamen meminerint, ex puris negativis, secundum regulam Logicorum, nihil sequi.

D. HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG, Serenissimi in Regimine, ut & diversorum Principum ac Statuum Consiliarius ac Prof. Publ. Ord. Conscribet Commentarios Systematicos de Jure Vniuerso, eosque privatissime non nullis Selectis Auditoribus tradet, periculum facturus, totius Juris omniumue eius partium, legitimo ordine coniungendarum. Publice Jus Feudale ductu Compendii sui explicabit, ab hora XI. ad XII. In cunctis vero reliquis, honoratissimorum Dominorum Commilitonum desideriis morem geret, sive ad Instituta sive ad Pandectas, sive ad Jura Publica curas suas euocent, sive etiam Praxeos Forensis desiderio capiantur.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, J. U. L. P. P. Extraord. & Facultatis Jurid. Assessor. Publicis recitationibus per instans semestre æstivum B. C. D. Struvii Jurisprudentiam Romano-Germanico-Forensem hora IX. matutina interpretabitur. Privatim Pandectas Lauterbachii, Institutiones Justiniani, Jus Feudale & Publicum docebit. Aperiet quoque novum collegium elaboratorio-practicum in Stryckii introductionem ad praxin forensem, ac selectioribus ingeniis exercitia disputatoria praebebit.

 

 

WS 1742/1743

DR. IO. FRIED. KAYSER, Serenissimi Principis in Regimine & Consistorio Ecclesiastico Director. Prof. P. O. & Primarius, nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Quam primum labores Regiminis & Consistorii debite ordinati fuerint, etiam officio Professorio pro virili satisfacere non desistet, & vel Iurisprudentiam publicam explicare tradet, vel ad Ius Canonicum commentabitur, institutique sui rationes ac horas lectionibus destinatas propius ex tabula publica significabit.

D. IO. FRIED. WAHL, P. P. O. Publicas praelectiones, ad Compendium Lauterbachianum, ut ad finem perducat, adnitetur; in scholis vero privatis aperiendis desiderio Dnn. Commilitonum se adcommodabit.

D. HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG, Cons. in Regimine & variorum Principum ac statuum nec non P. P. Ordin. Publice praeleget hora VIII. matutina Iura Publica ductu Compendi Illustris MASCOVII. Privatim ea quae Generosiss. & Prænobliss. (!) Dnn. Commilitonibus expetere commodum visum fuerit. In horis privatissimis ad Iuris vniuersi Compendium & Praxin Iuris tribus per diem horis perget. Collegio disputatorio in varias Iuris materias nomina daturos simul inuitans.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, I. U. L. P. P. Extraord. & Facultatis Iurid. Assessor. In Praelectionibus publicis hibernis explicationem Iurisprudentiae Struvii repetet. Privatis autem studiis, ff. ad ductum Compendii Lauterbachiani, Institutiones Iustiniani, Boehmeri Institutiones Iuris Canonici, ac Ius feudale exponet; nec minus pro placito Dnn. Studiosorum novum Collegium practicum inchoabit, in quo nonsolum prouectiores, ordine ac methodo hactenus sibi consueta, fideliter instruere perget, sed etiam omnes labores in his & spatium absoluere, simulque promtitudinem suam cum desideriis honoratissimorum Dnn. Commilitonum conuenientem ubique declarare conabitur.

IO. ERNESTUS HOEPFNER, Prof. Iur. Extraord. Publice Titulum ff. de Regulis Iuris enucleabit. Privatim Ius civile secundum ordinem Digestorum Illustri Boehmero duce, Ius publicum vero juxta Illustris Mascouii hypomnemata docebit.

D. FRANC. IUST. KORTHOLT, Iur. Prof. Extraord. Publice in explicandis iuris publici originibus, praeeunte celeberrimo SCHMAVSIO in libello de historia imperii Romano-Germanici perget, a Rudolpho Habspurgico ad nostra usque tempora progressurus. Privatim in quaecunque iurisprudentiae parte operam suam desideraturis nunquam deerit.

IO. CHRISTOPH BALSER, I. U. L. P. P. Extraordin. & Facult. Iuridic. Assessor. Explicationes compendii Lauterbachiani hoc semestri perficiet. Iustinianeas vero institutiones, praeeunte b. Heineccio, denuo interpretabitur, ac in lectionibus privatissimis sedulo perget. Neque illos, qui vel iuris canonici, vel germanici discendi studio tenentur, deseret.

ST. S. WLOEMEN, I. D. & Professor Extraordinarius. In collegiis ad D. Schüzii compendium iuris Lauterbachianum & Strykii introductionem ad praxin forensem, quae praeterito semestri inchoavit, sedulo continuabit, & pauca quae restant intra aliquot hebdomadas ad finem perducere contendet, insimulque nova collegia ad idem compendium Schüzio Lauterbachianum, nec non ad Institutiones Iustinianeas instituet, nullis defuturus, qui vel privatim vel privatissime, in quacunque alia iuris scientiae parte, manuductionem a se desiderant.

 

 

SS 1743

D. IO. FRID. KAYSER, Serenissimi Principis in Regimine & Consistorio Ecc(l)esiastico Director, Jur. Prof. P. O. & Primar. nec non rerum Oeconom. in Alma Ludov. Inspector perpetuus. Lectionibus publicis & privatis privilegio Principis liber non deerit tamen officio suo penitus, sed operam industriamque impendet iis, qui vel collegia privatissima audire, vel selectiores materias pro cathedra defendere cupiunt.

D. IO. FRID. WAHL, P. P. O. Publice Digestum novum ductu compendii Lauterbachiani explanabit, Privatim vero pro desiderio Dnn. Auditorum muneris sui partes explebit.

D. HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG, Consil. Regim. Hass. & divers. Princ. ac Stat. nec non Prof. P. Ord. Publici Collegii loco Disputationes in Praecognita ac Historiam Iuris instituet, thesibus suppeditatis, quas praeuie explicabit publice, Privatim (1.) totum Iuris Romani Iustinianei ambitum, ad ductum CORPORIS LEGUM, autoris illius incomparabili, quem recens edidit, explanabit ab hora matut. IX. ad X. & (2.) Processum Juris ductu GRIEBNERIANI aut SCHAUMBURGERIANI Compendii vel etiam thesium suarum, tradet, hora a Dnn. Auditoribus deligenda, nec in Jure Germanico feudali aut Publico, vota Dnn. Commilitonum irrita esse sinet, privatissimis curis, ab hora X. usque ad XII. Selectis quibusdam Dnn. Auditoribus, Systema Juris vniuersi tradere porrecterus. Si quid praeterea a Principis sui & aliorum Principum ac Statuum facultatisve negotiis vacunae (!) sit, id omne daturus diu expectato Corpori Juris Germanorum.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, J. U. L. & P. P. Facult. Jurid. Assessor. Praxin rerum criminalium & civilium in lectionibus æstivis tradet hancque operam sic partietur, ut publice illa, quae processum criminalem, materiam delictorum eorumque poenam concernunt, ex jure patrio doceantur, quæ autem ad processum civilem pertinent, privatim vel ex Strykii Introductione ad praxin forensem, vel ex Ordinatione Processus Darmstattini novissima, quam notis practicis illustrabit, absoluantur, & cautelæ a Strykio suppeditatæ, ubique sedulo conferantur. In reliquis collegiis, quae ad Lauterbachii Compendium iuris absolutissimum, item ad Justiniani Imperatoris Institutiones, ad Jus publicum & feudale offert, ratio Juris patrii ita habebitur, ut, sicubi nullus, vel exiguus vel genuinus recepti juris Romani in praxi moderna usus sit, id perspicue demonstretur.

IO. ERNESTUS HOEPFNER, Pr. Jur. Extraord. In jure Civili B. Struvii Iurisprudentiam Romano-Germanicam & Ill. Boehmeri Ius Digestorum interpretabitur: In Iure Publico Mascovii Principia denuo illustrabit: in Criminalibus vero ad Cl. Boehmeri F. Elementa commentabitur.

D. FRANC. IUST. KORTHOLT, Iur. Prof. extraord. Origines iuris publici ductu SCHMAUSII explicabit, additurus pleniorem huius iuris expositionem secundum MOSERUM. Reliquas quoque iurisprudentiae partes, in primis modum, quo in expediendis caussis (!) utuntur summa imperii tribunalia, interpretabitur, si desiderata fuerit opera sua.

IO. CHRISTOPH. BALSER, Prof. iur. extraord. & Facult. Jurid. Assessor. Lectiones iuris Canonici, duce illustri Boehmero, ad Libr. V. productas, instante aestate b. c. D. absoluet. Compendium iuris Lauterbachianum nec non Institutiones Iustinianeas denuo exponet. Et si qui forte b. Kressii specimen iuris privati secuturi, eiusdem desiderabunt interpretationem, iis operam suam lubens pollicetur.

ST. S. WLOEMEN, J. U. D. & Prof. extraord. Proxime finitis Lectionibus ad Institutiones & Pandecta, in locum illarum, Collegium ad Strykii Introductionem ad praxin forensem, vel aliud, pro lubitu Dnn. Auditorum, substituet, has vero denuo inchoabit, nec in cæteris, quæcunque ab ipso desiderabuntur, deerit.

 

 

WS 1743/1744

D. IO. FRID. KAYSER, In Regimine & Consistorio Ecclesiastico Director, Iur. Prof. P. O. & Primar. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Quantum per labores pragmaticos sibi nuper impositos licebit, Collegiis quoque privatis & privatissimis Nobilissimorum Dn. Dn. Commilitonum studia promovere non desistet, nec deerit officio suo, si qui rariores Iurisprudentiae materias pro Cathedra defendere cupiuerint.

D. IO. FRID. WAHL, P. P. O. Quamdiu in hac urbe commorabitur, operam dabit, ut officio suo, quo hucusque functus est, quoad fieri possit, satisfaciet.

D. HENRICUS CHRISTIANUS SENCKENBERG, Consil. Serenissimi in Regimine ut & diversorum Principum ac Statuum, nec non P. P. Ord. Futuro semestri praeleget I. Publice Diss. II. III. IV. Praecognitorum, Historiam Iuris, Librorum cognitionem, & generalia obligationum Principia sistentes. Privatim II. Corpus Legum recens editum, ambitum totius Iuris Civilis pandens. III. Ius Germanicum ductu Compendii sui Anfangsgründe dicti. IV. Praxin, tum communem, tum summorum Imperii Dicasteriorum, cuius principia praelo committet. In reliquis non defuturus honoratiss. Dnn. Commilitonum desideriis.

D. FRANC. IUST. KORTHOLT, P. P. O. Publice historiam I. R. G. ductu SCHMAUSII exponere perget. Privatim ius publicum & feudale interpretabitur. Ceterum ad desideria Nobilissimorum Domm. Commilitonum se adcommodabit.

ERN. CHRISTOPH. ARNOLDI, I. U. L. Prof. Publ. & Facult. Iurid. Assessor. In Lectionibus hybernis publicis Ius criminale ex Imperatoris Caroli V. Constitutione criminali explicabit. Genuina vero processus civilis in quacunque Iudicii parte observandi praecepta, privatim ex Strykii Introductione ad praxin forensem, vel etiam separatim ex ordinatione processus Darmstattini tradet, ac applicationem in elaborandis casibus ostendet. Deinde Ius civile ad ductum Compendii Lauterbachii, & Imperatoris Iustiniani Institutionum, Ius Canonicum ex Institutionibus Boehmeri, & Ius Feudale docebit, operam daturus, ut omnia collegia hoc semestri hyemali spatio absoluat.

IO. ERNESTUS HOEPFNER, Pr. Iur. Extraord. In iure civili ill. Boehmeri ius Digestorum explanabit: in Iure Criminali Cl. Boehmeri partem specialem pertractabit: in iure publico Mascouii principia locupletabit.

IO. CHRISTOPH. BALSER, Prof. Iuris extra-ord. & Facult. Iurid. Assessor. Lectiones ad b. Heineccii Elementa Iuris secundum ordinem Institutionum & Compendium Lauterbachianum superiori aestate coeptas, b. c. D. instante semestri ad finem perducet. Iuris praeterea ecclesiastici interpretationes ad Nobil. Dn. Commilitonum desiderium denuo ingredietur.

ST. S. WLOEMEN, Jurium Doct. eorundemque Prof. extraordinarius. Lectionibus academicis proxime ante ferias, hoc semestri, finitis, novas auspicaturus, Institutiones tam Iuris civilis Iustinianeas, quam Iuris Can. ad ductum Domini Boehmeri, ut & pandectas ad Lauterbachianum compendium iuris, hoc ultimum tamen horis, si placuerit, duplicatis, ordietur. Praxin Dominis Commilitonibus desiderantibus, B. Strykii Introductionem ad praxin foerensem prae aliis commendat, eosque pro more sedulo exercebit.

 

 

SS 1744

Dr. IO. FRIED. KAYSER, In Regim. & Consistorio Ecclesiastico Director. Iur. Prof. Publ. Ord. & Prim. nec non rerum in Alma Ludoviciana Oeconomicarum Inspector. Quantum per labores Regiminis & Consistorii Ecclesiastici licebit, Dn. Dn. Commilitonum studia pro virili sua parte promovere non desistet; inprimis vero Collegiis privatissimis, ubi desiderabuntur, & exercitiis disputatoriis pro cathedra operam suam impendet.

D. HENRIC. CHRISTIANUS SENCKENBERG. P. P. O. Cum a Serenissimo Clementissimoque Principe, fortunarum suarum sedem Francofurtum transferendi potestas sibi facta fit (!), ope quidem consiliore rebus Academicis, dum heic (!) loco morabitur adesse perget, sed cum iam iter meditetur, Collegiis praelegendis vacare haud poterit. Interim ea cuncta quae fieri queunt, ab eo expectare licebit.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, P. P. O. Publice historiam imperii R. G. enarrabit. Privatim pandectas illustrabit ad ductum BOEHMERI. Addet praeterea ius publicum praeeunte MOSERO, aut aliam iurisprudentiae partem, in qua enucleanda sua desiderabitur industria.

IO. ERNESTUS HOEPFNER, Pr. Iur. Extraord. In iure civili BOEHMERI Ius Digestorum & HEINECCII Institutiones ita explanabit, ut Iuris Romani & Germanici principia, differentias, fines atque usum distincte eruat accommodatisque speciebus illustret. In iure criminali ad BOEHMERI iun. Elementa denuo commentabitur.

IO. CHRISTOPH BALSER, I. U. L. Prof. Iur. Extraord. & Fac. Iurid. Assessor. Lectiones iuris civilis ad compendium Lauterbachianum & b. Heinecii Elementa iuris secundum ordinem Instiutionum b. c. D. instaurabit. Juris Canonici interpretationes ad Libr. IV. productas, hoc semestri ad finem perducet. Iis denique, qui in aliis Iurisprudentiae partibus explicandis eius diligentiam provocabunt, suam lubens promittit operam.

ST. S. WLOEMEN, J. Dr. & Prof. extraordinarius. Institutiones Justinianeas proxime finitas de novo ordietur, & praelectiones ad Schüzii Compendium juris Lauterbachianum continuabit, nec non in aliis sive theoreticis sive practicis, ad nutum & arbitrium generosorum praenobilissimorumque Dn. Dn. Commilitonum se accommodabit.

 

 

WS 1744/1745

DR. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Eccles. Director, Jur. P. P. Ord. & Primar. nec non rerum Oeconom. in Alma Ludoviciana Inspector. A Collegiis publicis & privatis privilegio Principis liber horis privatissimis SAM. STRYKII Introduct. in prax. for. exponit, operasque suas in selectis materiis pro cathedra defendendis Nob. Dn. Dn. Commilitonibus qua decet observantia offert.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, P. P. O. Publice historiam imperii enarrabit. Privatim compendium iuris publici Moserianum, & Boehmeri introductionem in ius digestorum explicabit, posteriori huic labori duas per singulos dies horas destinans.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Jur. Ord. Publice hora II. ad KOPPII Historiam Iuris commentabitur. Privatim hora IX. BOEHMERI Ius Digestorum, hora X. GUNDLINGII Ius Nat. & Gentium, hora III. BOEHMERI Ius criminale dilucidabit.

JO. CHRISTOPH. BALSER. J. U. L. & P. P. Ord. Publice lectiones ad pandectas, præterlapso semestri cœptas, sedulo persequetur. Privatim Institutiones, duce b. HEINECCIO; nec non ad desiderium Nobiliss. Dom. Commilitonum, jus canonicum, praeeunte vel illustri D. BOEHMERO vel D. ENGAVIO, denuo interpretabitur. Si qui præterea in explicanda STRUVII jurisprudentia romano-germanica, vel jure feudali operam suam poposcerint, lubens eam pollicetur.

ST. S. WLOEMEN, Jur. Doctor & P. P. Extraord. Instante curriculo hyberno, labores coeptos quoad interpretationem Institutionum secundum ductum Ill. Dni. HEINECCII Elementorum juris civilis, horis consuetis ab VIII. ad IX. continuabit, atque eo diriget, ut, sicuti maxima prope pars iam absoluta, quod eis deest, paucis mensibus absolvat. Digesta præeunte SCHUZIO in compendio ad Lauterbachium denuo exponet, nec non collegium elaboratorio examinatorio practicum aperiet, & si Dominis Commilitonibus haud displicuerit, disputatorium ad certas Theses, singulis septimanis continuandum, instituet, alia quoque ad desideria eorum superaddet.

 

 

SS 1745

D. IO. FRIED. KAYSER, Serenissimi Principis in Regimine & Consistorio Director, Jur. P. P. O. & Pr. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Ob labores Regiminis & Consistorii a Collegiis publ. & privatis beneficio Principis dispensatus, nihilosecius (!) lectionibus privatissimis Dn. Dn. Commilitonum studia promovere non desistet, nec deerit iis, qui pro Cathedra publ. selectiores materias juris ventilare voluerint.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, P. P. O. Publice Illustris SENCKENBERGII compendium iuris feudalis praeleget. Privatim ius publicum, praeeunte vel MOSERO vel Illustri de GÜNDERRODE, nec non Germanicum privatum, duce ENGAVIO, explicabit. Quae ex Digestis, volentibus ita Domm. Commilitonibus, ad instans semestre reseruanda fuerunt, brevi absoluet.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Jur. Ord. Publice Cl. BOEHMERI Jus Criminale dilucidabit. Privatim HEINECCII Institutiones Jur. Civ. explanabit, & ad Ill. BOEHMERI Jus Digestorum ejusdemque Instit. Jur. Can. commentabitur.

JO. CHRISTOPH. BALSER, Jur. U. L. P. P. O. Publice hora X. lectiones ad compendium Lauterbachianum, ad doctrinam de Sponsalibus hucusque productas, D. V. hoc semestri spatio ad finem perducet. Privatim b. HEINECCII Elementa juris secundum ordinem Institutionum denuo interpretabitur. Nec non, si id Nobiliss. Dn. Commilitonibus commodum visum fuerit, b. STRUVII Jurisprudentiam romano-germanicam & Elementa juris canonici ductu illustr. D. BOEHMERI exponet.

CHRISTOPH. LUD. KOCH, Jurium Licent. & P. P. extraord. Publice hora VIII. Institutiones Imperiales præleget, iisque reliquas legitimæ scientiæ partes iunget, si Deus vitam & vires dabit. Privatis lectionibus speciales iurium historias & antiquitates destinavit, in exponenda historia juris Romani, BRUNQUELLO duce, initium facturus. Præterea jus feudale tam commune, quam Germaniæ atque Imperio Rom. Germ. proprium, præeunte B. G. STRUVIO, nec non historiam Imperii Rom. Germ. ducente EODEM, vel Cel. SCHMAUSIO tradet, quam quidem ita enarrare constituit, ut origines juris publici maiori studio eruat, simulque rem diplomaticam & militarem Germanorum locis congruis addat, spe fretus, fore ut his bene cognitis, ex prælectionibus juris publici deinde instituendis maiores fructus percipiantur.

 

 

WS 1745/1746

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Eccles. Director, Jur. P. P. Ord. & Primar. nec non rerum Oeconom. in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. A Collegiis publicis & privatis privilegio Principis immunis, privatissime tamen Dn. Dn. Commilitonum studia promovere non desistet, nec defuturus iis, qui selectoria themata pro cathedra defendere sibi proposuerint.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, P. P. O. Publice potiores iuris controversias cum Nobiliss. Dnn. Commilitonibus disputabit. Privatim explicationem Iuris Germanici ad finem perducet, nec non HEINECCII elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum & BOEHMERI introductionem in ius digestorum exponet; iis, qui in aliis iurisprudentiae partibus operam suam desiderabunt, nunquam defuturus.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Jur. Ordin. Publice in explanando Jure Criminali Bœhmeriano perget, eoque absoluto ad tit. ff. de Reg. Jur. commentabitur. Privatim HEINECCII Elementa juris civ. juxta ordinem Institutionum interpretabitur atque ex antiquitatibus Romanis & Historia Juris illustrabit. Doctrinam Pandectarum Ill. BOEHMERO duce tradet, Juris publici prudentiam vero secundum principia Ill. MASCOUII docebit.

IO. CHRISTOPH. BALSER, P. P. Ord. Publice III. D. BOEHMERI Elementa juris canonici vel Ejusdem libellum de actionibus, optione quidem Nob. Dnn. Commilitonibus relicta, explicabit. Privatim denuo Pandectas, duce Eodem BOEHMERO binis per singulos dies horis, Nobil. Dnn. Commilitonibus id postulantibus; interpretabitur; nec non cœptas ad b. STRUVII Jurisprudentiam romano-germanicam lectiones sedulo persequetur, simulque b. HEINECCII Elementa juris secundum ordinem institutionum exponet. Jus Feudale denique desiderantibus explanabit. Ubi etiam, si id commodum visum fuerit, examinatorium vel disputatorium collegium adjunget.

GEORG. WILH. WAGNER, Juris Lic. ejusque Prof. publ. extraord. & Fac. Jurid. Assessor. Lectiones publicas in Struvii Jurisprudentiam Romano-Germanicam fere absolutas, per hoc semestre hibernum D. V. denuo inchoabit, ejusque ductu jura in ipsis rerum argumentis obtinentia monstrabit. Prælectiones privatas Elementis Juris Civilis ad ordinem Institutionum B. Heineccii illustrandis, nec non Ill. Bœhmeri Digestis exponendis destinabit. Ill. Quoque Koppii Historiam juris universi desiderantibus exponet. Nec in reliquis Jurisprudentiæ theoreticæ, vel practicæ partibus tradendis, Prænob. Dnn. Commilitonum votis unquam deerit.

 

 

SS 1746

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Ecclecsiastico Director, Jur. P. P. O. & primar. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Quantum per occupationes practicas negotiorum publicorum licebit, Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonum studia, saltem per Collegia privatissima & selectiora Jurisprudentiæ capita, Disputationibus publicis ventilanda, pro virili sua parte sedulo promovere non desistet.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ordinar. & Acad. Syndicus, h. a. Decanus. Publice exercitia disputatoria super potioribus iuris controversiis continuabit. Privatim praelectiones ad BOEHMERI ius digestorum, superiore semestri ad L. XXXIX. Productas, absoluet. De integro ius publicum duce Illustr. MOSERO & ius feudale ex praeceptis Perill. SENCKENBERGII interpretabitur.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Jur. Ord. Publice Jus Criminale duce Cl. BOEHMERO de novo tradet. Privatim Jus Canonicum ut & Jus Digestorum secundum Illustr. BOEHMERI institutiones & introductionem explanabit.

IO. CHRISTOPH. BALSER, J. U. L. P. P. O. Publice b. HEINECCII Elementa Juris secundum ordinem Institutionum exponere perget. Privatim denuo Digesta; simulque Jus Canonicum duce ill. D. BOEHMERO explicabit. Ceterum ad desiderium Nobiliss. Dnn. Commilitonum Juris Feudalis nec non Germanici lectiones adjunget.

GEORG. WILH. WAGNER, Jur. Lic. eiusque Prof. extraord. & Facult. Iurid. Assessor. Publice ductu thesium scriptarum docebit praecognita iuris publici romano-germanici, quo historia imperii, nec non doctrina iuris publici universalis, inprimis de iuribus Maiestatis, pertinet. Privatim Elementa iuris civilis ad ordinem Institutionum duce HEINECCIO, nec non eiusdem, vel ill. BOEHMERI Digesta explicabit, hac lege, ut horae quaedam extraordinariae traditorum repetitioni, ac disputationibus destinentur. Collegium quoque iuris feudalis, aut Introductionem ad Praxin fori, aliave pro desideriis Praenob. Dn. Dn. Commilitonum decenter offert.

 

 

WS 1746/1747

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistor. Eccles. Director, Jur. Prof. P. Ord. & Primar. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Quantum per labores practicos licebit, Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonum studia promovere non desistet, inprimis vero operam dabit, ut lectionibus privatissimis & publicis disputationibus expectationi publicae a se satis fiat.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, P. P. O. Acad. Synd. & h. t. Decanus. Publice exercitia disputatoria per aliquod tempus hucusque intermissa instaurabit. Privatim Digesta secundum BOEHMERUM, ius publicum vero & feudale ducibus MOSERO & SENCKENBERGIO interpretabitur.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Jur. Ord. Publice Historiam Juris juxta Ill. KOPPII compendium exponet. Privatim Jus publicum Imperii Romano Germanici secundum Principia Mascoviana docebit: in Jure Civili autem ad Ill. BOEHMERI Jus Digestorum commentabitur.

IO. CHRISTOPH. BALSER, P. P. O. Publice hora II. Elementa juris feudalis duce perillustri D. SENCKENBERGIO interpretabitur. Privatim hora IX. lectiones præterlapso semestri cœptas ad jus canonicum & hora X. ad Digesta continuabit. Præterea in aliis quoque Nobil. Dn. Commilitonum desideria explere sataget.

GEORG. WILH. WAGNER, I. U. L. & Prof. extraord. nec non Facult. Iurid. Assessor. Iis, quae in elementis iuris civilis B. HEINECCII exponenda restant, propediem absolutis, simul eadem denuo inchoabit. In Ill. BOEHMERI Digesta duabus per diem horis commentabitur, eademque hoc semestri absoluet, iunctis examinibus ac disputationibus, quo fundamenta iuris eo ponantur solidius. Nec aliis laboribus ex officii ratione, & Praenob. Dnn. Commilitonum votis suscipiendis, sese subducet.

 

 

SS 1747

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Eccles. Director, Iur. Prof. P. O. & Prim. nec non rerum Oeconom. in Alma Ludovic. Inspector perpetuus. Publice materiam de feudis Fuldensibus per Disputationes continuabit & absolvet. In ceteris, quantum quidem per strepitum forensem & distractiones practicas licebit, Nob. Dn. Dn. Commilitonum studia sedulo promovere non desistet.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ordinar. & Acad. Syndicus. Digestorum explicationem ad finem perducet, duabus per singulos dies horis huic labori destinatis. Ius publicum & feudale, nuper absoluta, de integro interpretabitur.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Jur. Ord. Publice Cl. BOEHMERI Elementa Jurisprud. Criminalis interpretabitur. Privatim HEINECCII Elementa juris civilis sec(undum) Ordinem Institutionum & Illustr. BOEHMERI Jus Digestorum explicabit, atque IAC. GABR. WOLFFII Elementa juris feudorum commentariis suis illustrabit.

IO. CHRISTOPH. BALSER, P. P. O. Publice doctrinam de Actionibus explicabit. Privatim Ius Digestorum denuo exponet; in utroque Illustr. BOEHMERUM ducem secuturus. Nec non, cum ad cognitionem juris canonici & ecclesiastici plurimum faciat, nosse statum ecclesiae primitivae; eundem praeeunte eodem D. BOEHMERO in dem Entwurf des Kirchenstaats derer den ersten Jahrhundert illustrare sataget; simulque ad Textum Institutionum commentabitur. Ceterum ad Nobiliss. Dn. Commilitonum desideria sese accomodabit.

GEORG. WILH. WAGNER, I. U. L. eiusque Prof. publ. extraord. & Facult. Iurid. Assessor. Publice commentabitur in elementa Iurisprudentiae criminalis ductu celeb. BOEHMERI. Privatim tradet elementa iuris civilis, secundum ordinem institutionum, duce B. HEINECCIO Pandectas eodem, vel Ill. BOEHMERO praeeunte, duabus per diem horis exponet, quo sequenti semestri ad finem D. V. perduci queant. Offert quoque praelectiones ad Ill. KOPPII Historiam iuris universi, nec non introductionem ad processum tum communem, tum summorum Imperii Tribunalium, id acturus sedulo, quo in his, aut aliis, Praenob. Dnn. Commilitonum studiis satisfiat. Nec deerit iis, qui disputationibus publicis, vel privatis, vires periclitari voluerint.

 

 

WS 1747/1748

D. IO. FRIED. KAYSER, Serenissimi Principis in Regimine & Consistorio Eccles. Director, Iur. Prof. P. O. & Prim. nec non rerum Oeconom. in Alma Ludovic. Inspector perpetuus. Quantum per strepitum forensium negotiorum licebit Dn. Dn. Commilitonum studia gnauites (!) promovere non desistet.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ordinar. & Acad. Syndicus. Ius publicum duce Illustr. MOSERO, & ius feudale ad ductum Perillustris SENCKENBERGII interpretabitur. Plura si muneris Rectoralis negotia permiserint, commodis Domm. Commilitonum nunquam deerit.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Jur. Ord. Publice HEINECCII Institutiones Jur. Civ. interpretabitur: Privatim Jus Digestorum Illustr. BOEHMERI, ejusdemque Instit. Jur. Can. ut & Jac. Gabr. WOLFII Elementa Jur. Feud. commentariis suis illustrabit.

IO. CHRISTIOPH. BALSER, Prof. Jur. Ordin. Publice doctrinam de actionibus explicare perget. Privatim praelectiones ad Pandectas præterlapso semestri cœptas D. V. ad finem perducet; simulque Jus Canonicum duce Illustr. BOEHMERO interpretabitur.

GEORG. WILH. WAGNER, Prof. Iur. & Facult. Iurid. Assessor. Publice exponet titulos Dig. de Reg. Iuris & verb. signif. labore ad accuratiora iuris principia non inutili. Privatim, Institutiones Iuris ductu HEINECCII, Pandectas, praeeunte BOEHMERO, alia vero pro voluntate Praenob. Dn. Commilitonum docebit.

 

 

SS 1748

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Ecclesiastico Director, Iur. P. P. O. & Primar. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector. Quantum per labores Regiminales & Consistorii, strepitumque forensem licebit, Nobilissimorum Dn. Dn. Commilitonum studia pro virili sua parte promovere nunquam desistet.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Ordinis Iuridici h. a. Decanus. In expositione digestorum & historiae Germanicae perget. Ius publicum vero & feudale, ducibus MOSERO & SENCKENBERGIO de integro explicabit.

GOTTLOB AUG. IENICHEN, Philos. & Iurium Doctor, itidemque Codicis & Novellarum P. P. O. Ius ecclesiasticum in terris Imperii ordinum Protestantium, praecipue in provinciis, quae Serenissimo Principi ac Domino nostro, Patriae Patri indulgentissimo, parent, prudenti & maturo consilio introductum, ac longa diuturnaque consuetudine confirmatum, duce IO. BALTHAS. WERNHERO in principiis iuris ecclesiastici publicis recitationibus illustrabit, simulque regulas futuro Pastori necessarias in gratiam eorum, qui sanctiori disciplinae se consecrauerunt, subiunget. Praeterea rationem, qua iurisprudentiae studium sapienter ac feliciter inchoari, continuari ac absolui queat, ad ductum libri a PHILIPPO BECKERO, ICto Rinteliensi, praescripto elogio: Vorbereitung der Rechtsgelahrheit ante hos tres annos editi, tradet. Quo utroque Collegio, quod intra aliquot hebdomadum spatium fiet, ad laetum optatumque finem perducto, ius universum civile auspicabitur, STRUVIANAM iurisprudentiam Romano-Germanicam forensem facili et apta ratione explicabit, ac usum iuris cum scientia perpetuo coniunget. Denique & disputando exercebit decora & ad magna nata ingenia, ac nemini, qui consilium suum, vel operam suam, flagitabit, umquam deerit.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Iur. Ord. Publice Antiquitates Romanas iuxta seriem Institt. Iustinianearum explicabit: Privatim vero easdem Institutiones ad ductum compendii HEINECCIANI denuo explicabit, Ill. BOEHMERI introductionem in ius Digestorum interpretabitur & I. G. WOLFFII elementa Iuris Feudorum commentariis illustrabit.

D. IO. CHRISTOPH. BALSER, Prof. Iur. Ordin. Publice lectiones iuris canonici praeeunte illustri D. BOEHMERO sedulo continuabit. Privatim Collegium Pandectarum ad desiderium Nobiliss. Dn. Commilitonum denuo auspicabitur simulque ius germanicum ductu D. ENGAVII exponet. Nec quicquam praeterea, quod Studiosae Iuventuti commodum erit, praetermittet.

D. GEORG. WILH. WAGNER, Iuris Prof. publ. extraord. & Facult. Iurid. Assessor. Publice tradet fundamenta theoriae & praxeos, ductu STRUVII in iurisprudentia. Privatim HEINECCII elementa ad ordinem Instititionum, Pandectas ad ductum ill. BOEHMERI, aliaque desiderantibus exponet. Iis denique, qui cathedram iuridicam conscendere, & secundum sapientissimas SERENISS. PRINCIPUM constitutiones, specimina publica edere cupiunt, pro virium suarum modulo, lubenter adsistet.

 

 

WS 1748/ 1749

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Ecclesiastico Director, Iur. Prof. Publ. Ord. & Primar. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Quantum per occupationes practicas strepitumque forensem licebit, Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonum studia promovere non pigrabitur; inprimis vero selectas materias iuris Disputationibus publicis ventilare per instans semestre brumale secum constituit, si modo studium suum Auditores & amatores excitauerint.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Ordinis Iuridici h. a. Decanus. Ius feudorum ex praeceptis Perillustris SENCKENBERGII interpretabitur. Ius publicum ad ductum Illustris MOSERI enucleare perget. In iure civili explicationi digestorum duas per singulos dies horas destinat.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, P. P. O. Publice in STRUVIANAM iurisprudentiam forensem commentabitur, cunctaque ad usum forensem referet, privatim IO. BALTH. L. B. de WERNHER Principia iuris eccleciastici interpretabitur, in Ordinationem Notariorum MAXIMILIANI I. recitationes theoretico practicas instituet, ius cambiale duce Cons. IO. GOTTLIEB SIEGELIO enarrabit, atque disputando exercebit erecta & decora ingenia. Reliquum tempus Responsis publico privatoque nomine, quemadmodum hucusque fecit, elaborandis, atque perficiendo & ad prelum parando Thesauro Iuris feudalis consecrabit, nec ulli, qui gratum memoremque animum ostendet, operam suam in quacumque re ad bonas artes & iurisprudentiam spectante, denegabit.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Iur. Ord. Publice Institutiones Imperiales interpretabitur, privatim ad BOEHMERI ius Digestorum & IAC. GABR. WOLFII elementa iuris feudorum tum provincialium tum imperialium commentabitur.

D. IO. CHRISTOPHORUS BALSER, Iur. P. O. Publice lectiones iuris canonici, quas aduersa interim valetudine interruptas usque ad Libr. V. produxit, brevi spatio absolvet; postea vero WERNHERI principia iuris ecclesiastici interpretabitur. Lectiones privatas tam ad Digesta &, quam Ius germanicum sedulo continuabit & D. V. hoc semestri spatio ad finem perducet.

D. CHRISTOPHORUS LUD. KOCH, Iur. Prof. Ordinarius. Ius publicum Imp. Rom. Germ. ex doctrinis Ill. MOSERI vel MASCOVII tradet. Ius feudale Duce B. B. G. STRUVIO explanabit. Praeterea, si Praenob. Dnn. Commilit. commodum visum fuerit, vel in Leges Imperii potiores, vel sigillatim in Pacem Westphalicam commentabitur.

 

 

SS 1749

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Ecclesiastico Director, Iur. Prof. Publ. Ord. & Primar. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Quantum per labores practicos strepitumque forensem licebit, Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonum studia pro virili sua parte promovere non desistet, inprimis selectiores iuris materias pro cathedra publice defendere allaborabit, eumque in finem omnes huiusmodi Exercitationum Academicarum Amatores quam humanissime inuitat.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ordinar. & Acad. Syndicus. Explicatis praeterlapso semestri ex aevo antiquo & medio originibus iuris publici, ea, quae a tempore Maximiliani I. supersunt, duce Cel. SCHMAUSIO in historia imperii R. G. est additurus. Quia quoque praelectiones ad Ill. MOSERI compendium iuris publici hodierni & Ill. BOEHMERI introductionem in ius digestorum ad finem perduxit, utrasque ab initio resumet.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Codicis & Novellarum P. P. O. Publice hoc vernali semestri praeleget ius feudale, ducem sequutus BURCARDUM GOTTHELFF STRUVIUM, cuius Elementa iuris feudalis ex genuinis iuris beneficiarii fontibus illustrabit. Privatim in IO. BALTH. L. B. de WERNHER principia iuris ecclesiastici commentabitur, Ius criminale, praeeunte Illustri IO. RUD. ENGAUIO, enarrabit, Ordinationem Notariorum MAXIMILIANI I. explicabit, atque usum scientiae adiunget, denique, si iustus Auditorum adfuerit numerus, universum ius civile ad ductum STRUVIANAE iurisprudentiae forensis R. G. tradet, atque intra annuum spatium ad finem perducet. Nec illis deerit, qui vel publice, vel privatim disputando ad forensem militiam, alacriori fortiorique animo subeundam, sese rite praeparare pulcrum atque salutare iudicabunt.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Iur. Ord. & Fac. Iurid. h. t. Decanus. Publice ius criminale tradet; privatim Praelectiones ad Pandectas praeterito semestri coeptas ad finem instanti aestate perducet & artem ex Actis referendi provectioribus monstrabit.

D. IO. CHRISTOPH. BALSER, Prof. Iur. Ordin. Publice b. HEINECCII Elementa iuris secundum ordinem institutionum explicabit. Privatim vel ius Canonicum vel Germanicum pro desiderio Nobil. Dn. Commilitonum interpretabitur; Lectiones denique ad Pandectas, continuaturus simul collegium disputatorium singulis saturni diebus, bono cum Deo ad finem perducet.

D. CHRISTOPH. LUDOV. KOCH, Iur. P. P. O. Processum Iudicii Camerae Imperalis interprete IAC. BLUMIO, nec non Institutiones Iustinianeas ex doctrinis B. HEINECCII delineabit. Praeterea Pacem Westphalicam, vel Ius publicum Germ. desiderantibus exponet.

 

 

WS 1749/1750

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Eccles. Director. Iur. Prof. P. O. & Prim. nec non rerum Oeconomicarum in hac Alma Inspector perpetuus. Lectionibus publicis & privatis beneficio Principis exemtus non deerit tamen Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonibus, si vel privatissime a se in studiis iuris instrui, vel selectas & rariores materias pro cathedra publica ventilare voluerint.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ordinar. & Acad. Syndicus. Digesta ad finem perducet. Ius publicum ad ductum Illustris MOSERI, & ius feudale praeeunte Perillustri SENCKENBERGIO de integro explicabit.

D. GOTTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Codicis & Novellarum P. P. O. Denuo auspicabitur recitationes publicas in ius feudale duce BURCARDO GOTTHELFF. STRUVIO, cuius Elementa iuris feudalis secundum eam editionem, quae Consult. IO. AUG. HELLFELDII cura Ienae 1745. 8. prodiit, & cunctarum editionum optima locupletissimaque est, singulari & accurata industria pertractabit. Privatim in STRUVIANAM iurisprudentiam forensem R. G. & WERNHERIANA principia iuris ecclesiastici commentabitur, ac disputando exercebit forensis palaestrae candidatos, aliosque erectioris iuvenes indolis, nec ullam bene de Academia, bene de iurisprudentia; bene de literis merendi praetermittet occasionem.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, P. P. O. Publice textum Institutionum Iustinianearum interpretabitur; privatim ad BOEHMERI elementa iurisprudentiae criminalis & MASCOVII principia iuris publici commentabitur.

D. IO. CHRISTOPH. BALSER, P. P. O. Publice Institutiones interpretari perget. Privatim Pandectas duce BOEHMERO & EIUSDEM Elementa iuris canonici exponet. Simulque pro desiderio Nobil. Dn. Commilitonum Collegium disputatorium ad theses ex Iure civili selectas instituet.

D. CHRISTOPH. LUDOV. KOCH, Iur. Prof. P. O. Institutiones Iuris civilis privati ad ductum B. HEINECCII interpretabitur. Origines Iuris publici & feudalis Imp. Rom. Germ. ex propria delineatione desiderantibus exponet. Horas praelectionibus suis destinatas tempestive indicabit.

 

 

SS 1750

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Ecclesiastico Director, Iur. P. P. O. & Prim. nec non rerum Oeconomicarum Inspector perpetuus. A lectionibus publicis & privatis privilegio Principis exemtus, non deerit tamen, Nob. Dn. Dn. Commilitonum Studia instructionibus privatissimis & publicis Disputationibus pro virili sua parte promovere.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ord. & Acad. Syndicus. Ius publicum & Digesta, quae superiori semestri absoluit, de integro interpretabitur. Addet praeterea ius feudale praeeunte vel STRUVIO vel SENCKENBERGIO. Neque, si alia forte rogatus fuerit, desideriis Dnn. Commilitonum deerit.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Codicis atque Novellarum Professor Publicus Ordinarius. Publice Hora IX. X. denuo auspicabitur recitationes in ius feudale duce BURCARDO GOTTHELFF STRUVIO hoc ipso anno certissime finiendas. Absoluet praeterea intra unius mensis spatium pauca, quae adhuc supersunt in Collegio feudali, praeterito semestri habito, capita. Privatim in STRUVIANAM iurisprudentiam forensem sic commentabitur, ut, qui hisce interfuerint Praelectionibus, omnibus in Institutiones, Pandectas & ius Germanicum recitationibus commode carere queant. Singillatim Hassos Hassiaca iura diligenter, candide atque fideliter docebit. Destinatum est huic Collegio annuum tempus. Horam determinabunt Auditores. Offert etiam Collegium Disputatorium in B. Cancellarii IAC. FRIDER. LUDOVICI Collegium iuris feudalis in publico, sive privato, Auditorio instituendum.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Iur. Ord. Publice ius Criminale ad ductum Compendii BOEHMERIANI tradet: Privatim HEINECCII elementa iuris Civilis secundum Ordinem Institutionum explanabit, & ad Perillustris de SENCKENBERG primas lineas iuris Feudalis commentabitur.

D. IO. CHRISTOPH. BALSER, Prof. Iur. Ordin. Publice hora IX. Institutiones iuris duce b. HEINECCIO denuo interpretabitur, simulque usum hodiernum titulis subinde adiectum ex principiis iuris patrii illustrabit. Privatim Digesta praeeunte b. BOEHMERO nec non Eiusdem Libr. II. Elementor. Iuris Canonici, quo ordo iudiciorum seu Processus comprehenditur, explanabit.

D. CHRISTOPH. LUDOV. KOCH, Iur. Prof. Ord. Privatis lectionibus Ius Germanicum privatum ad ductum Elementorum Celeb. ENGAVII tradet, eique Collegium Historiae Iuris universi iunget. Delectum horarum tempestive significabit.

 

 

WS 1750/1751

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Eccles. Director, Iur. P. P. O. & Prim. nec non rerum Oeconom. in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. A lectionibus publicis & privatis privilegio Principis liber, non deerit tamen laboribus extraordinariis & disputationibus publicis, Dn. Dn. Commilitonum studia promovere, si modo adsint, qui diligentia sua industriam eius provocaverint.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ord. & Acad. Syndicus. Praelectiones in digesta nuper coeptas absoluet. Praeterea ius publicum ad ductum compendii SCHMAUSIANI, & ius feudale praeeunte SENCKENBERGIO vel STRUVIO denuo explicabit.

GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Phil. & Iur. Doctor, ac Codicis & Novellar. P. P. O. Eum recitationum suarum hoc auctumnali & hyemali tempore ordinem tenebit, ut ius feudale denuo auspicetur, ad iusta & concinna methodo tradat, duce usus BURC. GOTTH. STRUVIO, cuius Elementa iuris feudalis novo eoque eleganti habitu hoc ipso anno Ienae prodierunt. Post in ius ecclesiasticum ad IO. BALTHAS. L. B. DE WERNHER Compendium, cui elogium praescripsit: Principia iuris ecclesiastici sic commentabitur, ut fructus huius rei non ad solos Themidos cultores, sed inprimis etiam ad eos, qui EUSEBIES honori litant, pertingat. Respiciet in hoc Collegio singillatim ad Hassiam, cunctaque illustrabit ex ordinatione ecclesiastica Hassiaca, aliisque singularibus edictis & rescriptis Principalibus, quae suo aere sibi comparavit in perpetuam civium Hassiacorum utilitatem. Praeterea Lectiones tum theoreticas tum practicas instituet in Ordinationem Notariorum MAXIMILIANI I. & ad iuris cambialis notitiam manu ducet provectiores. Neque in ulla re alia cuiquam deerit, qui suam sibi operam fructuosam salutaremque euenire posse iudicaverit.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Iur. Ord. Publice Perillustris SENCKENBERGII Ius Feudale interpretabitur: Privatim HEINECCII Elementa Iuris Civ. secundum ordinem Institutionem, IUST. HENN. BOEHMERI Ius Digestorum & IO. SAM. BOEHMERI Ius Criminale explanabit.

D. CHRISTOPH. LUDOV. KOCH, Consiliarius Regim. Hass. & Iur. Prof. P. Ord. Praelectiones in Pandectas secundum ordinem Compendii BOEHMERIANI instituet, simulque Processum Iudiciarium supremorum Imp. Tribunalium ex delineatione IAC. BLUMII explanabit.

 

 

SS 1751

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Ecclesiastico Director, Iur. Prof. P. O. & Prim. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector. A Collegiis publicis & privatis privilegio Principis liber non deerit tamen Nobiliss. Dn. Dn. Commilitonum studia, quantum per labores practicos strepitumque forensem licebit, privatissime promovere, simulque operam dabit, ut selectiores materias iuris, pro cathedra publica ventilandas, desiderantibus suppeditare queat.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Ordinis Iuridici h. a. Decanus. Jus publicum & feudale, quae superiori semestri absoluit, denuo tradet, illudque praeeunte SCHMAUSSIO publice, hoc privatim ad ductum STRUVII ex editione novissima elementorum iuris feudalis. BOEHMERI quoque introductionem in ius digestorum de integro explicabit, neque iis, qui praelectiones ipsius in HEINECCII institutiones iuris civilis desiderabunt, deerit.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, H. T. Academiae Rector. Jus Feudale, ducem sequutus BURCARDUM GOTTHELFF STRUVIUM in Elementis Iuris feudalis, cuius recentissimam editionem, quae Ienae anno praeterito in lucem prodiit, fundamenti loco ponet, ex genuinis fontibus tradet, itidemque recitationes in Ius ecclesiasticum, auspice IO. BALTH. L. B. de VVERNHER, instituet, & Theologis & ICtis fructuosas, ac in eo enarrando singillatim ad Hassiam nostram respiciet. Nec illis deerit, qui Ius publicum auctore Cel. SCHMAUSSIO sibi familiare reddere volunt.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Publice IO. SAM. BOEHMERI Elementa Iurisprudentiae Criminalis commentariis suis illustrabit, privatim IUST. HENN. BOEHMERI Ius Digestorum, duabus quotidie horis explanabit & hoc semestri absolvet.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH, Consiliar. Regim. Hass. & Iur. Prof. ord. Privatis lectionibus B. BOEHMERI Introductionem in Ius Digestorum, vel Cel. ENGAVII Elementa Iuris Germanici pro Auditorum desiderio explanabit.

 

 

WS 1751/1752

D. IO. FRIED. KAYSER, In Regimine & Consistorio Ecclesiastico Director, Iur. P. P. O. & Prim. nec non rerum Oeconomicarum in Alma Ludoviciana Inspector perpetuus. Lectionibus publicis & privatis privilegio Principis liber non deerit tamen Nobilissimorum Dn. Dn. Commilitonum studia vel lectionibus privatissimis, vel etiam selectiores iuris materias pro cathedra publica ventilando, promovere & exornare. Vestrum vero est, o Commilitones! industriam nostram sedulo provocare.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Ordinis Iuridici h. a. Decanus & Acad. Syndicus. Loco praelectionum publicarum collegium examinatorio-disputatorium ad institutiones iuris Iustinianeas offert. Privatim explicationem digestorum continuabit & de integro ius publicum duce Cel. SCHMAUSSIO exponet.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, H. T. Academiae Rector. Ius feudale ad ductum Compendii STRUVIANI a Cons. D. HELLFELDIO Ienae anno praeterito denuo editi, recitationibus suis illustrabit. Ius ecclesiasticum auctore WERNHERO sic interpretabitur, ut fructus ad theologos & iureconsultos, qui aliquando Hassiae operam suam consecrare exoptant, inde redundet amplissimus. Denique in PAULI GULIELMI SCHMIDII V. C. Institutiones praxeos iudiciariae, quae Ienae hoc ipso anno in lucem productae sunt publicam, quo libro multis abhinc annis nihil prodiit in hoc studiorum genere uenustius, nihil absolutius, nihil ad instituendas in Processum praelectiones accommodatius commentabitur, easdemque & examinando & disputando suavissimis Dominis Commilitonibus & utiliores reddet & fructiosiores.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Iur. Ord. Publice BOEHMERI Institutiones Iuris canonici interpretabitur; Privatim eiusdem, BOEHMERI Ius Digestorum & HEINECCII elementa iuris civilis iuxta seriem Institutionum IUSTINIANEARUM explanabit & theoreticis aeque ac practicis observationibus augebit & exornabit.

D. CHRISTOPH. LUD. KOCH, Consiliar. Regim. Hass. & Iur. Prof. ord. Praelectiones in B. BOEHMERI ius Digestorum, quas praeterito semestri instituit, hoc semestri V. D. ad finem perducet, hisque praelectiones in BLUMII Processum Iuris Cameralis, vel cel. ENGAVII Elementa Iuris Germanici, pro Auditorum desiderio addet.

 

 

SS 1752

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ord. & Acad. Syndicus. Publice collegium examinatorium & disputatorium instaurabit. Privatim pandectas duce BOEHMERO, ius publicum praeeunte SCHMAUSSIO, & ius Germanicum privatum ad ductum PUTTERI explicabit.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Ordinis Ictor. h. t. Decanus. Forensibus laboribus licet mirifice occupatus, non tamen deerit officio suo, sed hoc semestri tum in ius ecclesiasticum, duce WERNHERO, tum in ius feudale, auctore STRUVIO, sedulo diligenterque commentabitur, nec illis denegabit operam suam, qui disputando vires ingenii sui exercere peroptant.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Iur. Ordinarius. Publice ius Criminale duce Illustri SAM. BOEHMERO docebit: privatim B. HEINECCII institutiones Iuris Civilis propediem absoluet, simul tamen de novo earundem explicationem redauspicabitur, & BOEHMERI Ius Digestorum explanabit, nec non Collegium, uti vocant, relatorium in gratiam provectiorum aperiet.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH, Consiliar. Regim. Hass. & Iur. Prof. ord. Publice Digest. Lib. XLVII. & XLVIII. qui de Criminalibus & delictis agunt &, teste Imp. Iustiniano in L. 2. §. 8. C. de vet. Iur. enucl. omnem continent seueritatem poenarumque atrocitatem, Commentariis suis illustrabit. Privatim Iuris Germanici tradita secundum ordinem Compendii Engauiani exponet, vel in BLUMII Processum Camerae Imp. praelectiones instituet.

 

 

WS 1752/1753

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ordin. & Academ. Syndicus. Praelectiones in digesta nuper coeptas hoc semestri absoluet. Ius publicum & Germanicum privatum propediem finiet, eoque facto explicationem iuris feudalis, si ita videbitur, resumet.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Ord. Ictor. h. t. Decanus. Etsi nemini cuiquam ignotum sit, me distringi officio ut maximo, ita molestissimo; nihilominus tamen, quamdiu adhuc in hac Academia ero, strenue in id incumbam, ut cunctis muneris clementissime mihi demandati partibus pro virili satisfaciam. Quapropter hyberno hoc tempore in IO. BALTH. DE WERNHER Principia iuris ecclesiastici sic commentabor, ut fructus inde redundet non solum ad eos, qui nostris sacris initiati sunt, sed & ad hos, qui aliquando cum laude ad Pastoris munus adspirare contendunt. Praeterea Ius feudale duce B. G. STRUVIO candide atque fideliter explicabo. Denique auctore P. W. SCHMIDIO ad usum forensem manu ducam provectiores eosdemque in disputandi arte exercebo. Faxit Deus immortalis, ut haec mea conamina & Academiae, & mihi, & his, qui audiendi causa ad me accedent, & bene & feliciter eveniant.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, P. P. O. Publice absoluto iure Criminali Canonicum docebit: privatim Institutiones iuris Civilis praeeunte B. HEINECCIO, & Pandectas ductum B. BOEHMERI explicabit; collegium quoque examinatorio disputatorium singulis Sabbathi diebus aperiet.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH, Consiliar. Regim. Hass. Iur. Prof. Ord. Pandectas secundum ordinem b. BOEHMERI praeleget eisque expositionem Element. Iur. Germ. Cel. ENGAVII vel Institutionum Iustinian. addet. De horis praelectionibus suis destinatis auditores tempestive monebit.

 

 

SS 1753

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Prof. Iur. Ord. & Acad. Syndicus. Publice duce SCHMAUSSIO ius publicum, privatim digesta secundum BOEHMERUM exponet, inque his quidem ita versabitur, ut non tantum, quae ibi explicanda supersunt, propediem absolvat, simul etiam easdem praelectiones, non expectato priorum exitu, de integro resumat.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Codic. & Novell. P. P. O. Publice viam & rationem commode & feliciter perveniendi ad sacra iurisprudentiae adyta, simulque omnem historiam literariam iuris duce A. R. I. BUNEMANNO tradet. Privatim in I. G. HEINECCII Elementa Institutionum commentabitur, & vera genuinaque iuris ecclesiastici principia ad leges ecclesiasticas Hasso-Darmstadinas accommodata in gratiam & theologorum & iurisconsultorum candide, fideliter diligenterque docebit.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Prof. Iur. Ord. & Facult. Iurid. h. t. Decanus. Publice Ius Criminale ad ductum SAM. BOEHMERI, privatim Ius Digestorum IUSTI HENN. BOEHMERI & HEINECCII Institutiones Iur. Civil. explanabit.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH, Consiliar. Regim. Hass. & Iur. Prof. Ord. Digesta a Libro XXVIII. ad finem usque praeleget. Ius Germanicum vero secundum ordinem Elementorum Consult. ENGAVII de integro explicabit.

 

 

WS 1753/1754

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Publice ius I. R. G. publicum duce Cel. Schmaussio; privatim digesta, quibus duas in singulos dies horas destinat, praeeunte B. BOEHMERO exponet.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Hora VIII-IX. AUG. RUD. IESAIAE BÜNEMANNI Primas lineas Historiae iuris recitationibus suis illustrabit, simulque viam ad ipsum eruditionis perfectae culmen perveniendi monstrabit commodissimam. Hora X-XI. in IO. GOTTLIEB HEINECCII Elementa Institutionum sic commentabitur, ut & antiquitatum Romanorum, & usus Forensis hodierni rationem habeat. Hora II-III. denique in gratiam & theologorum & iurisconsultorum IO. BALTH. L. B. de WERNHER principia iuris ecclesiastici ex genuinis antiquitatem sacrarum, iuris ecclesiastici & unversalis & particularis, ac inprimis legum ecclesiasticarum Hassiacarum fontibus candide, fideliter atque diligenter ita interpretabitur, ut, quod unum semper facere solet, huius rei fructum ad conscientiam referre queat.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Publice ius Criminale ad ductum SAM. BOEHMERI, privatim Institutiones iur. civ. HEINECII atque Digesta IUST. HENN. BOEHMERI interpretabitur.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH, Praelectiones Iuris Germanici ad finem perducet. In Pandectas denuo secundum ordinem B. Boehmeri commentabitur.

 

 

SS 1754

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Publice praelectiones in Ill. MASCOVII ius feudorum nuper coeptas absolvet. Privatim BOEHMERI introductionem in ius digestorum de integro interpretabitur.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN, Historiam literariam iuris & simul commodam expeditamque ad civilem sapientiam perveniendi viam duce Cons. AUG. RUD. IESAIA BÜNEMANNO tradet, Elementa iuris civilis HEINECCIANA a falsis & perversis Auctoris allegationibus, atque innumeris typographorum erroribus magno & aerumnabili labore in unius studiosae iuventutis gratiam abs se perpurgata liberataque, recitationibus suis illustrabit, & disputando exercebit excelsa generosaque ingenia.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER, Publice partem specialem iuris criminalis pertractabit; privatim Institutiones iuris Civilis HEINECCIANAS denuo interpretabitur, & BOEHMERI ius Digestorum absoluet.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH, Iuris Germanici potiora capita secundum Ordinem Consult. ENGAVII, vel, si hoc magis placuerit, Pandectas ex delineatione B. BOEHMERI praeleget.

 

 

WS 1754/1755

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN. Non solum COLLEGIUM INSTITUTIONALE nuper coeptum continuabit, verum etiam novas in IO. GOTTLIEB HEINECCII Elementa Institutionum hoc anno abs se emendatissime edita recitatione auspicabitur, & ante ferias Paschales ad finem perducet. Praeterea IUS CANONICUM AD FORA PROTESTANTIUM APPLICATUM una cum PROCESSU CONSISTORIALI ad ductum Institutionum iurisprudentiae ecclesiasticae a Cons. ACHATIO LUDOVICO SCHMIDIO Ienae hoc anno evulgatarum tradet, & in ill. Viri IO. IAC. MASCOVII Ius feudale commentabitur.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER. Quae in Collegiis Institutionali & Pandectarum, gravi oculorum morbo impeditus, absolvere non potuit, strenue ad Colophonem perducere allaborabit. Collegium quoque Relatorio-Practicum sedulo continuabit & publice BOEHMERI Institutiones Iuris Canonici explicabit.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH. Praelectiones in B. HEINECCII Elementa iuris privati secundum ordinem Institutionum Imp.; vel B. BOEHMERI introductionem in ius digestorum pro arbitrio Dnn. Commilitonum instituet.

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Publice ius publicum duce SCHMAUSSIO explicare perget, eoque finito in iure feudali compendium MASCOVIANUM legendum resumet. Privatim BOEHMERI introductionem in ius digestorum ad finem perducet.

 

 

SS 1756

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Publicis praelectionibus Illustris MASCOVII ius feudorum, privatis vero BOEHMERI introductionem in ius digestorum, utrumque libellum de integro, interpretabitur.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN. Publice Processum criminalem ad ductum Libri secundi ENGAVIANORUM Elementorum iuris criminalis singulari plane cura atque industria pertractabit, selectas observationes criminales ad disputandum proponet, &, rogatus, in IO. GOTTLOB HEINECCII Elementa iuris civilis commentabitur.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER. h. a. Decanus. Publice Ius Crimin. Ad ductum Cel. Sam. Boehmeri docebit; Privatim Beati Henning Boehmeri Ius Digestorum & Heineccii Institutiones iur. civ. explanabit.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH. Privatim Jus Germanicum secundum ordinem Elementorum B. ENGAVII, vel Institutiones Imperiales, praeleget.

 

 

WS 1756/1757

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Publice, quamprimum praelectiones in ius feudorum erunt finitae, ius publicum ad ductum Ill. Schmausii interpretandum resumet. Privatim Boehmeri introd. in ius digestorum, cuius explicationi duas per singulos dies horas destinat, ad finem perducet. Addet praeterea rogatus, quoad per varia negotia licebit, collegium iuris practicum.

D. GOTTLOB AUGUSTUS IENICHEN. Decurso, quod brevi interiecto tempore emetietur, Institutionum Iustinianearum spatio, methodum & historiam literariam universi iuris duce AUG. RUDOLPH. IESAIA BÜNEMANNO in primis lineis historiae literariae accurate & diligenter tradet, quo collegio nemo quisquam carere potest, qui scyllam & charybdim prudenter atque sapienter evitare cupit. Praeterea vel in IO. GOTTLIEB HEINECCII Elementa iuris secundum ordinem Institutionum ante paucos annos abs se quam emendatissime castigatissimeque edita, vel in viri illustris ACHAT. LUDOV. CAR. SCHMIDII institutiones iurisprudentiae ecclesiasticae commentabitur. Nec ulla in re deerit honoratissimorum sibique multo carissimorum commilitonum voluntati, quantum patietur valetudinis continuis improbisque laboribus mirifice imminuata atque debilitatae ratio.

D. IO. ERNEST. HOEPFNER. Publice ius criminale, privatim ius canonicum & institutiones iuris civilis tradet, simulque Collegium relatorio practicum aperiet.

D. CHRISTOPH. LUDOVIC. KOCH. Si Deus O. M. vires concesserit, Institutiones Imperiales privatim praeleget.

 

 

SS 1761

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Ius publicum ad ductum SCHMAUSSII, & ius feudale praeeunte MASCOVIO, de integro interpretabitur. Idem fiet de processu summorum imperii tribunalium, simulac, quae in TAFINGERI institutionibus iurisprudentiae cameralis exponenda supersunt, absoluta fuerint.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Hor. VII-VIII. Institutiones iuris civilis secundum HEINECCIUM; hor. IX-X. & II-III. Pandectas secundum SCHAUMBURGIUM; hor. III-IV. Ius canonico pontificium & protestantium ecclesiasticum aut ius criminale secundum suas Institutiones iuris criminalis explicabit. Examinare perget eos, qui studiorum suorum fiduciam habent.

 

 

SS 1763

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Ius publicum, feudale & Germanicum privatum ducibus SCHMAUSSIO, MASCOVIO & SELCHOVIO docebit. Iis quoque, qui rem iudiciariam & usum forensem summorum imperii tribunalium addiscere cupiunt, studium suum offert.

D. IO. CHRISTOPH KOCH. Ius naturae & gentium, Institutiones, Pandectas duabus per diem horis, & ius criminale explicabit. Ius canonicum elapso semestri absoluit. Interim plura desiderantibus non deerit. Disputatorium & examinatorium omnibus patebit.

 

 

WS 1763/1764

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Praelectiones ius publicum, Germanicum privatum & feudale de integro resumet. Principia quoque processus summorum Imperii tribunalium, si ita videbitur, denuo tradet.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Ius naturae, Institutiones iuris civilis, Digesta duabus per diem horis, & ius canonicum cum iure Protestantium ecclesiastico, docebit. Disputatoria & examinatoria desiderantibus offert. Facultas Iuridica novum membrum Serenissimis auspiciis mox sinu suo recipiet.

 

 

SS 1764

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Quae in BOEHMERI introductione in ius digestorum explicanda supersunt, absolvet. Ius publicum & feudale auctoribus SCHMAUSSIO & MASCOVIO de integro interpretabitur.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH, h. a. Decanus. Ius Naturae, hor. XI; Institutiones hor. VIII; Pandectas hor. IX. & II; Ius criminale hor. X. docebit. Collegium disputatorium publicum, quovis Sabbathi die hor. X-XII. habendum, offert. Conditionem illius atque rationem in programmate, typis exscribendo, latius exponet.

 

 

WS 1764/1765

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT. Ius publicum, Germanicum privatum, & feudale iisdem, quibus hucusque usus est, ducibus, SCHMAUSSIO, SELCHOVIO & MASCOVIO, exponet. Usum quoque forensem, praecipue summorum imperii tribunalium, addiscere cupientibus operam suam offert.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH, h. a. Decanus. Ius Naturae & Gentium, Institutiones iuris civilis, Pandectas & Ius canonicum una cum iure ecclesiastico Protestantum docebit. Nec in aliis iurisprudentiae partibus operam suam desiderari patietur. Separatam in quavis septimana horam examinibus & disputationibus destinabit.

 

 

SS 1765

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Finitis praelectionibus in ius Germanicum privatum & feudale, easdem iuris partes, uti & ius publicum, de integro exponet. Collegium praeterea elaboratorio-practicum instaurabit.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Ius naturae, Institutiones, Digesta duabus per diem horis, & ius canonicum cum iure ecclesiastico protestantium docebit, nec eorum desideriis, qui disputare cupiunt, defuturus.

 

 

WS 1765/1766

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Praelectiones in ius publicum ad finem perducet. Ius Germanicum privatum & ius feudale de integro explicandum resumet, iis quoque, qui principia processus summorum imperii tribunalium addiscere cupiunt, non defuturus.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Ius naturae, Institutiones iuris civilis, Digesta & ius criminale docebit. Ius canonicum elapso semestri absolvit. Nec deerit iis, qui STRUVII iurisprudent. forens. explicationem desiderabunt.

 

 

SS 1766

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Absolutis praeterlapso semestri praelectionibus in ius Germanicum tam publicum quam privatum, ut & in ius feudale, easdem iurisprudentiae partes de integro exponet.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH, h. a. Decanus. Institutiones, Digesta, Ius canonicum explicabit. Privatissime Ius Naturae docebit. Disputatorium quoque offert.

D. LUD. GODOF. MOGEN, Professor Iuris Ordinarius. Quas praeterlapso semestri privatissime explicuit Institutiones D. IUSTINIANI, hac ineunte aestate, & quovis futuro semestri, bono cum Deo, privatim explicabit, stata semper hora XI. ante meridiem, semperque ad HEINECCII filum, ab erroribus non quidem omnino immune, omnium tamen, quae exstant, absque dubio optimum. Et Digesta tradet, BOEHMERO duce. Offert & alia, quae a se desiderabuntur.

 

 

WS 1766/1767

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Ius Germanicum tam publicum quam privatum, uti & ius feudale, ducibus SELCHOVIO, SCHMAUSSIO & MASCOVIO, de integro explicabit.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH h. a. Decanus. Ius Naturae, Institutiones, Pandectas & ius criminale docebit. Ius canonicum & ecclesiasticum Protestantium per semestre aestivum interpretatus est. Disputatoria & examinatoria iterum offert.

D. LUD. GODOF. MOGEN, Professor Iuris Ordinarius. Quam diu, ex clementissimo Serenissimi Academiae Nutritii mandato, muneri Professoris Historiarum praeesse pergit, nullum in Iurium scientia collegium publicum de ipso postulatur. Privatim vero B. HEINECCII clementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum, hora XI. XII. iterum; item KOPPII historiam iuris universi, hora IX. X. explicabit. Ad plura promptus & paratus.

 

 

SS 1767

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Absolutis superiore semestri praelectionibus in ius Germanicum, non minus publicum quam privatum, uti & in ius feudale, easdem de integro resumet. Offert quoque, si ita videbitur, expositionem processus in summis imperii tribunalibus usitati.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Per semestre aestivum Institutiones iuris civilis, Pandectas & ius canoncium addito iure ecclesiastico Protestantium, docebit. Disputatorium iterum aperiet. Privatissime quoque alias iurisprudentiae doctrinas tradet.

D. CHRISTIAN. HARTM. SAMUEL GATZERT. Ex Academia Goettingensi clementissime huc evocatus, semper in hoc totus elaborabit, ut quaecumque ex augusta SERENISSIMI PRINCIPIS voluntate, ad officii rationem ac fidem, ad almae Ludovicianae honorem & Commilitonum utilitatem ullo modo pertineant, sanctissime & ex voto, quoad potest, impleat. Qua quidem mente per aestatem b. c. D. STRUVII Iurisprudentiam R. G. forensem explicabit; Collegium processuale practicum aperiet & Examinatorium cum iusto auditorum numero ad Pandectas habebit, de quibus singulatim exponet plenibus in libello typis impressoriis eam ob rem subiecto.

D. LUD. GODOF. MOGEN. Rogatus examinatorium instituet, & quidem publice. Privatim vero tum ad HEINECCII Elementa Iuris Civilis secundum ordinem Institutiones, hora consueta XI-XII., tum ad Consultissimi IUSTI CLAPROTHI Iurisprudentiam heurematicam (!), hora VIII-IX. commentabitur. Munus Professoris Historiarum, quod curare adhuc iussus est, plura addere non sinit.

 

 

WS 1767/1768

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Ius publicum, cum iure privato patrio, iure feudali, & processi summorum imperii tribunalium, de integro exponet.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Publice diffusam Successionis ab intestato doctrinam ex libro SUO, his diebus exeunte, distincta luculentaque methodo tradet. Privatim Institutiones, Pandectas duabus per diem horis, & ius canonicum aut ius criminale, docebit: ad plura, si desiderabitur, paratus.

D. CHRISTIAN. HARTM. SAMUEL GAZERT. Finitis lectionibus publicis in Processum, enarrabit Historiam Iuris; privatim hor. VIIII. STRUVII iurisprudentiam; hor. X. ius Germanicum; hor. XI. ius feudale, ducibus SELCHOVIO & MASCOVIO, exponet, ad Examinatorium in Pandectas etiam paratus.

D. LUD. GODOF. MOGEN. Per instans semestre hybernum, ipsum Institutionum Iustinianearum textum hora IX-X. explicabit. Et nihilominus HEINECCII elementa Iuris Civilis secundum ordinem Institutionum, pro more suo, hora XI. – XII. interpretabitur. Reliquum tempus in historicis, aliisque, qui ipsi incumbunt, ponet laboribus.

 

 

SS 1768

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. SCHMAUSSII compendium iuris publici, & PÜTTERI novam epitomen processus imperii amborum tribunalium supremorum de integro exponet, ad alia quoque, quae desiderabuntur, paratus.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH, h. a. Decanus. Ius Naturae, Institutiones iuris civilis, Digesta & ius canonicum docebit. Offert disputatorium publicum, simul examinatorium continuaturus.

D. CHRISTIAN. HARTM. SAMUEL GATZERT. Publice, ut fidem elapso iam semestri datam liberet, Historiam Iuris ad Gen. Selchovii libellum; privatim vero Struvianam iurisprudentiam, & Jus feudorum duce Mascovio explicabit; ad Practica quoque & Examinatoria Collegia paratus.

D. LUD. GODOF. MOGEN. Publice hora XI-XII. ad HEINECCII elementa iuris civ. secundum ordinem Institutionum commentabitur. Privatim vero hora III-IV. historiam iuris universi docebit; & quem iam praeterlapso semestri hyemali, ab Honoratissimis Commilitonibus rogatus, in docenda historia iuris, ducem habuit Illustrem SELCHOVIUM, eundem & instantem per aestatem sequetur. Reliquum temporis historicis destinabit. Iis tamen non deerit, qui explicationem principiorum iuris Germanici, secundum Illustrem EISENHARTUM, desiderabunt.

 

 

WS 1768/1769

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Simulac praelectiones in SCHMAUSSII compendium iuris publici finitae fuerint, easdem de integro resumet. Processum summorum Imperii tribunalium ad ductum epitomes PüTTERIANAE exponet: ad alia quoque, quae ab ipso desiderabuntur, paratus.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Ius Naturae, Institutiones, Digesta & ius criminale docebit. Disputatorium & examinatorium offert.

D. CHRISTIANUS HARTM. SAMUEL GATZERT. Publice tradet Historiam Iuris Germanici privati, criminalis & feudalis, duce SELCHOVIO; Privatim habebit Practicum Processuale elaboratorium & STRUVII Iurisprudentiam forensem praeterea explicabit.

D. LUD. GODOFR. MOGEN. Institutiones Iuris Civilis, duce HEINECCIO, & historiam iuris universi, duce SELCHOVIO, docebit. Docebit & ius Cambiale, si desiderabitur, praeeunte SELCHOVIO, & ius Germanicum, secundum EISENHARDUM.

 

 

SS 1769

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. PÜTTERI epitomen processas imperii, & SCHMAUSSII compendium iuris publici de integro explicabit, ac quemadmodum posteriori libello integra capitulatio caesarea locis congruis ad verbum est inserta, ut praelectio ista simul loco commentationis in celebrem hanc imperii legem esse queat, ita quoque separatim expositionem pacis Osnabrubrugensis, eiusque praecipue articulorum V. & VII. Tanquam fundamenti iuris publici ecclesiastici evangelicorum, offert.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Institutiones iuris civilis ad ductum HEINECCII; Pandectas ad ductum I. H. BOEHMERI; ius canonicum ad ductum G. L. BOEHMERI & ius criminale ad filum compendii sui, quod tertia vice Ienae typis imprimitur, docebit. Libellum suum de Successione ab intestato separata hora pro more explicabit, eo absoluto ius cambiale tractaturus. Disputatorium sive publicum sive privatum iis, qui studiorum suorum fiduciam habent, iterum commendat.

D. CHRISTIANUS HARTM. SAMUEL GATZERT. Publice Hor. III. tradet Historiam iurium per Germaniam obtinentium, duce Selchovio; Privatim, exposito per hiemem juri Germanico privato Hor. VIII-IX. substituet Ius Feudale tam Longobardicum quam patrium, ad ductum Mascovii; Hor. IX. X. Historiam imperii ad Pütteri libellum enarrabit & Hor. XI-XII. in explicanda Struvii Iurisprudenia forensi versabitur, ad tradenda pariter Praecepta Praxeos judiciariæ artisque referendi secundum doctrinam Claprothii, paratus.

D. LUD. GODOFR. MOGEN. B. HEINECCII Elementa Iuris Civilis secundum ordinem Institutionum & Illustris SELCHOVII Historiam Iuris, quo in Germania utimur, universi, ex editione, Germanico idiomate scripta, anno 1767, in lucem prodita, enucleabit. Docebit & alia, quae a se desiderabuntur. Reliqua infra.

 

 

WS 1769/1770

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Ius publicum duce SCHMAUSSIO, & processum summorum imperii tribunalium praeeunte PÜTTERO, exponet. Praelectiones quoque in praxin forensem ad ductum CLAPROTHII, datis simul ad elaborandum exemplis, instaurabit.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Institutiones Heineccianas & Digesta Boehmeriana, elapso semestri absoluta, duabus iterum per diem horis, de integro resumet. Iuri criminali, priori semestri explicato, ius canonicum substituet, duce usurus G. L. Boehmero. Qui disputando vires periclitari cupiunt, nomina sua profiteantur.

D. CHRISTIANUS HARTM. SAMUEL GATZERT. Historiam iurium nec non Ius Germanicum ad libellos Selchovianos tradet; Struvii iurisprudentiam R. G. forensem explicabit; Practicum, Disputatorium & Historiam imperii ad ductum ill. Pütteri denuo offert.

D. LUD. GODOFR. MOGEN. Institutiones Iuris Civilis, praeeunte HEINECCIO, & Historiam Iuris Universi, duce SELCHOVIO, docebit. Lectiones historicas infra indicat.

 

 

SS 1770

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Ius publicum duce SCHMAUSSIO, & ius feudale praeeunte MASCOVIO de integro interpretabitur. Praelectiones quoque in PÜTTERI epitomen processus imperii instaurabit.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Institutiones & Pandectas, elapso semestri absolutos, de integro resumet. Iuri canonico substituet ius criminale. Disputatorium continuabit, ad alia quoque paratus.

D. CHRISTIANUS HARTM. SAMUEL GATZERT. Absolutis per hiemen iuris Germanici praelectionibus Ius feudale per aestatem ad Mascovium docebit hor. IX-X. Hor. VIII-IX. Theoriam iuridicae Praxeos iudiciariae & extraiudiciariae more consueto & ex desiderio Dominorum Commilitonum tradet, quam ut ad usum etiam deducant, hor. III-IV. Practicum quoque elaboratorium cum relatorio habebit. Caeterum ad denuo tractandam vel imperii vel iurium in Germania obtinentium Historiam paratus.

D. LUD. GODOFR. MOGEN. B. HEINECCII Elementa Iuris Civilis secundum ordinem Institutionum Iustinianearum, & Illustris SELCHOVII historiam Iurium, quibus in Germania utimur, domesticorum & pergerinorum, illustrabit. Offert quoque explicationem paroemiarum Iuris Germanici, ad ductum Illustris EISENHARTI.

 

 

WS 1770/1771

D. FRANCISCUS IUSTUS KORTHOLT, Academiae Procancellarius. Explicationem instrumenti pacis Osnaburgensis denuo offert. Praelectiones in PÜTTERI epitomen processus imperii, & SCHMAUSSII compendium iure publici instaurabit. Neque, si etiam in aliis ipsius desiderabitur opera, deerit officio suo.

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Institutiones & Digesta ab integro resumet, iuri vero criminali, elapso semestri praelecto, ius canonicum substituet. Disputando aut examinando doctrinas traditas magis inculcare studebit.

D. CHRISTIANUS HARTM. SAMUEL GATZERT. Absoluto feudali, ius Germanicum privatum, addito ubique iure Hassiaco; Historiam iurium nec non imperii tradet, ad PÜTTERI & SELCHOVII libellos. Praxeos dein iuridicae eam partem offert, quae Cautelas testamentorum complectitur.

D. LUD. GODOFR. MOGEN. Iuris Civilis Institutiones, secundum HEINECCIUM, vel, si Domini Auditores magis volent, secundum ipsum D. IUSTINIANI textum, interpretabitur. Iurium quoque, quibus in Germania utimur, SELCHOVIO duce, docebit historiam.

 

 

SS 1771

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Publice ius cambiale hor. III-IV. Privatim Institutiones Iustinianeas, duce HEINECCIO, hor. XI-XII. Pandectas, duce I. H. BOEHMERO, hor. IX-X. & II-III. Ius criminale, ex compendio suo, hor. X-XI. Ius canonicum, duce G. L. BOEHMERO hor. VIII-IX. docebit. Disputatorium denuo offert, & Dominorum Commilitonum studia quoquo modo iuvare nunquam deerit.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT. Publice hor. III-IV. Theoriam Processus civilis ad Ordinationem Patriam sueto more tradet ita, ut summorum simul imperii tribunalium rationem habeat. Privatim, in vicem iuris Germanici privati per hiemen absoluti, Ius feudale ad MASCOVIUM hor. VIII-IX. Historiam Imperii ad PÜTTERUM, suppeditatis ad Prolegomena Artis Diplomaticae praeceptis potissimis, hor. IX-X. denique Ius publicum Germanicum ad Pütteri Schmaussiano libellum docebit; denuo quoque paratus ad Collegium, quod aiunt, Practico-relatorio-elaboratorium.

LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Publica institutione hor. VIII-IX. ius romanorum antiquam ex propriis schedis docebit. In scholis privatis hor. XI-XII. elementa iuris Iustinianei praeeunte Io. Ludovico Schmidio in institutionibus iuris civilis, anno proxime praeterlapso editis, & hor. II-III. historiam iuris ex Selchouii Geschichte der in Teutschland geltenden Rechte interpretabitur. Examina privata & alias acroases desiderantes ad omnes, quibus sufficit, labores pro commodis ipsorum suscipiendos habebunt eum quam paratissimum.

 

 

WS 1771/1772

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Publice ius publicum hassiacum ad proprias theses; privatim, Institutiones iuris privati duce HEINECCIO hor. XI-XII; Pandectas ad compendium I. H. BOEHMERI hor. IX-X. & II-III. Ius canonicum ad principia G. L. BOEHMERI hor. X-XI. ius criminale ad institutiones suas hor. III-IV. docebit.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT. Publice alternis diebus hor. III-IV. in tradenda Theoria Processus & Collegio Practico versabitur. Privatim in locum Iuris Feudalis hor. X.-XI. ex more suo substituet Ius Germanicum privatum ad Elementa Selchoviana; hor. XI-XII. Ius Publicum R. G. ad Schmaussii libellum docebit, ad Collegium disputatorium etiam atque historiam Imp. denuo enarrandam paratus.

LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Publice hora IX-X. examine ex pandectis instituet; privatim hora X-XI. historiam juris, quod per germaniam (!) obtinet, ex compendio SELCHOVIANO; hora XI-XII. institutiones iuris romani duce HEINECCIO; hora II-III. ius romanorum anteiustinianeum secundum proprias theses, & hora III-IV. historiam iuris literariam praeeunte EISENHARDO tradet.

 

 

SS 1772

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Publice Disputatorium in universum ius instituet. Privatim hor. IX-X. & XI-XII. Pandectas, hora X-XI. Ius criminale & hor. II-III. Ius Canonicum docebit; ad alia quoque plura paratus.

D. CHRISTIAN. HARTMANN. SAMUEL GATZERT. Alternis diebus hor. IX-X. de scriptoribus scriptisque iuris publici aget & artem diplomaticam tradet. Hor. VIII-IX. Iuri Germanico privato substituet Ius feudale. Hor. XI-XII. Ius publicum redauspicabitur, paratus etiam ad illustranda de Iure Principum privato Pütteri praecepta. Collegia Practica differet ad semestre hibernum.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Instanti semestri hanc seruabit docendi rationem, ut publice examina ex institutionibus & pandectis hor. X-XI. quater per septimanam instituat, privatim historiam iuris, qua Germania utitur, duce Selchovio, institutiones iuris Iustinianei ex clementis Heineccii, & antiquitates iuris secundum theses suas exponat. Auditorium harum praelectionum cupidis parebit hor. VIII-IX. XI-XII & II-III. Historiam literariam scientiae legitimae cum historia legum coniunget.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP, Iur. P. P. O. Ut muneri clementissime sibi demandato satisfaciat, per proximum semestre aestivum privatim hora XI-XII. sexies per septimanam ad Dni Pütteri institutiones iuris publici germanici, Goettingae 1770. editas, commentabitur; quinquies vero hora III-IV. historiam imperii Rom. Germ. enarrabit, filum Compendii Pütteriani sequuturus. Neque iis deerit, qui in tradendo processu summorum imperii tribunalium operam eius desiderabunt. Publice hora commoda Collegium disputatorium aperiet.

 

 

WS 1772/1773

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH Academiae Procancellarius. Pandectas hor. IX-X. & XI-XII. Ius canonicum hor. X-XI. Ius criminale hor. II-III. docebit. Doctrinam successionis ab intestato separatis horis proponet, atque iis, qui privatis disputationibus vires atque profectus acuere volunt, operam suam non denegabit.

D. CHRISTIAN. HARTMANN. SAMUEL GATZERT. Hor. X-XI. Ius Germanicum ad Selchovium tradet. Hor. XI-XII. Collegium in Pacem Westphalicam offert. Hor. III-IV. Processus theoriam docebit, subiunctis hor. IV-V. scholis practicis elaboratoriis; Caeterum paratus etiam ad Ius feudale denuo hora commoda explicandum.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Publice, ad acuendum iudicium & firmandam memoriam offerentium, instituet examina ex institutionibus & pandectis hora VIII-IX. Privatim hora XI-XII. elementa iuris civilis romani Iustinianei ex HEINECCII libello, hora II-III. historiam legum, quae per Germaniam vigent ad filum SELCHOVII & hora III-IV. historiam literariam iuris, NETTELBLADT, ducente, proponet.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP, Praelectiones iuris publici & historiae imperii denuo inchoabit, more, quem proximo semestri secutus est, iterum seruato, & illis quidem hora matutina VIII-IX., his vero hora III-IV. p. m. destinata. Processus summorum imperii tribunalium regulas tradet hor. I-II. quaternis per hebdomadem diebus. Binis diebus reliquis publice STRUBII (!) commentationem de visitatione camerae imperialis germanico idiomate conscriptam perpetuo commentario illustrabit. Si qui sint, qui lectiones cursorias in art. quintum & septimum inst. Pacis Osnabrug. vel in capitulationem caesar. novissimam haberi exoptent, eorum desideriis lubens satisfaciet.

 

 

SS 1773

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Hor. IX-X. & XI-XII. Pandectas; hor. X-XI. Ius criminale & hor. II-III. Ius canonicum & ecclesiasticum Protestantium tam publicam quam privatum docebit.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT. Hora VIII-IX. Ius feudale duce Boehmero hor. X-XI. & XI-XII. Ius Germanicum privatum & publicum cum iure privato Principum ad Selchouium tradet, a meridie deinde scholis practicis artique Diplomaticae vacaturus.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Viam ad iuris scientiam praelectionibus, quas privatas vocant, praeibit sequentibus: Hora X-XII. historiam iuris universi, filum Selchouii secuturus; priscum ius Romanorum hora XI-XII. exponet, & summa capita auditoribus calamo excipienda tradet. Principiis iuris Iustinianei explicandis hora II-III. destinata. Heineccii autem libello in hanc rem utetur. Qui fata iurisprudentiae & Iureconsultorum, librorumque ad artem nostram spectantium notitiam addiscere cupiunt, his hora III-IV. Nettelbladto ducente satisfacere studebit. Publicis examinandi exercitationibus vacare hora VIII-IX. perget.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP, Privatim, hora II-III. ad Pütteri institutiones iuris publici commentabitur, ea, quae observatu deprehendet digniora, auditoribus in calamum dictaturus; hora III-IV. historiam imperii, ex quarta Pütteriani libelli editione, enarrabit; ad processum quoque imperii selectiori commilitonum numero denuo hora commoda proponendum paratus. Publice pleniorem historiae imperii novissimae, initio a Leopoldo facto expositionem volentibus offert. Alia desiderantibus non deerit.

 

 

WS 1773/1774

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Digesta hora IX-X. & XI-XII. Ius criminale hor. II-III. & Ius canoncium atque ecclesiasticum Protestantium hor. X-XI. docebit. Ius cambiale hora commoda explicabit, ad alias quoque lectiones paratus.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT. Ius Germanicum publicum ad PÜTTERUM hor. IX-X. privatum ad SELCHOVIUM hor. X-XI. Feudale duce BOEHMERO hor. XI-XII. denuo tradet; Scholas Practicas hor. III-IV. aperiet.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Scholas examinatorias publicas aperiet hora VIII. Privatis hora X-XI. historiam iuris, II-III. institutiones iuris romani, III-IV. literaturam iuris tradet.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP, Historiam imperii Rom. Germ. antiquiorem pariter ac recentiorem, cuius solidiori cognitione carere omnino non possint iurisprudentiae cultores, more solito enarrabit, ius publicum medii aevi selectis observationibus illustraturus. Ius publicum Germanicum hodiernum iterum praeleget, & ius privatum principum separatis horis proponet. In utilissimam, quae processus imperii, iusto licet angustiori, nomine vulgo venire solet, scientiam praelectiones denuo instituet. In his omnibus tradendis Püttero duce utetur. Historiae & iuris publ. Hassiaci summa capita tradet auditoribus, qui tamen, ut notitiam historiae imperii & iuris publ. German. generalis adferant, monendi sunt. Collegium quoque iuris gentium Europ. practici, praeeunte Venerando Sene, Perill. Mosero, aperiet. Horas e valvis publicis indicabit.

 

 

SS 1774

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Pro more & consuetis horis, ex tabula publica indicandis, Pandectas. Institutiones, Ius criminale & canonicum docebit.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL. GATZERT. Hor. VII-VIII. Ius Publicum S. R. I. Pütteri; hor. VIII-IX. Ius Feudale Boehmeri ductu explicabit; hor. XI-XII. Theoriam Processus tradet & hor. III-IV. absoluet ea, quae de Iure Germanico privato restant.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Publicis lectionibus ius publicum universale & gentium hora VII., privatis institutiones hora VIII. historiam iuris hora X. proponet. Ad historiam quoque literariam iuris, antiquitates & alia promtus erit & paratus. Quos hucusque secutus est in praelectionibus libellos, & hoc semestri sequetur.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP. Ius publicum German. hor. VII.-VIII. processum imperii hor. IX.-X. historiam imperii hor. III.-IV. docebit, substratis, quibus hucusque usus est, Pütteri libellis. In gratiam eorum, qui iuris publici praelectionibus vel proximo semestri interfuere, vel per semestre aestivum intererunt, ius privatum principum singulis Lunae & Iouis diebus tradet hor. II.-III.; ad alias quoque, quas desiderari intelliget, lectiones paratus.

 

 

WS 1774/1775

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Pandectas, Institutiones, Ius canoncium & criminale consuetis horis docebit. Doctrinam de Successione ab intestato separatis horis explicabit.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT. Hor. VIII. Ius publicum R. G. Hor. IX-X. Ius Germanicum privatum redauspicabitur. Hor. III-IV. Scholas Practicas habebit & Hor. IV-V. Ius Cambiale tradet, ad Ius Feudale denuo docendum quoque paratus.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Publicum laborem antiquitatibus iuris impendet. Privatim ius romanum Iustinianeum cum auditoribus permeabit, viam signante G. A. Struvio, aut ex recentioribus alio. Eiusdem iuris prima elementa ex Heineccio, historiam vero iurium e Selchovio proponet. Alia quoque rogatus dabit. Antiquitatibus II. Struvio VIII. Heineccio VI. Selchovio V. horae per hebdomadem dicatae erunt.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP. Hor. I-II. Capitul. Caesar. Noviss. perpetuis suis dissertationibus illustrabit, idque publice. In scholis privatis Hon. Commilitonum desideriis satisfacturus, hor. XI-XII. d. Lunae & Jouis ius privatum principum, reliquis vero diebus eadem hora processum imperii, hor. II-III. addita quavis die Saturni hora X-XI. ius publicum, hor. IV-V. historiam imperii, denuo proponet. Quae praeterea desiderabuntur, non minus in promptu erunt.

 

 

SS 1775

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Institutiones hor. VIII. Pandectas hor. IX. & XI. ius criminale hor. X. & canonicum hor. II. more solito docebit.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT. Hor. VII-VIII. Ius feudale, hor. VIII-IX. Ius publicum S. R. I., hor. XI-XII. Ius privatum Germanicum tradet, ad scholas practicas denuo aperiendas quoque paratus.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Publice hora commoda historiam iuris literariam ex WESTPHALO, privatim hora VIII. ius naturae & gentium ex ACHENWALLO, hora X. historiam iuris e SELCHOVIO exponet. Praelectiones privatissimas continuabit.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP. Hora matut. VII.-VIII. historiam imperii, hor. VIII.-IX. processum imperii, hor. p. m. II.-III. ius publicum German. redauspicabitur. Alia hora ius principum privatum docebit.

 

 

WS 1775/1776

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH. Institutiones, Pandectas, ius criminale & canonicum more solito docebit, praeterea doctrinam successionis ab intestato separata hora, quae commoda videbitur, expositurus.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT Ius Germanicum privatum, publicum & feudale sueto more tradet, ad habendas quoque scholas practicas paratus.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER Publice antiquitates iuris hora II-III., privatim ius naturae e Federo hora VIII-IX., & historiam iuris hora IX-X. tradet. Praeterea Institutiones e compendio Heineccii explicabit septies per hebdom. hora nimirum X-XI. die Saturni adiungens horam VIII-IX. ita quidem, ut principia singularum materiarum in isto libro omissarum suppleat, sicque faciliorem ad Pandectas aditum Auditoribus paret.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP. Hora II-III. ius publicum Germanicum, hora IV-V. historiam imperii R. G., more solito docebit. Hora X-XI. diebus Lunae, Martis, Iouis, & Veneris processum summorum imperii tribunalium, diebus Mercurii & Saturni eadem hora ius privatum principum, proponet. Alia desiderantibus haud deerit.

 

 

SS 1776

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH Institutiones, Pandectas, ius criminale & ius ecclesiasticum Germanicae iam publicum quam privatum horis consuetis docebit.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT Ius Germanicum principum, publicum & Feudale sueto more tradet; Historiam imperii ad finem perducet & Scholas Practicas continuabit.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER Publicis praelectionibus explicabit antiquitates iuris, ex libello suo nuper edito. Privatim ius naturae & gentium hora IX-X. secundum proprias theses, & historiam iuris duce SELCHOVIO hora X-XI. docebit; ad alia quoque paratissimus.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP. Publice hora I-II. bis de hebdomade ius privatum docebit. Privatim hor. matut VII-VIII. historiam imperii, hora VIII-IX. ius publicum Germanicum, alia hora commoda processum summorum imp. tribunalium, solito more tradet.

 

 

WS 1776/1777

D. IO. CHRISTOPHORUS KOCH Institutiones, Pandectas, Ius canonicum & criminale consuetis horis docebit.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT Ius Germanicum publicum, privatum & feudale sueto more tradet, Theoriam Processus docebit atque scholas iuris practicas volentibus aperiet.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER Ius naturae hora IX-X., historiam iuris hora X-XI., literaturam iuris & ius romanorum antiquum hora commoda tradet.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP. Horis suo tempore publice indicandis ius publicum R. G., historiam imperii, processum imperii, & ius privatum principum sueto more tradet, ad alia quoque paratus.

 

 

SS 1777

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Hor. XI.-XII. commentabitur ad HEINECCII Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum. Hor. II-III. Principia iuris criminalis ex compendii sui quarta editione tradet. Nec deerit quoque iis, qui Hor. III-IV. Praelectiones iuris canonici in compendium G. L. BOEHMERI desiderabunt. Hor. X-XI. SCHMIDII Libellum de actionibus exponet. Has praelectiones sexies per hebdomadem habebit, excepto collegio iuris criminalis, quod quinquies instituet, die enim Saturni hor. II-III. Disputationes iuridicas, sive publicas, sive privatas, moderabitur.

D. CHRISTIAN. HARTM. SAMUEL GATZERT Hor. VII-VIII. Ius feudale ad Boehmeri Principia; hor. VIII-IX. Ius I. R. G. publicum duce Püttero; hor. XI-XII. Ius Germanicum privatum ex Elementis Selchovianis sueto more sexies per hebdomada tradet, bis Ius Cambiale rogatus exponet, ad scholas quoque practicas artisque diplomaticae volentibus aperiendas paratus.

D. LUDOV. IUL. FRID. HOEPFNER. Antiquitates iuris ex suo compendio hora III-IV. bis per septimanam; historiam iuris literariam duce Nettelbladtio hora III-IV. quater; historiam iuris praeeunte Selchovio hora II-III. die lunae, Martis, Mercurii & Veneris, Pandectas XIV. horis ex Boehmero hor. IX-X. XI-XII. & die Mercurii atque Saturni praeterea hor. II-III. tradet.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP, Historiam imperii R. G. hora X.-XI. quinquies de hebdomade, sexies hora VIII.-IX. ius publicum German. docebit. Hora II-III. diebus Martis & Iovis ius privatum principum, reliquis diebus eadem hora processum summor. imp. tribunal. exponet. PÜTTERI libellis pro more utetur. Praeterea encyclopaediam & methodologiam iur. ex SCHOTTIO tradet diebus Mercur. & Saturni hora I.-II.

 

 

WS 1777/1778

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas hor. IX & XI ex compendio I. H. BOEHMERI; Ius canoncium & ecclesiasticum Protestantium hor. X. ex compendio G. L. BOEHMERI; ius criminale hor. II. ex suo compendio tradet. Die Saturni hora commoda collegium disputatorium aperiet.

D. CHRISTIAN. HARTM. SAMUEL GATZERT Hor. XI-XII. Ius Publicum S. R. I. ad Pütterum; hor. III-IV. Ius privatum Germanicum ad Selchovium; hor. IV-V. Praxin Iudiciariam tam communem quam imperii tradet, ad scholas quoque Iuris feudalis reique diplomaticae denuo aperiendas paratus.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Publice antiquitates iuris ex suo libello hora I-II. Privatim historiam iuris hora IX-X. ex Selchovio, ius naturae hora X-XI. ex proprio libro, qui mox prodibit, denique Institutiones Heineccio duce hora VIII-IX. tradet.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP Hora VIII-IX. ius publicum S. R. I. sexies per hebdomadem, hora II-III. historiam imperii quinquies, praeleget. Hora X-XI. diebus Lunae & Iovis ius privatum principum, reliquis diebus eadem hora processum summor. imp. tribunal. docebit. Singulis diebus Saturni hora I-II. encyclopaediam & methodol. iur. denuo tradet. Lectiones encyclopaedicas ad filum SCHOTTII, reliquas ad PÜTTERI compendia, instituet.

 

 

SS 1778

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO hor. VIII-IX.; Ius criminale ex Compendio suo hor. X-XI. & Ius canonicum ex BOEHMERO hor. XI-XII. explicabit. Ad alia quoque paratus, praesertim ad disputatorium & examinatorium.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT Hor. VII-VIII. Ius feudale, duce Boehmero; hor. VIII-IX. Ius publicum S. R. I. ad Pütterum; hor. XI-XII. Ius Germanicum privatum ex Selchovio tradet ac Hor. III-IV. Processum civilem ad Carrachium docebit.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Hoc semestri ius digestorum ex Boehmero explicabit quotidie hora IX-X. & XI-XII. die Mercurii & Saturni adiuncturus horam I-II. pomeridianam. Historiam iuris enarrabit hora II-III. Selchovio duce.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP Hora VIII.-IX. ius publicum Germ. hora X-XI. historiam imperii, exponet. Hora XI-XII. alternis diebus processum imperii & ius privatum principum docebit, ad alia quoque paratus.

 

 

WS 1778/1779

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas duce I. H. BOEHMERO, hor. IX-X. & XI-XII. Ius canonicum, duce G. L. BOEHMERO hor. X-XI. & Ius criminale ad filum suarum Institutionum hor. II-III. sex per hebdomadem diebus docebit. Ad alia quoque paratus, praesertim ad collegium disputatorium.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT Ius feudale, Ius I. R. G. publicum & privatum, ducibus BOEHMERO, PÜTTERO & SELCHOVIO tradet, Collegium Processuale Practicum aperiet, atque Theoriam Processus CARRACHIANAM ad finem perducet.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Publicis lectionibus antiquitates iuris ex suo libello hora I-II. Privatis Institutiones iuris romani duce HEINECCIO hora VIII-IX & ius naturae ac gentium hora X-XI. explicabit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP Hora I-II. historiam imperii ad PÜTTERUM tradet, hora II-III. ius publicum German. eodem duce praeleget; caeterum ad recitationes quoque processus imperii & iuris privati principum denuo habendas, & ad alia, paratus.

 

 

SS 1779

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCII elementis nou. edit. hor. VIII. Ius criminale ex suo compendio hor. X. Ius canonicum ex G. L. BOEHMERO hor. II. sex per hebdomadem diebus tradet. Doctrinam successionis ab intestato hora commoda docebit ad filum sui libelli. Offert quoque iis, qui profectuum suorum periculum facere cupiunt, disputatorium aut examinatorium.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT Hor. VII-VIII. Ius feudale; Hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G.; Hor. III-IIII. Ius Germanicum privatum tradet. Hora XI-XII. Theoriae Processus & Collegio Practico destinata est, aut praelectionibus diplomaticis.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER Semestri hoc aestivo explicabit pandectas ex Boehmero hora IX-X. & XI-XII. singulis diebus hebdomadis; die Mercurii & Saturni praeterea adiunget horam II-III. Historiam iuris enarrabit Selchovio duce hora X-XI. historiam literariam iuris ex Nettelbladtio hora I-II.

HELVICUS BERNHARDUS IAUP D. hora VII-VIII. collegium practicum denuo aperiet. Hora VIII-IX. ius publicum S. R. I. hora X-XI. historiam imperii, hora XI-XII. alternis diebus ius privatum principum & processum imp. docebit; ad alia, praesertim Encyclopaediam iuris, quoque paratus.

 

 

WS 1779/1780

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas hor. IX-X. & XI-XII., ius canonicum & ecclesiasticum Protestantiam hor. X-XI., ius criminale hor. II-III. sex per hebdomadem diebus docebit, usurus compendiis I. H. & G. L. BOEHMERORUM & suis Institutionibus iur. crim. Ad collegium examinatorium & disputatorium quoque paratus est.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT hor. VIII-IX. Ius publicum S. R. I. G. hor. IX-X. Ius feudale; hor. III-IV. Ius Germanicum privatum; hor. IV-V. theoriam Processus & Rem diplomaticam alternis vicibus, tradet.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER Semestri instanti hora VIII-IX. institutiones duce Heineccio, hora X-XI. ius naturae & gentium ex suo libello, qui mox in publicum prodibit, hora I-II. antiquitates iuris pariter e libro suo elementari docebit; ad historiam iuris literariam praeeunte Westphalo enarrandam etiam paratus.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP praeeunte PÜTTERO hora I-II. diebus Martis & Veneris ius privatum Principum, hora II-III. ius publicum S. R. I. hora III-IV. processum imperii, hora IV-V. historiam imperii tradet, ad encyclopaediam iuris quoque aliasque praelectiones paratus.

 

 

SS 1780

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCII elementis nou. edit. hor. VIII. Ius criminale ex suo compendio hor. X. Ius canonicum ex G. L. BOEHMERO hor. II. sex per hebdomadem diebus tradet. Doctrinam successionis ab intestato hora commoda docebit ad filum sui libelli. Offert quoque iis, qui profectuum suorum periculum facere cupiunt, disputatorium aut examinatorium.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT hor. VII-VIII. Ius feudale ad Boehmerum; hor. VIII-IX. Ius Publicum I. R. G. duce Püttero; hor. XI-XII. Ius Germanicum privatum, praeeunte Selchovio tradet, ad scholas etiam iuris practicas & diplomaticas denuo paratus.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER Historiam iuris, quo germania utitur, duce Selchovio hora X-XI. Pandectas praeeunte Boehmero hora IX-X. XI-XII. & (bis per hebdomadem) VI-VII. explicabit. Alia praeterea desideraturis non deerit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora VIII-IX. ius publicum hora X-XI. historiam imperii tradet ad ductum PÜTTERI. Eodem praeeunte, hora II-III. bis per hebdomadem ius privatum principum exponet. Ad collegium practicum, & process. Imp. quoque paratus erit.

 

 

WS 1780/1781

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas hor. IX-X. & XI-XII., ius canonicum & ecclesiasticum Protestantium hor. X-XI., ius criminale hor. II-III. sex per hebdomadem diebus docebit, usurus compendiis I. H. & G. L. BOEHMERORUM & suis Institutionibus iur. crim. Ad collegium examinatorium & disputatorium quoque paratus est.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT. Hor. VIII-IX. Ius feudale; hor. III-IV. Ius Germanicum privatum; hor. IV-V. Ius publicum S. R. I. horaque alia commoda Praxin iuridicam cum theoria Processus tradet.

D. LUDOVICUS IULIUS FRIDERICUS HOEPFNER. Per semestre hiemale hora VIII-IX. institutiones iuris civilis ex Heineccii libello, a se edito, explanabit; Hora X-XI. ius naturae & gentium ex suo libro proponet. Hae privatae erunt lectiones. Publice antiquitates iuris docebit, & examinatorias scholas aperiet; horis, quae Auditoribus commodae videbuntur.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora VIII-IX. collegium practicum denuo aperiet. Hora X-XI. ad PÜTTERI nov. epitom. processus imperii Edit. noviss. de a. 1777 commentabitur. Eodem duce hora II-III. ius publicum, hora IV-V. historiam imperii tradet, ad recitationes quoque iuris privati illustrium iterum instituendas paratus.

 

 

SS 1781

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCII elementis nov. edit. hor. VIII. Pandectas duce BOEHMERO hor. IX. & XI. Ius criminale ex suo compendio hor. X. Ius canonicum ex G. L. BOEHMERO hor. II. sex per hebdomadem diebus tradet. Doctrinam successionis ab intestato hora commoda docebit ad filum sui libelli. Offert quoque iis, qui profectuum suorum periculum facere cupiunt, disputatorium aut examinatorium.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT Hor. VII-VIII. Ius feudale; hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G.; hor. XI-XII. Ius privatum Germanicum, ducibus BOEHMERO, PÜTTERO & SELCHOVIO tradet. Scholas diplomaticas & processuales practicas volentibus denuo aperiet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP Publice hora VIII-IX. diebus Martis & Veneris ius privatum principum praeleget. Privatim hora X-XI. historiam imperii, praeeunte PÜTTERO in compendio novissimo sub tit. Kurzer Begriff der teutschen Reichsgeschichte (1780), hora II-III. ius publicum Germanicum exponet; ad praecepta quoque processus summorum imp. tribunalium idoneo auditorum numero tradenda paratus.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALB. BÜCHNER, Iur. P. P. O. Praelectiones semestri aestivo habendas e valuis publicis indicabit.

 

 

WS 1781/ 1782

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas hor. IX-X. & XI-XII., ius canonicum & ecclesiasticum Protestantium hor. X-XI., ius criminale hor. II-III. sex per hebdomadem diebus docebit, usurus compendiis I. AUG. HELLFELDII & G. L. BOEHMERI & suis Institutionibus iur. crim. Ad collegium examinatorium & disputatorium quoque paratus est.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT Hor. VIII-IX. Collegium practicum elaboratorium & theoreticum Processuale aperiet; hor. III-IV. Ius Germanicum privatum; hor. IV-V. Ius publicum I. R. G. horaque alia  commoda Ius feudale tradet, ducibus Selchovio, Püttero, Boehmero.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora I-II. diebus Lunae & Iovis ius privatum principum, hora II-III. ius publicum Germanicum, hora IV-V. historiam imperii tradet. Alia hora commoda processum summorum imp. tribunalium proponet, neque iis deerit, qui collegium processuale practicum denuo aperiri exoptant.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALB. BUCHNER. Publice singulis diebus mercurii Hora V-VI. ad lib. 49. D. de appellationibus commentabitur. Eadem hora singulis diebus Veneris collegium disputatorium in usum selectissimorum auditorum gratis aperiet. Privatim Hora VIII-IX. praelectiones ad Heineccii Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum instituet. Hora X-XI. historiam iuris universi per Germaniam obtinentis, duce Selchovio, docebit. Privatissime Hora II-III. vel alia commodiori, doctrinam de actionibus duce Boehmero proponet.

 

 

SS 1782

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCII elementis nov. edit. hor. VIII. Ius criminale ex suo compendio hor. X. Ius canonicum ex G. L. BOEHMERO hor. II. sex per hebdomadem diebus tradet. Doctrinam successionis ab intestato hora commoda docebit ad filum sui libelli. Offert quoque iis, qui profectuum suorum periculum facere cupiunt, disputatorium aut examinatorium.

D. CHRISTIANUS HARTMANNUS SAMUEL GATZERT ad sacratissimi Principis Consistorium intimum euocatus ad tempus usque abitus sui adventusque, si licet, successoris potiores materias Iuris feudalis, Germanici publici ac privati hor. VII-IX. & XI-XII. illustrabit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP publice hora VIII-IX. diebus Lunae & Veneris ius privatum Principum docebit. Privatim hora IX-X. ius publicum Germanicum, hora X-XI. historiam imperii, hora XI-XII. processum summorum imp. tribunalium, tradet, usurus compendiis PÜTTERI.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALB. BÜCHNER. Privatim Pandectas praeeunte HELLFELDIO hora IX-X. XI-XII. & (bis per hebdomadem) VI-VII. theoretice & practice explicabit. Ius Naturae & Gentium ex ill. HOEPFNERI compendio hora X-XI. proponet. Lectiones privatissimas in doctrinam de actionibus instituet. Collegium quoque disputatorium in usum selectissimorum auditorum gratis aperiet.

 

 

WS 1782/1783

D. IO. CHRISTOPH. KOCH. Pandectas hor. IX-X. & XI-XII. ius canonicum & ecclesiasticum Protestantium hor. X-XI., ius criminale hor. II-III. sex per hebdomadem diebus docebit, usurus compendiis I. AUG. HELFELDII & G. L. BOEHMERI & suis Institutionibus iur. crim. Ad collegium examinatorium & disputatorium quoque paratus est.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Publice binis per hebdomadem diebus hor. X-XI. habebit praelectiones encyclopaedicas sive introductorias in universum studium iuris. Privatim hor. VIII-IX. Ius publicum Imp. R. G. Püttero, hor. IX-X. Ius feudale Boehmero duce docebit. Hor. V-VI. Historiam Imperii R. G. eodem praeeunte narrabit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hor. X-XI. Collegium processuale practicum denuo aperiet ad filum CARRACHII. Hora I-II. diebus Lunae & Iovis ius privatum principum, reliquis diebus eadem hora processum summor. imp. tribunal. tradet, praeeunte PÜTTERO. Eodem duce hora III-IV. ius publicum Germanicum, hora IV-V. historiam imperii, docebit.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER privatas praelectiones hora 8-9. ad HEINECCII elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum ex editione ill. HOEPFNERI instituet. Hora 10-11. historiam iuris universi per Germaniam obtinentis ex SELCHOWII compendio docebit. Hora quae auditoribus commoda videbitur ad BOEHMERI doctrinam de actionibus commentabitur. Publice singulis diebus lunae & veneris hor. 5-6. doctrinam de appellationibus ad librum 49. D. proponet.

 

 

SS 1783

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones iuris civilis ex HEINECCIO, Ius Canonicum e BOEHMERO, Ius Criminale e compendio suo tradet, Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS. Publice hor. IV-V. Ius Cambiale duce libro suo, Anfangs-Gründe des Wechselrechts, additis iuris Mercatorum & maritimi principiis, docebit. Privatim Hor. VII-VIII. Ius feudale, hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G., Hor. XI-XII. Ius privatum Germanicum, ducibus BOEHMERO, PÜTTERO & SELCHOVIO tradet. Hor. III-IV. historiam Imperii R. G. SELCHOVIO praeeunte narrabit. Scholas quoque elaboratorio-practicas volentibus aperiet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora IX-X. ius publicum S. R. I. docebit, hor. II-III. historiam imperii enarrabit, duce PÜTTERO. Hora X-XI. diebus Lunae & Iovis ius privatum principum proponet. Processum summorum imp. tribunalium hora commoda tradet, ad alias quoque, quas desiderari intelliget, lectiones paratus.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, singulis diebus mercurii collegium disputatorium in usum selectissimorum auditorum gratis aperiet. Privatim hora IX-X. & XI-XII. addita diebus mercurii & saturni hora VII-VIII. matutina, ad HELLFELDI iurisprudentiam forensem secundum pandectarum ordinem, omni qua par est industria commentabitur. Hora X-XI. ius naturae & gentium ad novissimam editionem egregii compendii HOEPFNERIANI docebit.

 

 

WS 1783/1784

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex Hellfeldio, Ius canonicum e Boehmero, Ius criminale e compendio suo tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G. PÜTTERO, hor. IX-X. Ius feudale BOEHMERO duce docebit. Hor. X-XI. Historiam Imperii R. G. SELCHOVII compendio usurus narrabit; & Hor. II-III. Ius Germanicum privatum eodem praeeunte tradet. Collegium quoque elaboratorio-practicum hor. XI-XII. volentibus aperiet. Publice hor. commoda habebit praelectiones encyclopaedicas, sive introductorias in universum studium iuris, aut Ius Cambiale, duce libro suo Anfangsgründe des Wechselrechts, additis iuris mercatorum & maritimi principiis, docebit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP I-II. historiam imperii enarrabit, hora III-IV. ius publicum S. R. I. proponet, usurus compendiis PÜTTERI. Hora IV-V. ius Germanicum privatum e SELCHOVIO tradet. Hor. V-VI. collegium processuale practicum aperiet ad filum CARRACHII. Alia hora commoda bis de hebdomade ius privatum principum docebit.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Publice singulis diebus mercurii hora V-VI. ad lib. 49. D. de appellationibus commentabitur. Eadem hora singulis diebus veneris collegium disputatorium in usum selectissimorum auditorum gratis aperiet. Privatim hora VIII-IX. praelectiones ad Heineccii Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum instituet. Hora X-XI. historiam iuris universi per Germaniam obtinentis duce SELCHOVIO docebit.

 

 

SS 1784

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex Heineccio, Pandectas ex Hellfeldio, Ius Canonicum ex Boehmero, Ius criminale e compendio suo tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Publice diebus Lunae & Veneris Hor. I-II. Ius Cambiale, duce libro suo, Anfangsgründe des Wechselrechts, additis iuris mercatorum & maritimi principiis, docebit. Privatim, Hor. VII-VIII. Ius Feudale, Hor. VIII-IX. Ius Publicum I. R. G., BOEHMERO & PÜTTERO praeeuntibus, tradet. Hor. III-IV. Historiam Imperii R. G., ad filum Compendii SELCHOVIANI narrabit; Hor. IV-V. Ius Germanicum privatum eodem duce proponet. Scholas elaboratorio-practicas volentibus aperiet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora IX-X. ius publicum S. R. I. docebit praeeunte PÜTTERO, eodemque duce hora II-III. historiam imperii ennarrabit. Hora XI-XII. vel alia hora commoda collegium processuale practicum ad filum CARRACHII denuo aperiet. Ius privatum principum separatis horis proponet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Privatim, hora IX-X. & XI-XII. ad b. HELLFELDI iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium, filum libelli ill. HOEPFNERI sequuturus, omni fide & industria tradet. Hora V-VI. historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit. Publice diebus Saturni exercitationes disputatorias aperiet.

 

 

WS 1784/1785

Koch; Pandecten nach Helfeld; Kirchenrecht nach Böhmer, peinliches Recht nach seinem Lehrbuch. Zu Disputatorien und Examiratorien erbietet er sich.

Musaus (!): zur bequemen Stunde Encyclopädie, um 10 Staatsrecht nach Pütter, um 2 teutsches Privatrecht nach Selchov, um 4 Reichshistorie, um 5 Lehnrecht nach Böhmer. Auch practische Vorlesungen mit eignen Arbeiten verbunden, wird er wieder eröffnen.

Jaup: um 8 Staatsrecht, um 1 Privatrecht der Fürsten, um 3 Reichshistorie nach Pütters Lehrbüchern, um 4 practische Vorlesungen nach Carrach.

Büchner: Mittwochs um 5 über die Appellationen und an den übrigen Tagen Disputatorium, um 8 Institutionen nach Heineccius, um 10 die in Teutschland geltenden Rechte nach Selchov.

 

 

SS 1785

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones iuris civilis ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, Ius Canonicum ex BOEHMERO, Ius Criminale e compendio suo tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS publice habebit praelectiones encyclopaedicas sive introductorias in universum studium Iuris. Privatim Hor. VII-VIII. Ius feudale BOEHMERO duce tradet; Hor. III-IV. Historiam Imperii R. G. SELCHOVIO praeeunte narrabit. Collegium elaboratorio practicum volentibus aperiet; & praelectiones ad Ius mercatorum & cambiale ex libris suis offert.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora VIII-IX. ius Germanicum privatum ad filum SELCHOVII, hora IX-X. ius publicum I. R. G. praeeunte PÜTTERO, eodemque duce hora XI-XII. diebus Martis & Iovis ius privatum principum, proponet. Collegium processuale practicum hora commoda desiderantibus aperiet; neque iis deerit, qui processum summorum imp. tribunalium addiscere cupiunt.

D. IO. GODOFR. SIGSM. ALBR. BÜCHNER. Privatim hora IX-X. & XI-XII. ad b. HELLFELDII iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium, filum libelli ill. HOEPFNERI sequuturus, omni fide & industria tradet. Hora V-VI. historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit. Publice diebus Saturni exercitationes disputatorias aperiet.

 

 

WS 1785/1786

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS. Privatim Hor. VIII-IX. Ius Publicum S. R. I. PÜTTERO, Hor. II-III. Ius Germanicum privatum SELCHOVIO duce docebit. Scholas elaboratorio practicas volentibus aperiet. Publice Ius mercatorum & cambiale ex libris suis tradet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora X-XI. collegium processuale practicum denuo aperiet ad filum CARRACHII. Hora II-III. historiam imperii R. G. duce PÜTTERO, & hora III-IV. ius feudale praeeunte BOEHMERO, proponet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER publice singulis diebus mercurii hora I-II. ad lib. 49. D. de appell. commentabitur. Eadem hora singulis diebus veneris collegium disputatorium in usum selectissimorum auditorum gratis aperiet. Privatim hora VIII-IX. praelectiones ad Heineccii Elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum instituet. Hora X-XI. historiam iuris, duce Selchovio, & hora XI-XII. ius naturae & gentium duce Hoepfnero docebit.

 

 

SS 1786

D. IO. CHRISTIOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Publice habebit praelectiones encyclopaedicas sive introductorias in universum studium iuris. Privatim Hor. VII-VIII. Ius feudale BOEHMERO duce, Hor. VIII-XII. Historiam Imperii R. G. SELCHOVIO praeeunte, Hor. IX-X. Processum summorum Imperii tribunalium PÜTTERUM secuturus tradet. Hor. IX-XII. Collegium elaboratorio practicum denuo aperiet, Hor. III-IV. Ius Germanicum privatum SELCHOVII compendio usurus docebit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hor. IX-X. ius publicum S. R. I. docebit, praeeunte PÜTTERO. Eodem duce hora XI-XII. diebus Lunae & Veneris ius privatum principum proponet. Hora II-III. ius Germanicum privatum tradet ad filum SELCHOVII.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER privatim hora IX-X. ad b. Hellfeldi iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium, filum libelli ill. Hoepfneri sequuturus, omni fide & industria tradet. Hora auditoribus commoda historiam iuris duce Selchovio enarrabit. Publice diebus Saturni exercitationes disputatorias aperiet.

 

 

WS 1786/1787

D. IO. CHRISTOPH. KOCH hor. IX & XI. Pandectas ex HELLFELDIO, hor. X. ius Canonicum e BOEHMERO, hor. II. ius Criminale e compendio suo tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Privatim Hor. VIII-IX. Ius publicum S. R. I. PÜTTERO, Hor. II-III. Ius Germanicum privatum, SELCHOVIO praeeunte tradet. Hor. III-IV. Processum summorum Imperii tribunalium docebit, PÜTTERI Epitome usurus. Scholas quoque elaboratorio-practicas denuo aperiet. Publice, Ius mercatorum & cambiale ex libris suis tradet; nec iis deerit, qui praelectiones encyclopaedicas sive introductorias in universum studium iuris desiderant.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora I-II. ius feudale duce BOEHMERO tradet. Hora III-IV. historiam imperii R. G. enarrabit ad filum PÜTTERI. Collegium processuale practicum desiderantibus hora commoda aperiet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Publice singulis diebus mercurii hora I-II. ad lib. XLIX. D. de appellationibus commentabitur. Eadem hora singulis diebus veneris collegium disputatorium in usum selectissimorum auditorum gratis aperiet. Privatim hora VIII-IX. praelectiones ad HEINECCII Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum instituet. Hora X-XI. historiam iuris universi per Germaniam obtinentis duce SELCHOVIO docebit. Hora XI-XII. ius naturae & gentium ad filum HOEPFNERI tradet.

 

 

SS 1787

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VII-VIII. Ius feudale BOEHMERO duce; Hor. VIII-IX. Processum summorum Imperii tribunalium PÜTTERO praeeunte docebit. Hor. XI-XII. Scholas elaboratorio-practicas denuo aperiet. Hor. I-II. Ius mercatorum & cambiale ex libris suis tradet. Hor. III-IV. Historiam Imperii R. G. PÜTTERI compendium secuturus narrabit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora IX-X. ius publicum S. R. I. docebit, praeeunte PÜTTERO. Eodem duce hora XI-XII. diebus Martis & Iovis ius privatum principum proponet Hora. II-III. ius Germanicum privatum tradet ad filum SELCHOVII.

D. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER privatim hora IX-X. & XI-XII. ad b. Hellfeldi iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principias iuris naturae & gentium, filum libelli ill. Hoepfneri sequuturus, omni fide & industria tradet. Hora auditoribus commoda historiam iuris duce Selchovio enarrabit. Publice diebus Saturni exercitationes disputatorias aperiet.

 

 

WS 1787/1788

D. IO. CHRISTOPH. KOCH hor. IX & XI. Pandectas ex HELLFELDIO, hor. X. ius Canonicum e BOEHMERO, hor. II. ius Criminale e compendio suo tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Privatim Hor. VIII-IX. Ius publicum S. R. I. PÜTTERO, Hor. II-III. Ius Germanicum privatum SELCHOVIO praeeunte tradet. Hor. III-IV. Processum summorum Imperii tribunalium docebit, PÜTTERI Epitome usurus. Publice, Ius mercatorum & cambiale ex libris suis tradet; nec iis deerit, qui praelectiones encyclopaedicas sive introductorias in universum studium iuris desiderant. Scholas elaboratorio-practicas denuo aperiet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora I-II. historiam Imperii R. G. enarrabit ad filum PÜTTERI. Hora III-IV. ius feudale duce BOEHMERO tradet. Ius privatum principum binis per hebdomadem horis proponet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Publice singulis diebus mercurii hora V-VI. ad lib. 49. D. de appellationibus commentabitur. Eadem hora singulis diebus veneris collegium disputatorium in usum selectissimorum auditorum gratis aperiet. Privatim hora VIII-IX. praelectiones ad Heineccii elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum instituet. Hora X-XI. historiam iuris duce SELCHOVIO docebit. Hora XI-XII. principia iuris naturae & gentium filum libelli ill. HOEPFNERI sequuturus, tradet.

 

 

SS 1788

Dr. J. C. Koch, Institutionen nach Heineccius, Pandecten nach Hellfeld, Kirchenrecht nach Böhmer, Peinliches Recht nach eigenem Lehrbuch zu den gewöhnlichen Stunden. Auch ist er zu Disputir- und Prüfungskollegien erbötig.

Dr. J. D. H. Musäus, um 7. Lehnrecht nach Böhmer, um 8. Reichsprozess nach Pütter, um 11. Praktium, um 2. Reichshistorie nach Pütter, um 3. Handels- und Wechselrecht nach seinen Lehrbüchern.

Dr. S. B. Jaup, in noch bekannt zu machenden Stunden Staats- und Privatrecht der Fürsten nach Pütter, teutsches Privatrecht nach Selchow.

Dr. J. G. S. A. Büchner, um 9. und 11. Pandekten nach Hellfeld, um 10. Naturrecht nach Hörpfner, zu anderen bequemen Stunde Rechtsgeschichte nach Selchow. Samstags Disputatorium.

 

 

WS 1788/1789

Dr. J. C. Koch um 9. und 11. Pandekten nach Hellfeld; um 10. Kirchenrecht nach Böhmer; um 2. peinliches Recht nach seinem Lehrbuch. Zu Disputatorien und Examinatorien ist er erbötig.

Dr. J. D. S. Musäus um 8. Staatsrecht nach Pütter; um 2. teutsches Privatrecht nach Selchow; um 3. Reichsprozess nach Pütter, Wechsel- und Handelsrecht nach seinen Büchern, auch praktische und encylopädische Vorlesungen auf Begehren.

Dr. S. B. Jaup um 8. Processualpraktikum nach Carrach; um 1. Reichshistorie nach Pütter; um 3. Lehnrecht nach Böhmer.

Dr. J. G. S. A. Büchner um 1. Mittwochs über das 49. B. der Pandekten von den Appellationen, Freitags Disputatorium, um 8. Institutionen nach Heineccius; um 10. Reichshistorie nach Selchow; um 11. Naturrecht nach Höpfner.

 

 

SS 1789

Dr. J. C. Koch, Institutionen nach Heineccius, Pandekten nach Hellfeld, Canonicum nach Böhmer. Peinlich Recht nach seinem Lehrbuch in den gewöhnlichen Stunden; zu Disputatorien und Examinatorien erbietet er sich.

Dr. J. C. S. Musäus um 7 Lehnrecht nach Böhmer; um 8 Reichsprozess nach Pütter; um 11 Practikum; um 2 Reichsgeschichte nach Pütter; um 3 Handlungs- und Wechselrecht nach seinen Büchern; zu encyklopädischen juristischen Vorlesungen ist er erbötig.

Dr. S. B. Jaup teutsches Privatrecht nach Selchow, teutsches Staatsrecht und Privatrecht der Fürsten nach Pütter.

Dr. J. G. S. A. Büchner um 9. und 11. Pandekten nach Hellfeld, um 10. Natur- und Völkerrecht nach Höpfner, Rechtshistorie in bequemer Stunde nach Selchow, Samstags Disputatorium.

 

 

WS 1789/1790

Dr. J. C. Koch, Pandekten nach Hellfeld; Kirchenrecht nach Böhmer; Peinlichrecht nach seinem Lehrbuch; in den gewöhnlichen Stunden. Zu Disputatorien und Examinatorien erbietet er sich.

Dr. J. D. S. Musäus, um 8 teutsches Staatsrecht nach Pütter; um 2 teutsches Privatrecht nach Selchow; um 3 juristisches Praktikum abwechselnd mit Handels- und Wechselrecht, nach seinen Lehrbüchern. Zu encyklopädischen juristischen Vorlesungen und über den Reichsprozess ist er erbötig.

Dr. S. B. Jaup, um 1 Lehnrecht nach Böhmer; um 3 Reichshistorie nach Pütter.

Dr. J. G. S. A. Büchner, um 1 Disputatorium und Mittwochs über das 49te Buch der Pandekten von den Appellationen unentgeldlich; Pandekten nach Hellfeld zur bequemen Stunde; um 8 Institutionen nach Heineccius; um 10 Rechtshistorie nach Selchow; um 11 Natur- und Völkerrecht nach Höpfner.

 

 

SS 1790

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VII-VIII. Ius feudale BOEHMERO duce, Hor. VIII-IX. Processum summorum Imperii tribunalium PÜTTERO praeeunte docebit. Hor. XI-XII. Scholas elaboratorio-practicas tribus per hebdomadem diebus habendas aperiet, alternis vero diebus ius mercatorum & cambiale ex libris suis tradet. Hor. II-III. Historiam Imperii R. G. PÜTTERUM secuturus narrabit; Hor. III-IV. Praelectiones encyclopaedicas offert.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP per semestre aestivum ius publicum S. R. I. praeeunte PÜTTERO, ius privatum principum duce eodem, & ius Germanicum privatum e SELCHOVIO, tradet. De interregno & iuribus S. R. I. vicariorum, nec non de electione & coronatione imperatoris, disseret singulis diebus Saturni.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Privatim hora IX-X. & XI-XII. ad b. HELLFELDI iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium, filum libelli ill. HOEPFNERI sequuturus, omni fide & industria tradet. Hora auditoribus commoda historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit. Privatissime collegia examinatoria desiderantibus aperiet.

 

 

WS 1790/1791

Dr. Koch Pandekten nach Hellfeld, Kirchenrecht nach Böhmer, peinlich Recht nach eigenem Lehrbuch, auf Verlangen auch Disputir- und Prüfungsübungen.

Dr. Musäus um 8. teutsches Staatsrecht nach Pütter, um 2. teutsches Privatrecht nach Selchow, um 3. abwechselnd Praktikum und Encyklopädie, auf Verlangen über den Reichsprozess.

Dr. Jaup um 1. Lehnrecht nach Böhmer, um 3. Reichshistorie nach Pütter, um 9. Reichsprozess.

Dr. Büchner um 1. abwechselnd 2mal wöchentlich über die Appellationen u. Disputatorium, um 8. Institutionen nach Heineccius, um 10. Rechtsgeschichte nach Selchow, um 11. Natur- und Völkerrecht nach Höpfner.

 

 

SS 1791

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones iuris civilis ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum ex BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VII-VIII. Ius feudale BOEHMERO duce tradet. Hor. XI-XII. Scholas elaboratorio-practicas, tribus per hebdomadem diebus habendas, denuo aperiet. Hor. II-III. Historiam Imperii R. G. PÜTTERUM secuturus narrabit. Praelectiones quoque encyclopaedicas offert; hora commoda processum summorum Imperii tribunalium docebit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP ius Germanicum privatum e SELCHOVIO sexies; PÜTTERO vero duce, ius publicum S. R. I. novies, & ius privatum principum bis de hebdomade, tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Privatim hora IX-X. & XI-XII. ad b. HELLFELDI iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium, filum libelli ill. HOEPFNERI sequuturus, omni fide & industria tradet. Hora V-VI. historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit. Publice diebus Saturni exercitationes disputatorias aperiet.

 

 

WS 1791/1792

Dr. J. C. Koch Pandecten nach Hellfeld, Kirchenrecht nach Böhmer, peinliches Recht nach seinem Lehrbuch in den gewöhnlichen Stunden. Auch erbietet er sich zu Disputir- und Examinirübungen.

Dr. J. D. H. Musäus um 8 teutsches Staatsrecht nach Pütter, um 2 teutsches Privatrecht nach Selchov, um 3 Practicum und juristische Encyclopädie abwechselnd, auch über den Reichsprozeß, wenns verlangt wird.

Dr. H. B. Jaup um 2 Lehnrecht nach Böhmer, um 3 Reichsgeschichte nach Pütter, und ist erbötig, entweder über den Reichsprozeß zu lesen, oder ein sogenanntes Practicum zu halten.

Dr. J. G. S. A. Büchner um 1 Uhr abwechselnd über die Appellationen und Disputatorium, um 8 Institutionen nach dem Heineccius, um 10 Rechtshistorie nach Selchov, um 11 Natur- und Völkerrecht nach Höpfner.

 

 

SS 1792

Koch Institutionen, nach Heineccius, Pandekten nach Hellfeld, Kirchenrecht, nach Böhmer, peinliches Recht, nach seinem Lehrbuch, zu den gewöhnlichen Stunden. Zu Disputir- und Examinirübungen ist er erbötig.

Musäus um 8 Lehnrecht, nach Böhmer, um 10 Reichsprozeß, nach Pütter, um 2 Reichsgeschichte, nach Pütter, um 3 Prakticum, Encyklopädie zur andern bequemen Stunde.

Jaup teutsches Privatrecht, nach Selchov, Staats- und Privatrecht der Fürsten, nach Pütter.

Büchner um 9 und 11 Pandekten, nach Hellfeld, um 10 Naturrecht, nach Höpfner, zur andern bequemen Stunde Rechtshistorie, nach Selchov. Auf Verlangen auch ein Examinatorium und Disputatorium.

 

 

WS 1792/1793

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DANIEL HENRICUS MUSAEUS. Hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G. docebit. Hor. II-III. Ius Germanicum privatum SELCHOVIO praeeunte tradet. Hor. III-IV. tribus per septimanam horis, collegium elaboratorio-practicum habebit; alternis vero diebus praelectiones encyclopaedicas offert: nec iis deerit, qui introductionem ad processum summorum imperii tribunalium, & expositionem iuris mercatorum ac cambialis, ad ductum librorum suorum desiderant.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora II-III. ius feudale duce BOEHMERO, hora III-IV. historiam imperii R. G. praeeunte PÜTTERO, tradet; paratus quoque ad collegium processuale practicum denuo aperiendum.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Publice singulis diebus mercurii hora I-II. ad lib. 49. D. de appellationibus commentabitur. Eadem hora singulis diebus veneris collegium disputatorium in usum selectissimorum auditorum aperiet. Privatim hora VIII-IX. praelectiones ad HEINECCII elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum habebit. Hora X-XI. historiam iuris universi per germaniam obtinentis duce SELCHOVIO docebit. Hora XI-XII. ius naturae & gentium ex HOEPFNERI compendio tradet.

 

 

SS 1793

Hr. D. Koch Institutionen nach Heineccius, Pandecten nach Hellfeld, Kirchenrecht nach Böhmer, peinliches Recht nach seinem Lehrbuch, in den gewöhnlichen Stunden. Auch zu Disputatorien und Examinatorien ist er erbötig.

Hr. D. Musäus um 7 Lehnrecht nach Böhmer, um 10 Reichsprozeß nach Pütter, um 2 Reichsgeschichte nach Pütter, um 3, dreimal wöchentlich, Practicum. Auch zu encyclopädischen Vorlesungen zur bequemen Stunde ist er erbötig.

Hr. D. Jaup teutsches Privatrecht nach Selchov, Staatsrecht und Privatrecht der Fürsten nach Pütter.

Hr. D. Büchner um 9 und 11 Pandecten nach Helfeld, um 10 Naturrecht nach Höpfner, zur bequemen Stunde Rechtsgeschichte.

 

 

WS 1793/1794

Hr. D. Koch Pandecten von 9-10 und 11-12. Kirchenrecht von 10-11. Peinliches Recht von 2-3. Examinatorium und Disputatorium.

Hr. D. Musäus Staatsrecht von 8-9. Teutsches Privatrecht von 2-3. Practicum von 3-4. Reichsprozeß, Handels- und Wechselrecht, in noch zu bestimmenden Stunden.

Hr. D. Jaup Lehenrecht von 2-3. Teutsche Reichsgeschichte von 3-4. Practicum, Reichsprozeß.

Hr. D. Büchner über lib. 49 D. de appellationibus von 1-2. Disputatorium, Institutionen von 8-9. Reichsgeschichte von 10-11. Naturrecht von 11-12.

 

 

SS 1794

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS. Hor. VII-VIII. Ius feudale BOEHMERO duce tradet. Hor. X-XI. Processum summorum imperii tribunalium ex PÜTTERI epitome docebit. Hor. II-III. Historiam Imperii R. G. narrabit, PÜTTERUM secuturus. Hor. III-IV. Collegium elaboratorio-practicum habebit. Praelectiones encyclopaedicas hora commoda offert.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP ius Germanicum privatum e SELCHOVIO, ius publicum S. R. I. praeeunte PÜTTERO, eodemque duce bis de hebdomade ius privatum principum, tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Privatim hora IX-X. & XI-XII. ad HELLFELDII iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium praeeunte HOEPFNERO docebit. Hora auditoribus commoda, historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit.

 

 

WS 1794/1795

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G. docebit PÜTTERI Institutionibus usurus. Hora II. Ius Germanicum privatum SELCHOVIO praeeunte tradet. Hor. III-IV. diebus Lunae Mercurii & Veneris habebit Collegium elaboratorio-practicum; alternis vero diebus praelectiones encyclopaedicas offert. Hora commoda, ad praelectiones in processum summorum imperii tribunalium, nec non expositionem iuris mercatorum & cambialis ad ductum librorum suorum paratus erit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora II-III. ius feudale duce BOEHMERO, hor. III-IV. historiam imperii R. G. praeeunte PÜTTERO, tradet; paratus quoque ad collegium processuale practicum denuo aperiendum.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Publice singulis diebus mercurii hora I-II. ad lib. 49. D. de appellationibus commentabitur. Privatim hora VIII-IX. praelectiones ad HEINECCII elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum habebit. Hora X-XI. historiam iuris duce SELCHOVIO docebit. Hora XI-XII. ius naturae & gentium ex HOEPFNERI compendio tradet.

 

 

SS 1795

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VII-VIII. Ius Feudale BOEHMERO duce docebit. Hor. II-III. Historiam Imperii R. G. PÜTTERI compendium secuturus narrabit. Hor. III-IV. Collegium elaboratorio practicum habebit, alternisque diebus praelectiones encyclopaedicas offert.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP ius Germanicum privatum e SELCHOVIO, ius publicum S. R. I. praeeunte PÜTTERO, eodemque duce bis de hebdomade ius privatum principum, tradet; paratus etiam ad praelectiones in processum summorum imp. tribunalium.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Privatim hora IX-X. & XI-XII. ad HELLFELDII iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium praeeunte HOEPFNERO docebit. Hora auditoribus commoda, historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit.

 

 

WS 1795/1796

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS. Hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G. docebit, PÜTTERI Institutiones usurus. Hor. II-III. Ius Germanicum privatum SELCHOVIO praeeunte tradet. Hor. III-IV. diebus Lunae, Mercurii & Veneris, habebit Collegium elaboratorio-practicum, alternis vero diebus praelectiones encyclopaedicas offert. Hora commoda, ad praelectiones in processum summorum imperii tribunalium, nec non expositionem iuris mercatorum & cambialis, ad ductum librorum suorum paratus erit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora II-III. ius feudale duce BOEHMERO, hora III-IV. historiam imperii R. G. praeeunte PÜTTERO, tradet; paratus etiam ad praelectiones in processum summorum imp. tribunalium.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Hora VIII-IX. praelectiones ad HEINECCII elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum habebit. Hora X-XI. historiam iuris duce SELCHOVIO docebit. Hora XI-XII. ius naturae & gentium ex HOEPFNERI compendio tradet.

 

 

SS 1796

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VII-VIII. Ius feudale BOEHMERO duce tradet. Hor. II-III. Historiam imperii R. G. PÜTTERO praeeunte narrabit; Hor. III-IV. Collegium elaboratorio-practicum, denuo aperiet. Processum summorum imperii tribunalium, nec non praelectiones encyclopaedicas offert.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP ius Germanicum privatum e SELCHOVIO, ius publicum S. R. I. praeeunte PÜTTERO, eodemque duce bis de hebdomade ius privatum principum, tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Privatim hora IX-X. & XI-XII. ad HELLFELDII iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium, praeeunte HOEPFNERO docebit. Hora auditoribus commoda, historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit.

 

 

WS 1796/1797

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Ius publicum I. R. G. PÜTTERO, Ius Germanicum privatum SELCHOVIO duce docebit. Collegium elaboratorio-practicum denuo aperiet, & ad alia paratus erit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora II-III. ius feudale duce BOEHMERO, hora III-IV. historiam imperii R. G. praeeunte PÜTTERO, tradet; paratus quoque ad praelectiones in processum summorum imp. tribunalium.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Hora VIII-IX. praelectiones ad HEINECCII elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum habebit. Hora X-XI. historiam iuris duce SELCHOVIO docebit.

 

 

SS 1797

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENR. MUSAEUS. Ius feudale BOEHMERO, Historiam I. R. G. PÜTTERO praeeunte tradet. Collegium elaboratorio-practicum denuo aperiet. Praelectiones ad ius mercatorum & cambiale, ex libris suis, nec non ad processum summorum Imperii tribunalium, offert.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP ius Germanicum privatum e SELCHOVIO, ius publicum S. R. I. praeeunte PÜTTERO, eodemque duce bis de hebdomade ius privatum principum, tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Privatim hora IX-X. & XI-XII. ad HELLFELDII iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium, praeeunte HOEPFNERO docebit. Hora auditoribus commoda historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit.

 

 

WS 1797/1798

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VIII-IX. Ius publicum Imperii R. G. Hor. X-XI. Processum summorum Imperii tribunalium PÜTTERO praeeunte docebit. Hor. II. Ius feudale BOEHMERO duce tradet. Hor. III. habebit Collegium elaboratorio-practicum, diebus Lunae, Mercurii & Veneris; alternis vero diebus Ius mercatorum & cambiale ex libris suis tradet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora II-III. ius Germanicum privatum duce SELCHOVIO, hora III-IV. historiam imperii R. G. praeeunte PÜTTERO, tradet.

D. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER. Hora VIII-IX. praelectiones ad Heineccii elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum habebit. Hora X-XI. historiam iuris duce SELCHOVIO docebit.

 

 

SS 1798

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VII-VIII. Ius Germanicum privatum duce SELCHOVIO docebit. Hor. II-III. historiam imperii R. G. PÜTTERUM secuturus narrabit. Hor. III-IV. habebit Collegium elaboratorio-practicum diebus Lunae, Mercurii & Veneris, alternis diebus, Jus mercatorum & cambiale ex libris suis tradet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP ius feudale duce BOEHMERO, ius publicum S. R. I. praeeunte PÜTTERO, nec non bis de hebdomade ius privatum principum, tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, Privatim hora IX-X. & XI-XII. ad HELLFELDII iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI principia iuris naturae & gentium praeeunte HOEPFNERO docebit. Hora auditoribus commoda, historiam iuris duce SELCHOVIO enarrabit.

 

 

WS 1798/1799

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VIII-IX Ius publicum I. R. G. PÜTTERO, Hor. II-III Ius feudale BOEHMERO duce tradet. Hora III-IV diebus Lunae Mercurii & Veneris habebit Collegium elaboratorio-practicum, alternis vero diebus, ius mercatorum & cambiale ex libro suo, Handlungs- und Wechsel-Recht, docebit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora II-III. ius Germanicum privatum duce SELCHOVIO, hora III-IV. historiam imperii R. G. praeeunte PÜTTERO, tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, hora VIII-IX. praelectiones ad HEINECCII elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum habebit, hora X-XI. historiam iuris universi per germaniam obtinentis duce SELCHOVIO docebit.

 

 

SS 1799

Koch, über die Institutionen nach Heineccius, über die Pandekten nach Hellfeld, über das Kirchenrecht nach Böhmer, über das peinliche Recht nach seinem Lehrbuch, in den gewöhnlichen Stunden.

Musäus, (7 U.) teutsches Privatrecht nach Selchov, (2 U.) Reichshistorie nach Pütter, (3 U.) abwechselnd Practicum und Handlungs- und Wechselrecht nach seinem Lehrbuch. Reichsprozeß in einer anderen bequemen Stunde.

Jaup, Lehnrecht nach Böhmer, teutsches Staatsrecht und Privatrecht der Fürsten nach Pütter.

Büchner, (9 u. 11 U.) Pandekten nach Hellfeld, (10. U.) Naturrecht nach Höpfner. Zu einer anderen Stunde Rechtshistorie nach Selchov.

 

 

WS 1799/1800

Koch, Pandekten nach Hellfeld, Kirchenrecht nach Böhmer, peinliches Recht nach seinem Lehrbuch, in den gewöhnlichen Stunden. Zu Disputatorien und Examinatorien erbietet er sich.

Musäus, um 8 deutsches Staatsrecht nach Pütter, um 2 Lehnrecht nach Böhmer, um 3 abwechselnd Practikum und Handels- und Wechselrecht nach seinem Lehrbuch.

Jaup, um 2 deutsches Privatrecht nach Selchow, um 3 Reichsgeschichte nach Pütter.

Büchner, um 8 Institutionen nach Heineccius, um 10 Geschichte der in Teutschland geltenden Rechte nach Selchow.

 

 

WS 1800/1801

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS. Hor. VIII-IX. Ius publicum Imperii R. G. PÜTTERO, Hor. II-III Ius feudale BOEHMERO duce docebit. Hor. III-IV diebus Lunae, Mercurii & Veneris habebit Collegium elaboratorio-practicum, alternis diebus Ius mercatorum & Cambiale ex libro suo tradet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora II-III. ius Germanicum privatum duce SELCHOVIO, & hora III-IV. historiam imperii R. G. praeeunte PÜTTERO, tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, hora VIII-IX. praelectiones ad HEINECCII elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum habebit, hora X-XI. historiam iuris duce SELCHOVIO docebit.

D. CAROL. GROLMAN P. I. P. O. hor. VIII-IX ius criminale hor. X-XI & insuper singulis Lunae, Mercurii & Veneris diebus hor. III-IV theoriam processus civilis, compendia, quae ipse conscripsit, sequuturus, docebit. Praelectiones in ius civile, examinatoria atque disputatoria offert.

 

 

SS 1801

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius Criminale e compendio suo horis consuetis tradet. Disputatorium quoque & Examinatorium offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS. Hor. VII-VIII. Ius Germanicum privatum SELCHOVIO duce docebit: Hor. II-III: Historiam Imperii R. G. PÜTTERUM, secuturus narrabit. Hor. III-IV. diebus Lunae, Mercurii & Veneris habebit Collegium elaboratorio-practicum; alternis diebus Ius mercatorum & cambiale ex libro suo tradet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP ius feudale duce BOEHMERO, ius S. R. I. publicum praeeunte PÜTTERO, nec non bis de hebdomade ius principum privatum, tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, hora IX-X & XI-XII. ad HELLFELDII iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora X-XI. principia iuris naturae & gentium duce HOEPFNERO docebit. Hora auditoribus commoda historiam iuris praeeunte SELCHOVIO enarrabit.

D. CAROL. GROLMAN hor. VII-VIII & insuper singulis Lunae, Mercurii & Veneris diebus hor. VIII-IX theoriam processus civilis ad filum suum, hora X-XI principia iuris naturae & gentium docebit. Examinatoria atque disputatoria offert.

 

 

WS 1801/1802

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, tradet. Disputatorium quoque offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS. Hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G. PÜTTERO: Hor. X-XI. Ius germ. privatum SELCHOVIO duce docebit. Hor. XI-XII. habebit Collegium elaboratorio-practicum, diebus Lunae Mercurii & Veneris: alternis diebus Ius mercatorum & cambiale ex libro suo tradet. Hor. II-III. Ius feudale BOEHMERUM secuturus docebit, & Hor. III-IV. Historiam Imperii G. naturabit.

D. HELVICUS BERNH. IAUP Ius germanicum, feudale, & publicum h. c. docebit.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, Institutiones duce HEINECCIO, historiam iuris praeeunte SELCHOVIO docebit. Nec deerit, praelectiones ad ius publicum S. R. I. secundum institutiones iuris publici PÜTTERI, ac in ius feudale ad BOEHMERI principia iuris feudalis desiderantibus.

D. CAROL. GROLMAN h. VIII-IX ius criminale, compendium, quod ipse conscripsit, sequuturus, docebit; hor. IX-X examina ex institutionibus & pandectis instituet; neque iis deerit, qui in principiis iuris civilis & theoria processus tradendis operam eius desiderabunt.

 

 

WS 1802/1803

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, tradet. Examinatorium quoque offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS, Hor. VIII-IX Ius Publicum PÜTTERO: Hor. X-XI Ius Germanicum privatum SELCHOVIO duce docebit. Hor. XI-XII habebit Collegium elaboratorio-practicum, diebus Lunae, Mercurii & Veneris: alternis diebus Ius mercatorum & cambiale ex libro suo tradet. Hor. II-III Ius feudale BOEHMERUM secuturus docebit, & Hor. III-IV Historiam Imperii G. narrabit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP ius germanicum, feudale, & publicum h. c. docebit.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER praelectiones ad Heineccii elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum instituet. Historiam iuris duce Selchovio docebit.

D. CAROL. GROLMAN h. VIII-IX principia iuris criminalis tradet, h. IX-X & XI-XII ad Hellfeldii iurisprudentiam forensem secundum ordinem Pandectarum commentabitur.

 

 

SS 1803

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Institutiones ex HEINECCIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius criminale ex suo compendio, tradet. Disputatorium quoque offert.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. X-XI. Ius Germanicum privatum SELCHOVIO duce docebit. Hor. II-III. Historiam Imperii R. G. PÜTTERUM secuturus narrabit. Hor. III-IV. diebus Lunae & Veneris habebit Collegium elaboratorio-practicum; alternis diebus ius mercatorum & cambiale ex libro suo tradet.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP, per semestre aestivum laboribus academicis denuo vacaturos, hora matutina VII-VIII ius feudale duce b. BOEHMERO, hora VIII-IX. & praeterea diebus Lunae, Mercurii, & Veneris hora II-III. ius publicum S. R. I. praeeunte PÜTTERO, habita simul ratione eorum, quae circa formam rei-publicae noviter constituta sunt, omni fide & industria tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, hor. IX-X. & XI-XII. ad HELLFELDI iurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora auditoribus commodo, historiam iuris praeeunte SELCHOVIO enarrabit.

D. CAROL. GROLMAN h. X-XI iuris naturae atque gentium principia, Grosio praeeunte, proponet, h. III-IV & IV-V theoriam processus civilis ex suo libro (cuius secunda prodit emendatior editio) tradet.

 

 

WS 1803/1804

D. IO. CHRISTOPH. KOCH, Pandectas & ius canonicum horis consuetis docebit.

D. HELVECIUS BERNHARDUS IAUP, hora II-III. ius Germanicum privatum duce SELCHOVIO, hora III-IV. historiam Imperii R. G. praeeunte PÜTTERO, tradet.

D. IO. DAN. HENRICUS MUSAEUS Hor. VIII-IX. Ius publicum I. R. G. PÜTTERO duce, habita tamen mutationum status publici novissimarum ratione, Hor. II. Ius feudale BOEHMERO praeeunte docebit. Hor. III-IV. habebit Collegium elaboratorio-practicum diebus Lunae Mercurii & Veneris. Alternis diebus Ius mercatorum & Cambiale ex libro suo tradet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, hora VIII-IX. praelectiones ad WALDECKII institutiones iuris civilis heineccianas habebit. Hora X-XI. historiam iuris duce SELCHOWIO docebit.

D. CAROL. GROLMAN h. VIII-IX. ius criminale ex suo compendio h. IX-X & XI-XII iurisprudentiam civilem forensem, Pandectarum ordinem, Hellfeldio praeeunte, sequuturus, docebit.

 

 

WS 1804/1805

D. IO. CHRISTOPH. KOCH Pandectas ex HELLFELDIO, ius Canonicum e BOEHMERO, ius quoque successionis ab intestato docebit.

D. HELVICUS BERNHARDUS IAUP hora II-III. ius Germanicum privatum duce SELCHOVIO, hora III-IV. historia imperis R. G. praeeunte PÜTTERO tradet.

D. IO. DAN. HENR. MUSAEUS Hor. VIII-IX. Ius publicum Imperii R. G. PÜTTERO, hor. II-III. Ius feudale, BOEHMERO praeeunte tradet. Hor. III-IV. Dieb. Lunae, Mercurii & Veneris habebit Collegium elaboratorum-practicum. Alternis diebus Ius mercatorum & cambiale ex libro suo docebit.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, Hora VIII-IX. praelectiones ad institutiones iuris civilis secundum ordinem institutionum habebit, hora X-XI. historiam iuris duce SELCHOVIO docebit.

D. CAROL. GROLMAN h. VIII-IX. institutiones iuris criminalis tradet, editionem secundam concretium, quod ipse in usum auditorum conscripsit, sequuturem, h. IX-X, XI-XII & insuper singulis Lunae, Martis, Iovis & Veneris diebus hora post meridiem VIII ad Hellfeldii iurisprudentiam forensem secundum ordinem Pandectarum commentabitur.

 

 

SS 1808

D. IO. DAN. HENR. MUSAEUS, hor. X-XI. Ius Germanicum privatum SELCHOVIO duce docebit; hor. II-III. Historiam Germaniae ad nostra usque tempora continuatum PÜTTERUM secuturus tradet. Hor. III-IV. diebus Lunae, Mercurii et Veneris habebit Collegium elaboratorio-practicum, alternis diebus Ius mercatorum et cambiale ex libro suo Grundsätze des Handlungs- und Wechselrechts proponet.

D. IO. GODOFR. SIGISM. ALBR. BÜCHNER, hor. IX-X, et XI-XII. ad HELLFELDII jurisprudentiam forensem secundum ordinem pandectarum commentabitur. Hora auditoribus commoda historiam juris praeeunte SELCHOVIO enarrabit.

D. CAROL. GROLMAN publice h. IV-V. theoriam processus criminalis, privatim vero h. VII-VIII. et singulis Lunae, Mercurii et Veneris Diebus h. III-IV. theoriam processus civilis, ordinarii aeque ac summarii, docebit. Hor. VIII-IX. iuris naturae atque gentium principia, GROSIUM sequuturus, exponet.

D. HENR. CAROL. IAUP, hora matutina VI-VII. jus feudale duce BOEHMER docebit; hora VIII-IX. jus publicum foederis Rhenani simulque jus privatum principum tradet; et hora II-III. codicem NAPOLEONIS interpretabitur.

D. FRANC. IOSEPH. ARENS, 1) ad WALDECKII institutiones iuris civilis hora X-XI. et insuper singulis Lunae, Martis et Iovis diebus hora adhuc indicanda commentabitur; 2) ius ecclesiaticum hora XI-XII. tradet; 3) scholas practicas hora I-II. denuo aperiet; 4) exercitia examinatoria ad pandectas instituet.

 

 

SS 1809

Das Natur- und Völkerrecht trägt nach Gros Oberappelationsrath und Prof. Dr. Grolman von 8-9 Uhr vor.

Die Rechts-Geschichte nach Selchow Geheimerrath und Prof. Dr. Büchner.

Praktische Vorlesungen: Geheimerrath und und Prof. Dr. Musäus von 3-4 Uhr Montags, Mittwochs und Freitags; und Prof. Dr. Arens.

Die Institutionen des Römischen Rechts nach Waldeck Prof. Dr. Arens von 10-11 Uhr, und Montags, Dienstags und Donnerstags von 5-6 Uhr.

Die Pandekten nach Hellfeld Geheimerrath und Prof. Dr. Büchner von 9-10 und von 11-12 Uhr.

Von der Vormundschaft nach dem Römischen Rechte handelt Prof. Dr. Arens Dienstags und Donnerstags öffentlich.

Das Staatsrecht des Rheinischen Bundes lehrt Prof. Dr. Jaup nach eigenen Dictaten.

Das deutsche Privatrecht nach Selchow: Geheimerrath, Prof. Dr. Musäus von 10-11 Uhr.

Das Handlungs- und Wechselrecht: Derselbe nach eignem Lehrbuche, Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr.

Das Lehnrecht nach Böhmer: Prof. Dr. Jaup von 6-7 Uhr Vormittags.

Das Kirchenrecht: Prof. Dr. Arens von 8-9 Uhr.

Den Code Napoleon erklärt Prof. Dr. Jaup, zweimal täglich.

Die Erklärung des Code Napoleon setzt fort und vollendet Oberappellationsrath und Prof. Dr. Grolman von 6-7 Uhr.

Die Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechts-Streitigkeiten entwickelt Oberappellationsrath und Prof. Dr. Grolman nach eignem Lehrbuche von 7-8 Uhr sechsmal, und von 3-4 Uhr dreimal.

Die Theorie des Kriminal-Prozesses: Derselbe nach eignem Lehrbuche von 4-5 Uhr dreimal.

Examinatoria hält Geheimerrath und Prof. Dr. Musäus.

Examinatorium über die Pandekten: Prof. Dr. Arens.

 

 

WS 1809/1810

Rechtsgelehrsamkeit

Die Rechtsgeschichte trägt nach den von Selchowschen Lehrbuche Geheimerrath und Professor Dr. Büchner von 10-11 Uhr vor.

Die Institutionen des Römischen Rechts lehrt derselbe nach dem Waldeckischen Heineccius v. 8-9 Uhr.

Die Pandekten liest nach Thibaut Professor Dr. Arens von 9-10 Uhr und von 11-12 Uhr täglich _ Montags, Dienstags, Mittwochs und Freitags.

Das Staatsrecht des Rheinischen Bundes trägt Professor Dr. Jaup von 10-11 Uhr nach eigenen Dictaten vor.

Das Kirchenrecht erklärt Oberappellationsrath Professor Dr. Grolman von 8-9 Uhr nach seinem Lehrbuche.

Das deutsche Privatrecht lehrt Professor Dr. Jaup von _ Uhr, ebenfalls nach eigenen Diktaten.

Das Lehnrecht erklärt nach Böhmer Geheimerath und Professor Dr. Musäus von 2-3 Uhr.

Das Handlungs- und Wechselrecht trägt Derselbe nach seinem Lehrbuche Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr vor.

Das Französische Civilrecht lehrt Oberappellationsrath und Professor Dr. Grolman, vermittelst einer ausführlichen Erläuterung des Code Napoléon, in Grundlage der bey Heyer epischen Übersetzung von 9-10 und von 10-11 Uhr.

Das positive Europäische Volksrecht lehrt Professor Dr. Jaup nach v. Martens.

Praktische Vorlesungen hält Geheimerrath und Professor Dr. Musäus von 3-4 Uhr Montags, Mittwochs und Freitags, und Professor Dr. Arens in noch zu bestimmenden Stunden.

 

 

SS 1810

Das Natur- und Völkerrecht trägt nach Gros Oberappellationsrath u. Prof. Dr. Grolman von 8-9 Uhr vor.

Die Rechtsgeschichte lehrt nach dem v. Selchowischen Lehrbuche Geheimer Rath und Prof. Dr. Büchner in einer noch zu bestimmenden Stunde.

Das Staatsrecht des Rheinischen Bundes trägt Prof. Dr. Jaup von 6-7 Uhr Vormittags vor.

Die Institutionen des Römischen Rechts Prof. Dr. Arens nach Waldeck von 10-11 Uhr und Montags, Dienstags und Freitags von 5-6 Uhr.

Die Pandekten trägt nach Hellfeld Geheimerrath und Prof. Dr. Büchner täglich von 6-7, 9-10. (!) und 11-12 Uhr vor.

Die Institutionen des Französischen Civlrechts lehrt Prof. Dr. Jaup noch Bauers Lehrbuch des Napoleonischen Civilrechts (Marburg, 1809) und mit Zuziehung der bei Heyer erschienenen Ausgabe und Übersetzung des Code Napoléon von 11-12 Uhr.

Das Deutsche Privatrecht erklärt nach v. Selchow Geheimerrath und Prof. Dr. Musäus von 10-11 Uhr.

Die Haupttheile des Lehnrechts lehrt nach Böhmer Prof. Dr. Jaup Nachmittags von 4-5 Uhr an noch zu bestimmenden Tagen.

Das Handlungs- und Wechselrecht trägt Geheimerrath u. Prof. Dr. Musäus nach seinem Lehrbuche, mit Rücksicht auf das Französische Handelsgesetzbuch, Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr vor.

Das Kirchenrecht lehrt Prof. Dr. Arens von 8-9 Uhr.

Das positive Europäische Völkerrecht trägt Prof. Dr. Jaup von 5-6 Uhr öffentlich an noch zu bestimmenden Tagen vor.

Die Theorie des Civilprocesses trägt Oberappellationsrath und Prof. Dr. Grolman nach der dritten Auflage seines Lehrbuchs von 7-8, und Montags, Mittwochs und Freitags von 3-4 Uhr vor.

Die Theorie des Criminalprocesses lehrt derselbe nach seinem Lehrbuche der Criminalrechtswissenschaft von 4-5 Uhr Montags, Mittwochs und Freitags.

Uebungen in der gerichtlichen und aussergerichtlichen juristischen Praxis stellt Prof. Dr. Arens von 2-3 Uhr Montags, Mittwochs und Freitags an.

Praktische Vorlesungen hält Geheimerrath und Prof. Dr. Musäus von 3-4 Uhr Montags, Mittwochs und Freitags.

Examinatorium über die Pandekten hält Prof. Dr. Arens von 11-12 Uhr.

 

 

WS 1810/1811

Praktische Vorlesungen hält Geheimerrath und Professor Dr. Musäus von 3-4 Uhr Montags, Mittwochs und Freitags; und Professor Dr. Arens in noch zu bestimmenden Stunden.

Die Rechtsgeschichte trägt nach dem von Selchowischen Lehrbuche Geheimerrath und Professor Dr. Büchner von 10-11 Uhr vor.

Die Institutionen des Römischen Rechts lehrt derselbe nach dem Waldeckischen Heineccius von 8-9 Uhr.

Die Pandekten liest nach Thibaut Professor Dr. Arens von 9-10 Uhr und von 11-12 Uhr täglich, und ausserdem Montags, Dienstags, Mittwochs und Freitags von 6-7 Uhr.

Das Staatsrecht des Rheinischen Bundes trägt Professor Dr. Jaup von 3-4 Uhr nach eigenen Diktaten vor.

Das Kriminalrecht erklärt Oberappellationsrath und Professor Dr. Grolman von 8-9 Uhr nach seinem Lehrbuche.

Das deutsche Privatrecht lehrt Professor Dr. Jaup Montags, Mittwochs und Freitags von 4-5 Uhr, ebenfalls nach eigenen Diktaten.

Das Lehnrecht erklärt nach Böhmer Geheimerrath und Professor Dr. Musäus von 10-11 Uhr.

Das Handlungs- und Wechselrecht trägt Derselbe nach seinem Lehrbuche mit Rücksicht auf das Französische Handelsgesez (!) Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr vor.

Das Französische Civilrecht lehrt Oberappellationsrath und Professor Dr. Grolman, vermittelst einer ausführlichen Erläuterung des Code Napoleon, in Grundlage der den Heyer erschienenen Uebersetzung desselben von 9-10 und von 11-12 Uhr.

Das positive europäische Völkerrecht in Kriegszeiten lehrt Professor Dr. Jaup Dienstags und Donnerstags von 4-5 Uhr.

 

 

SS 1811

Das Natur- und Völkerrecht trägt nach Gros Oberappellationsrath und Professor Dr. Grolman von 8-9 Uhr vor. Auch erbietet sich dazu Professor Dr. Schaumann.

Das positive Europäische Völkerrecht lehrt Professor Dr. Jaup Vormittags von 9-10 Uhr.

Die Rechtsgeschichte erzählt der Geheimrath und Prof. Dr. Büchner, nach dem von Selchowischen Lehrbuche, in einer noch zu bestimmenden Stunde.

Das Staatsrecht des Rheinischen Bundes, wird der Geheimerath und Prof. Dr. Musäus in einer noch zu bestimmenden Stunde vortragen.

Die Institutionen des römischen Rechts liest Prof. Dr. Arens nach Waldeck von 10-11 Uhr, und Montags, Dienstags und Freytags von 5-6 Uhr Abends.

Die Pandekten trägt der Geheimerath und Prof. Dr. Büchner von 6-7, 9-10 und 11-12 Uhr vor.

Die Lehre von den Vormundschaften und der Verjährung wird Prof. Dr. Arens Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr besonders abhandeln.

Die Institutionen des Französischen Zivilrechts nach der zweyten Ausgabe von Bauer’s Lehrbuche des Napoleonischen Civilrechts (Marburg 1811) lehrt Prof. Dr. Jaup von 11-12 Uhr.

Das teutsche Privatrecht nach von Selchow erklärt Geheimerrath und Prof. Dr. Musäus von 10-11 Uhr.

Lehnrecht nach Böhmer lehrt Prof. Dr. Jaup Montags, Dienstags, Donnerstags und Freytags, Vormittags.

Handlungs- und Wechselrecht trägt Geheimerrath und Prof. Dr. Musäus nach seinem Lehrbuche, mit Rücksicht auf das Französische Handelsgesetz Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr vor.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht lehrt Prof. Dr. Arens mit Bezug auf den Code Napoléon von 8-9 Uhr.

Die Theorie des Civilprocesses trägt Oberappellationsrath und Prof. Dr. Grolman nach der dritten Ausgabe seines Lehrbuchs von 7-8 Uhr, und Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4 Uhr vor.

Derselbe wird die Theorie des Criminalprozesses nach seinem Lehrbuche der Criminalrechtswissenschaft, Montags, Mittwochs und Freytags öffentlich von 4-5 Uhr erklären.

Zu Uebungen in der gerichtlichen und aussergerichtlichen juristischen Praxis, giebt Geheimerrath und Prof. Dr. Musäus von 3-4 Uhr Montags, Mittwochs und Freytags Anleitung.

Professor Dr. Arens setzt seine practische Vorlesungen um die gewöhnliche Zeit fort.

Zu Examinatorien erbietet sich Geheimerrath und Prof. Dr. Musäus und Prof. Dr. Arens.

 

 

WS 1811/1812

Das Natur- und Völkerrecht trägt der Geheimerath und Prof. Dr. Musäus von 11-12. Uhr, nach Gros vor. Zu derselben Stunde dasselbe Prof. Dr. Schaumann.

Die Rechtsgeschichte erzählt der Geheimerath und Prof. Dr. Büchner von 10-11 Uhr, nach dem von Selchowischen Lehrbuche.

Staatsrecht des rheinischen Bundes lehrt der Prof. Dr. Jaup von 3-4 Uhr, nach Dictaten.

Institutionen des römischen Rechts nach Waldeck, lehrt der Geheimerath Dr. Büchner von 8-9 Uhr.

Pandecten liest nach Thibaut Kirchenrath und Prof. Dr. Arens, von 9-10. und 11-12. täglich, und die fünf ersten Tage der Woche von 6-7. Uhr Abends.

Das Napoleonische Civilrecht in einer ausführlichen Exegese des Code Napoléon selbst, mit Berücksichtigung der Gerhardischen Uebersetzung, Oberappellationsrath und Prof. Dr. Grolman, von 9-10. und 11-12.

Das teutsche Privatrecht lehrt Prof. Dr. Jaup nach Dictaten von 10-11 Uhr.

Lehnrecht lehrt nach Böhmer von 10-11 Uhr der Geheimerath und Prof. Dr. Musäus.

Handlungs- und Wechselrecht Derselbe, Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr, nach seinem Lehrbuche, mit Rücksicht auf das französische Handelsgesetz.

Das protestantische und catholische Kirchenrecht lehrt Kirchenrath und Prof. Dr. Arens nach Böhmer, in einer noch zu bestimmenden Stunde.

Criminalrecht trägt Oberappellationsrath und Prof. Dr. Grolman von 8-9 Uhr nach seinem Lehrbuche vor.

Practische Vorlesungen hält Geheimerrath Dr. Musäus Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4 Uhr; und Kirchenr. und Prof. Dr. Arens setzt seinen practischen Unterricht, auf die bisherige Weise und um dieselbe Zeit, fort.

 

 

SS 1813

Die Philosophie des Rechts, oder das sogenannte Natur- und Völkerrecht trägt Oberappellationsgerichtsrath Dr. v. Grolman, nach Gros, träglich von 8-9 vor.

Die Rechtsgeschichte wird der Geheime Rath und Professor Dr. Büchner, nach dem v. Selchowschen Lehrbuche, in einer noch zu bestimmenden Stunde, vortragen.

Die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechtslehrt, gleichfalls in noch zu bestimmenden Stunden, nach Hugos Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts, der Professor v. Löhr.

Das Europäische Völkerrecht trägt von 4-5 der Professor Dr. Jaup vor.

Derselbe hält wöchentlich eine öffentliche Vorlesung, in noch zu bestimmender Stunde, über die Staats-Verfassung und Staats-Verwaltung Frankreichs.

Die Institutionen des römischen Civilrechts lehren der Geheime Rath und Professor Dr. Musäus von 9-10 und der Kirchenrath und Professor Dr. Arens von 10-11, und ausserdem Montags, Dienstags und Freytags Abends von 5-6, beyde nach Waldeck.

Die Pandekten tragen der Geheime Rath und Professor Dr. Büchner von 6-7, 9-10 und 11-12 und der Professor v. Löhr, in noch zu bestimmenden Stunden, beyde nach Thibaut, vor.

Die Lehre von der Verjährung wird Kirchenrath und Professor Dr. Arens, in einer noch anzuzeigenden Stunde, öffentlich vortragen.

Derselbe lehrt das katholische und protestantische Kirchenrecht von 9-10.

Das deutsche Privatrecht lehrt, nach v. Selchow, von 10-11 Geheimer Rath und Professor Dr. Musäus.

Derselbe, Dienstags und Donnerstags, das Handlungs- und Wechsel-Recht nach seinem Lehrbuch.

Das Lehnrecht lehrt, viermal wöchentlich, Abends von 5-6, Professor Dr. Jaup nach Böhmer.

Derselbe erbietet sich zu Vorlesungen über die Institutionen des französischen Civilrechts nach Bauer.

Die Theorie des Civilprozesses trägt, nach seinem Lehrbuche, von 7-8, und Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4 Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. v. Grolman vor.

Derselbe, in öffentlichen Vorlesungen, Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4, die Theorie des Criminalprocesses, nach seinem Lehrbuche des Criminalrechts.

Practische Vorlesungen halten der Geheime Rath und Professor Dr. Musäus, Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4 und der Kirchenrath und Professor Dr. Arens an denselben Tagen von 2-3.

 

 

WS 1813/1814

Juristische Encyklopädie und Methodologie lehrt nach eigenem Plane der Privatdocent Dr. Welcker viermal wöchentlich von 9-10. Uhr.

Das Naturrecht in Verbindung mit Philosophie der positiven Gesetze lehrt Derselbe mit Hinsicht auf seine philosophische und rechtshistorische Entwicklung der lezten Gründe von Recht, Staat und Strafe von 5-6 Uhr Abends.

Die Rechtsgeschichte wird der Geheime Rath und Professor Dr. Büchner nach dem von Selchowischen Lehrbuch täglich von 10-11. Uhr vortragen.

Die deutschen Rechts-Alterthümer erläutert in Verbindung mit der Deutschen Reichsgeschichte der Privatdocent Dr. Welcker von 4-5. Uhr.

Das Europäische Völkerrecht trägt der Professor Dr. Jaup viermal wöchentlich von 10-11. Uhr vor.

Derselbe wird die in dem vorigen Semester angefangene öffentliche Vorlesung über Frankreichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung in einer noch zu bestimmenden Stunde beendigen.

Die Theorie des Criminalrechts erklärt der Ober-Appellations-Gerichts-Rath und Professor Dr. von Grolman nach seinem Lehrbuche von 8-9. Uhr.

Das Lehenrecht lehrt der Geheime Rath und Professor Dr. Musäus nach Böhmer von 10-11. Uhr.

Ueber die Geschichte und Altertümer des Römischen Rechts, verbunden mit den Institutionen desselben, über leztere nach Waldeck, liest der Professor Dr. von Löhr täglich von 10-11. Uhr und dreimal wöchentlich von 2-3. Uhr.

Die Institutionen des Römischen Rechts erklären nach dem Waldeckischen Heineccius der Geheime Rath und Professor Dr. Musäus von 9-10. Uhr, und der Geheime Rath und Professor Dr. Büchner von 8-9. Uhr.

Ueber das Römische Erbrecht hält der Professor Dr. von Löhr dreimal wöchentlich von 2-3. Uhr eine öffentliche Vorlesung.

Die Pandekten des Römischen Rechts werden nach Thibaut von dem Kirchenrath und Professor Dr. Arens von 9-10. und von 11-12. Uhr, sodann viermal wöchentlich Abends von 6-7. Uhr erläutert.

Die juristische Hermeneutik, womit die Erklärung ausgewählter Stellen aus dem Corpus juris civilis verbunden wird, erörtert der Professor Dr. von Löhr von 8-9. Uhr.

Das deutsche Privatrecht wird von dem Professor Dr. Jaup viermal wöchentlich von 3-4. Uhr vorgetragen.

Das Handlungs- und Wechsel-Recht wird von dem Geheimen Rath und Professor Dr. Musäus nach seinem Lehrbuche Dienstags und Donnerstags von 3-4. Uhr erklärt.

Das Napoleonische Civilrecht lehrt in dogmatisch-exegetischen Vorträgen über den Code Napoléon selbst, in Grundlage der Gerhardischen Uebersetzung, der Ober-Appellationsgerichts-Rath und Professor Dr. von Grolman von 9-10. und 11-12. Uhr.

Unterricht in der gerichtlichen und aussergerichtlichen Praxis ertheilt der Geheime Rath und Professor Dr. Musäus Montags, Mittwochs und Freitags von 3-4. Uhr; auch sezt (!) der Kirchenrath und Professor Dr. Arens seine praktischen Vorlesungen auf die bisherige Weise in der Stunde von 2-3. Uhr fort.

Juristische Examinatorien ist der Privatdocent Dr. Welcker zu halten erbötig.

 

 

SS 1814

Die Encyklopädie und Methologie der Staatswissenschaften (der Jurisprudenz und der Kameral-Wissenschaften) trägt der Privatdocent Dr. Welcker 5mal wöchentlich vor.

Das Natur- und Völkerrecht lehrt nach Gros der Oberappellations-Gerichts-Rath Dr. von Grolman täglich von 8-9 Uhr vor.

Ueber das allgemeine Staatsrecht liest der Geheime Rath und Professor Dr. Musäus in einer noch zu bestimmenden Stunde.

Ueber die Philosophie der positiven Rechte in Verbindung mit Politik wird der Privatdocent Dr. Welcker 6mal wöchentlich eine Vorlesung halten.

Die Rechtsgeschichte wird nach von Selchow der Geheime Rath und Professor Dr. Büchner von 2-3 Uhr vortragen.

Die Geschichte und die Alterthümer des Römischen Rechts lehrt nach Hugo der Professor Dr. von Löhr täglich von 5-6 Uhr und Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 2-3 Uhr.

Die deutsche Geschichte und die deutschen Rechts-Alterthümer wird der Privatdocent Dr. Welcker 6mal wöchentlich lehren.

Das Europäische Völkerrecht trägt der Prof. Dr. Jaup von 4-5 Uhr vor.

Die Institutionen des Römischen Civilrechts lehrt nach Waldeck der Prof. Dr. Arens von 10-11 Uhr, und Montags, Mittwochs und Freitags von 5-6 Uhr.

Die Pandekten tragen der Geheime Rath und Prof. Dr. Büchner nach Hellfeld, von 6-7 Uhr Morgends, von 9-10. und von 11-12 Uhr, und der Prof. Dr. von Löhr von 9-10. und von 11-12 Uhr, sodann Montags, Mittwochs und Freitags von 2-5, nach Thibaut vor.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht wird der Prof. Dr. Arens von 9-10 lehren.

Ueber das deutsche Privatrecht wird nach v. Selchow der Geheime Rath und Prof. Dr. Musäus von 10-11 Uhr lesen.

Das Lehnrecht lehrt nach Böhmer der Prof. Dr. Jaup von 5-6 Uhr.

Das Handlungs- und Wechsel-Recht trägt nach eigenem Lehrbuch der Geheime Rath und Prof. Dr. Musäus Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr vor.

Die Theorie des Civil-Processes wird von dem Oberappellations-Gerichts-Rath und Professor Dr. von Grolman nach seinem Lehrbuche von 7-8 Uhr und Montags, Mittwochs und Freitags von 3-4 Uhr gelehrt.

Praktische Vorlesungen halten der Geheime Rath und Professor Dr. Musäus Montags, Mittwochs und Freitags von 3-4 Uhr, und der Professor Dr. Arens an denselben Tagen von 2-3 Uhr.

Zu Examinatorien und Disputatorien über die juristischen Hauptwissenschaften ist der Privatdocent Dr. Welcker erbötig.

 

 

SS 1815

Einleitung in das Studium der Jurisprudenz oder juristische Encyclopädie und Methodologie trägt der Professor Dr. Jaup von 8-9 Uhr vor.

Das Natur- und Völkerrecht lehrt der Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. von Grolman täglich von 7-8 Uhr.

Die Rechtsgeschichte nach v. Selchow der Geheimrath und Professor Dr. Büchner von 2-3 Uhr.

Das Europäische Völkerrecht trägt der Professor Dr. Jaup viermal wöchentlich von 10-11 Uhr vor.

Derselbe erbietet sich auch das jetzige Staatsrecht der teutschen Staaten privatissme zu lesen.

Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts nach Hugo wird der Professor Dr. von Löhr täglich von 4-5 Uhr und dreimal von 5-6 Uhr erklären.

Die Institutionen des Römischen Civilrechts nach Waldeck erbietet sich der Geheimrath und Professor Dr. Musäus in einer noch zu bestimmenden Stunde vorzutragen, und der Kirchenrath und Professor Dr. Arens wird solche nach demselben Lehrbuche täglich von 10-11 Uhr, und ausserdem Montags, Mittwochs und Freytags von 5-6 Uhr lehren.

Die Pandecten lesen der Geheimrath und Professor Dr. Büchner von 6-7, 9-10 und 11-22 Uhr, und der Professor Dr. von Löhr von 9-10 und 11-12 Uhr, sodann Montags, Mittwochs und Freytags von 2-3 Uhr nach Thibaut.

Kirchenrath und Professor Dr. Arens wird öffentlich die Lehre von der Vormundschaft und der Verjährung in einer noch zu bestimmenden Stunde erklären.

Derselbe lehrt täglich von 9-10 Uhr das katholische und protestantische Kirchenrecht nach eigenem Plane.

Das teutsche Privatrecht lehrt der Geheimrath und Professor Dr. Musäus von 10-11 Uhr nach von Selchow.

Derselbe wird auch Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr Handlungs- u. Wechselrecht nach seinem Lehrbuche vortragen.

Die Lehre von Stammgüthern und Majoraten wird der Professor Dr. Jaup Freytags von 4-5 Uhr öffentlich abhandeln.

Derselbe lehrt auch das Lehnrecht nach Böhmer Vormittags von 7-8 Uhr.

Die Theorie des Criminal-Processes lehrt dreimal die Woche von 3-4 Uhr der Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. von Grolman.

Practische Vorlesungen mit Uebungen verbunden, halten der Geheimrath und Professor Dr. Musäus Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4 Uhr und der Kirchenrath und Professor Dr. Arens an denselben Tagen von 2-3 Uhr.

Zu Examinatorien und Disputatorien über die juristische Hauptwissenschaften erbieten sich der Geheimrath und Professor Dr. Musäus und der Oberappellationsgerichtsrath Dr. von Grolman. Auch erbietet sich der Kirchenrath und Professor Dr. Arens zu einem Examinatorium über die Pandecten.

 

 

SS 1816

Ueber das rechtlich Nothwendige und Mögliche in den Gesezgebungen (!) und Verhältnissen der Völker, oder über das sogenannte Natur- und Völkerrecht, wird der Canzler und Professor Dr. von Grolman täglich von 7-8. und Dienstags und Donnerstags von 4-5. Uhr nach Gros, reden.

Die Geschichte der in Teutschland geltenden fremden und einheimischen Rechte lehret der Geheimerath und Professor Dr. Büchner von 2-3. Uhr, nach von Selchow.

Die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechtes nach Hugo, der Professor Dr. von Löhr, täglich von 4-5. und dreyemal wöchentlich von 2-3.

Das allgemeine Staatsrecht mit Rücksicht auf Teutschlands ehemalige und dermalige Verfassung, trägt der Geheimrath und Prof. Dr. Musäus von 10-11. vor.

Die Institutionen des bürgerlichen Rechs nach Waldeck erkläret der Kirchenrath und Prof. Dr. Arens täglich von 10-11. und ausserdem Montags, Mittwochs und Freytags von 5-6. Uhr.

Die Pandekten lehret der Prof. Dr. von Löhr täglich von 7-8., 9-10. und 11-12.

Die Vormundschaftslehre, wird der Kirchenrath und Prof. Dr. Arens in einer noch zu bestimmenden Stunde, und zwar öffentlich vortragen.

Derselbe lehret das catholische und protestantische Kirchenrecht von 9-10. nach seinem eigenen Plan.

Das teutsche Privatrecht nach von Selchow werden die Geheimräthe Musäus und Büchner in noch zu bestimmenden Stunden, vortragen.

Das Handlungs- und Wechselrecht lehret der Geheimrath und Prof. Dr. Musäus Dienstags und Donnerstags von 3-4. nach seinem Lehrbuch.

Derselbe wird auch das Lehnrecht nach Böhmer von 8-9. Uhr vortragen.

Die Theorie des Criminalprocesses, wird der Canzler und Prof. Dr. von Grolman nach seinem Lehrbuche, und zwar in öffentlichen Vorlesungen, entwickeln.

Practische Vorlesungen wird der Kirchenrath und Professor Dr. Arens auf die bisherige Weise, Montags, Mittwochs und Freytags um 2. Uhr fortsetzen.

 

 

WS 1816/1817

Die Rechtsgeschichte trägt der Geheimrath und Prof. Dr. Büchner täglich von 10-11 Uhr nach dem von Selchowischen Lehrbuche vor.

Das allgemeine Staatsrecht mit Rücksicht auf Teutschlands ehemalige und jetzige Verfassung, lehret der Geheimerath und Prof. Dr. Musäus in einer noch zu bestimmenden Stunde.

Die Theorie des Criminalrechts erklärt der Canzler und Prof. Dr. von Grolman von 8-9 Uhr nach seinem eigenen Lehrbuche.

Das Lehnrecht lehren, der Geheimerath und Prof. Dr. Musäus, und der Geheimerath und Prof. Dr. Büchner, täglich von 9-10 Uhr nach Böhmer.

Die Institutionen des römischen Rechts, lehren der Geheimerath und Prof. Dr. Büchner und der Prof. Dr. von Löhr nach Mackeldey, und zwar ersterer in einer noch zu bestimmenden Stunde, lezterer hingegen täglich von 8-9. und dreymahl wöchentlich von 10-11., auch wird lezterer mit diesen Vorlesungen zugleich die Geschichte und die Alterthümer des römischen Rechts, verbinden.

Die Pandecten nach Thibauts System Dritte Ausgabe, trägt der Professor Dr. Arens täglich von 9-10. und 11-12. Uhr, und ausserdem noch Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4. und Dienstags von 2-3. Uhr, vor.

Ein Examinatorium über die Pandecten ist der Prof. Dr. von Löhr zu halten bereit, auch ist Derselbe erbötig Hermeneutik und Exegese über ausgewählte Stellen des römischen Gesetzbuchs zu lesen.

Das teutsche Privatrecht lehrt nach von Selchow der Geheimerath und Prof. Dr. Musäus in einer noch näher zu bestimmenden Stunde.

Ebenderselbe erkläret auch das Handlungsrecht, Dienstags und Donnerstags von 11-12. nach seinem eigenen Lehrbuche.

Die Theorie des Civil-Processes trägt der Canzler und Prof. Dr. von Grolman von 10-11. und Dienstags und Donnerstags von 3-4 nach seinem eigenen Lehrbuche, vor.

Practischen Unterricht setzet der Prof. Dr. Arens, Montags, Mittwochs und Freytags um 2. Uhr auf die bisherige Weise, fort.

 

 

SS 1817

Ueber das rechtlich Nothwendige und Mögliche in den Gesetzgebungen und Verhältnissen der Völker, oder über das sogenannte Natur- und Völkerrecht, wird der Canzler und Prof. Dr. von Grolman von 7-8 und 3-4 Uhr reden.

Die Geschichte der in Teutschland geltenden fremden und einheimischen Rechte, lehret der Geheimerath und Prof. Dr. Büchner von 2-3 nach von Selchow.

Die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechtes nach Hugo, der Prof. Dr. von Löhr, täglich von 7-8. und dreymal wöchentlich von 2-3.

Das allgemeine Staatsrecht mit Rücksicht auf Teutschlands ehemalige und dermalige Verfassung, trägt der Geheimerath und Prof. Dr. Musäus vor.

Die Institutionen des bürgerlichen Rechts Waldeck, erkläret der Kirchenrath und Prof. Dr. Arens täglich von 10-11. und ausserdem Montags, Dienstags und Mittwochs, von 2-3 Uhr.

Die Pandecten lehret der Prof. Dr. von Löhr nach Heise’s Grundriß und mit Rücksicht auf Thibauts Pandecten-System, täglich von 9-10. und 11-12. und 4-5.

Die Lehre von der Verjährung wird der Kirchenrath und Prof. Dr. Arens in einer noch zu bestimmenden Stunde öffentlich vortragen.

Derselbe lehret auch das katholische und protestantische Kirchenrecht, nach eigenem Plan, von 9-10 Uhr.

Das teutsche Privatrecht nach von Selchow, werden die Geheimräthe Musäus und Büchner in noch zu bestimmenden Stunden, vortragen.

Das Handlungs- und Wechselrecht lehret der Geheimerath und Prof. Dr. Musäus, nach der 3ten Ausgabe seines Lehrbuchs.

Das Lehnrecht nach Böhmer werden die Geheimräthe Musäus und Büchner lesen.

Ausserdem wird der Prof. ordin. Dr. Stickel das Staatsrecht und den Proceß lehren und practische Vorlesungen halten, und der Prof. extraordin. Dr. Marezoll wird das Privatrecht und Encyclopädie des Rechts, nach Hugo, vortragen.

Beide werden ihre Vorlesungen demnächst noch näher durch öffentlichen Anschlag bezeichnen.

 

 

WS 1817/1818

Juristische Encyclopädie trägt nach Hugo Professor Dr. Marezoll wöchentlich in 6 Stunden vor.

Das Naturrecht oder die Philosophie des Rechts lehrt Ebenderselbe nach eigenem Plan, wöchentlich 5mal.

Die Geschichte der in Teutschland geltenden positiven gemeinen Rechte, trägt der Geheimerath und Prof. Dr. Büchner nach dem von Selchowischen Lehrbuch wöchentlich 5mal in der Stunde von 2-3. vor.

Die Geschichte des römischen Rechts nach Hugo lehrt Prof. Dr. Marezoll.

Ebenderselbe trägt die Uebersicht des heutigen römischen Rechts, nach Hugo’s Lehrbuch des römischen Rechtes, Berlin 1816 wöchentlich in 9 Stunden vor.

Die Institutionen des römischen Rechts erklärt der Geheimerath und Prof. Dr. Büchner nach Mackeldey täglcih von 8-9.

Dieselben Vorlesungen wird auch der Prof. Dr. von Löhr mit Rücksicht auf Mackeldey, täglich von 8-9. und wöchentlich dreymal von 10-11. halten.

Die Pandekten trägt der Kirchenrath und Prof. Dr. Arens nach der 4ten Ausgabe des Thibaut’schen Systems täglich von 9-10. und 11-12. und ausserdem Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4. und Dienstags von 2-3. vor.

Die Grundsätze der Hermeneutik des römischen Rechts, verbunden mit der Exegese einer Anzahl ausgewählter Stellen aus dem corpore juris, wird der Prof. Dr. von Löhr auf Verlangen wöchentlich 5mal in einer noch zu bestimmenden Stunde, vortragen.

Das französische bürgerliche Recht lehrt Prof. Dr. Stickel nach dem Text des Code Napoleon, täglich von 10-11. und noch ausserdem Montags, Mittwochs und Freytags von 4-5.

Das teutsche Privatrecht tragen der Geheimerath und Prof. Dr. Büchner, ingleichen der Prof. Stickel, beyde nach Krüll, und täglich von 2-3. vor.

Das Handlungs- und Wechselrecht, lehrt der Geheimerath und Professor Dr. Musäus nach der 3ten Ausgabe seines Lehrbuchs Dienstags und Donnerstags von 3-4.

Ebenderselbe trägt auch das Lehnrecht, täglich von 9-10. nach Böhmer vor.

Das Kirchenrecht, sowohl das catholische als das protestantische, erkläret der Kirchenrath und Prof. Dr. Arens nach eigenem Plan in einer noch zu bestimmenden Stunde.

Die Theorie des Civilprocesses nach dem v. Grolmännischen Lehrbuch, lehrt der Prof. Dr. Stickel täglich von 8-9.

Derselbe liest auch das Practicum wöchentlich 3mal von 11-12. nach eigenem Plan.

 

 

SS 1819

Encyclopädie ließt (!) Professor Dr. Marezoll von 8-9. Uhr.

Aeussere Rechtsgeschichte nach von Selchow der Geheimerath Dr. Büchner von 2-3.

Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts nach Hugo trägt der Geheime Regierungsrath Dr. von Löhr täglich von 2-3 und Montags, Mittwochs und Freytags von 4-5 Uhr vor.

Teutschlands öffentliches Recht lehrt Professor Dr. Stickel nach eigenen Sätzen von 10-11 Uhr.

Die Institutionen des bürgerlichen Rechts erklärt nach Waldeck der Oberappellations-Gerichts- und Kirchen-Rath Dr. Arens von 10-11 und Mondtags (!), Diensttags (!) u. Mittwochs von 2-3 Uhr.

Das System der Pandecten trägt der Geheime Regierungsrath Dr. von Löhr mit Rücksicht auf Thibaut von 7-8, 9-10 u. 11-12 Uhr täglich vor.

Die Lehre von den Entstehungs- und Auflösungs-Gründen der Verbindlichkeiten, trägt der Oberappellations-Gerichts, und Kirchen-Rath Dr. Arens öffentlich von 3-4 Uhr vor.

Derselbe hält auch täglich ein Examinatorium über die Pandecten von 11-12.

Das Familienrecht handelt der Geheime Regierungsrath Dr. von Löhr öffentlich Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 4-5 Uhr ab.

Das Katholische und Protestantische Kirchenrecht lehrt der Oberappellations-Gerichts- und Kirchen-Rath Dr. Arens täglich von 8-9 nach eigenem Plane.

Das teutsche Privatrecht lehrt Professor Dr. Marezoll gleichfalls nach eigenem Plane mit Hinweisung auf Runde, täglich von 10-11 Uhr.

Handlungs- und Wechselrecht lehrt der Geheimerath Dr. Musäus nach der dritten Ausgabe seines Lehrbuchs, Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr.

Lehnrecht lehren der Geheimrath Dr. Musäus von 10-11 Uhr und der Geheimrath Dr. Büchner von 7-8 Uhr täglich nach Böhmer.

Criminalrecht mit Ausschluß des Criminalprozesses trägt mit Hinweisung auf die neueste Ausgabe des von Grolmanischen Lehrbuchs Professor Dr. Marezoll von 6-7 Uhr vor.

Den Criminal-Prozeß wird mit Rücksicht auf die wichtigeren Legislationen der neueren Zeit Mondtags, Mittwochs und Freytags Morgens von 7-8 Uhr Professor Dr. Stickel vortragen.

Zum Unterricht in der gerichtlichen und aussergerichtlichen Praxis erbietet sich der Geheimerath Dr. Musäus.

Practischen Unterricht nach dreyfacher Abtheilung, wovon die erste der aussergerichtlichen, die zweyte der Prozeß-Praxis, und die dritte der Referirkunst gewidmet ist, ertheilt Mondtags, Mittwochs und Freytags von 5-6 Uhr Professor Dr. Stickel.

Derselbe lehrt auch die summarischen Processe nach dem v. Grolmanischen Lehrbuche Diensttags, Donnerstags und Samstags von 7-8.

Der Canzler der Universität Dr. von Grolman wird seine Vorlesungen nach Beendigung des Ihm aufgetragenen vorübergehenden Geschäfts angehen.

 

 

WS 1818/1819

Juristische Encyclopädie lehrt Professor Dr. Marezoll von 9-10 nach eigenem Plane.

Naturrecht, oder Philosophie des Rechts, Derselbe, nach seinem Lehrbuche von 4-5. und Dr. Follenius in noch zu bestimmenden acht Stunden wöchentlich.

Rechtsgeschichte nach dem von Selchowischen Lehrbuche der Geheimerath Dr. Büchner von 10-11 Uhr.

Geschichte und Institutionen des römischen Rechts, mit Rücksicht auf Mackeldey, lehrt täglich von 8-9. und Montags, Mittwochs und Freytags von 10-11 Uhr der Geheime Regierungsrath Dr. von Löhr.

Die Pandecten nach der neuesten Ausgabe des Thibautischen Systems trägt der Oberappellations-Gerichts-Rath Dr. Arens täglich von 9-10. und von 11-12 Uhr, ausserdem noch Montags, Mittwochs und Freitags von 3-4. und Diensttags von 2-3 Uhr vor.

Die Lehre vom Erbrecht handelt täglich von 2-3 Uhr der Geheime Regierungsrath Dr. von Löhr ab.

Zu einem Examinatorium und Disputatatorium über Pandecten und Rechtsgeschichte, erbietet sich Dr. Follenius.

Das teutsche Privatrecht nach Krüll, lehren der Geheimerath Dr. Büchner in einer noch zu bestimmenden Stunde, und der Professor Dr. Stickel von 5-6 Uhr.

Das Handlungs- und Wechselrecht lehrt der Geheimerath Dr. Musäus nach der dritten Ausgabe seines Lehrbuchs Diensttags und Donnerstags von 3-4 Uhr.

Das Lehnrecht lehren der Geheimerath Dr. Musäus nach Böhmer, von 11-12 Uhr täglich, und Professor Dr. Stickel nach Paetz Diensttags, Donnerstags und Samstags in eben der Stunde, und noch Montags von 2-3 Uhr.

Das französische bürgerliche Recht erbietet sich Professor Dr. Stickel von 11-12. und von 2-3 Uhr, zehn Stunden wöchentlich, nach dem Texte zu erläutern.

Eine kurze Einleitung in den römischen Prozeß giebt der Geheime Regierungsrath Dr. von Löhr von 10-11 Uhr Dienstags, und Donnerstags öffentlich.

Die Theorie des Civilprocesses trägt der Professor Dr. Stickel nach dem von Grolmanischen Lehrbuche täglich von 8-9., Montags, Mittwochs und Freytags von 10-11 Uhr vor.

Anleitung zur aussergerichtlichen und gerichtlichen Praxis, giebt der Geheimerath Dr. Musäus Montags, Mittwochs und Freytags von 3-4 Uhr.

Der Kanzler der Universität, Dr. von Grolman, wird seine Vorlesungen nach Beendigung des ihm übertragenen vorübergehenden Geschäfts anzeigen.

 

 

SS 1819

Juristische Encyclopädie und Methodologie lehret Professor Dr. Marezoll wöchentlich 5mal von 8-9.

Naturrecht nach Dreschs schematischer Entwicklung der Grundbegriffe und Grundwahrheiten des gesammten Privatrechts etc., trägt Dr. Schaumann vor.

Die Geschichte der für Teutschland geltenden fremden und einheimischen Rechte, erläutert der Geheimerath Prof. Dr. Büchner täglich von 2-3 nach dem vom Selchowischen Lehrbuch.

Die teutsche Staats- und Rechts-Geschichte lehrt Dr. Bender nach seinem eigenem bald im Drucke erscheinenden Plane, wöchentlich 6. Stunden von 8-9.

Die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts nach Hugo erläutert der Geheimeregierungsrath Prof. Dr. von Löhr täglich von 2-3 und Montags, Mittwochs und Freytags von 4-5.

Die Institutionen des bürgerlichen Rechts nach der 2ten Ausgabe des Mackeldeyschen Lehrbuchs trägt der Oberappellationsgerichtsrath Prof. Dr. Arens täglich von 10-11. und Montags, Dienstags und Mittwochs von 2-3 vor.

Die Pandekten lehret der Geheimeregierungsrath Prof. Dr. von Löhr mit Rücksicht auf Thibaut nach dem Heiseschen Grundriß, täglich von 7-8. 9-10. und 11-12. ingleichen Dr. Schaumann nach Thibauts System des Pandektenrechts.

Das Familienrecht erkläret öffentlich der Geheimregierungsrath Prof. Dr. von Löhr Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 4-5.

Ein Examinatorium über die Pandekten sowohl als andere Theile der Rechtswissenschaft hält Dr. Schaumann.

Das teutsche Privatrecht nach eigenem Plan, jedoch mit Verweisungen auf Runde, träget Prof. Dr. Marezoll, wöchentlich 5 Stunden von 3-4. vor.

Das Handlungs- und Wechsel-Recht lehren der Geheimerath Prof. Dr. Musäus, und Dr. Bender, jener nach seinem eigenen Lehrbuch, Dienstags und Donnerstags von 3-4., dieser aber nach Martens Grundriß, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freytags, ebenfalls von 3-4.

Das teutsche Staatsrecht nach seinem bey Heyer erscheinenden Lehrbuch erkläret der Prof. Dr. Stickel, von 10-11.

Das Criminalrecht tragen der Prof. Dr. Marezoll, ingleichen Dr. Schaumann und Dr. Bender nach dem von Grolmanischen Lehrbuch, und zwar letzter mit Rücksicht auf die Alterthümer dieser Wissenschaft, in Verbindung mit einigen Uebungen, in der Frühstunde von 6-7. täglich, vor.

Das katholische sowohl als protestantische Kirchenrecht lehret der Oberappellationsgerichtsrath Prof. Dr. Arens nach seinem eigenen Plan täglich von 8-9.

Das Lehnrecht erläutert der Geheimerath Prof. Dr. Musäus nach Böhmer, und der Geheimerath Prof. Dr. Büchner nach Paetz täglich von 10-11.

Das französische bürgerliche Recht erbietet sich Prof. Dr. Stickel nach dem Text vorzutragen.

Anleitung zur juristischen Praxis, verbunden mit Ausarbeitungen, wird der Prof. Dr. Stickel dreymal die Woche von 7-8. ertheilen; auch werden Derselbe und Dr. Schaumann den peinlichen Proceß nach dem von Grolmannischen Lehrbuch, und zwar jener 3mal die Woche von 7-8. vortragen.

Der Kanzler der Universität Dr. von Grolman wird seine Vorlesungen nach Beendigung des ihm übertragenen vorübergehenden Geschäfts anzeigen.

 

 

WS 1819/1820

Juristische Encyclopädie, oder Einleitung in das Studium der Rechtswissenschaft lehrt Prof. Dr. Marezoll wöchentlich 5 Stunden von 9-10 Uhr.

Naturrecht oder Philosophie des Rechts, Derselbe, nach seinem Lehrbuche, wöchentlich 5 Stunden.

Rechtsgeschichte nach dem von Selchowischen Lehrbuche der Geheimerath Dr. Büchner täglich von 10-11 Uhr.

Die Institutionen des römischen Rechts verbunden mit einer kurzen Einleitung in die Geschichte und Alterhümer desselben, mit Rücksicht auf Mackeldey, lehrt täglich von 8-9, Montags, Mittwochs und Freitags aber, noch von 10-11 der Geheime Reg. Rath Dr. von Löhr.

Dieselben Institutionen, unter Erläuterung sämmtlicher einzelnen in dem Mackeldeyschen Lehrbuch ausgedruckten Sätze, trägt der Geheimerath Dr. Büchner täglich von 8-9 vor.

Das heutige römische Recht, nach Hugo’s Lehrbuch des heutigen römischen Rechts, lehrt der Prof. Dr. Marezoll wöchentlich 9 Stunden.

Die Pandekten nach Thibauts System und zwar nach der 5ten Ausgabe lehrt der Oberappellationsgerichtsrath Dr. Arens täglich von 9-10. von 11-12. und ausserdem Montags, Dienstags, Mittwochs und Freitags von 2-3.

Die Grundsätze der Hermeneutik des römischen Rechts, verbunden mit der Exegese einer Anzahl ausgewählter Stellen aus dem corpus juris civilis, trägt der Geheime Reg. Rath Dr. von Löhr wöchentlich 4mal von 2-3. vor.

Eine geschichtliche Darstellung und staatsrechtliche Entwicklung der Verfassung des Großherzogthums Hessen und ihrer verschiedenen Veränderungen, trägt Dr. Schaumann Montags, Mittwochs und Freitags von 2-3. vor.

Das teutsche Privatrecht und zwar nach Krüll, lehren der Geheimerath Dr. Büchner und der Prof. Dr. Stickel von 3-4.; auch wird dasselbe Dr. Bender nach dem Rundeschen Lehrbuch, mit Rücksicht auf die Geschichte und Alterthümer dieser Wissenschaft, Anfangs 6 Stunden in der Woche vortragen.

Die Geschichte und Alterthümer des gemeinen deutschen peinlichen Rechts und der peinlichen Rechtswissenschaft, lehrt Dr. Bender, nach eigenen Heften, wöchentlich 3 bis 4 Stunden unentgeltlich.

Das gemeine deutsche Handels- und Wechsel-Recht lesen der Geheimerath Dr. Musäus und Dr. Bender, jener nach seinem eigenen Lehrbuch, Dienstags und Donnerstags, dieser nach dem von Martenschen Grundriß 2te Aufl. Göttingen (1805.) sowohl, als auch eigenen Sätzen, besonders über brauchbare Bestimmungen einzelner Partikularrechte, wöchentlich 4 Stunden.

Das Lehnrecht erklären der Geheimerath Dr. Musäus und Prof. Stickel, jener nach Böhmer täglich von 10-11., dieser aber nach Paetz 4 Stunden wöchentlich von 10-11. und 1-2.

Das französische bürgerliche Recht wird der Prof. Stickel auf Verlangen nach dem Text erläutern.

Eine kurze Darstellung des römischen Processes, mit besonderer Rücksicht auf Gajus, giebt der Geheime Reg. Rath Dr. von Löhr.

Den bürgerlichen Proceß nach v. Grolmans Lehrbuch trägt der Prof. Dr. Stickel täglich von 8-9. und 3mahl von 10-11. vor.

Anleitung zur gerichtlichen sowohl als aussergerichtlichen Praxis und zwar nach eigenem Plan, giebt der Geheimerath Dr. Musäus Montags, Mittwochs und Freitags.

Die mathesin forensem trägt Dr. Schaumann nach eigenem Plan, Montags und Donnerstags von 11-12, vor.

 

 

SS 1820

Juristische Encyclopädie lehren der Prof. Dr. Marezoll und der Privatdocent Dr. Büchner, und zwar Lezterer nach Hugo, täglich von 8-9 Uhr.

Die Wissenschaft des rechtlich Notwendigen und Möglichen in den Gesetzgebungen und Verhältnissen der Völker, oder das so genannte Natur- und Völker-Recht trägt der Privatdocent Dr. Büchner nach Gros täglich von 4-5 Uhr vor.

Deutschlands Geschichte lehrt von 2-3 Uhr der Geheime Rath Prof. Dr. Musäus.

Die Geschichte und Alterthümer des deutschen Rechts mit Rücksicht auf die Staats-Geschichte Deutschlands trägt der Privatdocent Dr. Bender nach seinem Grundrisse der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte täglich von 8-9. und zweimal von 4-5 Uhr vor.

Das deutsche Privatrecht lehren der Geheimerath Prof. Dr. Büchner täglich von 3-4 Uhr und der Prof. Dr. Marezoll täglich von 11-12 Uhr und zwar der Erstere nach Krüll und der Leztere nach eigenem Plan mit Rücksicht auf Runde.

Die Institutionen des heutigen römischen Rechts lehrt nach Mackeldey der Oberappellations-Gerichts-Rath Prof. Dr. Arens täglich von 10-11 Uhr und ausserdem noch Mondtags, Mittwochs und Freytags von 3-4 Uhr. Auch wird der Privatdocent Dr. Schaumann die Institutionen des römischen Rechts nach Mackeldey 9 Stunden wöchentlich vortragen.

Das System der Pandecten trägt nach Heise und mit Rücksicht auf Thibaut der Geheime Regierungsrath Prof. Dr. von Löhr täglich von 7-8, 9-10, und 11-12 Uhr vor.

Derselbe wird auch das römische Familien-Recht Mondtags, Mittwochs und Freytags von 2-3 Uhr öffentlich vortragen.

Das heutige römische Recht nach Hugo’s Lehrbuch des heutigen römischen Rechts, lehrt der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 7-8 Uhr und Mondtags, Mittwochs und Freytags von 11-12 Uhr.

Die Geschichte und Alterthümer des gemeinen deutschen Straf-Rechts und der deutschen Straf-Rechts-Wissenschaft nach eigenen Ausarbeitungen trägt Dr. Bender wöchentlich in 3 oder 4 Stunden unentgeltlich vor.

Das Criminalrecht lehrt nach dem von Grolman’schen Lehrbuche Prof. Dr. Marezoll täglich von 10-11 Uhr.

Mehrere einzelne Lehren aus dem heutigen gemeinen deutschen Straf-Rechte, namentlich die Lehre von den einzelnen Strafmitteln, und den Verhältnissen derselben zu einander in Fällen einer Strafverwandlung, die Lehre von den Gründen der Zurechenbarkeit, von dem Diebstahle, von der Injurie und Verläumdung, der Brandstiftung, des Zweykampfes, der Tödtung, von den Verbrechen der Staatsdiener, wird mit Rücksicht auf das von Grolman’sche Lehrbuch der Privatdocent Dr. Bender wöchentlich in 5 oder 6 Stunden unentgeltlich umständlich practisch erörtern.

Den Criminal-Prozeß lehrt nach von Grolman dreymal wöchentlich von 7-8 Uhr Prof. Dr. Stickel.

Derselbe trägt auch Deutschlands öffentliches Recht in den 5 ersten Wochentagen von 10-11 Uhr vor.

Das Lehnrecht lehren die Geheimräthe Dr. Musäus und Dr. Büchner, und zwar der Erstere nach Böhmer und der Leztere nach Paetz täglich von 10-11 Uhr.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht wird der Oberappellations-Gerichts-Rath Prof. Dr. Arens nach eigenem Plane vortragen.

Derselbe wird auch die Lehre von den Entstehungs- und Auflösungs-Gründen der Verbindlichkeiten, Mondtags, Mittwochs und Freytags von 2-3 Uhr öffentlich vortragen.

Anleitung zur juristischen Praxis verbunden mit Ausarbeitungen ertheilt, wöchentlich dreymal, von 7-8 Uhr Prof. Dr. Stickel.

Derselbe wird auch das Französische bürgerliche Recht vermittelst Exegese des Textes wöchentlich in 10 noch näher zu bestimmenden Stunden vortragen.

Das Handlungs- und Wechselrecht lehrt der Geheimerath Prof. Dr. Musäus nach seinem Lehrbuche Diensttags und Donnerstags von 3-4 Uhr.

Ein Examinatorium über die Pandecten, verbunden mit Ausarbeitungen von Gutachten über interessante Rechtsfälle, hält der Oberappellat. Ger. Rath Dr. Arens. Auch sind die Doctoren Schaumann und Büchner über die Pandecten oder sonstige Theile der Rechtswissenschaft Examinatorien zu halten bereit. Lezterer erbietet sich auch zu Repetitorien.

 

 

WS 1820/1821

Juristische Encyclopädie als Einleitung in das Studium der Rechtswissenschaft lehren der Prof. Dr. Marezoll, und der Privatdocent Dr. Büchner von 9-10 Uhr und zwar jener nach eigenem Plan wöchentlich 5 mal, dieser aber nach Hugos Lehrbuch täglich eine Stunde.

Das Naturrecht oder die Philosophie des Rechts trägt der Prof. Dr. Marezoll nach seinem eigenen Lehrbuch, wöchentlich in 5 noch näher zu bestimmenden Stunden, vor.

Die äussere Rechtsgeschichte nach dem von Selchowischen Lehrbuch, wird der Geheimrath Dr. Büchner täglich von 10-11 Uhr vortragen.

Das teutsche Privatrecht und zwar nach Krüll lehren der Geheimerath Dr. Büchner und der Prof. Dr. Stickel, jener täglich von 3-4, dieser aber 5 mal die Woche von 4-5 Uhr.

Das gemeine in Teutschland geltende Handlungs- und Wechselrecht tragen der Geheimerath Dr. Musäus, und der Privatdocent Dr. Bender nach ihren eigenen Lehrbüchern, und zwar jener Dienstags und Donnerstags von 3-4, dieser hingegen wöchentlich in 5 Stunden, vor.

Die Institutionen des römischen Rechts mit Rücksicht auf Mackeldey lehret der Geheime Regierungsrath Dr. von Löhr täglich von 8-9 und dreimal die Woche von 2-3 Uhr.

Ebenderselbe trägt auch die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts, täglich von 10-11, und wöchentlich 3 mal von 2-3 Uhr vor.

Die Pandecten nach Thibauts System lehret der Oberappellationsrath Dr. Arens täglich von 9-10 und 11-12, und ausserdem Montags, Dienstags, Mittwochs und Freytags von 2-3 Uhr.

Die Grundsätze der Hermeneutik des römischen Rechts, verbunden mit der Exegese der gesetzlichen Institutionen, und verschiedener Titeln der Pandekten ingleichen der Novelle 118, trägt der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 3-4 Uhr vor.

Das gemeine in Teutschland geltende peinliche Recht jedoch ohne Rücksicht auf den Proceß ließt der Privatdocent Dr. Bender wöchentlich 8 Stunden nach dem von Grolmanschen Lehrbuch.

Das Lehnrecht erklären der Geheimerath Dr. Musäus und der Prof. Dr. Stickel jener nach Böhmer täglich von 2-3, dieser aber nach Pätz 8 mal wöchentlich von 10-11, und 2 mal von 1-2 Uhr.

Ueber das katholische und protestantische Kirchenrecht wird der Oberappellationsrath Dr. Arens seine Vorlesungen nach eigenem Plan, in noch näher zu bestimmenden Stunden, fortsetzen und beendigen.

Den bürgerlichen Proceß nach dem von Grolmanschen Lehrbuch trägt der Prof. Dr. Stickel täglich von 8-9, und 3 mal in der Woche von 10-11 Uhr vor; auch wird der Oberappellationsrath Dr. Arens sein Relatorium in noch näher anzuzeigenden Stunden fortsetzen und beendigen.

Ein Examinatorium über das römische Recht in Verbindung mit den Modificationen und Eigenthümlichkeiten des teutschen Privatrechts, ist der Prof. Dr. Marezoll zu halten bereit, und der Privatdocent Dr. Bender erbietet sich zu einerm Examinatorium und Disputatorium entweder über das teutsche Criminal- oder Privatrecht in Verbindung mit schriftlicher Erörterung lehrreicher Rechtsfragen; auch ist der Privatdocent Dr. Büchner Examinatoria und sonstige Privatissima über die Pandekten oder andere Theile der Rechtswissenschaft, auf besonderes Verlangen zu halten erbötig.

 

 

SS 1821

Juristische Encyclopädie, als Einleitung in das ganze Rechtsstudium, ließt Prof. Dr. Marezoll von 8-9. und in eben der Stunde Dr. Büchner nach Hugo.

Natürliches Privat-Staats- und Völkerrecht lehrt Dr. Büchner von 4-5. Uhr nach Gros.

Historisch- philosophische Betrachtungen über die verschiedenen Regierungsformen, zweiymal wöchentlich unentgeltlich Dr. Schaumann d. ä.

Auessere Rechtsgeschichte trägt der Geheimrath Dr. Büchner nach von Selchow von 3-4 Uhr vor.

Geschichte und Alterthümer des gesammten teutschen Rechts, als Einleitung in das jezt gültige teutsche Recht überhaupt, lehrt Dr. Bender wöchentlich 8 mal nach seinem Grundrisse der teutschen Staats- und Rechts-Geschichte, Giessen bei G. F. Heyer, 1819. 8. und mit Beziehung auf die Einladungsschrift zu seinen Sommer-Vorlesungen, Giessen bei G. F. Heyer 1821. 4.

Derselbe liest auch Geschichte und Alterthümer des teutschen peinlichen Rechts, als Einleitung in das jezt gültige peinliche Recht, nach einem im Anfange der Vorlesungen mitzutheilenden Plane und mit Rücksicht auf seine oben angezeigte Einladungsschrift, wöchentlich 4 Stunden unentgeltlich.

Teutschlands öffentliche Recht lehrt Prof. Dr. Stickel nach eigenen Sätzen von 10-11 Uhr.

Die Institutionen des heutigen römischen Rechts lehrt nach Mackeldey der Canzler Dr. Arens täglich von 10-11 Uhr und ausserdem noch Mondtags, Mittwochs und Freitags von 3-4 Uhr. Dieselbe Vorlesung wird der Professor Dr. Marezoll halten.

Pandecten liest der Geh. Rag. Rath Dr. v. Löhr nach Heise, mit Rücksicht auf Thibaut, täglich von 7-8, 9-10 und 11-12 Uhr; sodann das römische Erbrecht täglich von 2-3 Uhr vorzüglich für die Zuhörer der Pandecten, und für diese öffentlich. Da diese Vorlesung einen Theil der Pandecten ausmacht, so gelten die Belege für die Pandecten auch für dieselbe.

Auch der Geh. Rath Dr. Büchner liet Erbrecht nach den Mackeldeyischen Institutionen täglich von 10-11 Uhr.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht wird der Canzler Dr. Arens nach eigenem Plane vortragen.

Das teutsche Privatrecht lehrt Prof. Dr. Marezoll nach eigenem Plane, mit Hinweisung auf Rundes Grundsäze des deutschen Privatrechts, wöchentlich 5 Stunden von 3-4 Uhr.

Handlungs- und Wechselrecht trägt der Geh. Rath Dr. Musäus nach seinem Lehrbuche Dienstags und Donnerstags von 3-4 Uhr vor.

Lehnrecht lehren der Geh. Rath Dr. Musäus von 10-11 Uhr fünf Stunden wöchentlich nach Böhmer, und der Geh. Rath Dr. Büchner nach Pätz in einer noch zu bestimmenden Stunde.

Das gemeine teutsche Criminalrecht, nach dem von Grolmanischen Lehrbuche, trägt der Prof. Dr. Marezoll 5 Stunden wöchentlich vor.

Das französische bürgerliche Recht [C. N.] mit ausführlicher Erläuterung des Textes lehrt Prof. Dr. Stickel 10 Stunden wöchentlich.

Criminal-Proceß erklärt, nach dem 3ten Theil des von Grolmanischen Lehrbuches des Criminalrechts, 3mal wöchentlich Derselbe von 7-8 Uhr.

Zu Anweisungen in der gerichtlichen und aussergerichtlichen Praxis erbietet sich der Geh. Rath Dr. Musäus.

Anleitung zur juristischen Praxis, verbunden mit Ausarbeitungen, giebt der Professor Dr. Stickel wöchentlich 3 Stunden von 7-8 Uhr.

Zu Examinatorien und Disputaatorien und Privatissimis erbieten sich die Doctoren Dr. Schaumann, Dr. Büchner und Dr. Bender, erstere über Pandecten und andere Theile der Rechtswissenschaft, lezterer insbesondere über die wichtigsten Lehren des heutigen teutschen peinlichen Rechts, verbunden mit schriftlicher Erörterung lehrreicher peinlicher Rechtsfälle, wöchentlich 5 Stunden.

 

 

WS 1821/1822

Juristische Encyclopädie und Methodologie trägt nach Hugo der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 11-12 Uhr vor.

Naturrecht lehrt nach seinem Lehrbuche Prof. Dr. Marezoll wöchentlich fünfmal von 9-10 Uhr.

Natürliches Privat-Staats- und Völkerrecht wird nach Gros der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 9-10 Uhr vortragen.

Aeussere Rechtgeschichte lehrt nach v. Selchow der Geheime Rath Prof. Dr. Büchner täglich von 3-4 Uhr.

Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts trägt nach Hugo der Geheime Reg. Rath Prof. D. v. Löhr täglich von 8-9. und ausserdem noch dreymal wöchentlich von 10-11 Uhr vor.

Die Institutionen des römischen Rechts lehren mit Rücksicht auf Mackeldey Derselbe täglich von 2-3. und ausserdem noch dreymal wöchentlich von 10-11. Uhr, so wie auch der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 8-9. und ausserdem noch Mondtags, Mittwochs und Freytags von 10-11 Uhr.

Die Pandecten, oder das gesammte heutige römische Recht, wird nach Heyse’s Grundriß und mit Verweisung auf auf Thibaut’s System der Pandecten, täglich in drey Stunden von 11-12, von 2-3, und von 4-5 Uhr vortragen Prof. Dr. Marezoll.

Deutsches Privatrecht lehrt nach Krüll (neue Ausgabe 1821.) von 3-4. Uhr Prof. Dr. Stickel.

Derselbe wird auch den bürgerlichen Prozeß nach v. Grolman von 8-9. Uhr und dreymal wöchentlich von 1-2. Uhr vortragen.

Das Lehnrecht lehren nach Pätz der Geheime Rath Prof. Dr. Büchner und der Prof. Dr. Stickel beyde von 10-11. Uhr.

Das gemeine deutsche peinliche Recht, nach der dritten Ausgabe des v. Grolmanschen Lehrbuches, lehrt täglich eine Stunde von 8-9. Uhr der Privatdocent Dr. Bender.

Das gemeine deutsche Handlungs- und Wechsel-Recht, trägt Derselbe nach seinem kürzlich in der hiesigen Hofbuchhandlung erschienenen Grundrisse dieser Wissenschaft, wöchentlich fünfmal von 3-4. Uhr vor.

Eine Anweisung zur criminalistischen Praxis, hauptsächlich durch Ausarbeitungen lehrreicher peinlicher Rechtsfälle, wird Derselbe nach eigenem Plane, wöchentlich viermal von 9-10. Uhr ertheilen. Auch ist er erbötig Privatissima über einzelne Theile der Rechtsgelehrsamkeit in Abendstunden zu halten.

Das Kirchenrecht wird nach eigenem Plane der Canzler Prof. Dr. Arens in einer, noch zu bestimmenden, Stunde vortragen.

Zu einem Examinatorium über das römische Recht erbietet sich der Privatdocent Dr. Büchner.

 

 

SS 1822

Natürliches Privat- Staats- und Völker-Recht nach Gros trägt der Privat-Docent Dr. Büchner täglich von 10-11 Uhr vor.

Die Institutionen des römischen Rechts nach Mackeldey lehrt in neun Stunden wöchentlich Professor Dr. Marezoll.

Dieselbe trägt auch nach demselben Lehrbuche der Privat-Docent Dr. Büchner täglich von 8-9 und ausserdem noch Mondtags, Mittwochs und Freytags von 11-12 Uhr vor.

Die Geschichte und Alterthümer der gesammten deutschen Rechte wird nach seinem Grundrisse der deutschen Staats- und Rechts-Geschichte (Gießen 1819) täglich von 8-9 vortragen, der Privat-Docent Dr. Bender.

Derselbe lehrt auch die Geschichte und Alterthümer des gemeinen peinlichen Rechts insbesondere, nach eignem Plane Diensttags, Donnerstaags und Sonnabends von 6-7 Uhr morgens unentgeltlich.

Die Pandecten wird der Geh. Reg. Rath Dr. von Löhr nach Heise und mit Rüksicht auf Thibaut täglich von 7-8, 9-10 und 11-12 Uhr vortragen.

Derselbe liest auch Hermeneutik verbunden mit der Exegese einer Anzahl aus dem corpus juris civilis auserwählten Stellen Dienstags und Donnerstags von 2-3 und Montags und Mittwochs von 4-5 Uhr.

Das französische Handlungs- und Wechsel-Recht wird mit ausführlicher Erläuterung des Code de Commerce Montags, Mittwochs und Freitags Dr. Bender von 6-7 Uhr morgens vortragen.

Das deutsche Privat-Recht trägt nach eignem Plane und mit Verweisung auf Runde’s Lehrbuch in 5 Stunden von 3-4 Uhr Professor Dr. Marezoll vor.

Derselbe lehrt auch das gemeine deutsche Criminal-Recht nach von Grolman’s Lehrbuche wöchentlich in 6 Stunden.

Dasselbe trägt auch Dr. Bender nach demselben Lehrbuche und mit stäter Vergleichung des Code penal täglich von 10-11 Uhr vor.

Den Criminal-Proceß nach von Grolman wird von 7-8 Uhr Professor Dr. Stickel vortragen.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht lehrt nach eigenem Plane täglich von 8-9 der Canler Dr. Arens.

Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der deutschen Bundesstaaten trägt nach eigenem Systeme von 10-11 Uhr vor Professor Dr. Stickel.

Zum Examinatorium über die Pandecten erbietet sich der Privat-Docent Dr. Büchner.

 

 

WS 1822/1823

Naturrecht nach seinem eigenen Lehrbuche wöchentlich 5mal von 9-10 Uhr, Professor Dr. Marezoll.

Natürliches Privat-Staats- und Völkerrecht nach Gros, trägt täglich von 9-10 Uhr vor, Privatdocent Dr. Büchner.

Juristische Encyclopädie und Methodologie werden die Doctoren Büchner und Fritz und zwar der erstere nach Hugo täglich von 11-12 Uhr, der leztere aber nach eigenem Plane wöchentlich 4mal vortragen.

Institutionen lehrt der Geh. Reg. Rath Professor Dr. von Löhr nach seinem, während dem Laufe des Semesters erscheinenden, Lehrbuche der Geschichte und Institutionen des römischen Rechts tääglich von 8-9 und dreymal von 10-11 Uhr.

Dieselben wird auch Dr. Büchner nach Mackeldey täglich von 8-9 und Montags, Mittwochs und Freytags von 10-11 Uhr vortragen.

Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts nach Hugo, lehrt täglich von 2-3 und dreymal wöchentlich von 10-11 Uhr Geh. Reg. Rath Professor Dr. von Löhr.

Hermeneutik des römischen Rechts trägt Privatdocent Dr. Fritz wöchentlich viermal vor.

Die Pandecten wird Professor Dr. Marezoll nach Heise, mit Verweisungen auf Thibaut, täglich in 3, noch näher zu bestimmenden Stunden vortragen.

Den Pandecten-Titel: de verborum obligationibus, wird Dr. Fritz wöchentlich in 5 Stunden und zwar öffentlich erläutern.

Den bürgerlichen Proceß nach von Grolman lehrt täglich von 8-9 Uhr und dreymal wöchentlich von 10-11 Uhr Professor Dr. Stickel.

Derselbe wird auch das Lehnrecht nach Pätz in näher zu bestimmenden Stunden vortragen.

Das deutsche Privatrecht lehrt mit Hinweisung auf Runde’s Lehrbuch und mit Berücksichtigung der hierher gehörigen Großherzogl. Hessischen Verordnungen (nach Eigenbrodts Handbuch, 4 Bde. 1816. 1818.) täglich von 4-5 Uhr, Privatdocent Dr. Bender.

Derselbe wird noch ferner vortragen:

a) das Deutsche peinliche Recht nach von Grolman, verbunden mit Ausarbeitungen praktisch wichtiger Fragen und Fälle, und mit Berücksichtigung einzelner Landes-Verordnungen, täglich von 10-11 Uhr.

b) Geschichte und Alterthümer der deutschen Rechte nach eigenem Grundrisse (Giesen bei Heyer 1819.) täglich von 8-9 Uhr.

c) Das deutsche Handlungs- und Wechsel-Recht nach eigenem Handbuche und falls dessen Abdruck noch nicht vollendet seyn sollte, nach einem mitzutheilenden Grundrisse 3mal wöchentlich von 2-3 Uhr.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht wird der Kanzler Dr. Arens in noch näher zu bestimmenden Stunden vortragen.

Zu Examinatorien, Repetitorien und Disputatorien erbieten sich die Doctoren Büchner und Fritz.

 

 

SS 1823

Juristische Encyclopädie und Methodologie lehren die Privat-Docenten Dr. Büchner nach Hugo, täglich von 9-10 und, Dr. Fritz nach Falck, viermal wöchentlich.

Natürliches Privat-Staats- und Völkerrecht, nach Gros, trägt der Privat-Docent Dr. Büchner täglich von 10-11 vor.

Die Institutionen des Römischen Rechts erläutern, nach dem Mackeldey’schen Lehrbuch, der Professor Dr. Marezoll in neun Stunden, und der Privat-Docent Dr. Büchner, täglich von 8-9 und ausserdem des Montags, Mittwochs und Freitags von 11-12.

Die Pandecten wird der Geheime Regierungs-Rath und Professor Dr. von Löhr, nach dem Heiseschen Conspectus und mit Rücksicht auf Thibaut, täglich von 7-8, 9-10, 11-12 Uhr vortragen.

Derselbe erklärt das Römische Familien-Recht am Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 öffentlich den Zuhörer seiner Pandecten-Vorlesung.

Das französische bürgerliche Recht erläutert, nach dem Gesetzbuche, der Professor Dr. Stickel in 10 Stunden wöchentlich.

Das Handlungs- und Wechsel-Recht lehrt der Privat-Docent Dr. Bender wöchentlich in drey Stunden. Er wird in dieser Vorlesung auf den, auch für Rechts-Gelehrte sehr wichtigen, Kaufmannsstyl überall Rücksicht nehmen.

Derselbe ist bereit statt der so eben angezeigten Vorlesung das Deutsche Privat-Recht in 6 Stunden vorzutragen und mit diesem Vortrage eine Vergleichung und eine ausführliche Erläuterung der wichtigern Landesgesetze, zu verbinden.

Das gemeine Deutsche Criminal-Recht, nach von Grolmans Lehrbuche, lehrt der Professor Dr. Marezoll täglich Morgens von 6-7. Dieselbe Vorlesung nach demselben Lehrbuche, wird der Privat-Docent Dr. Bender täglich halten, und schriftliche Uebungen zur Erläuterung des Vortrags damit verbinden.

Den peinlichen Prozeß nach v. Grolman, wird Professor Dr. Stickel wöchentlich in vier, näher zu bestimmenden, Stunden vortragen.

Das katholische und protestantische Kirchen-Recht lehrt, nach eigenem Plane, täglich von 8-9 der Geheime Rath und Kanzler Dr. Arens.

Deutschlands öffentliches Recht trägt Professor Dr. Stickel von 10-11 nach eigenem Plane vor.

Zu Examinatorien und Privatissimis über Pandecten, oder andere beliebige Theile der Rechtswissenschaft, erbietet sich der Privat-Docent Dr. Büchner. Eben so erbietet sich der Privat-Docent Dr. Fritz zu Examinatorien und Privatissimis über gemeines Civil-Recht und gemeinen Civil-Prozeß, und verbindet mit den lezten auf Verlangen praktische Uebungen.

Der Professor Dr. von Lindelof wird die, von ihm zu haltenden, Vorlesungen, wenn er hier eingetroffen seyn wird, am schwarzen Brete näher anzeigen.

 

 

WS 1823/1824

Das Naturrecht wird der Prof. Dr. Linde, nach von Dresch Lehrbuch des Naturrechts, Tübingen 1822., erläutern von 11-12 Uhr.

Das natürliche Privat-Staats- und Völkerrecht trägt der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 9-10 Uhr nach Groß vor.

Die juristische Encyclopädie und Methodologie lehrt der Privatdocent Dr. Fritz nach Falk 4 Stunden wöchentlich.

Die Institutionen des Römischen Rechts erklären der Geh. Reg. Rath Prof. Dr. v. Löhr täglich von 8-9., Montags, Mittwochs und Freitags von 10-11. und der Privatdocent Dr. Büchner in denselben Stunden, Lezterer nach dem Mackeldeyschen Lehrbuche.

Die Geschichte und Alterthümer des Römischen Rechts trägt der Geh. Reg. Rath v. Löhr vor, nach Hugo, täglich von 2-3., Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 10-11 Uhr.

Die Hermeneutik des Römischen Rechts lehrt der Privatdocent Dr. Fritz und verbindet mit dieser Vorlesung die Erklärung ausgewählter Gesetzesstellen.

Den Text der Institutionen, mehrere Titel der Pandecten und die Novelle 118. exegesirt der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 3-4 Uhr.

Die Pandecten erläutert, nach dem Heiseschen Grundrisse und mit Rücksicht auf Thibaut, der Prof. Dr. Marezoll täglich von 9-10., 11-12. 3-4 Uhr.

Seine Pandecten-Vorlesungen, nach dem von Wening-Ingenheimischen Lehrbuche, wird der Privatdocent Dr. Fritz fortsetzen und wöchentlich in 4 Stunden öffentlich die Lehre von den dinglichen Rechten abhandeln.

Das Criminalrecht erklären nach dem von Grolmanschen Lehrbuche der Prof. Dr. von Lindelof in noch zu bestimmenden Stunden und der Prof. Dr. Linde nach Feuerbach von 9-10 Uhr.

Das teutsche Privatrecht lehrt, nach eignem Plane und mit Rückweisung auf Rundes Lehrbuch, der Prof. Dr. Marezoll 5mal wöchentlich von 4-5 Uhr.

Das Handlungs- und Wechselrecht ist der Prof. Dr. Linde, in einer noch zu bestimmenden Stunde, zu lesen erbötig.

Das Lehnrecht trägt vor, nach Paetz, der Prof. Dr. Stickel, Montags, Mittwochs und Freitags von 10-11., dann Mittwochs von 1-2 Uhr.

Derselbe erklärt den bürgerlichen Prozeß, nach von Grolman, täglich von 8-9. und 3mal in einer näher zu bestimmenden Stunde.

Das Katholische und Protestantische Kirchenrecht wird der Kanzler und Prof. Dr. Arens in noch näher zu bestimmenden Stunden vortragen.

Ein juristisches Praktikum, nach mitzutheilenden Rechtsfällen, hält der Prof. Dr. von Lindelof 5mal wöchentlich in noch zu bestimmenden Stunden.

Auch wird Derselbe, in zwei noch näher zu bestimmenden Stunden, ein Relatorium nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten halten.

Zu Examinatorien und Privatissima über die Pandecten oder andere beliebige Theile der Rechtswissenschaft ist der Privatdocent Dr. Büchner bereit. Eben so ist der Privatdocent Dr. Fritz Examinatorien und Privatissima über die Pandecten auf die bisherige Weise zu halten erbötig.

 

 

SS 1824

Juristische Encyclopädie und Methodologie trägt, nach eignem Plane vor, der Privatdocent Dr. Fritz 4 Stunden wöchentlich.

Natürliches Privat-Staats- und Völker-Recht nach Gros, mit besonderer Rücksicht auf das europäische Völkerrecht lehrt der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 10-11.

Die Institutionen des Römischen Rechts erläutern mit Berücksichtigung des Mackeldeyischen Lehrbuches der Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10. Montag, Dienstag, Mittwoch und Freytag von 11-12 und der Dr. Büchner täglich von 8-9 und an den drey so eben angegebenen Tagen von 11-12.

Die Pandekten wird der Geheime Regierungs-Rath und Professor Dr. von Löhr nach der im Heise’schen Conspectus angegebenen Ordnung vortragen täglich von 7-8, 9-10, 11-12.

Derselbe erklärt das Römische Erbrecht täglich von 2-3 den Zuhörern seiner Pandecten- Vorlesung öffentlich.

Seine Pandekten-Vorlesungen wird der Dr. Fritz in noch zu bestimmenden Stunden fortsetzen.

Das teutsche Privat-Recht lehrt der Professor Dr. Linde täglich von 11-12 nach Mittermaier Grundsätze des teutschen Privat-Rechts Landshut 1824.

Das französische Civil-Recht erklärt der Professor Dr. Stickel nach dem Texte in 10 Stunden wöchentlich.

Das gemeine teutsche Criminal-Recht trägt der Professor Dr. Marezoll täglich des Morgens von 6-7 nach dem Feuerbachischen Lehrbuche vor.

Das katholische und protestantische Kirchen-Recht lehrt, nach eigenem Plane, der Kanzler und Prof. Dr. Arens täglich von 8-9.

Das öffentliche Recht des teutschen Bundes und der teutschen Bundesstaaten trägt der Professor Dr. Stickel, nach eigenem Plane täglich, von 10-11 Uhr vor.

Das practische europäische Völkerrecht wird der Privatdocent Dr. Büchner, wenn es verlangt werden wird, viermal wöchentlich nach Saalfeld vortragen.

Den gemeinen teutschen bürgerlichen Prozeß lehren der Professor Dr. von Lindelof nach Martin und der Professor Dr. Linde nach seinem, während der Vorlesungen erscheinenden, Lehrbuche. Beyde lesen täglich von 8-9 und an den drey ersten Wochen-Tagen von 3-4.

Ein juristische Prakticum nach mitzutheilenden Rechtfällen und Relatorium nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten hält der Professor Dr. von Lindelof fünfmal wöchentlich von 11-12.

Zu Examinatorien und Privatissimis über die Pandekten nach Heise, oder über andere beliebige Theile der Rechtswissenschaft, erbietet sich der Privatdocent Dr. Büchner. Auf gleiche Weise ist der Privatdocent Dr. Fritz bereit, Examinatoria und andere Privatissima über Pandekten und Kirchenrecht, zu halten.

 

 

WS 1824/1825

Juristische Encyclopädie und Methodologie trägt wöchentlich 4mal der Privatdocent Dr. Fritz vor.

Das Naturrecht wird der Professor Dr. Linde, nach eigenem mitzutheilendem Plane, in den vier ersten Wochentagen von 3-4. Uhr vortragen.

Das natürliche Privat-Staats- und Völker-Recht, trägt der Privat-Docent Dr. Büchner, täglich von 10-11. Uhr nach Gros, vor.

Die Institutionen des Römischen Rechts erklären, der Geheime Regierungsrath Professor Dr. v. Löhr täglich von 8-9. Uhr und dreimal wöchentlich von 10-11. Uhr – und der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 8-9. Uhr, und ausserdem Montags, Mittwochs und Freitags von 11-12. Uhr. Lezterer nach dem Mackeldei’schen Lehrbuche.

Die Geschichte und Alterthümer des Römischen Rechts, trägt der Geheime Regierungsrath Dr. v. Löhr, nach Hugo, täglich von 2-3. Uhr und dreimal wöchentlich von 10-11. Uhr vor.

Hermeneutik des Römischen Rechts wird der Privatdocent Dr. Fritz wöchentlich 4mal vortragen. Auch wird dieselbe Vorlesung verbunden mit der Exegese des Textes der Institutionen, mehrerer Pandekten Titel und Novellen von dem Privatdocenten Dr. Büchner täglich von 3-4. Uhr gehalten werden.

Die Pandekten erläutert der Professor Dr. Marezoll, nach dem von Wening Ingenheim’schen Lehrbuche des gemeinen Civil-Rechts, täglich von 9-10. von 11-12. und von 3-4. Uhr.

Die Lehre von den dinglichen Rechten wird der Privatdocent Dr. Fritz wöchentlich 4mal öffentlich erläutern.

Das gemeine deutsche Criminalrecht, nach dem von Feuerbach’schen Lehrbuche, trägt der Professor Dr. Linde täglich von 9-10. Uhr vor.

Die Geschichte nebst Prüfung der verschiedenen Criminalrechts-Theorien, wird in wöchentlich einer, näher zu bestimmenden Stunde, Derselbe öffentlich vortragen.

Den Criminalprozeß wird nach Martin, der Professor Dr. v. Lindelof, Mittwochs und Donnerstags von 9-10. Uhr und Samstags von 1-2. Uhr, vortragen.

Das deutsche Privatrecht lehrt nach eigenem Plane und mit Verweisungen auf Runde’s Lehrbuch, der Professor Dr. Marezoll 5mal wöchentlich von 4-5. Uhr.

Das Handlungs- und Wechselrecht liest nach eigenen Sätzen, Professor Dr. Linde, an den beiden lezten Wochentagen von 3-4. Uhr.

Das Lehnrecht trägt vor nach Paetz, der Professor Dr. Stickel, wöchentlich 3mal von 10-11. Uhr und einmal von 1-2. Uhr.

Den bürgerlichen Prozeß erklärt Derselbe, nach von Grolman, täglich von 8-9. Uhr und dreimal wöchentlich von 1-2. Uhr.

Das Katholische und Protestantische Kirchenrecht wird der Kanzler und Professor Dr. Arens in noch näher zu bestimmenden Stunden vortragen.

Die Deutsche Rechtsgeschichte, nach Voigtels Lehrbuch (Halle 1818.) lehrt Professor Dr. v. Lindelof, Montags, Dienstags, Freitags und Sonnabends von 9-10. Uhr.

Zum Vortrage der Deutschen Geschichte oder der sogenannten Reichsgeschichte erbietet sich der Privatdocent Dr. Büchner.

Ein juristisches Practicum, nach mitzutheilenden Rechtsfällen, hält der Professor Dr. v. Lindelof, Montags, Dienstags und Donnerstags von 11-12. Uhr.

Ein Relatorium nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten, wird Derselbe, Mittwochs und Freitags von 3-4. Uhr halten.

Zu Examinatorien über die Pandekten ist der Privatdocent Dr. Fritz, und über beliebige Theile der Rechtswissenschaft der Privatdocent Dr. Büchner, bereit.

 

 

SS 1825

Juristische Encyclopädie und Methodologie trägt vor der Privatdocent Dr. Fritz 4 Stunden wöchentlich.

Das Naturrecht, mit Einschluß des natürlichen Staats- und Völkerrechts, erläutert der Privatdocent Dr. Büchner nach Gros täglich von 10-11.

Die Institutionen des Römischen Rechts lehren, mit Rücksicht auf das Mackeldey’sche Lehrbuch, der Prof. Dr. Marezoll täglich von 9-10, Montags, Mittwochs und Freitags von 11-12. und der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 8-9, Montags, Mittwochs und Freytags von 11-12.

Die Geschichte des Römischen Rechts von Alexander Sever bis auf Justinian erzählt der Geh. Reg. Rath Prof. Dr. von Löhr dreymal wöchentlich von 2-3 und zweymal von 4-5.

Die Pandekten trägt Derselbe täglich von 7-8, 9-10, 11-12 nach dem von Wening Ingenheimschen Lehrbuche vor.

Derselbe erklärt das Römische Familienrecht dreymal wöchentlich von 2-3.

Das Teutsche Privatrecht lehrt der Prof. Dr. Linde nach Mittermaiers Grundsätzen täglich von 9-10.

Das Lehnrecht erläutert der Privatdocent Dr. Büchner täglich von 5-6 nach Pätz.

Das Französische Civilrecht erklärt nach dem Texte des Gesetzbuches der Prof. Dr. Stickel in 10 Wochenstunden.

Das gemeine Teutsche Criminalrecht lehrt der Prof. Dr. Marezoll täglich des Morgens von 6-7 nach dem Feuerbach’schen Lehrbuche.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht trägt, nach eignem Plane, der Kanzler und Prof. Dr. Arens täglich von 8-9 vor.

Teutschlands öffentliches Recht lehrt, nach eigenem Systeme, täglich der Prof. Dr. Stickel von 10-11.

Den gemeinen Teutschen bürgerlichen Prozeß lehren die Professoren Dr. von Lindelof und Dr. Linde, Jener nach Martin täglich von 7-8. und dreymal von 4-5, Dieser nach seinem eignen Lehrbuche täglich von 7-8. und in drey noch zu bestimmenden Stunden.

Den peinlichen Prozeß trägt der Prof. Dr. Stickel nach von Grolman viermal wöchentlich von 3-4 vor.

Den Konkursprozeß lehrt Derselbe öffentlich in näher zu bestimmenden Stunden.

Ein juristisches Practicum, nach mitzutheilenden Rechtsfällen, hält der Prof. Dr. von Lindelof Montags, Dienstags und Donnerstags von 11-12.

Derselbe hält ein Relatorium, nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten, Mittwochs und Freytags von 11-12.

Der Privatdocent Dr. Büchner ist zu Examinatorien und Privatissima über die Pandecten oder andere beliebige Theile der Rechtswissenschaft bereit. Zu Examinatorien über die Pandecten erbietet sich der Privatdocent Dr. Fritz.

 

 

WS 1825/1826

Die juristische Encyclopädie und Methodologie lehrt der Privatdocent Dr. Fritz 4 Stunden wöchentlich.

Das Naturrecht trägt der Professor Dr. Linde nach eigenem Plane an den 4 ersten Wochentagen von 3 bis 4. vor.

Die Institutionen des Römischen Rechts in Verbindung mit der Geschichte desselben erklärt der Geh. Reg. Rath und Professor Dr. v. Löhr täglich von 8 bis 9. und dreimal wöchentlich von 10 bis 11.

Hermeneutik des Römischen Rechts wird der Privatdocent Dr. Fritz wöchentlich viermal vortragen.

Die Pandecten lehrt der Professor Dr. Marezoll nach dem von Wening Ingenheimischen Lehrbuche täglich von 9 bis 10., 11 bis 12., 3 bis 4.

Das Römische Erbrecht erläutert, mit Rücksicht auf das von Wening Ingenheimische Lehrbuch, der Geh. Reg. Rath und Prof. Dr. v. Löhr täglich von 2 bis 3.

Den allgemeinen Theil des Obligationen Rechtes erklärt der Privatdocent Dr. Fritz in 4 Wochenstunden öffentlich.

Das gemeine Teutsche Criminalrecht rägt der Professor Dr. v. Lindelof täglich von 9 bis 10. nach dem v. Feuerbach’schen Lehrbuche vor.

Das Lehnrecht lehrt der Professor Dr. Stickel nach Pätz viermal wöchentlich von 10 bis 11.

Das Teutsche Privatrecht trägt der Professor Dr. Marezoll an den fünf ersten Wochentagen von 4 bis 5. nach eigenem Plane mit Rücksicht auf das Runde’sche Lehrbuch vor.

Das Wechsel- und Handlungs-Recht erklärt der Professor Dr. Linde am Freytag- und Sonnabend von 3 bis 4.

Die Teutsche Reichsgeschichte erzählt der Professor Dr. v. Lindelof noch Voigtels Lehrbuche (Halle 1818.) fünfmal wöchentlich von 5 bis 6.

Den bürgerlichen Prozeß lehrt der Professor Dr. Stickel nach dem v. Grolman’schen Lehrbuche täglich von 8 bis 9. und dreimal wöchentlich von 1 bis 2.

Den Criminalprozeß trägt der Professor Dr. Linde nach Martin an den 4 ersten Wochentagen vor.

Das katholische und protestantsiche Kirchenrecht wird der Kanzler und Professor Dr. Arens in noch näher zu bestimmenden Stunden vortragen.

Ein Relatorium nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten hält der Professor Dr. v. Lindelof Montags und Freytags von 11 bis 12.

Zu Examinatorien und anderen Privatissimis über die Pandecten und die Römische Rechtsgeschichte erbietet sich der Privatdocent Dr. Fritz.

 

 

SS 1826

Juristische Encyclopädie und Methodologie trägt, nach mitzutheilendem Plane, vor Kirchen- und Schulrath Professor Dr. Linde Montags und Mittwochs von 1-2, Dienstags und Sonnabends von 11-12.

Die deutsche Reichsgeschichte erzählt, nach Voigtel’s Lehrbuch, Professor Dr. v. Lindelof, fünfmal in der Woche, von 10-11.

Die Institutionen des römischen Rechts erklärt, mit Benutzung von Mackeldey’s Lehrbuch, Professor Dr. Marezoll, täglich von 9-10, und am Montage, Mittwochen und Freytage, von 11-12 Uhr.

Die Pandekten erläutert geheimer Regierungsrath und Professor Dr. v. Löhr, nach dem v. Wening-Ingenheimischen Lehrbuche, täglich von 2-3, und dreimal in der Woche, von 4-5.

Das gemeine Deutsche Criminalrecht trägt, nach v. Feuerbachs Lehrbuch, vor Professor Dr. Marezoll, täglich von 6-7 Morgens.

Den peinlichen Prozeß lehrt, nach v. Grolman’s Lehrbuch, fünfmal wöchentlich, von 3-4, Professor Dr. Stickel.

Das gemeine Deutsche Privatrecht trägt Kirchen- und Schulrath, Professor Dr. Linde vor, nach Mittermaier’s Grundsätzen d. g. D. P. R. (Landshut 1826.), täglich in näher zu bestimmender Stunde.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht lehrt, nach eigenem Plane, Kanzler und Professor Dr. Arens, täglich, von 8-9.

Das französische Civilrecht erklärt, nach dem Texte des Gesetzbuches, Professor Dr. Stickel in 10 Stunden wöchentlich.

Den gemeinen Deutschen Civilprozeß lehrt, nach Martin, täglich von 7-8, und wöchentlich in zwei näher zu bestimmenden Stunden, Professor Dr. v. Lindelof.

Den Konkursprozeß trägt, zweimal wöchentlich, vor Professor Dr. Stickel.

Ein iuristisches Practicum hält, nach mitzutheilenden Rechtsfällen, Professor Dr. v. Lindelof, Montags, Mittwochs und Samstags.

 

 

WS 1826/1827

Die juristische Encyclopädie und Methodologie trägt der Kirchenreath Professor Dr. Linde viermal wöchentlich, von 11-12, nach eigenem Plane vor.

Das Naturrecht und die Philosophie der positiven Gesetze lehrt Derselbe, nach mitzutheilendem Plane, viermal wöchentlich, von 3-4.

Die Institutionen des römischen Rechts, in Verbindung mit der Geschichte desselben, erklärt der Geh. Reg. Rath und Professor Dr. v. Löhr, von 8-9 und dreymal wöchentlich von 10-11.

Die Pandekten erläutert, nach dem v. Wening’schen Lehrbuche, der Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10, 11-12 und 2-3.

Das römische Erbrecht trägt der Geh. Reg. Rath Professor Dr. v. Löhr vor, täglich von 2-3.

Das gemeine deutsche Criminalrecht erörtert der Kirchenrath Professor Dr. Linde nach dem v. Feuerbach’schen Lehrbuche täglich von 9-10.

Das Lehnrecht erklärt der Professor Dr. Stickel nach dem Päetz’schen Lehrbuche, dreymal von 10-11 und einmal von 1-2.

Das deutsche Privatrecht lehrt der Professor Dr. Marezoll an den fünf ersten Wochentagen, nach eignem Plane und mit Verweisung auf Runde, von 4-5.

Das Handlungs- und Wechselrecht stellt der Kirchenrath und Professor Dr. Linde nach mitzutheilendem eignen Plane dar, zweymal wöchentlich von 3-4.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht wird der Kanzler und Professor Dr. Arens, in noch näher zu bestimmenden Stunden, vortragen.

Eine historische Einleitung in das öffentliche Recht, Deutschlands, giebt Professor Dr. Stickel öffentlich in näher zu bestimmender Stunde.

Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der deutschen Bundesstaaten lehrt der Professor Dr. v. Lindelof, nach Schmalz Lehrbuch des deutschen Staatsrechts Berlin 1825, fünfmal wöchentlich von 8-9.

Den bürgerlichen Prozeß erklärt der Professor Dr. Stickel, nach dem von Grolman’schen Lehrbuche, täglich von 8-9 und dreymal wöchentlich von 10-11.

Den Criminal-Prozeß erläutert der Professor Dr. v. Lindelof, nach Martin, dreymal von 10-11.

Ein Relatorium nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten, verbunden mit einigen anderen practischen Arbeiten, hält Derselbe zweymal wöchentlich von 11-12.

 

 

SS 1827

Die juristische Encyclopädie und Methodologie trägt nach Falk vor der Privatdocent Dr. Müller.

Die Institutionen des römischen Rechts lehrt, mit Benutzung von Mackeldey’s Lehrbuch, täglich von 9-10. und drei Mal wöchentlich von 11-12. Professor Dr. Marezoll.

Die Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte trägt, nach seinem während der Vorlesungen erscheinenden Lehrbuche, vor Professor Dr. v. Lindelof fünfmal wöchentlich von 6-7,

Die Pandecten erläutert, nach von Wening-Ingenheim, Geheimer Regierungsrath und Professor Dr. v. Löhr täglich von 7-8, 9-10. und 11-12.

Derselbe trägt das Erbrecht vor täglich von 2-3.

Die Lehre vom Pfandrecht trägt, nach von Wening-Ingenheim, vor der Privatdocent Dr. Müller.

Das gemeine Deutsche Privatrecht erklärt, nach Mittermaier Grunds. d. g. D. Pr. (Landshut 1827.), Professor und Kirchenrath Dr. Linde täglich von 10-11.

Das öffentliche Recht Deutschlands (Bundesrecht und Staatsrecht) lehrt, nach eigenem Systeme, Professor Dr. Stickel, täglich von 10-11.

Das Wechsel- und Handlungsrecht trägt nach mitzutheilendem eigenem Plane, mit Beziehung auf Mittermaier’s und Runde’s Deutsches Privatrecht, vor Professor Dr. v. Lindelof zweimal wöchentlich von 1-2.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht trägt, nach eigenem Plane, vor Kanzler und Professor Dr. Arens in noch zu bestimmenden Stunden.

Das gemeine Deutsche Criminalrecht lehrt, nach von Feuerbach, Professor Dr. Marezoll täglich von 6-7.

Den gemeinen Deutschen Criminalprozeß erläutert, nach von Grolman, Professor Dr. Stickel täglich von 3-4.

Den gemeinen Deutschen Civilprozeß erläutert, nach der 2ten Aufl. seines Lehrbuchs (Bonn 1827.), Professor und Kirchenrath Dr. Linde täglich von 8-9. und in drei noch näher zu bestimmenden Stunden.

Den Concursprozeß lehrt Professor Dr. Stickel zweimal wöchentlich von 1-2.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis (mit Einschluß der Anleitung zur freiwilligen Gerichtsbarkeit) trägt nach eigenem Plane vor, in Verbindung mit Ausarbeitungen nach mitzutheilenden Rechtsfällen, Professor Dr. v. Lindelof, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 10-11.

Ein Relatorium, nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Akten, hält Derselbe, Mittwochs von 10-11.

Zu Examinatorien und Repetitorien über Pandecten, bürgerlichen und peinlichen Prozeß erbietet sich der Privatdocent Dr. Müller.

 

 

WS 1827/1828

Anleitung zum Studium der Rechtswissenschaft und juristische Encyclopädie, nach eigenem Plane die vier ersten Wochentage von 11-12. trägt vor der Kirchenrath Professor Dr. Linde.

Naturrecht und Philosophie der positiven Gesetze, lehrt Derselbe, nach mitzutheilendem Plane Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 3-4.

Die Institutionen des Römischen Rechts erklärt, mit Rücksicht auf Mackeldey, der Geheime Regierungsrath und Professor Dr. von Löhr, täglich von 8-9. und Montags, Mittwochs und Freytags von 10-11.

Die Pandecten erläutert nach dem Lehrbuche von Wening-Ingenheim, der Professor Dr. Marezoll, täglich von 9-10, von 11-12. und von 2-3.

Die Geschichte und Alterthümer des Römischen Rechts, trägt vor der Geh. Reg. Rath und Professor Dr. von Löhr nach Hugo, täglich von 2-3. und Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 11-12.

Die Geschichte des Criminalrechts und Prüfung der Criminalrechtstheorien trägt der Kirchenrath und Professor Dr. Linde in 2 wöchentlichen näher zu bestimmenden Stunden vor.

Das gemeine Deutsche Criminalrecht erörtert Derselbe nach von Feuerbachs Lehrbbuch täglich von 9-10.

Das Lehnrecht erklärt der Professor Dr. Stickel nach dem Pätz’schen Lehrbuch dreimal von 10-11. und einmal von 1-2.

Das deutsche Privatrecht lehrt, nach eignem Plane mit Verweisungen auf Runde’s Lehrbuch, täglich von 4-5 Professor Dr. Marezoll.

Das Wechsel- und Handlungsrecht stellt nach eignem Plane, mit Beziehung auf Mittermaier’s und Runde’s deutsches Privatrecht, Montags und Dienstags von 3-4. und in einer noch zu bestimmenden Stunde, Professor Dr. von Lindelof dar.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht wird der Kanzler und Professor, Dr. Freyherr von Arens, nach eignem Plane, in noch näher zu bestimmenden Stunden vortragen.

Eine historische Einleitung in das öffentliche Recht Deutschlands, giebt Professor Dr. Stickel öffentlich in näher zu bestimmender Stunde.

Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der deutschen Bundesstaaten (insbesondere des Großherzogthums Hessen) lehrt nach eignem Plane, täglich von 11-12. Professor Dr. von Lindelof.

Den bürgerlichen Prozeß erklärt der Professor Dr. Stickel nach dem von Grolmanschen Lehrbuch, täglich von 8-9. und dreimal wöchentlich von 10-11.

Den gemeinen deutschen Criminalprozeß erläutert der Kirchenrath Professor Dr. Linde nach Martins Lehrbuch viermal wöchentlich von 8-9.

Das praktische Europäische Völkerrecht trägt vor Professor Dr. Stickel dreimal wöchentlich von 3-4.

Die Lehre von dem Verfahren in den summarischen Prozessen, dem Concurse in höheren Instanzen und in der Executionsinstanz, erläutert nach seinem Lehrbuche des gem. deutschen Civilproz. Aufl. 2. in näher zu bestimmenden Stunden öffentlich, der Kirchenrath Professor Dr. Linde.

Die Hermeneutik des Römischen Rechts wird der Privatdocent Dr. Müller wöchentlich dreimal in noch zu bestimmenden Stunden vortragen.

Das gemeine deutsche Concursverfahren erläutert nach der von Grolman’schen Theorie des gerichtlichen Verfahrens in noch zu bestimmenden Stunden Derselbe.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitung, giebt (ohne Beziehung auf processualisches) Montags und Dienstags von 10-11. Professor Dr. von Lindelof.

Ein processuale Practicum in Verbindung mit Ausarbeitungen, hält Derselbe, Donnerstags und Freitags von 10-11.

Ein Relatorium nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Akten wird Derselbe Mittwochs von 10-11. halten.

Zu Examinatorien und Repetitorien über Pandecten, bürgerlichen und peinlichen Prozeß erbietet sich der Privatdocent Dr. Müller.

 

 

SS 1828

Ueber das akademische Studium der Rechtswissenschaft wird der Privat-Docent Dr. Weiß in den ersten Tagen des Semesters unentgeltliche Vorträge halten.

Die juristische Encyclopädie und Methodologie trägt der Privat-Docent Dr. Müller vor, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 3-4, nach dem Falk’schen Lehrbuch.

Das Naturrecht lehrt, nach eigenem Plane, in 4 Wochenstunden der Privat-Docent Dr. Weiß.

Die Institutionen des Römischen Rechts, mit Rücksicht auf Mackeldey’s Lehrbuch, lehrt der Ober-Appellations-Gerichtsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10 und dreimal wöchentlich von 11-12.

Die teutsche Staats- und Rechtsgeschichte erzählt der Professor Dr. v. Lindelof, nach seinem Lehrbuche, täglich von 10-11.

Die Pandekten trägt der Geheime Regierungsrath v. Löhr, nach dem v. Wening-Ingenheimischen Lehrbuche vor, täglich von 7-8, 9-10, 11-12.

Derselbe erläutert das Römische Familien-Recht dreymal von 2-3 öffentlich.

Die Lehre von den dinglichen Rechten erklärt der Privat-Docent Dr. Müller, nach dem v. Wening-Ingenheimischen Lehrbuche, wöchentlich viermal von 5-6 öffentlich und verbindet mit dieser Vorlesung ein Examinatorium über diesen Rechtstheil.

Derselbe lehrt die Hermeneutik des Römischen Rechts zweimal von 3-4.

Das gemeine Teutsche Privatrecht trägt der Professor und Kirchenrath Dr. Linde, nach dem Mittermaierschen Lehrbuche, vor, täglich von 6-7 Morgens.

Derselbe lehrt das Handlungs- und Wechselrecht in zwei noch näher zu bestimmenden Stunden.

Das Lehnrecht erläutert, nach dem Päetzischen Lehrbuche, der Privat-Docent Dr. v. Grolman, Montags, Mittwochs und Freitags von 7-8.

Den vetus auctor de beneficiis wird Derselbe, Dienstags von 7-8, öffentlich erklären.

Teutschlands öffentliches Recht (Bundesrecht und Staatsrecht) trägt der Professor Dr. Stickel, nach eigenem Plane, täglich von 10-11 vor.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht lehrt, nach eigenem Plane, der Kanzler und Professor Dr. Frenherr v. Arens täglich von 8-9.

Das gemeine Teutsche Criminalrecht erläutert, nach v. Feuerbachs Lehrbuch, der Ober-Appellations-Gerichtsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 8-9.

Den gemeinen Teutschen Civilprozeß erklärt der Professor Dr. v. Lindelof, nach Martin, täglich von 7-8 und dreimal von 1-2.

Den Concursprozeß trägt der Professor Dr. Stickel zweimal wöchentlich von 8-9 vor.

Derselbe lehrt den peinlichen Prozeß, nach v. Grolman, von 3-4.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitungen (ohne Beziehung auf Prozessualisches) giebt der Professor Dr. v. Lindelof zweimal wöchentlich von 11-12.

Derselbe hält ein processuale practicum in Verbindung mit Ausarbeitungen, zweimal wöchentlich von 4-5.

Derselbe hält ferner ein Relatorium, nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten, Mittwochs von 11-12.

Zu Examinatorien und Repetitorien sind bereit der Privat-Docent Dr. Müller über die Pandecten, den bürgerlichen und peinlichen Prozeß; der Privat-Docent Dr. v. Grolman, über das Teutsche öffentliche und Privatrecht, das Kirchenrecht und die Teutsche Rechtsgeschichte; der Privat-Docent Dr. Weiß über das Römische und Teutsche Recht.

 

 

WS 1828/1829

Die Anleitung zum Studium der Rechtswissenschaft und juristische Encyclopädie trägt der Professor und Kirchenrath Dr. Linde nach mitzutheilendem Plane, viermal wöchentlich von 11-12, vor.

Das Naturrecht und die Philosophie des positiven Rechts lehrt Derselbe nach eigenem Plane, viermal wöchentlich von 3-4.

Die Institutionen des Römischen Rechts erklärt, mit Rücksicht auf die neueste Ausgabe des Mackeldey’schen Lehrbuches, der Geheime Regierungs-Rath und Professor Dr. v. Löhr, täglich von 8-9, Montags, Mittwochs und Freitags von 10-11.

Die Geschichte und Alterthümer des Römischen Rechts trägt Derselbe nach Hugo vor, täglich von 3-4, Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 10-11.

Die Pandekten erläutert, nach dem von Wening Ingenheimschen Lehrbuche, der Oberappelations-Gerichts-Rath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10, 11-12 und 2-3.

Die Lehre von den Obligationen erklärt, nach dem von Wening Ingenheimschen Lehrbuche, der Privat-Docent Dr. Müller, fünfmal wöchentlich, von 11-12 und verbindet mit dieser Vorlesung ein Examinatorium über diesen Rechtstheil.

Die Hermeneutik des Römischen Rechts lehrt Derselbe Mittwochs und Sonnabends von 3-4.

Das gemeine Teutsche Criminalrecht trägt der Professor Dr. v. Lindelof nach dem Feuerbach’schen Lehrbuche vor, tägl. von 9-10.

Das Lehnrecht erörtert Professor Dr. Stickel, nach dem Pätzischen Lehrbuche Montags von 1-2, Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 10-11.

Das Teutsche Privatrecht lehren, der Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. Marezoll und der Privat-Docent Dr. v. Grolman täglich von 5-6; der Privat-Docent Dr. Weiß von 4-5, die beiden Lezten nach Eichhorn. Der Lezte wird das Handlungs- und Wechselrecht damit verbinden.

Das Forst- und Jagdrecht erläutert der Privat-Docent Dr. Müller nach seinem eigenen Plane, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 3-4.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht erklären der Privat-Docent Dr. v. Grolman nach seinem Grundrisse, viermal wöchentlich, von 1-2 und zweimal von 3-4; und der Privat-Docent Dr. Weiß, nach seinem Grundrisse der teutschen Kirchenrechts-Wissenschaft (Mainz 1829), täglich von 1-2.

Die Geschichte des Teutschen öffentlichen Rechtszustandes bis zur Stiftung des Teutschen Bundes erzählt der Privat-Docent Dr. Weiß, nach v. Lindelofs Teutscher Reichs-Geschichte täglich von 11-12.

Das öffentliche Recht des Teutschen Bundes und der Teutschen Bundesstaaten, insbesondere des Großherzogthhums Hessen, lehrt, nach seinem Grundrisse (Giessen 1829), der Professor Dr. v. Lindelof wöchentlich fünfmal, von 4-5 und einmal in einer noch zu bestimmenden Stunde.

Den bürgerlichen Prozeß erklärt, nach dem v. Grolman’schen Lehrbuche, der Professor Dr. Stickel, täglich von 8-9, Montags, Mittwochs und Freitags von 10-11.

Den Criminal-Prozeß trägt der Professor und Kirchenrath Dr. Linde, nach eigenem Plane und mit Verweisung auf Mittermaiers Teutsches Strafverfahren täglich von 8-9, vor.

Die Grundsätze der summarischen Processe entwickelt der Hofgerichtsrath Dr. Oeser, nach Danz, und verbindet mit dieser Vorlesung praktische Ausarbeitungen.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitungen, giebt, ohne Beziehung auf Prozessualisches, der Professor Dr. von Lindelof, Donnerstags von 11-12.

Ein processuale practicum, in Verbindung mit Ausarbeitungen, hält Derselbe Dienstags und Mittwochs von 10-11.

Ein Relatorium, nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Akten, wird Derselbe Freitags und Sonnabends von 10-11 halten.

Zu Examinatorien und Repetitorien über Pandekten und Civil-Prozeß erbieten sich die Privat-Docenten Dr. Müller und Dr. Weiß. Der zuerst Genannte ist zu ähnlichen Vorlesungen über den Criminal-Prozeß bereit.

 

 

SS 1829

Die juristische Encyclopädie und Methodologie trägt nach dem Falk’schen Lehrbuche vor Privat-Docent Dr. Müller, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 3-4.

Das Natur- und Völkerrecht lehrt, nach eignem Plane, Privat-Docent Dr. Weiß täglich von 8-9.

Die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte erzählt, nach seinem Lehrbuche, Professor Dr. v. Lindelof täglich von 10-11.

Die Institutionen des römischen Rechtes erklären, nach Mackeldey’s Lehrbuche, Ober-Appellationsrath und Professor Dr. Marezoll und, mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsgeschichte, Privat-Docent Dr. Müller täglich von 9-10 und Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12.

Die Pandecten erläutert, nach dem v. Wening-Ingenheim’schen Lehrbuche, geheimer Regierungsrath und Professor Dr. v. Löhr täglich von 7-8, 9-10 und 11-12.

Das Erbrecht trägt Derselbe vor täglich von 2-3.

Die Hermeneutik des römischen Rechtes, verbunden mit einerm Exegeticum, lehrt Privat-Docent Dr. Müller Mittwochs und Samstags von 3-4.

Das öffentliche Recht Deutschlands (Bundesrecht und Staatsrecht) lehrt, nach eigenem Plane, Professor Dr. Stickel täglch von 10-11.

Das gemeine deutsche Criminalrecht erörtern, nach v. Feuerbach’s Lehrbuche, Ober-Appellationsrath und Professor Dr. Marezoll und, mit steter Rücksicht auf die Preußischen und Baierischen Strafgesetzbücher, Privat-Docent Dr. Lippert täglich von 8-9.

Den Criminalprozeß erklärt, nach dem v. Grolman’schen Lehrbuche, Professor Dr. Stickel täglich von 3-4.

Das Lehnrecht trägt, nach dem Pätz’schen Lehrbuche, vor Professor Dr. v. Grolman an den vier ersten Wochentagen von 6-7.

Das gemeine deutsche Privatrecht lehren, nach Eichhorn’s Lehrbuche, Professor Dr. v. Grolman täglich von 7-8 und Privat-Docent Dr. Weiß täglich von 6-7. Letzterer wird damit in zwei besonderen Stunden unentgeltlich das Handlungs- und Wechselrecht verbinden.

Das Handlungs- und Wechselrecht erklärt, nach eignem Plane, Professor Dr. P. Grolman zweimal wöchentlich von 4-5.

Das deutsche Forst- und Jagdrecht trägt, nach seinem im Laufe des Semesters erscheinenden Lehrbuche, vor Privat-Docent Dr. Weiß dreimal wöchentlich in noch näher zu bestimmender Stunde.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht lehren, nach eignem Grundrisse, Professor Dr. v. Grolman täglich von 11-12 und, nach seinem Grundrisse der Kirchenrechtswissenschaft (Mainz 1829), Privat-Docent Dr. Weiß täglich von 4-5. Letzterer wird damit ein unentgeltliches Examinatorium über diesen Rechtstheil verbinden.

Die Lehre von den Verlöbnissen und der Ehe erörtert, nach katholischem und protestantischem Kirchenrechte, Privat-Docent Dr. Lippert zweimal wöchentlich von 11-12.

Den gemeinen deutschen Civilproceß erläutert, nach Linde’s Lehrbuche, Professor Dr. v. Lindelof täglich von 8-9 und dreimal wöchentlich von 6-7 Morgens.

Die Grundsätze der summarischen Processe entwickelt, nach Danz, Hofgerichtsrath Dr. Oeser und verbindet mit dieser Vorlesung praktische Ausarbeitungen.

Den Concursproceß trägt vor Professor Dr. Stickel zweimal wöchentlich von 8-9.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitungen (ohne Beziehung auf Processualisches), giebt Professor Dr. v. Lindelof Montags von 11-12.

Ein processuale practicum in Verbindung mit Ausarbeitungen hält Derselbe Dienstags und Mittwochs von 11-12.

Ein Relatorium, nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten, hält ferner Derselbe Donnerstags und Freitags von 11-12.

Zu Examinatorien und Repetitorien sind bereit Privat-Docent Dr. Müller, in lateinischer und deutscher Sprache, über die Pandecten den bürgerlichen und peinlichen Proceß; Privat-Docent Dr. Weiß über die römische Rechtsgeschichte, Pandecten und den bürgerlichen Proceß; desgleichen Privat-Docent Dr. Lippert.

 

 

WS 1829/1830

Die Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft lesen, nach dem Falk’schen Lehrbuche, an den ersten vier Wochentagen von 11-12 Professor Dr. v. Grolman und von 3-4 Privat-Docent Dr. Müller.

Die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte erzählt nach seinem Lehrbuche Professor Dr. v. Lindelof wöchentlich fünfmal von 4-5.

Das Naturrecht und die Philosophie der positiven Gesetze lehrt Professor Dr. v. Grolman, nach Gros, an den ersten vier Wochentagen von 3-4, und nach eignem, bisher befolgten Plane, Privat-Docent Dr. Weiß täglich von 11-12.

Die Institutionen des römischen Rechtes erklärt, nach Mackeldey’s Lehrbuche, geheim. Reg. Rath u. Professor Dr. v. Löhr täglich von 2-3, Montags, Mittwochs und Freitags von 10-11.

Die Pandekten erläutert, nach v. Wening-Ingenheim’s Lehrbuche, Oberappellationsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10, 11-12 und 2-3.

Das Erbrecht, verbunden mit einem Examinatorium über diesen Rechtstheil, lehrt, nach eigenem Plane, Privat-Docent Dr. Müller täglich von 2-3.

Die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechtes trägt, nach Hugo’s Lehrbuche, vor geheim. Reg. Rath u. Professor Dr. v. Löhr, täglich von 8-9, Dienstags, Donnerstags und Samstags von 10-11.

Die Hermeneutik des römischen Rechtes, verbunden mit einem Exegeticum, lehrt Privat-Docent Dr. Müller zweimal in der Woche von 10-11.

Das Lehnrecht erklärt, nach dem Pätz’schen Lehrbuche, Professor Dr. Stickel fünfmal wöchentlich von 3-4.

Das deutsche Privatrecht, mit Einschluß des Handlungs- und Wechselrechtes, trägt, nach Eichhorn’s Lehrbuche und mit Berücksichtigung der Hessischen Landesgesetze, vor Privat-Docent Dr. Weiß täglich von 4-5.

Das allgemeine und deutsche Staatsrecht (Bundesrecht und Staatsrecht der Bundesstaaten) liest, nach mitzutheilendem Plane, Professor Dr. v. Grolman täglich in einer noch zu verabredenden Stunde.

Das öffentliche Recht des Großherzogthums Hessen erläutert Privat-Docent Dr. Weiß viermal wöchentlich von 2-3.

Das deutsche Forst- und Jagdrecht lehrt, nach eigenem Plane, Privat- Docent Dr. Müller zweimal in der Woche von 3-4 und in zwei andern noch zu bestimmenden Stunden.

Das gemeine deutsche Criminalrecht erörtert, nach dem v. Feuerbach’schen Lehrbuche, mit Hinweisungen auf die Großherzogl. Hessischen und Herzogl. Nassauischen Verordnungen, Privat-Docent Dr. Lippert von 8-9.

Das katholische und evangelische Kirchenrecht lehrt nach seinem Grundrisse der Kirchenrechtswissenschaft (Mainz 1829) Privat-Docent Dr. Weiß täglich von 1-2.

Dem gemeinen deutschen Civilproceß erläutert, nach dem v. Grolman’schen Lehrbuche, Professor Dr. Stickel täglich von 9-10 und viermal wöchentich von 11-12.

Den gemeinen deutschen Criminalproceß liest, nach dem Lehrbuche von Martin, Professor Dr. v. Lindelof, Montags, Mittwochs und Freitags von 10-11, und mit Berücksichtigung der Großherzogl. Hessischen und Herzogl. Nassauischen Verordnungen, nach dem v. Grolman’schen Lehrbuche, Privat-Docent Dr. Lippert Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 2-3.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit und verbunden mit Ausarbeitungen (ohne Beziehung auf Processualisches) giebt Professor Dr. v. Lindelof Montags von 9-10.

Ein processuale practicum, in Verbindung mit Ausarbeitungen, hält Derselbe Mittwochs und Freitags von 9-10.

Das Relatorium, nach vorzulegenden Civil- und Criminalacten, hält ferner Derselbe Dienstags und Donnerstags von 11-12.

Zu Repetitorien und Examinatorien über die Pandecten, den bürgerlichen und peinlichen Proceß in lateinischer und deutscher Sprache ist bereit Privat-Docent Dr. Müller.

Zu Examinatorien über römisches, canonisches und deutsches Recht erbieten sich die Privat-Docenten Dr. Weiß und Dr. Lippert.

 

 

SS 1830

Die juristische Encyclopädie und Methodologie trägt nach dem Falk’schen Lehrbuche vor Privat-Docent Dr. Müller, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 3-4.

Das Natur- und Völkerrecht lehrt, mit Berücksichtigung des positiven Rechtes, Privat-Docent Dr. Weiß nach eigenem Plane täglich von 8-9.

Die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte trägt Derselbe, mit Rücksicht auf v. Lindelof’s Lehrbuch, täglich vor von 4-5.

Die Institutionen des römischen Rechtes lehrt, mit Rücksicht auf Mackeldey’s Lehrbuch, Ober-Appellations-Gerichts-Rath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10 und Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12.

Die Pandekten erläutert, nach dem von Wening-Ingenheim’schen Lehrbuche Geheimer Regierungsrath und Professor Dr. von Löhr täglich von 7-8, 9-10 und 11-12.

Das Familienrecht trägt Derselbe vor Montags, Mittwochs und Freitags von 2-3.

Die Hermeneutik des römischen Rechtes verbunden mit einem Exegeticum trägt vor Privat-Docent Dr. Müller Mittwochs und Sonnabends von 3-4.

Den code civil nach der Legalordnung, trägt Derselbe täglich von 11-12 und Dienstags, Donnerstag und Sonnabend von 4-5.

Das deutsche Bundes- und Staatsrecht lehrt Professor Dr. Stickel von 10-11.

Das Staats- (Verfassungs- und Verwaltungs-) Recht des Großherzogthums Hessen trägt vor, nach seinem bisher befolgten eigenen Plane, Privat-Docent Dr. Weiß, täglich von 1-2.

Das gemeine deutsche Criminalrecht lehrt, nach v. Feuerbach’s Lehrbuche, Ober-Appellations-Gerichts-Rath und Professor Dr. Marezoll täglich von 8-9.

Den Criminalprozeß erklärt Professor Dr. Stickel von 3-4.

Das Lehnrecht trägt, nach dem Lehrbuche von Pätz, vor Professor Dr. von Grolman an den vier ersten Wochentagen von 11-12.

Das gemeine deutsche Privatrecht, nach Eichhorn’s Lehrbuche, lehrt Derselbe täglich von 7-8.

Die Theorie des allgemeinen Wechselrechts, mit Bezug auf die wichtigeren Wechselordnungen, trägt vor Derselbe Freitags und Sonnabends von 11-12.

Das deutsche Forst- und Jagdrecht, mit besonderer Hinweisung auf die Forstorganisation im Großherzogthum Hessen, lehrt Privat-Docent Dr. Weiß in wöchentlich drei noch näher zu bestimmenden Stunden, nach eigenem Plane, aber mit Verweisung auf Schenck’s Handbuch.

Das allgemeine, katholische und protestantische Kirchenrecht, lehrt, nach seinem unter der Presse befindlichen Lehrbuche, Professor Dr. von Grolman täglich von 9-10.

Den gemeinen deutschen Civilprozeß, nach dem Lehrbuche von Linde, trägt vor Professor Dr. von Lindelof täglich von 11-12 und Montags und Freitags von 1-2.

Dieselbe Vorlesung hält, ebenfalls nach dem Lehrbuche von Linde, mit Rücksicht auf die Partikulargesetze des Herzogthum’s Nassau, acht Mal wöchentlich Privat-Docent Dr. Lippert, welcher auch damit ein unentgeltliches Examinatorium über diesen Rechtstheil verbindet.

Die Grundsätze der summarischen Prozesse entwickelt, nach Danz, Hofgerichtsrath Dr. Oeser und verbindet mit dieser Vorlesung practische Ausarbeitungen.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis, mit Einschluss der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitungen (ohne Beziehung auf Prozessualisches) giebt Professor Dr. von Lindelof Dienstags von 10-11.

Eine processuale practicum in Verbindung mit Ausarbeitungen hält Derselbe Donnerstags und Sonnabends von 10-11.

Ein Relatorium, nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten hält Derselbe Montags und Mittwochs von 10-11.

Zu Examinatorien und Repetitorien erbieten sich über die Pandekten, den bürgerlichen und den peinlichen Prozeß, in lateinischer oder deutscher Sprache Privat-Docent Dr. Müller, über beliebige Rechtstheile Privat-Docent Dr. Weiß und über römisches, kanonisches und deutsches Recht Privat-Docent Dr. Lippert.

 

 

WS 1830/1831

Juristische Encyclopädie und Methodologie, trägt vor, nach Falk’s Lehrbuche, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12 Privat-Docent Dr. Müller.

Die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte erzählt, nach seinem Lehrbuche, Professor Dr. v. Lindelof wöchentlich fünfmal von 4-5.

Das Naturrecht und die Philosophie der positiven Gesetze, nach von Gros Lehrbuche der philosophischen Rechtswissenschaft 5te Auflage, lehrt Professor Dr. v. Grolman an den vier ersten Wochentagen von 3-4.

Die Institutionen des römischen Rechts erklärt, nach Mackeldey’s Lehrbuche, Geh. Rath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10, 11-12 und 2-3.

Die Lehre von den Obligationen nach dem römischen Recht, mit Verweisung auf v. Wening-Ingenheim’s Lehrbuch, in Verbindung mit einem Examinatorium über diesen Rechtstheil, trägt Privat-Docent Dr. Müller vor täglich von 10-11.

Den Code civil erklärt nach der Legalordnung täglich von 2-3 und von 4-5 Derselbe.

Die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts lehrt, nach Hugo, Geh. Rath und Professor Dr. v. Löhr täglich von 8-9 und dreimal von 10-11.

Die Hermeneutik des römischen und französischen Rechts, trägt in näher zu bestimmenden Stunden vor Privat-Docent Dr. Müller.

Das Lehnrecht erklärt, nach dem Lehrbuch von Pätz, Geh. Justizrath und Professor Dr. Stickel fünfmal wöchentlich von 3-4.

Das deutsche Privatrecht lehrt nach eigenem Plane, mit Rücksicht auf Eichhorn, Privat-Docent Dr. Weiß wöchentlich sechsmal.

Das Handlungs- und Wechselrecht, mit Berücksichtigung des code de commerce, trägt nach seinem gedruckt mitzutheilenden Plane Privat-Docent Dr. Weiß dreimal wöchentlich vor.

Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der deutschen Bundesstaaten trägt nach eigenem Plane vor Professor Dr. v. Grolman täglich von 11-12.

Dasselbe lehrt, mit besonderer Rücksicht auf sein unter der Presse befindliches Lehrbuch des Verfassungsrechts des Großherzogthums Hessen, sechsmal wöchentlich Privat-Docent Dr. Weiß.

Das gemeine deutsche Criminalrecht erläutert, nach Feuerbach, und mit Hinweisung auf die Partikulargesetze des Großherzogthums Hessen und des Herzogthums Nassau, Privat-Docent Dr. Lippert, wöchentlich dreimal von 10-11 und dreimal von 1-2.

Den gemeinen deutschen Criminalprozeß lehren, nach Martin’s Lehrbuch Professor Dr. v. Lindelof, Montags, Mittwochs und Freitags von 10-11, nach v. Grolman’s Lehrbuch und mit Berücksichtigung der Großherzoglich Hessischen und Herzoglich Nassauischen Partikulargesetze, Privat-Docent Dr. Lippert Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 4-5.

Das Kirchenrecht lehrt nach seinem Grundrisse (Mainz 1829) sechsmal wöchentlich Privat-Docent Dr. Weiß.

Das gemeine katholische und protestantische Kirchenrecht, nach v. Droste-Hulsbof und mit Rücksicht auf die im Großherzogthum Hessen und Herzogthum Nassau geltenden kirchlichen Bestimmungen, erläutert Privat-Docent Dr. Lippert, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 2-3.

Den bürgerlichen Proceß trägt vor Geh. Justiz-Rath und Professor Dr. Stickel täglich von 9-10 und viermal wöchentlich von 11-12.

Den Concursprozeß erläutert, nach eigenem Plane, zweimal wöchentlich Privat-Docent Dr. Lippert.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarken und verbunden mit Ausarbeitungen (ohne Beziehung auf Prozessualisches), giebt Professor Dr. v. Lindelof Montags von 11-12.

Ein Processuale practicum, in Verbindung mit Ausarbeitungen, hält Derselbe Dienstags und Donnerstags von 11-12.

Das Relatorium, nach vorzulegenden Civil- und Criminalacten, hält Derselbe Montags und Freitags von 11-12.

Zu Examinatorien und Repetitorien über Pandekten, bürgerlichen und peinlichen Proceß, sowohl in deutscher als lateinischer Sprache, erbietet sich Privat-Docent Dr. Müller, zu Examinatorien aus beliebigen Rechtstheilen, Privat-Docent Dr. Weiß, und zu Examinatorien über römisches, deutsches und canonisches Recht Privat-Docent Dr. Lippert.

 

 

SS 1831

Juristische Encyclopädie und Methodologie trägt nach dem Falk’schen Lehrbuche vor Privatdocent Dr. Müller, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 7-8.

Das Natur- und Völkerrecht und die Philosophie der positiven Gesetze lehrt, mit Rücksicht auf v. Droste’s Lehrbuch (Bonn 1831 2te Auflage), Privatdocent Dr. Weiß wöchentlich viermal.

Das Naturrecht und die Philosophie der positiven Gesetze, trägt nach v. Gros Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft (5te Ausgabe), wöchentlich viermal vor, Privatdocent Dr. Sell.

Die deutsche Rechtgeschichte trägt, mit Bezugnahme auf v. Lindelof’s Lehrbuch, wöchentlich fünfmal vor, Privatdocent Dr. Weiß.

Die Institutionen des römischen Rechts lehrt, mit Rücksicht auf Mackeldey’s Lehrbuch, Oberappellationsgerichts-Rath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10 und Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12.

Die Pandekten erläutert, nach dem von Wening-Ingenheim’schen Lehrbuche, Geh. Rath und Professor Dr. v. Löhr täglich von 7-8, 9-10 und 11-12.

Das römische Familienrecht trägt Derselbe vor Montags, Mittwochs und Freitags von 2-3.

Über Ulpiani fragmenta hält, als Einleitung in die Römische Rechtsgeschichte und Rechtssprache, Privatdocent Dr. Röder, wöchentlich zweimal, eine kritisch-exegetische Vorlesung unentgeltlich.

Die Lehre von den Obligationen nach französischem Rechte, trägt Privatdocent Dr. Müller vor fünfmal wöchentlich von 5-6.

Den Code civil erklärt, nach eigenem Systeme, Derselbe täglich von 11-12, und dreimal von 4-5.

Das deutsche Bundes- und Staatsrecht lehrt Geh. Justizrath und Professor Dr. Stickel von 10-11.

Das Staats-(Verfassungs- und Verwaltungs-) Recht des Großherzogthums Hessen trägt, nach seinem Grundriß (Gießen 1830) Privatdocent Dr. Weiß wöchentlich viermal vor.

Die Politik (Staatslehre, allgemeines Staatsrecht) oder die Lehre von der Verfassung und Verwaltung des Staats, trägt wöchentlich fünfmal vor Privatdocent Dr. Röder.

Das gemeine deutsche Criminalrecht lehrt, nach v. Feuerbach’s Lehrbuche, Oberappellationsgerichts-Rath und Professor Dr. Marezoll täglich von 8-9.

Das Criminalrecht und die Criminalpolitik, oder die Lehre von Verbrechen und Strafen auf ihrem heutigen wissenschaftlichen Standpunkt, erläutert, mit Rücksicht auf v. Feuerbach’s Lehrbuch, Privatdocent Dr. Röder wöchentlich fünfmal.

Den Criminalprozeß erklärt Geh. Justizrath und Professor Dr. Stickel von 3-4.

Dieselbe Vorlesung hält, mit Verweisung auf v. Feuerbach’s Lehrbuch, dreimal wöchentlich Privatdocent Dr. Röder.

Die Theorie des französischen Strafprozesses trägt nach eigenem Systeme vor, Privatdocent Dr. Müller in noch näher zu bestimmenden Stunden.

Das longobardische und deutsche Lehnrecht erklärt, nach dem Lehrbuche von Pätz, Professor Dr. v. Grolman an den vier ersten Wochentagen von 11-12.

Das gemeine deutsche Privatrecht mit Einschluß des Handlungs-Rechtes, lehrt nach Eichhorn’s Einleitung Derselbe täglich von 7-8.

Die Theorie des allgemeinen Wechselrechts, mit Bezug auf die wichtigeren Wechselgesetze, trägt vor Derselbe Freitags und Samstags von 11-12.

Das deutsche Forstrecht lehrt, nach Schenk’s Handbuch (Gotha 1825) Privatdocent Dr. Weiß in noch näher zu bestimmenden Stunden.

Das allgemeine, katholische und protestantische Kirchenrecht, trägt vor, nach eigenen Grundsätzen, Professor Dr. v. Grolman täglich von 9-10.

Das gemeine katholische und protestantische Kirchenrecht, nach Walter und mit besonderer Rücksicht auf die im Großherzogthum Hessen und Herzogthum Nassau geltenden kirchenrechtlichen Bestimmungen, erläutert Privatdocent Dr. Lippert, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 5-6.

Den gemeinen deutschen Civilprozeß, nach dem Lehrbuch von Linde, in Verbindung mit einem unentgeltlichen Examinatorium über diesen Rechtstheil, trägt vor Privatdocent Dr. Lippert täglich von 8-9 und Montags und Mittwochs von 11-12.

Die summarischen Prozesse, mit Ausschluß des Concursprozesses, erklärt, nach Linde’s Lehrbuch, Privatdocent Dr. Sell in wöchentlich einer noch zu bestimmenden Stunde unentgeldlich.

Den Concursprozeß erläutert zweimal wöchentlich von 8-9 Geh. Justizrath und Professor Dr. Stickel.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis im allgemeinen, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitungen (ohne Beziehung auf Prozessualisches) mit Hinweisung auf Gensler’s Anleitung zur juristischen Praxis, giebt Privatdocent Dr. Sell in wöchentlich einer noch näher zu bestimmenden Stunde.

Zu Examinatorien und Repetitorien über die Pandekten, den bürgerlichen und peinlichen Prozeß, sowohl in deutscher als lateinischer Sprache, erbietet sich der Privatdocent Dr. Müller und Privatdocent Dr. Röder, über Pandekten, Civilprozeß und Criminalrecht, Privatdocent Dr. Sell und zu Examinatorien und beliebigen Rechtstheilen, Privatdocent Dr. Lippert.

 

 

WS 1831/1832

Eine philosophisch-historische Einleitung in das Studium der Rechtswissenschaft, mit Hinweisung auf Falk’s Lehrbuch der juristischen Encyclopädie, trägt Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12 Uhr vor Professor Dr. Müller.

Das Naturrecht und die Philosophie der positiven Gesetze lehrt nach v. Gros viermal wöchentlich von 3-4 Uhr Professor Dr. v. Grolman.

Die Philosophie des Rechts (Privat-, Staats- und Völkerrechts) oder das s. g. Naturrecht, in Verbindung mit der s. g. Philosophie des positiven Rechts, trägt in vier näher zu bestimmenden Stunden der Woche vor Privat-Docent Dr. Röder.

Die Institutionen des römischen Rechts erklärt, nach Mackeldey’s Lehrbuche, Geh. Rath und Professor Dr. v. Löhr täglich von 2-3 und dreimal von 10-11 Uhr.

Die Pandekten trägt vor, nach v. Wening-Ingenheim’s Lehrbuche, Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10, 11-12 und 2-3 Uhr.

Die Lehre vom Erbrechte nach römischem Rechte, verbunden mit einem Examinatorium über diesen Rechtstheil, trägt in noch näher zu verabredenden Stunden vor Professor Dr. Müller.

Das französische Civilrecht (Code civil) trägt nach der Legalordnung Derselbe täglich von 2-3 und 4-5 Uhr vor.

Die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts lehrt, nach Hugo, Geh. Rath und Professor Dr. v. Löhr täglich von 8-9 und dreimal von 10-11 Uhr.

Das Lehnrecht erklärt, nach dem Lehrbuche von Pätz, Geh. Justizrath und Professor Dr. Stickel fünfmal wöchentlich von 3-4 Uhr.

Das heutige deutsche Privatrecht (mit Ausschluß des Lehns-, Handlungs- und Wechselrechtes) lehrt nach eigenem Plane, mit Verweisung auf Eichhorn’s Einleitung (Göttingen 1829), täglich von 5-6 Professor Dr. Weiß.

Das Handlungs- und Wechselrecht erläutert, mit stäter Berücksichtigung des Code de Commerce, nach seinem Grundrisse (Gießen 1830) Mittwochs und Samstags von 4-5 Uhr Derselbe.

Die deutsche Staaten- und Rechtsgeschichte nach v. Lindelof trägt fünf bis sechs Stunden wöchentlich vor von 5-6 Uhr Professor Dr. v. Grolman.

Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der deutschen Bundesstaaten lehrt täglich in noch zu bestimmenden Stunden Derselbe.

Das Staats- (Verfassungs- und Verwaltungs-) Recht des Großherzogthums Hessen trägt, nach seinem Grundrisse (Gießen 1830), Montags, Mittwochs, Donnerstags und Samstags von 9-10 Uhr vor Professor Dr. Weiß.

Dasselbe trägt nach eigenem Plane, wöchentlich in drei näher zu bestimmenden Stunden vor Privat-Docent Dr. Sell.

Die Politik (Staatslehre, allgemeines Staatsrecht) oder die Lehre von der Verfassung und Verwaltung des Staates lehrt fünfmal wöchentlich in einer passenden Stunde Privat-Docent Dr. Röder.

Eine Prüfung der philosophischen Grund- und Folgesätze des Strafrechts, im gewöhnlichen Sinne des Worts, d. h. eine Critik der wichtigsten s. g. Theorien des Criminalrechts giebt als Anhang zu seinen Vorlesungen über Politik und Rechtsphilosophie wöchentlich zweimal unentgeltlich Derselbe.

Das gemeine deutsche Criminalrecht, nach Feuerbach’s Lehrbuche, trägt in sechs näher zu verabredenden Stunden der Woche vor Privat-Docent Dr. Sell.

Dasselbe lehrt nach Feuerbach und mit Hinweisung auf die Großherzoglich Hessischen und Herzoglich Nassauischen Partikulargesetze wöchentlich dreimal von 10-11 und dreimal von 1-2 Uhr Privat-Docent Dr. Lippert.

Den gemeinen deutschen Criminalproceß, nach eigenem Plan und mit Rücksicht auf die besonderen Gesetze des Großherzogthums Hessen und des Herzogthums Nassau, lehrt viermal wöchentlich von 2-3 Uhr Derselbe.

Den Criminalproceß, mit Rücksicht auf das öffentliche Verfahren, trägt vor nach eigenem Plane dreimal wöchentlich in einer passenden Stunde Privatdocent Dr. Röder.

Das christliche Kirchenrecht lehrt, nach eigenem Leitfaden (Mainz 1829) und mit Verweisung auf Walther’s Lehrbuch (Bonn 1831) viermal wöchentlich von 4-5 Uhr und in einer noch näher zu bestimmenden Stunde Professor Dr. Weiß.

Das gemeine katholische und protestantische Kirchenrecht lehrt, nach Walther und mit Berücksichtigung der im Großherzogthum Hessen und im Herzogthum Nassau geltenden kirchenrechtlichen Bestimmungen, fünfmal wöchentlich von 8-9 Uhr Privat-Docent Dr. Lippert.

Den bürgerlichen Proceß trägt vor täglich von 9-10 und viermal wöchentlich von 11 bis 12 Uhr Geh. Justizrath und Professor Dr. Stickel.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis im Allgemeinen, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitungen (jedoch ohne Beziehung auf Processualisches), mit Hinweisung auf Gonsler’s Anleitung zur gerichtlichen Praxis ertheilt in einer näher zu verabredenden Stunde Privat-Docent Dr. Sell.

Zu Examinatorien erbieten sich über die Pandekten, deutschen bürgerlichen und Strafproceß in deutscher oder lateinischer Sprache Professor Dr. Müller, über beliebige Rechtstheile Professor Dr. Weiß, über Civilrecht und Criminalrecht, mit oder ohne Rücksicht auf gerichtliches Verfahren, in deutscher oder lateinischer Sprache Privat-Docent Dr. Röder, über Civilrecht, Civilproceß und Criminalrecht Privat-Docent Dr. Sell.

 

 

SS 1832

Eine philosophisch-historische Einleitung in das Studium der Rechtswissenschaft giebt, mit Hinweisung auf Falk’s Lehrbuch der juristischen Encyclopädie, Professor Dr. Müller Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 7-8 Uhr.

Die Philosophie des Rechts (Naturrecht und Philosophie des Rechts) lehren mit Rücksicht auf von Droste’s Lehrbuch (Bonn 1831. 2te Aufl.) Professor Dr. Weiß Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12 Uhr und Privat-Docent Dr. Sell ebenfalls in 4 Stunden wöchentlich.

Die Philosophie des Rechts (Privat-, Staats- und Völkerrecht, oder das Naturrecht als die Grundlage der gesammten Rechts- und Staatslehre) trägt Privat-Docent Dr. Röder wöchentl. Viermal vor.

Die deutsche Rechtsgeschichte erzählt, nach eigenem Plane, mit Bezugnahme auf v. Lindelof’s Lehrbuch, Professor Dr. Weiß täglich von 4-5 Uhr.

Die Institutionen des römischen Rechts lehrt, mit Rücksicht auf Mackeldey’s Lehrbuch, Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10 und Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12 Uhr.

Die Pandekten erläutert, nach dem v. Wening-Ingenheim’schen Lehrbuche, Geheime Rath und Professor Dr. v. Löhr täglich von 7-8, 9-10, 11-12 Uhr.

Das römische Erbrecht trägt Derselbe vor täglich von 2-3 Uhr.

Das deutsche Bundes- und Staatsrecht lehrt Geheime Justizrath u. Professor Dr. Stickel von 10-11 Uhr.

Staatsrecht (Verfassungs- und Verwaltungsrecht) des Großherzogthums Hessen trägt Privat-Docent Dr. Sell nach eigenem Plane in noch näher zu bestimmenden Stunden vor.

Politik (Staatslehre, allgemeines Staatsrecht) oder die Lehre von der Verfassung und Verwaltung des Staates, lehrt wöchentlich fünfmal Privat-Docent Dr. Röder.

Das gemeine deutsche Criminalrecht erklärt, nach v. Feuerbach’s Lehrbuche, Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 8-9 Uhr.

Den Criminalproceß erläutert Geheime Justizrath und Professor Dr. Stickel von 3-4 Uhr.

Das französische Criminalrecht, verbunden mit dem französischen Criminalprocesse, lehrt Professor Dr. Müller in fünf noch näher zu bestimmenden Stunden.

Das longobardische und deutsche Lehnrecht erklärt, nach dem Pätz’schen Lehrbuche, Professor Dr. v. Grolman viermal wöchentlich von 11-12 Uhr.

Das gemeine deutsche Privatrecht trägt Derselbe nach Eichhorn’s Einleitung täglich von 7-8 Uhr vor.

Die Theorie des allgemeinen Wechselrechts, mit Bezug auf die wichtigern Wechselgesetze, lehrt Derselbe Freitags und Samstags von 11-12 Uhr.

Das deutsche Forst- und Jagdrecht erläutert nach Schenk’s Handbuch (Gotha 1825) Professor Dr. Weiß in noch näher zu bestimmenden Stunden.

Das allgemeine und deutsch-christliche Kirchenrecht trägt Professor Dr. v. Grolman vor nach seinen Grundsätzen des Kirchenrechts (Frankfurt 1832), fünfmal wöchentlich von 9-10 Uhr.

Das katholische und protestantische Kirchenrecht, in Verbindung mit der Geschichte desselben, erläutert Privat-Docent Dr. Lippert nach Walter und mit Rücksicht auf die Gesetzgebung des Großherzogthums Hessen und des Herzogthums Nassau Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 5-6 Uhr.

Die summarischen Processe erklärt, nach Linde’s Lehrbuche, Professor Dr. Müller öffentl. in noch näher zu bestimmenden Stunden und verbindet damit ein Examinatorium über diesen Rechtstheil.

Den Concursproceß trägt zweimal wöchentl. vor Geheime Justizrath u. Professor Dr. Stickel von 8-9 Uhr.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis im Allgemeinen, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitungen (ohne Beziehung auf Processualisches), mit Hinweisung auf Gensler’s Anleitung zur juristischen Praxis, giebt Privat-Docent Dr. Sell in wöchentlich einer, noch näher zu bestimmenden, Stunde.

Eine Anleitung zur Referirkunst, nach eigenem Plane, mit Rücksicht auf Martin und noch vorzulegende Civil- und Criminalacten, ertheilt Privat-Docent Dr. Lippert zweimal wöchentlich von 9-10 Uhr.

Zur Leitung eines Disputatoriums über vorzulegende privat-, staats- und kirchenrechtliche Controversen ist Professor Dr. Weiß bereit.

Zu Examinatorien über die Pandecten, den bürgerlichen und peinlichen Proceß, sowohl in deutscher als lateinischer Sprache, erbietet sich Professor Dr. Müller. Examinatorien aus beliebigen Rechtstheilen zu halten ist Privat-Docent Dr. Lippert erbötig. Zu Examinatorien über Civilrecht, Civilproceß und Criminalrecht ist Privat-Docent Dr. Sell bereit. Zu Examinatorien über die wichtigsten Rechtstheile, sowohl in deutscher wie lateinischer Sprache, erbietet sich Privat-Docent Dr. Röder.

 

 

WS 1832/1833

Eine philosophisch-historische Einleitung in das Studium der Rechtswissenschaft giebt, mit Hinweisung auf Falk’s Lehrbuch der juristischen Encyclopädie, Professor Dr. Müller Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12 Uhr.

Das Naturrecht und die Philosophie der positiven Gesetze lehrt, nach von Groß, Professor Dr. von Grolman an den vier ersten Wochentagen von 3-4 Uhr.

Die Philosophie des Rechts (Naturrecht), als die Grundlage der ganzen Rechts- und Staats-Lehre, trägt Privatdocent Dr. Röder in drei näher zu bestimmenden Stunden der Woche vor.

Die gesammte Politik oder die Lehre von der Verfassung und Verwaltung des Staates entwickelt Derselbe fünfmal wöchentlich in einer passenden Stunde.

Die Institutionen des römischen Rechts, in Verbindung mit der Geschichte desselben, erklärt, nach Mackeldey’s Lehrbuche, Geheimer Rath und Professor Dr. von Löhr täglich von 8-9 und dreimal wöchentlich von 10-11 Uhr.

Die Pandecten erläutert, nach von Wening-Ingenheim’s Lehrbuche, Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10, 11-12 und 2-3 Uhr.

Das römische Familienrecht trägt Geheimer Rath und Professer Dr. von Löhr, nach demselben Lehrbuche, dreimal wöchentlich von 10-11 Uhr vor.

Die Lehre von den Obligationen nach römischem Rechte lehrt, nach demselben Lehrbuche, Professor Dr. Müller täglich von 5-6 Uhr.

Das französische Civilrecht (Code civil) erläutert Derselbe, mit Hinweisung auf Zachariá’s Handbuch des französischen Civilrechts, täglich von 2-3 Uhr.

Das Lehnrecht erklärt, nach dem Lehrbuche von Pätz, Geheimer Justizrath und Professor Dr. Stickel viermal wöchentlich von 3-4 Uhr.

Das heutige deutsche Privatrecht (mit Einschluß des Handlungs- und Wechsel-Rechts) lehrt, nach Eichhorn’s Einleitung (Gött. 1820), Professor Dr. Weiß täglich von 5-6 Uhr.

Die deutsche Staaten- und Rechts-Geschichte erzählt Professor Dr. von Grolman täglich von 8-9 und dreimal wöchentlich von 10-11 Uhr.

Das Staatsrecht der deutschen Bundesstaaten entwickelt Geheimer Justizrath und Professor Dr. Stickel zweimal wöchentlich von 11-12 Uhr und zweimal von 3-4 Uhr.

Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der deutschen Bundesstaaten lehrt Professor Dr. von Grolman täglich von 11-12 Uhr.

Das Staatsrecht (Verfassungs- und Verwaltungs-Recht) des Großherzogthums Hessen tragen, nach eigenem Systeme, in noch zu bestimmenden Stunden vor Professor Dr. Weiß und Privatdocent Dr. Sell, dieser drei Stunden wöchentlich.

Eine Critik der wichtigsten Theorien des Criminalrechts giebt, zur Characterisierung des heutigen Standpunktes des Criminalrechts und seiner Fortbildung als Wissenschaft, Privatdocent Dr. Röder wöchentlich zweimal unentgeltlich.

Das gemeine deutsche Criminalrecht erläutert Privatdocent Dr. Lippert, nach von Feuerbach, wöchentlich dreimal von 10-11 und dreimal von 1-2 Uhr.

Den gemeinen deutschen Criminalproceß erklärt derselbe, nach von Grolman, viermal wöchentlich von 4-5 Uhr.

Dieselbe Vorlesung hält, mit vergleichenden Hinweisungen auf das öffentliche Verfahren, Privatdocent Dr. Röder in einer passenden Stunde.

Das heutige deutsche Kirchenrecht lehrt, mit steter Berücksichtigung der deutschen Particularrechte und mit besonderem Bezuge auf die Rechtsverhältnisse der catholischen und evangelischen Kirche im Großherzogthum Hessen, nach seinem Grundrisse der deutschen Kirchenrechtswissenschaft (Manz 1829), täglich von 4-5 Uhr Professor Dr. Weiß.

Den bürgerlichen Proceß erklärt täglich von 9-10 und viermal wöchentlich von 11-12 Uhr Geheimer Justizrath und Professor Dr. Stickel.

Den französischen Civilproceß (Code de procedure civile) erläutert, nach Berriat-Saint-Prix cours de procedure civile, Professor Dr. Müller täglich von 4-5 Uhr.

Eine Anleitung zur juristischen Praxis im Allgemeinen, mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit, verbunden mit Ausarbeitungen (jedoch ohne Beziehung auf Processualisches), ertheilt in einer näher zu verabredenden Stunde Privatdocent Dr. Sell.

Ein processuale practicum, in Verbindung mit Ausarbeitungen, hält Derselbe in zwei näher zu verabredenden Stunden der Woche.

Eine Anleitung zum Referieren giebt, nach eigenem Plane, mit Rücksicht auf Martin, nach vorzulegenden Civil- und Criminal-Acten, Privatdocent Dr. Lippert.

Zu Examinatorien erbieten sich: über die Pandecten, den deutschen bürgerlichen und Straf-Proceß, in deutscher und lateinischer Sprache, Professor Dr. Müller, über beliebige Rechtstheile Privatdocent Dr. Lippert, über Civilrecht, Civilproceß, Criminalrecht und Criminalproceß Privatdocent Dr. Sell, über die wichtigsten Rechtstheile, in deutscher und lateinischer Sprache, Privatdocent Dr. Röder.

 

 

SS 1833

Eine philosophisch-historische Einleitung in das Studium der Rechtswissenschaft giebt, mit Hinweisung auf Falk’s Lehrbuch der juristischen Encyclopädie, Professor Dr. Müller Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 7-8 Uhr.

Die Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft, insbesondere des gesammten in Deutschland geltenden Rechts, mit Rücksicht auf Zittmanns Handbuch für angehende Juristen (Halle 1828), trägt Professor Dr. Weiß täglich in einer noch zu bestimmenden Stunde vor.

Das Naturrecht (allgemeines Privat- Staats- und Kirchenrecht) lehrt, mit Rücksicht auf die Philosophie des positiven Rechts, nach eignem Plane mit Rücksicht auf v. Droste’s Lehrbuch, Derselbe in sechs Stunden wöchentlich.

Das Naturrecht und die Philosophie der positiven Gesetze trägt Privat-Docent Dr. Sell nach der 2ten Auflage des von Droste-Hülshoffschen Lehrbuchs in vier Stunden der Woche vor.

Die Philosophie des Rechts (Naturrecht) trägt Privat-Docent Dr. Röder wöchentlich viermal vor.

Die deutsche Rechtsgeschichte erzählt, mit Bezugnahme auf v. Lindelof’s Lehrbuch, Professor Dr. Weiß täglich von 5-6 Uhr.

Die Institutionen des römischen Rechts lehrt, mit Rücksicht auf Mackeldey’s Lehrbuch Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 9-10 und Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11-12 Uhr.

Die Pandecten erläutert, nach dem v. Wening Ingenheim’schen Lehrbuche, Geheime Rat und Professor Dr. v. Löhr täglich von 7-8, 9-10, 11-12 Uhr.

Das römische Familienrecht trägt Derselbe vor Montags, Mittw. u. Freit. von 2-3 Uhr Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 4-5 Uhr öffentlich.

Das deutsche Bundes- und Staatsrecht lehrt Geh. Justizrath und Professor Dr. Stickel von 10-11 Uhr.

Politik (Staatslehre) lehrt wöchentlich fünfmal Privat-Docent Dr. Röder.

Das gemeine deutsche Criminalrecht erklärt, nach v. Feuerbach’s Lehrbuche, Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. Marezoll täglich von 8-9 Uhr.

Den Criminalproceß erläutert Geheime Justitzrath und Professor Dr. Stickel von 3-4 Uhr.

Das französische Criminalrecht, verbunden mit dem französischen Criminalproceß lehrt Professor Dr. Müller fünfmal wöchentlich von 5-6 Uhr.

Das longobardische und deutsche Lehnrecht erklärt, nach dem Pätz’schen Lehrbuche, Professor Dr. v. Grolman viermal wöchentlich von 11-12 Uhr. Dieselbe Vorlesung hält Professor Dr. Weiß nach Eichhorn in noch zu bestimmenden Stunden.

Das gemeine deutsche Privatrecht trägt Professor Dr. v. Grolma